Hem: Föredrag av Sören Öman: Ämnen:

Föredrag om

Arbetsrätt På Wikipedia

Föredrag avSören Öman
Sören Öman
» CV

( 3 kommande och 266 hållna föredrag sedan 2004 )

» Gå direkt till listan med fördrag

Kommande föredrag av Sören Öman om arbetsrätt ( 3 st. )

Angrepp från anställda på före­tagets hemlig­heter och renommé

Bild på man framför dator som antecknar i anteckningsbokDet har blivit allt viktigare att skydda företagskritisk information och företagets rykte på marknaden med framväxten av kunskapsföretag. Anställda eller före detta anställda kan utnyttja företagets information för konkurrens. Anställda kan också yttra sig i sociala medier på ett sätt som får negativa verkningar för företagets rykte och konkurrensförmåga. Samtidigt inför alltfler företag system för Whistleblowing. Frågorna är ständigt aktuella, men nu har det också kommit ny lagstiftning. På denna kurs tar vi ett samlat grepp om frågorna och går igenom bland annat skyddet för företagshemligheter, konkurrensklausuler, sekretessklausuler och möjligheter att hindra anställdas skadliga yttranden. Läs mer

Dela :

Nya LAS i praktiken – av­slutande av an­ställ­ning

Stockholm Sören Öman  [ heldag ]  [ publikt ]

apr
20

torsdagen den 20 april 2023 i Stockholm
Arbetsrätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Bild på en skrivtavla med orden You're firedPå den här nya kursen går vi igenom vad som gäller när arbetsgivaren vill avsluta en anställning av personliga skäl eller på grund av arbetsbrist. Vi tar upp sådant som när det krävs att arbetstagaren först varnas, den s.k. tvåmånadersregeln och vad som gäller i fråga om omplacering och turordning. Läs mer

Dela :

Hållna föredrag av Sören Öman om arbetsrätt ( 266 st. sedan 2004 )