Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

» Läs lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1974:358 :
prop. 1974:88 med förslag till lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1974:InU15 [ pdf ], rskr 1974:272

Förarbeten till lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen och ändringar i lagen

Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 1974‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1975:356
Rubrik: Lag (1975:356) om ändring i lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen
Omfattning: ändr. 2, 7 §§
Ikraft: 1975‑07‑01
Ändring, SFS 1976:594
Rubrik: Lag (1976:594) om ändring i lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen
Omfattning: ändr. 2, 11 §§
Ikraft: 1977‑01‑01
Förarbeten: prop. 1975/76:105 med förslag till arbetsrättsreform m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil. 1), bet. 1975/76:InU45 [ pdf ], rskr 1975/76:404
Ändring, SFS 1982:87
Rubrik: Lag (1982:87) om ändring i lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1982‑04‑01
Förarbeten: prop. 1981/82:71 om ny anställningsskyddslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], AU 1981/82:11, rskr 1981/82:153
Ändring, SFS 1990:1039
Rubrik: Lag (1990:1039) om ändring i lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 7 §§; nya 9 a, 10 a §§
Ikraft: 1991‑01‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:157 om regionala fackliga förtroendemän [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:AU3, rskr 1990/91:35
Ändring, SFS 2009:417
Rubrik: Lag (2009:417) om ändring i lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen
Omfattning: ändr. 9 a §
Ikraft: 2009‑06‑30
Ändring, SFS 2022:837
Rubrik: Lag (2022:837) om ändring i lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen
Omfattning: ändr. 8, 12 §§; nya 8 a, 8 b §§
Ikraft: 2022‑06‑30 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman