Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar:

Arbetsdomstolens domarAvgörandetyper

Avgörandetyper :

  • Domar  ( 1 433 st., 89,2% )
  • Beslut  ( 172 st., 10,7% )
Refererade avgöranden av Arbetsdomstolen sedan 1993 efter typ av avgörande
Andel domar respektive beslut av alla refererade avgöranden av Arbetsdomstolen per år sedan 1993