Hem: Teman: Sökning:

Sök på Sören Ömans hemsida

» Föredrag av Sören Öman
( 4 st. kommande & 525 st. hållna sedan 2004, med 6 954 åhörare sedan 2014 )

Kommande publika föredrag av Sören Öman

2021-10-26 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida )

2021-11-09 Den nya vissel­blåsar­lagen och yttrande­fri­heten i arbets­livet ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

2021-12-08 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida )

2022-03-29 Data­skydds­lag­stift­ningen – nyheter, rättslig för­djup­ning och sär­skilda tillämp­ningar ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

Sök på Sören Ömans hemsida :

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman