: : : :

Arbetsdomstolens domarAvgörandetyper

Avgörandetyper :

  • Domar  ( 1 358 st., 89,4% )
  • Beslut  ( 161 st., 10,6% )
Refererade avgöranden av Arbetsdomstolen sedan 1993 efter typ av avgörande
Andel domar respektive beslut av alla refererade avgöranden av Arbetsdomstolen per år sedan 1993

Andel 2019 : Domar 88,2% ( 15 st. ) | Beslut 11,8% ( 2 st. )