: : : : :

Arbetsdomstolens domarGunilla Kevdal

( 21 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Arbetstagarledamot ]

Gunilla Kevdal
Aktivitet som arbetstagarledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
21 st.2005–2014

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 14,3% ( 3 / 21 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 14,3% ( 3 / 21 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 66,7% ( 2 / 3 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstanser ( 3 st. ) : Stockholms tingsrätt | Uddevalla tingsrätt | Lidköpings tingsrätt

Underinstanser ( 3 st. ) : Stockholms tingsrätt | Uddevalla tingsrätt | Lidköpings tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 2 st. ( senaste gången 2011-09-07, för 6 år 9 mån 16 dgr sedan )

Gunilla Kevdal har dömt refererade avgöranden med :
65 ledamöter ♀ 25 ♂ 40
16 sekreterare ♀ 12 ♂ 4
43 parter
41 ombud ♀ 16 ♂ 25

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Gunilla Kevdal
( 4 st. ♀ 1 ♂ 3 vid 4 tillfällen )

Förordnanden i Arbetsdomstolen :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Ersättare för arbetstagarledamot2004-07-012015-06-0310 år 11 mån 3 dgr
Förordnad i sammanlagt 10 år 11 månader och 3 dagar.

Utsedd efter förslag av Landsorganisationen i Sverige.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Gunilla Kevdal som arbetstagarledamot per år sedan 1993

Genomsnittet är 2,1 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Gunilla Kevdal som arbetstagarledamot per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Gunilla Kevdal som arbetstagarledamot sedan 1993 ( 21 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2014 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2014 nr 79 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Hade arbetsgivaren rätt att, såsom vid en provanställning, avbryta en tidsbegränsad anställning i förtid?

» Läs hela rättsfallet AD 2014 nr 79

Lagrum : 4 §, 5 §, 6 § och 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Carlsönerna AB & S.T.

Ombud : Thomas Lindwall & Ulf Wiestål

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Karin Renman, Maj Johansson, Per-Anders Edin, Peter Jeppsson, Elisabeth Bjar, Gunilla Kevdal och Margareta Öhberg. Enhälligt.
Rättssekreterare : Eva Lärfars Persson

Dela :

2013 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2013 nr 57 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare har utan laga grund avbrutit en tidsbegränsad anställning med omedelbar verkan. Fråga om skadeståndets storlek.

» Läs hela rättsfallet AD 2013 nr 57

Lagrum : 4 §, 18 §, 38 § och 39 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : AB Parts & Paomees & Almega Tjänsteföretagen & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ombud : Anna Romare & Robert Sjunnebo

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Karin Renman, Inger Andersson, Kerstin G Andersson, Bengt Huldt, Curt Karlsson, Gunilla Kevdal och Ing-Marie Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Johanna Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 2013 nr 16 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare vidtagit vissa åtgärder mot en arbetstagare, bl.a. hotat arbetstagaren till livet, och därigenom kränkt arbetstagarens föreningsrätt. Även fråga om arbetsgivaren brutit mot förhandlingsreglerna i 10 och 16 §§ medbestämmandelagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2013 nr 16

Lagrum : 8 §, 10 § och 16 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Kommunalarbetareförbundet & Tatan AB

Ombud : Bo Villner & Lena Ekman-Joo

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Ulla Erlandsson, Inga Jerkeman, Charlott Richardson, Elisabeth Bjar, Gunilla Kevdal och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Sofia Andersson

Dela :

2012 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2012 nr 31 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Frågan om ett bolag är skyldigt att betala allmänt skadestånd till en arbetstagarorganisation med anledning av att bolaget brutit mot kollektivavtalet. Därvid bl.a. fråga om bolaget gjort en kostnadsbesparing genom att bryta mot kollektivavtalet vilken bör ligga till grund för bedömningen av skadeståndets storlek eller om det föreligger skäl för jämkning, i första hand till noll.

» Läs hela rättsfallet AD 2012 nr 31

Lagrum : 54 § och 55 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Facket för Service och Kommunikation (SEKO) & SJ AB

Ombud : Ellinor Gudmundsson & Lars Bäckström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Dag Ekman, Christer Måhl, Elisabeth Ankarcrona, Lars-Erik Tour (f.d. juristen i Grafiska Företagens Förbund; tillfällig ersättare), Per Bardh och Gunilla Kevdal. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

2011 ( 3 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 2011 nr 74 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En polisinspektör får inte avskedas för att han använt sin grundlagsskyddade yttrandefrihet genom att blogga bl.a. om polisen på fritiden. Polisinspektören får inte ersättning för inkomstförlust vid sjukskrivning, eftersom det inte finns något adekvat orsakssamband mellan statens agerande och arbetsoförmågan.

» Läs hela rättsfallet AD 2011 nr 74

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 2 kap. 1 § första stycket 1 regeringsformen (1974:152)

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Rikspolisstyrelsen & Svenska Polisförbundet

Ombud : Annett Olofsson & Mathias Berg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Sören Öman, Peter Syrén, Kurt Eriksson, Claes Frankhammar (skiljaktig), Staffan Löwenborg, Gunilla Kevdal och Bo Almgren.
Sekreterare : Pontus Bromander (tidigare Woxner)

Dela :

Prejudikat : AD 2011 nr 23 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En kvinnlig arbetssökande sökte ett arbete som servitris hos en restaurang och kallades till intervju vid vilken hon informerade om att hon var gravid. Fråga om arbetsgivaren, genom att därefter avbryta rekryteringsförfarandet i relation till henne, har gjort sig skyldig till dels könsdiskriminering, dels missgynnande i strid mot föräldraledighetslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2011 nr 23

Lagrum : 2 kap. 1 § diskrimineringslagen (2008:567) | 16 § föräldraledighetslagen (1995:584)

Parter ( Privata sektorn ) : Diskrimineringsombudsmannen & Gulés Handelsbolag

Ombud : Caroline Lagergréen & Laine Nõu Strömgren & Marie Nordström & Ulrika Runelöv

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Cecilia Tallkvist, Berndt Molin, Åsa Kjellberg Kahn och Gunilla Kevdal. Enhälligt.
[ Diskrimineringssammansättning ]
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 2011 nr 4 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Lönetvist enligt 35 § medbestämmandelagen och fråga om talan ska avvisas enligt 4 kap. 7 § arbetstvistlagen. Ett bolag är i förhållande till en arbetstagarorganisation bundet av ett kollektivavtal. Det är tvistigt om kollektivavtalet är tillämpligt på det arbete som de berörda arbetstagarna utför. Såvitt avser avvisningsfrågan är det bl.a. tvistigt om förhandlingsordningen i kollektivavtalet är tillämplig i tvisten, om förhandlingsordningen ställer krav på central förhandling i tvister enligt 35 § medbestämmandelagen samt om betydelsen av att central förhandling hållits sedan talan väckts i Arbetsdomstolen.

» Läs hela rättsfallet AD 2011 nr 4

Lagrum : 35 § och 37 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 4 kap. 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter ( Privata sektorn ) : Airside AB & Flygarbetsgivarna & Svenska Transportarbetareförbundet

Ombud : Annett Olofsson & Pia Schöldström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Peter Syrén, Britt Angleryd, Kerstin Brodowsky, Lars Josefsson, Gunilla Kevdal och Lennart Olovsson (f.d. utredaren i Svenska Pappersindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Per Lindblom

Dela :

2009 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2009 nr 20 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En verkställande direktör har i samband med att han lämnade sin anställning träffat ett skriftligt avtal vari bl.a. anges att han är arbetsbefriad och har rätt till uppsägningslön under fyra månader. Fråga dels om parterna dessutom träffat ett muntligt avtal som inneburit att uppsägningslönen villkorats av att den verkställande direktören skulle stå till arbetsgivarens förfogande på visst sätt under uppsägningstiden, dels med vilket belopp uppsägningslönen skulle utgå. Även fråga om arbetsgivaren gjort sig skyldig till brott mot kvittningslagen då uppsägningslönen inte betalats ut.

» Läs hela rättsfallet AD 2009 nr 20

Lagrum : 1 § lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Förvaltnings Aktiebolaget Rigtfast & P.K. & Satpool Sweden Aktiebolag

Ombud : Hans Potila Strömsnes & Viktoria Lundqvist

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Ulla Erlandsson, Inga Jerkeman, Kerstin Brodowsky, Gösta Rehnstam, Gunilla Kevdal och Inger Efraimsson. Enhälligt.
Sekreterare : Kristina Wik

Dela :

2008 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2008 nr 10 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare har på sin arbetsplats med hjälp av arbetsgivarens byggkran skadat sin egen bil i syfte att erhålla försäkringsersättning. Arbetsgivaren har ansetts berättigad att avskeda arbetstagaren.

» Läs hela rättsfallet AD 2008 nr 10

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : GDA Sverige Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet & Sveriges Byggindustrier

Ombud : Ola Brinnen & Peter Kindblom

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Ulla Erlandsson, Christer Måhl, Tord Granström (f.d. förbundsjuristen i Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet; tillfällig ersättare), Ylva Tengblad, Gunilla Kevdal och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

2006 ( 6 st. )

Prejudikat : AD 2006 nr 97 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En hos Svenska kyrkan anställd präst som lider av viss födoämnesallergi har deltagit i ett rekryteringsförfarande inför anställning som missionär i Brasilien. Fråga om Svenska kyrkan genom att neka honom sådan anställning har gjort sig skyldig till diskriminering enligt lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 97

Lagrum : 3 §, 4 § och 5 § första punkten lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder

Parter ( Privata sektorn ) : Malmö Lokala Samorganisation av Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC) & Svenska kyrkan

Ombud : John Norder & Mikael Grebelius & Ylva Wåhlin

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Ulla Erlandsson, Kurt Eriksson, Rolf Hugert, Håkan Torngren, Gunilla Kevdal och Henry Sjöström. Enhälligt.
Sekreterare : Stefan Lundstig

Dela :

Prejudikat : AD 2006 nr 92 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare, som driver en förskola, haft saklig grund för uppsägning av en arbetstagare som sagts upp med hänvisning till att arbetsbrist förelegat.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 92

Lagrum : 7 § och 8 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 11 § och 35 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteföretagen & Butterfly Förskola Aktiebolag & Lärarförbundet

Ombud : Lars Viklund & Mia Fransson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Claes-Göran Sundberg, Britt Angleryd, Gunnar Göthberg (skiljaktig), Teddy Glans (skiljaktig), Gunilla Kevdal och Lars E. Rabenius.
Sekreterare : Angelica Jonsson

Dela :

Prejudikat : AD 2006 nr 60 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetssökande av kosovoalbansk härkomst blev diskriminerad genom att inte ha blivit uttagen till anställningsintervju vid rekrytering av en utannonserad anställning som truckförare vid ett sjukhus.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 60

Lagrum : 8 § lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning

Parter ( Kommunala sektorn ) : Region Skåne & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ombud : Gunnar Bergström & Maria Tingnell

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Inger Andersson, Eva Plogeus, Bengt Huldt, Håkan Torngren, Gunilla Kevdal, Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Anu Rintala

Dela :

Prejudikat : AD 2006 nr 59 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Vid övernattning i samband med arbete utanför hemorten är arbetsgivaren enligt installationsavtalet skyldig att tillhandahålla arbetstagaren fritt logi av tillfredsställande beskaffenhet. I målet råder tvist huruvida arbetstagarna i ett visst fall har kunnat erhålla logi av tillräckligt hög standard.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 59

Parter ( Privata sektorn ) : Elbyrån B. & Co Aktiebolag & Elektriska Installatörsorganisationen EIO & Svenska Elektrikerförbundet

Ombud : Kurt Junesjö & Ulf Nordström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Dag Ekman, Christer Måhl, Kerstin Brodowsky, Björn Müntzing, Gunilla Kevdal och Jörgen Andersson (f.d. enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Anu Rintala

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 2006 nr 22 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat grund för avskedande av tre arbetstagare som haft anställning vid en chokladfabrik. Arbetsdomstolen finner det inte visat att arbetstagarna känt till eller förstått att de i strid med interna regler hämtat godis på lagret, varför grund för avsked eller uppsägning inte förelegat. Skäl föreligger att kritisera en av arbetstagarna för att utan lov ha hämtat kasserad datautrustning på lagret men domstolen finner att agerandet inte varit av så allvarlig beskaffenhet att det kan motivera ett avskedande eller en uppsägning. Även fråga om storleken av det allmänna skadeståndet.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 22

Lagrum : 18 §, 35 § och 38 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Cloetta Fazer Produktion Aktiebolag & Livsmedelsföretagen & Svenska Livsmedelsarbetareförbundet

Ombud : David Hellman & Magnus Weidenhaijn

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Sören Öman, Christer Måhl, Agne Werneskog (f.d. direktören i Almega Tjänsteförbunden; tillfällig ersättare), Teddy Glans, Gunilla Kevdal och Lars E. Rabenius. Enhälligt.
Sekreterare : Monica Björnfot Spaak

Dela :

Prejudikat : AD 2006 nr 16 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Två arbetstagare har sagts upp på grund av arbetsbrist då arbetsgivaren lade ned sin verksamhet på orten. Under uppsägningstiden erbjöds, sökte och tillträdde arbetstagarna anställningar hos samma arbetsgivare men på en annan ort. Arbetstagarna hade tidigare, i enlighet med en överenskommelse i form av kollektivavtal, haft personliga lönetillägg. Fråga har uppkommit dels om överenskommelsen innebär att arbetstagarna har rätt att behålla sina personliga tillägg så länge de är oavbrutet anställda hos samma arbetsgivare, dels om arbetstagarna har erhållit nya anställningar eller har kvar sina gamla anställningar.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 16

Parter ( Privata sektorn ) : Flygarbetsgivarna & Svenska Transportarbetareförbundet

Ombud : Dan Holke & Pia Schöldström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Christian von Szalay (f.d. hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Eva Plogeus, Kerstin Brodowsky, Rolf Hugert, Inger Öhrn Karlsson och Gunilla Kevdal. Enhälligt.
Sekreterare : Karin Hellmont

Dela :

2005 ( 6 st. )

Prejudikat : AD 2005 nr 84 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Till byggnadsavtalet hör bl.a. ett avtal med särskilda bestämmelser för byggnadsföretag med speciell verksamhetsinriktning, S-avtalet. I tvist om tillämpning av avtalet uppkommer huvudsakligen följande frågor:

1. Får den fasta lönedelen vid lön i annan form enligt S-avtalet bestämmas till ett fast belopp per månad, eller skall den bestämmas som en timersättning?

2. Får lön i annan form enligt S-avtalet bestämmas individuellt mellan arbetsgivaren och en enskild arbetstagare?

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 84

Parter ( Privata sektorn ) : Interoc Specialföretag Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet & Sveriges Byggindustrier

Ombud : Ola Brinnen & Peter Kindblom

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Dag Ekman, Inga Jerkeman, Bengt Huldt, Karl Olof Stenqvist, Gunilla Kevdal och Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Karin Fiala

Dela :

Prejudikat : AD 2005 nr 82 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om disciplinansvar för en handläggare på Försäkringskassan med anledning av att denne gjort obehöriga slagningar i Försäkringskassans datasystem.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 82

Lagrum : 14 § lagen (1994:260) om offentlig anställning

Parter ( Statliga sektorn ) : Fackförbundet ST & Staten genom Försäkringskassan

Ombud : Jenny Levander & Robert Lakatos

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Per Sundberg, Kurt Eriksson, Charlott Richardson, Ylva Tengblad, Gunilla Kevdal och Titti Sandqvist (ombudsmannen i Försäkringstjänstemannaförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Stefan Lundstig

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 2005 nr 57 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Saklig grund för uppsägning har ansetts föreligga då arbetstagaren avböjt ett erbjudande om omplacering som bedömts som skäligt. Arbetsdomstolen har även funnit att turordningsbestämmelserna i 22 § anställningsskyddslagen under sådant förhållande inte blivit tillämpliga.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 57

Lagrum : 7 § andra stycket och 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Fresenius Kabi Aktiebolag & Industri och KemiGruppen & Sif

Ombud : Lars Sydolf & Margareta Holmberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Sören Öman, Christer Måhl, Jan Nordin, Elisabeth Bjar, Gunilla Kevdal och Kjell Eriksson. Enhälligt.
Sekreterare : Stefan Lundstig

Dela :

Prejudikat : AD 2005 nr 50 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

I byggnadsavtalet föreskrivs att in- och utlåning av arbetskraft mellan företag skall föregås av förhandling med arbetstagarparten. Någon förhandling behövs emellertid inte vid in- och utlåning under högst fem arbetsdagar. Ett bolag lånade in två arbetstagare från ett annat företag. Arbetstagarna arbetade hos bolaget i sammanlagt sex respektive sju arbetsdagar under en treveckorsperiod. De arbetade dagarna låg inte i en följd. Arbetstagarna hade också bl.a. varit sjuka och haft semester under den aktuella treveckorsperioden. Tvisten rör frågan om bolaget brutit mot kollektivavtalet genom att inte förhandla om inlåningen. Arbetsgivarparternas ståndpunkt är att det inte behövdes någon förhandling eftersom det enligt dem var fråga om flera inlåningstillfällen som vart och ett inte uppgått till fem arbetsdagar.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 50

Lagrum : 54 § och 55 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : N.E:s Fastighets Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet & Sveriges Byggindustrier

Ombud : Gunnar Blomberg & Mats Borgström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Dag Ekman, Kurt Eriksson, Charlott Richardson, Peter Jeppsson, Gunilla Kevdal och Hans Wahlström (f.d. förbundsordföranden i Svenska Transportarbetareförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Anna Flodin

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 2005 nr 28 meddelad — Med skiljaktig mening
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om utdömande av vite på grund av överträdelse av avtalsbestämmelse om förbud mot konkurrens.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 28

Lagrum : 36 § avtalslagen (1915:218)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : L.M. & Lidköping Bilfrakt AB:s konkursbo

Ombud : Lars-Ola Högsborn & Ulf Andersen

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Sören Öman, Eva Plogeus, Bengt Huldt, Agnes Günther, Gunilla Kevdal och Margareta Zandén (skiljaktig).
Sekreterare : Lars Brandt

Dela :

Prejudikat : AD 2005 nr 4 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Två arbetstagare var säsonganställda på ett kafé sedan 1988 respektive 1999. Kaféverksamheten drevs av en stiftelse till säsongen 2003, då verksamheten övergick till ett bolag. De båda arbetstagarna fick efter säsongen 2002 varken fortsatt anställning hos stiftelsen eller fortsatt säsonganställning på kaféet. Fråga om stiftelsen brutit mot bestämmelserna om besked i 15 § första och andra stycket anställningsskyddslagen. Vidare fråga om stiftelsen brutit mot 25 § anställningsskyddslagen genom att lämna uppgift om att arbetstagarna inte hade företrädesrätt till återanställning. Även fråga om förbundet fullgjort sin förhandlingsskyldighet enligt 4 kap. 7 § arbetstvistlagen gentemot bolaget.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 4

Lagrum : 4 kap. 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 15 § och 25 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Gustafsbergsstiftelsen & Restaurang Goda Grejor och Catering Aktiebolag & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ombud : Eric Hietala & Ullika Dalén

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Christian von Szalay (f.d. hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Mårten Holmström, Agne Werneskog (f.d. direktören i Almega Tjänsteförbunden; tillfällig ersättare), Håkan Torngren, Gunilla Kevdal och Karl-Erik Svensson. Enhälligt.
Sekreterare : Annica Hellström

Dela :