: : : :

Avgörandetyper

Avgörandetyper :

  • Domar  ( 1 312 st., 89,4% )
  • Beslut  ( 156 st., 10,6% )
Refererade avgöranden av Arbetsdomstolen sedan 1993 efter typ av avgörande
Andel domar respektive beslut av alla refererade avgöranden av Arbetsdomstolen per år sedan 1993

Andel 2018 : Domar 83,3% ( 5 st. ) | Beslut 16,7% ( 1 st. )