: : : : :

Arbetsdomstolens domarGunilla Svahn Lindström

( 18 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Vice ordförande | Sekreterare / Rättssekreterare ]

Gunilla Svahn Lindström
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 1993–1995 ( 18 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Gunilla Svahn Lindström har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
51 ledamöter ♀ 10 ♂ 41
42 parter

Gunilla Svahn Lindström har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Hans Stark ( 8 st. ), Lars Johan Eklund ( 8 st. ) och Ove Sköllerholm ( 2 st. ) varit ordförande

Gunilla Svahn Lindström
Aktivitet som vice ordförande i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
12 st.1 st.8,3%1996–2010

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 25,0% ( 3 / 12 st. )
[ i 1 / 3 fall ( 33,3% ) har Gunilla Svahn Lindström själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 33,3% ( 4 / 12 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 25,0% ( 1 / 4 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstanser ( 4 st. ) : Nacka tingsrätt | Kristianstads tingsrätt | Stockholms tingsrätt | Södertälje tingsrätt

Underinstanser ( 4 st. ) : Nacka tingsrätt | Kristianstads tingsrätt | Stockholms tingsrätt | Södertälje tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 1 st. ( senaste gången 1996-06-26, för 21 år 10 mån 28 dgr sedan )

Gunilla Svahn Lindström har dömt refererade avgöranden med :
52 ledamöter ♀ 18 ♂ 34
11 sekreterare ♀ 8 ♂ 3
27 parter
15 ombud ♀ 4 ♂ 11

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Gunilla Svahn Lindström
( 7 st. ♀ 2 ♂ 5 vid 7 tillfällen )

Förordnanden i Arbetsdomstolen* :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare1993-09-271995-09-171 år 11 mån 22 dgr
Ersättare för vice ordförande2004-07-012010-06-306 år
Förordnad i sammanlagt 7 år 11 månader och 21 dagar.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för vice ordförande i fyra avgöranden ( 33,3% av alla refererade avgöranden med Gunilla Svahn Lindström sedan 1993 ), första gången den 24 januari 1996 och senast den 14 april 1999.
Titel för Gunilla Svahn Lindström som tillfällig ersättare : Hovrättsassessor.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Gunilla Svahn Lindström som sekreterare / rättssekreterare per år sedan 1993

Genomsnittet är 6,0 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Gunilla Svahn Lindström som sekreterare / rättssekreterare per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Gunilla Svahn Lindström som sekreterare / rättssekreterare sedan 1993 ( 18 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1995 ( 6 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 121 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare – bryggeriföretag – har ansetts ha haft laga skäl för avskedande av en utkörare som befinns övertygad om att olovligen ha tillgripit fyra kartonger starköl ur arbetsgivarens lager.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 121

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Aktiebolaget Pripps Bryggerier & Livsmedelsbranschens Arbetsgivareförbund & Svenska Livsmedelsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Ulla Erlandsson, Johnny Sköldvall (f.d. föredraganden i Riksdagens Arbetsmarknadsutskott; tillfällig ersättare), Mats Holmgren, Tage Persson, Inger Karlsson och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Gunilla Svahn Lindström

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 118 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida arbetstagare som har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist haft tillräckliga kvalifikationer för befattning som projektadministratör på annonsbyrå.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 118

Lagrum : 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : A.E. & Kommanditbolaget Bennich & Hamner Annonsbyrå

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Dag Ekman, Ingemar Källberg, Bengt Huldt, Henrik Sahlin, Sven Kinnander och Lennart Andersson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Gunilla Svahn Lindström

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 106 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Mellan Scanair och de svenska, danska och norska pilotföreningarna har träffats en överenskommelse om inhyrning av externa flygbolag. Tvist huruvida Scanair i visst fall har åsidosatt vad som överenskommits om förhandlingsskyldighet före inhyrning.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 106

Lagrum : 38 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Dansk Pilotforening & Norske SAS-Flygeres Forening & Scanair i likvidation & Svensk Pilotförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Brita Swan, Palle Landin, Lennart Hörnlund (skiljaktig), Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Stig Ahlin och Solveig Paulsson.
Sekreterare : Gunilla Svahn Lindström

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 89 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

En kassörska i en Pressbyråbutik har avskedats på grund av vad som förekommit i samband med en kontroll utförd av bolagets säkerhetschef. Arbetsdomstolen finner att det inte förelegat tillräckliga skäl för avskedande men att arbetsgivaren haft saklig grund för att säga upp kassörskan.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 89

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Aktiebolaget Svenska Pressbyrån & Handelns och Tjänsteföretagens Arbetsgivarorganisation Handelsarbetsgivarna & Handelsanställdas förbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Gudmund Toijer, Margit Strandberg, Alf Eckerhall (direktör i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Lars Ahlvarsson, Alf Karlsson och Bo Hjern. Enhälligt.
Sekreterare : Gunilla Svahn Lindström

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 50 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare omplacerade en arbetstagare till nya arbetsuppgifter. Arbetsgivaren hade uppfattningen att arbetstagaren var skyldig att utföra de nya arbetsuppgifterna. I stället för att utföra de nya arbetsuppgifterna lämnade arbetstagaren arbetsplatsen. Fråga om arbetstagaren kunde anses skild från sin anställning genom omplaceringsbeslutet.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 50

Lagrum : 4 § och 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : B.L. & Diskteknik Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Lennart Hörnlund och Sune Israelsson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Gunilla Svahn Lindström

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 42 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En polisman har dömts för misshandel av en omhändertagen person till fängelse två månader. Arbetsdomstolen har funnit att det enligt lagen (1976:600) om offentlig anställning har förelegat grund för att avskeda honom.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 42

Lagrum : 11 kap. 1 § lagen (1976:600) om offentlig anställning

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Rikspolisstyrelsen & Svenska Polisförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Erik Lempert, Palle Landin (skiljaktig), Torkel Unge, Lars Ahlvarsson, Thore Ziethén (skiljaktig) och Lennart Andersson (skiljaktig).
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Gunilla Svahn Lindström

Dela :

1994 ( 10 st. )

Prejudikat : AD 1994 nr 149 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt färjeavtalet skall arbetstagare för att erhålla sjukförmåner från arbetsgivaren undersökas och sjukskrivas av läkare som anvisats av arbetsgivaren. Fråga om arbetstagare som undersökts och sjukskrivits av en annan läkare har haft rätt till sjuklön för sin frånvaroperiod.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 149

Lagrum : 34 § sjömanslagen (1973:282)

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Sjöfolksförbundet & Sveriges Redareförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Erik Lempert, Annika Baude, Henrik Sahlin, Maria Nygren, Alf Karlsson, Inger Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Gunilla Svahn Lindström

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 147 meddelad — Med skiljaktig mening
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

Två musiker som erhållit anställning hos ett bolag utan att frågan om anställningsform därvid uttryckligen berördes har ansetts anställda tills vidare. Även fråga om en av musikerna själv har avslutat sin anställning eller om han avskedats.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 147

Lagrum : 4 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : A.N. & Marec Music Production Aktiebolag & P.S.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Brita Swan, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Anders Hagman (skiljaktig), Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Bo Hjern.
Sekreterare : Gunilla Svahn Lindström

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 140 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en högskolas uppsägning av en vid högskolan anställd forskare berott på arbetsbrist (en kombination av bristande möjligheter att ge forskaren enligt arbetsgivarens mening lämpliga arbetsuppgifter och bristande ekonomiskt underlag för finansiering av forskarens lön) eller på förhållanden som varit att hänföra till forskaren personligen.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 140

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : SACO Sveriges Akademikers Centralorganisation genom Sveriges Civilingenjörsförbund & Staten genom Högskolan i Luleå

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Marianne Eliason, Palle Landin, Torkel Unge, Lennart Aspegren, Jörgen Andersson (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Stig Ahlin. Enhälligt.
Sekreterare : Gunilla Svahn Lindström

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 102 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

En kassörska i en livsmedelsbutik har avskedats på grund av vad som förekommit i samband med s.k. provköp vilka utförts av butikskontrollanter från ett av arbetsgivaren anlitat bevakningsföretag. Arbetsdomstolen finner att det inte förelegat tillräckliga skäl för avskedande men att arbetsgivaren haft saklig grund för att säga upp kassörskan.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 102

Lagrum : 7 § första stycket och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Handelsanställdas förbund & HAO Handelsarbetsgivarna

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Lennart Hörnlund och Jörgen Andersson (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Gunilla Svahn Lindström

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 82 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

En säljares underlåtenhet att lämna skriftliga dagrapporter har ansetts utgöra saklig grund för uppsägning.

Sedan tingsrätt förordnat interimistiskt om upphörande av en anställning, har arbetsdomstolen efter överklagande upphävt beslutet. Yrkande om ogiltigförklaring av uppsägningen har sedermera avslagits. Arbetsdomstolen har ansett att ett anställningsförhållande förelåg även under mellantiden från tingsrättens förordnande till dess tingsrättens beslut upphävdes.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 82

Lagrum : 7 § första stycket samt 34 § andra och tredje styckena lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : G.E. Aktiebolag & R.R.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Ulf E. Nilsson och Bo Hjern. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Gunilla Svahn Lindström

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 73 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida arbetstagare som har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist haft tillräckliga kvalifikationer för befattning som löneadministratör.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 73

Lagrum : 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Broströms Rederi Aktiebolag & Handelstjänstemannaförbundet & Sveriges Redareförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Michaël Koch, Palle Landin, Torkel Unge, Ola Bengtson, Thore Ziethén, Sune Israelsson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Gunilla Svahn Lindström

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 65 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om tillämpning av konkurrensklausul i anställningsavtal. Klausulen har enligt 38 § avtalslagen inte ansetts bindande.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 65

Lagrum : 38 § avtalslagen (1915:218)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : E.H. med reg. firma E.H:s Advokatbyrå & T.C.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Ulf E. Nilsson och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Gunilla Svahn Lindström

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 37 meddelad — Med skiljaktig mening
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En polisman har dömts till villkorlig dom för bedrägeri. Arbetsdomstolen har ansett att polismannen inte får avskedas.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 37

Lagrum : 11 kap. 1 § lagen (1976:600) om offentlig anställning

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : P-O.N. & Staten genom Rikspolisstyrelsen

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark (skiljaktig), Erik Lempert (skiljaktig), Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Ulf E. Nilsson, Lennart Aspegren, Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Carl-E. Wallström.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Gunilla Svahn Lindström

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 28 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Arbetsdomstolen har ansett att en skiljeklausul i ett anställningsavtal angående en banktjänsteman inte är oskälig enligt 36 § avtalslagen.

Enligt 1 kap. 3 § arbetstvistlagen får i vissa fall tvister rörande könsdiskriminering inte hänskjutas till avgörande av skiljemän. Arbetsdomstolen har ansett att en skiljeklausul av detta skäl saknar verkan som rättegångshinder endast om part gör sannolikt att könsdiskriminering har ägt rum.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 28

Lagrum : 1 kap. 3 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 36 § avtalslagen (1915:218)

Parter ( Privata sektorn ) : Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation & Civilekonomernas Riksförbund & Nordbanken

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Marianne Eliason, Inga Britt Lagerlöf, Lennart Hörnlund, Ulf E. Nilsson, Bo Hjern, Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Gunilla Svahn Lindström

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 22 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om upprepade vikariatsanställningar av två arbetstagare inom Postverket har stått i strid mot reglerna i anställningsskyddslagen om tidsbegränsade anställningar.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 22

Lagrum : 4 kap. 7 § och 16 kap. 5 § lagen (1976:600) om offentlig anställning | 4 §, 30 a §, 38 § och 41 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 4 kap. 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Postverket & Stockholms Lokala Samorganisation av Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC)

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Marianne Eliason, Börje Hårdefelt, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Ola Bengtson (skiljaktig), Åke Wänman, Erik Adolfsson (förste ombudsman i Försvarets Civila Tjänstemannaförbund; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Gunilla Svahn Lindström

Dela :

1993 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1993 nr 213 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

I det till byggnadsavtalet hörande avtalet om anställningsskydd finns en sexmånadersregel rörande tidsbegränsade anställningar. Regeln innehåller att överenskommelse om anställning för viss tid eller visst arbete kan träffas mellan arbetsgivare och arbetstagare vid anställning som beräknas pågå höst sex månader. Tvist om innebörden av sexmånadersregeln.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 213

Lagrum : 5 § första punkten lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Byggförbundet & NCC Bygg Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Marianne Eliason, Margit Strandberg, Christian Tydén, Bengt Huldt, Göran Karlsson och Birgitta Kihlberg. Enhälligt.
Sekreterare : Gunilla Svahn Lindström

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 197 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida uppsägningar av anställda på grund av arbetsbrist har inneburit att arbetsgivaren åsidosatt turordningsreglerna i 22 § anställningsskyddslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 197

Lagrum : 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Rank Xerox Aktiebolag & Svenska Industritjänstemannaförbundet & Sveriges Verkstadsförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Erik Lempert, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Ulf Perbeck, Nils Lang (f.d. avtalsombudsmannen i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare), Bo Hjern. Enhälligt.
Sekreterare : Gunilla Svahn Lindström

Dela :