: : :

Sök på regeringens och riksdagens hemsidor

» Föredrag av Sören Öman
( 12 st. kommande & 490 st. hållna sedan 2004, med 6 250 åhörare sedan 2014 )

Kommande publika föredrag av Sören Öman

2018-09-19 Det nya direktivet om ändringar i utstationeringsdirektivet ( Stockholm Institutet för social civilrätt )

2018-10-04 GDPR 2 – Nationell lagstiftning och fördjupning ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida )

2018-10-19 Nationell reglering vid sidan av data­skydds­för­ord­ningen ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

2018-11-06 Avslutande av an­ställ­ning på grund av person­liga skäl eller arbets­brist ( Stockholm Blendow Institute » Hemsida )

Sök på regeringens och riksdagens hemsidor :

Du kan efter sökningen välja om du vill se resultat från båda källorna eller bara en

Senast uppdaterad 2018-02-17 av Sören Öman