Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar: Ledamöter:

Arbetsdomstolens domarAnu Rintala

( 4 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

[ Juristledamot | Vice ordförande | Sekreterare / Rättssekreterare ]

Sök kontaktuppgifter till Anu Rintala på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Anu Rintala
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 2005–2007 ( 16 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Anu Rintala har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
57 ledamöter ♀ 23 ♂ 34
36 parter
27 ombud ♀ 5 ♂ 22

Anu Rintala har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Cathrine Lilja Hansson ( 9 st. ) och Michaël Koch ( 7 st. ) varit ordförande

Anu Rintala
Aktivitet som ledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

Av­göran­denSkilj­aktig me­ningAn­del skilj­akt­igaAktiv år
4 st.2007–2018
FunktionAntal avgöranden
Vice ordförande3 st.( varav 1 st. som tillfällig ersättare )
Juristledamot1 st. 

2 huvud­för­hand­lings­dagar inför refererade avgöranden sedan 2016

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 25,0% ( 1 / 4 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,2%

Andel överklagade mål: 50,0% ( 2 / 4 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 23,3%

Ändringsfrekvens : 100,0% ( 2 / 2 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 56,0%

Underinstanser ( 2 st. ) : Skaraborgs tingsrätt | Stockholms tingsrätt

Underinstanser ( 2 st. ) : Skaraborgs tingsrätt | Stockholms tingsrätt

Anu Rintala har dömt refererade avgöranden med :
17 ledamöter ♀ 8 ♂ 9
3 sekreterare ♀ 2 ♂ 1
10 parter
8 ombud ♀ 4 ♂ 4

Förord­nanden i Arbets­dom­stolen* :

Funk­tionTill­träddeAv­gickLängd
Sekre­terare2005-09-152007-08-261 år 11 mån 12 dgr
Er­sättare för vice ord­förande2016-07-014 år 1 mån 12 dgr hittills
Förordnad i sammanlagt 6 år och 24 dagar hittills.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för vice ordförande i ett avgörande ( 25,0% av alla refererade avgöranden med Anu Rintala sedan 1993 ), den 8 juni 2011.
Titel för Anu Rintala som tillfällig ersättare : Justitiesekreterare i Högsta domstolen.
Har dessutom, sedan 1993, varit juristledamot i Arbetsdomstolen i ett avgörande.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden Anu Rintala dömt sedan 1993 ( 4 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2018 ( 1 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 2018 nr 45 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En polis, som arbetar i polishuset med annat än brottsutredningar, verkar på sin fritid som ordförande i en ideell förening som bl.a. ger stöd och hjälp åt personer som anser sig ha varit utsatta för våld i nära relationer. Arbetsdomstolen har funnit att engagemanget som ordförande i föreningen är en s.k. förtroendeskadlig bisyssla enligt 7 § lagen (1994:260) om offentlig anställning.

» Läs hela rättsfallet AD 2018 nr 45

Lagrum : 7 § och 7 c § lagen (1994:260) om offentlig anställning

Parter ( Statliga sektorn ) : Polisförbundet & Staten genom Polismyndigheten

Ombud : Karl Pfeifer & Maria Fridolin

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Sören Öman, Anu Rintala, Inga Jerkeman, Charlott Richardson, Göran Söderlöf, Ewa Edström (skiljaktig) och Annette Carnhede (skiljaktig).
Rättssekreterare : Martina Sjölund

Dela :

2017 ( 1 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 2017 nr 58 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga främst om en uppsägning, såsom arbetsgivaren hävdat, skett på grund av arbetsbrist eller om personliga skäl varit den verkliga grunden för uppsägningen (s.k. fingerad arbetsbrist). Allmänna uttalanden om bedömningen av när arbetsbrist är saklig grund för uppsägning och om bevisprövningen när fingerad arbetsbrist invänts.

» Läs hela rättsfallet AD 2017 nr 58

Lagrum : 7 § och 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Carlslund Hotell AB & F.K.

Ombud : Fredrik Kron & Johanna Näslund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Sören Öman, Anu Rintala, Folke K. Larsson, Claes Frankhammar, Nikki Vagnér, Carina Lindberg och Annette Carnhede. Enhälligt.
Rättssekreterare : Pontus Bromander (tidigare Woxner)

Dela :

2011 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2011 nr 54 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

 ]

Sammanfattning :

Fråga huvudsakligen om huruvida en restaurangrörelse och en anställds anställningsavtal övergått enligt 6 b § anställningsskyddslagen till en förvärvare av rörelsen när den samtidigt tillträtts av en arrendator.

» Läs hela rättsfallet AD 2011 nr 54

Lagrum : 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : B.Å. & DHX Invest AB

Ombud : Annett Olofsson & Carolina Tukk

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Anu Rintala (justitiesekreteraren i Högsta domstolen; tillfällig ersättare), Kurt Eriksson, Tomas Weis (jur. kand. i Sveriges Byggindustrier; tillfällig ersättare), Gösta Rehnstam, Matts Jutterström och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

2007 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2007 nr 56 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En central arbetstagarorganisation och en av dess avdelningar har väckt talan i Arbetsdomstolen för medlemmar rörande tvist om ett lokalt kollektivavtal som slutits av en lokal arbetstagarorganisationen på arbetsplatsen. Fråga har uppkommit om talan skall avvisas då talan väckts av organisationer som inte är parter i det lokala kollektivavtalet. – Arbetsdomstolen finner att den centrala arbetstagarorganisationen och avdelningen är obehöriga att som parter i Arbetsdomstolen föra medlemmarnas talan. Domstolen beslutar, med stöd av 2 kap. 6 § arbetstvistlagen, att tillfråga den lokala arbetstagarorganisationen på arbetsplatsen om den vill föra talan i målet.

» Läs hela rättsfallet AD 2007 nr 56

Lagrum : 2 kap. 1 §, 2 kap. 6 § och 4 kap. 5 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 34 kap. 1 § och 2 § rättegångsbalken (1942:740)

Parter ( Privata sektorn ) : Ericsson Aktiebolag & Industrifacket Metall & Industrifacket Metall Nedre Dalälven & Teknikarbetsgivarna

Ombud : Anders Weihe & Bo Villner

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Cathrine Lilja Hansson och Anu Rintala. Enhälligt.
Sekreterare : Anu Rintala

Dela :