: : : :

Arbetsdomstolens domarAvgörandetyper

Avgörandetyper :

  • Domar  ( 1 326 st., 89,5% )
  • Beslut  ( 156 st., 10,5% )
Refererade avgöranden av Arbetsdomstolen sedan 1993 efter typ av avgörande
Andel domar respektive beslut av alla refererade avgöranden av Arbetsdomstolen per år sedan 1993

Andel 2018 : Domar 95,0% ( 19 st. ) | Beslut 5,0% ( 1 st. )