Hem: Teman: Arbetsrätt: Förarbeten om arbetsrätt:

Förarbeten till anställningsskyddslagen ( LAS )

Förarbeten till äldre lagstiftning

» Lagen (1974:12) om anställningsskydd ( i kraft 1974-07-01–1982-03-31 )

» Lagen (1971:202) om anställningsskydd för vissa arbetstagare

Lagen (1982:80) om anställningsskydd ( LAS ) ( i kraft 1982-04-01→ )

» Prop. 2015/16:62 Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar ( 2–5 b och 6 g §§ )

» SFS 2016:248 ( i kraft 2016-05-01 )

» Bet. 2015/16:AU5 Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar

» Ds 2015:29 Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar

» Ds 2012:25 Förstärkt skydd för arbetstagare med allmän visstidsanställning och vikariat

» Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen

» Prop. 2021/22:176 Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden ( 2, 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 3, 4, 4 a, 4 b, 5, 5 a, 6 c, 7, 7 a, 7 b, 15, 22, 25, 33, 33 d, 34, 35, 36, 38 a, 43 §§ )

» SFS 2022:835 ( i kraft 2022-06-30 )

» SFS 2022:836 ( i kraft 2023-01-01 )

» Bet. 2021/22:AU12 Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden

» Ds 2021:17 En reformerad arbetsrätt – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden

Lagen (1974:12) om anställningsskydd ( i kraft 1974-07-01–1982-03-31 )

Lagen (1971:202) om anställningsskydd för vissa arbetstagare