Hem: Föredrag av Sören Öman: Ämnen:

Föredrag om

Arbetsrätt På Wikipedia

Föredrag avSören Öman
Sören Öman
» CV

( 255 hållna föredrag sedan 2004 )

» Gå direkt till listan med fördrag

Hållna föredrag av Sören Öman om arbetsrätt ( 255 st. sedan 2004 )

2020 ( 1 st. av totalt 3 st. hittills med 57 åhörare )

Angrepp från anställda på före­tagets hemlig­heter och renommé

Dela :

2019 ( 4 st. av totalt 13 st. med 261 åhörare )

Avslutande av an­ställ­ning på grund av person­liga skäl eller arbets­brist

Stockholm Sören Öman  [ heldag ]  [ publikt ]

nov
14

torsdagen den 14 november 2019 i Stockholm
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Arbets­rättsliga frågor för offentlig sektor

Stockholm Sören Öman Kristina Ahlström  [ heldag ]  [ publikt ]

okt
24

torsdagen den 24 oktober 2019 i Stockholm
Arbetsrätt ]

Fakultetskurser Hemsida 08-41 003 006

Dela :

Arbetsrätt – Sociala medier, vissel­blåsare och integritet

Dela :

Arbets­rättsliga frågor för offentlig sektor

Stockholm Sören Öman Kristina Ahlström  [ heldag ]  [ publikt ]

feb
12

tisdagen den 12 februari 2019 i Stockholm
Arbetsrätt | Europarätt | It-rätt ]

Fakultetskurser Hemsida 08-41 003 006

Dela :

2018 ( 8 st. av totalt 22 st. med 456 åhörare )

Integriteten och GDPR i arbetslivet

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

nov
8

torsdagen den 8 november 2018 i Stockholm
Arbetsrätt | Europarätt | It-rätt ]

Föredrag för organisation

Dela :

Avslutande av an­ställ­ning på grund av person­liga skäl eller arbets­brist

Stockholm Sören Öman  [ heldag ]  [ publikt ]

nov
6

tisdagen den 6 november 2018 i Stockholm
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Konkurensklausuler och den nya företagshemlighetslagen

Dela :

Det nya direktivet om ändringar i utstationeringsdirektivet

Dela :

Avslutande av an­ställ­ning på grund av person­liga skäl eller arbets­brist

Stockholm Sören Öman  [ heldag ]  [ publikt ]

maj
3

torsdagen den 3 maj 2018 i Stockholm
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Dataskyddsförordningen och arbetsrätt

Stockholm Sören Öman  [ publikt ]

apr
19

torsdagen den 19 april 2018 i Stockholm
Arbetsrätt | Europarätt | It-rätt ]

VJS / Karnov Group Hemsida 08-587 670 00

Dela :

Arbetsrätt – Sociala medier, vissel­blåsare och integritet

Dela :

Arbets­rättsliga frågor för offentlig sektor

Stockholm Sören Öman Kristina Ahlström  [ heldag ]  [ publikt ]

feb
1

torsdagen den 1 februari 2018 i Stockholm
Arbetsrätt | It-rätt ]

Fakultetskurser Hemsida 08-41 003 006

Dela :

2017 ( 7 st. av totalt 34 st. med 1 302 åhörare )

Dataskyddsförordningen och arbetsrätten

Dela :

Arbets­rättsliga frågor för offentlig sektor

Stockholm Sören Öman Kristina Ahlström  [ heldag ]  [ publikt ]

okt
4

onsdagen den 4 oktober 2017 i Stockholm
Arbetsrätt | It-rätt ]

Fakultetskurser Hemsida 08-41 003 006

Dela :

Integriteten i arbetslivet

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

sep
11

måndagen den 11 september 2017 i Stockholm
Arbetsrätt | It-rätt ]

Stockholms universitet

Dela :

Arbetsrätt – Avslutande av anställning och konkurrens från tidigare medarbetare

Lund Sören Öman  [ heldag ]  [ publikt ]

sep
6

onsdagen den 6 september 2017 i Lund
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler ]

Lunds domarakademi

Dela :

Arbetsrätt – Sociala medier, vissel­blåsare och integritet

Dela :

Integriteten i arbetslivet

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

jan
30

måndagen den 30 januari 2017 i Stockholm
Arbetsrätt | It-rätt ]

Stockholms universitet

Dela :

Arbets­rättsliga frågor för offentlig sektor

Stockholm Sören Öman Kristina Ahlström  [ heldag ]  [ publikt ]

jan
25

onsdagen den 25 januari 2017 i Stockholm
Arbetsrätt | It-rätt ]

Fakultetskurser Hemsida 08-41 003 006

Dela :

2016 ( 9 st. av totalt 28 st. med 1 293 åhörare )

Arbetsrätt – Sociala medier, vissel­blåsare och integritet

Dela :

Arbets­rättsliga frågor för offentlig sektor

Stockholm Sören Öman Kristina Ahlström  [ heldag ]  [ publikt ]

sep
20

tisdagen den 20 september 2016 i Stockholm
Arbetsrätt | It-rätt ]

Fakultetskurser Hemsida 08-41 003 006

Dela :

Integriteten i arbetslivet

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

sep
13

tisdagen den 13 september 2016 i Stockholm
Arbetsrätt | It-rätt ]

Stockholms universitet

Dela :

Arbetsrättsliga nyheter 2016

Stockholm Sören Öman Gudmund Toijer  [ heldag ]  [ publikt ]

maj
20

fredagen den 20 maj 2016 i Stockholm
Arbetsrätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Utstationerings­kommitténs betänkande

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

feb
4

torsdagen den 4 februari 2016 i Stockholm
Arbetsrätt | Europarätt ]

Förbundsjurister & Föredrag för organisation

Dela :

Integriteten i arbetslivet

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

feb
2

tisdagen den 2 februari 2016 i Stockholm
Arbetsrätt | It-rätt ]

Stockholms universitet

Dela :

Skadestånd inom arbetsrätten

Stockholm Sören Öman Erik Danhard  [ heldag ]  [ publikt ]

jan
28

torsdagen den 28 januari 2016 i Stockholm
Arbetsrätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Översyn av lex Laval

Stockholm Sören Öman  [ publikt ]

jan
27

onsdagen den 27 januari 2016 i Stockholm
Arbetsrätt | Europarätt ]

Arbetsrättsliga föreningen Hemsida

Dela :

Nya rättsfall om arbetsrätt

Göteborg Sören Öman  [ slutet ]

jan
21

torsdagen den 21 januari 2016 i Göteborg
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler ]

Advokatbyrå

Dela :

2015 ( 27 st. av totalt 49 st. med 1 666 åhörare )

Angrepp från anställda på företagets hemligheter och renommé

Stockholm Sören Öman  [ heldag ]  [ publikt ]

dec
10

torsdagen den 10 december 2015 i Stockholm
Arbetsrätt | Företagshemligheter | Konkurrensklausuler | Yttrandefrihet ]

VJS / Karnov Group Hemsida 08-587 670 00

Dela :

Konkurrensklausuler

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

nov
26

torsdagen den 26 november 2015 i Stockholm
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler ]

Förbundsjurister & Föredrag för organisation

Dela :

Arbetsprocessrätt – Konfliktlösning på arbetsmarknaden

Umeå Sören Öman  [ heldag ]  [ slutet ]

nov
24

tisdagen den 24 november 2015 i Umeå
Arbetsrätt | Processrätt ]

Umeå universitet

Dela :

Översyn av lex Laval

Dela :

Arbetsrätt – Sociala medier, visselblåsare och integritet

Dela :

Arbetsrätt för chefer i offentlig sektor

Stockholm Sören Öman Kristina Ahlström  [ heldag ]  [ publikt ]

nov
5

torsdagen den 5 november 2015 i Stockholm
Arbetsrätt | Yttrandefrihet ]

Fakultetskurser Hemsida 08-41 003 006

Dela :

Arbetsrättsliga nyheter 2015

Stockholm Sören Öman Gudmund Toijer  [ heldag ]  [ publikt ]

okt
20

tisdagen den 20 oktober 2015 i Stockholm
Arbetsrätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Utstationeringskommitténs betänkande

Stockholm Sören Öman  [ publikt ]

okt
19

måndagen den 19 oktober 2015 i Stockholm
Arbetsrätt | Europarätt ]

Institutet för social civilrätt

Dela :

Avslutande av anställning

Stockholm Sören Öman Sten Bauer  [ heldag ]  [ publikt ]

okt
13

tisdagen den 13 oktober 2015 i Stockholm
Arbetsrätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Konkurrens­klausuler, företags­hemligheter och processen i AD

Dela :

Arbetslivets juridik: Integritet i arbetslivet

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

sep
29

tisdagen den 29 september 2015 i Stockholm
Arbetsrätt ]

Stockholms universitet

Dela :

Nya rättsfall inom arbetsrätt

Stockholm Sören Öman  [ publikt ]

sep
22

tisdagen den 22 september 2015 i Stockholm
Arbetsrätt ]

InfoTorg Juridik / Bisnode Hemsida

Dela :

Integriteten i arbetslivet

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

sep
14

måndagen den 14 september 2015 i Stockholm
Arbetsrätt | It-rätt ]

Stockholms universitet

Dela :

Nordiska domstolars hållning till instanserna i Luxemburg

Dela :

Anställdas integritet, yttrande- och meddelarfrihet i kommunal verksamhet

Dela :

Arbetsrätt – Sociala medier, visselblåsare och integritet

Dela :

Nya rättsfall om övergång av verksamhet

Stockholm Sören Öman  [ publikt ]

maj
19

tisdagen den 19 maj 2015 i Stockholm
Arbetsrätt ]

VJS / Karnov Group Hemsida 08-587 670 00

Dela :

Arbetsrättsliga nyheter 2015

Stockholm Sören Öman Gudmund Toijer  [ heldag ]  [ publikt ]

maj
6

onsdagen den 6 maj 2015 i Stockholm
Arbetsrätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Juridiken vid kontroll av anställda och efter avslutad anställning

Dela :

Juridiken vid upphörande av anställning

Dela :

Europakonventionen och svensk arbetsrätt

Dela :