: : : :

Arbetsdomstolens domarAvgörandetyper

Avgörandetyper :

  • Domar  ( 1 365 st., 89,4% )
  • Beslut  ( 162 st., 10,6% )
Refererade avgöranden av Arbetsdomstolen sedan 1993 efter typ av avgörande
Andel domar respektive beslut av alla refererade avgöranden av Arbetsdomstolen per år sedan 1993