Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar:

Ledamöter med särskilt yttrande i Arbetsdomstolen sedan 1993

( 12 st. )

Ledamöter med särskilt yttrande som dömt i Arbetsdomstolen sedan 1993 ( 12 st. )

Det kan ibland ta ett litet tag innan tabellerna och diagrammen visas. Ha tålamod… 

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen sedan 1993.
Klicka på länken med siffran med skiljaktig mening för att se alla refererade avgöranden med skiljaktig mening av personen sedan 1993.
Har du liten skärm, kanske inte alla kolumner syns. Du kan då dra tabellen sidledes (horisontellt) för att se all information.

# Ordinarie ledamot * Förordnad ersättare ** Tillfällig ersättare
*** Har varit ombud i Arbetsdomstolen ( sedan 2000 )

Det kan ta ett litet tag att ladda det här. Ha tålamod…

» Visa ledamöter med särskilt yttrande som dömt ett visst år

Moln med ledamöter med särskilt yttrande :

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman