: : : : :

Arbetsdomstolens domarAnne-Christine Maderud

( 3 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Sekreterare / Rättssekreterare ]

Anne-Christine Maderud
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 1994 ( 3 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Anne-Christine Maderud har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
16 ledamöter ♀ 2 ♂ 14
6 parter

Anne-Christine Maderud har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Hans Tocklin ( 1 st. ), Nina Pripp ( 1 st. ) och Ove Sköllerholm ( 1 st. ) varit ordförande

Förordnanden i Arbetsdomstolen :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare1994-03-141994-09-306 mån 17 dgr
Förordnad i sammanlagt 6 månader och 17 dagar.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Anne-Christine Maderud som sekreterare / rättssekreterare sedan 1993 ( 3 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1994 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 1994 nr 121 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare som bl.a. infunnit sig på arbetsplatsen men under hänvisning till sjukdom vägrat att utföra arbetsuppgifter som förelagts honom.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 121

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : Staten genom Vägverket & T.I-P.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Björn Qvarnström och Thore Ziethén. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Anne-Christine Maderud

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 109 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Tvist om rätt för f.d. verkställande direktören A hos aktiebolaget B, vilken av B entledigats från befattningen som verkställande direktör, att av B erhålla avgångsvederlag enligt det anställningsavtal som gällt för befattningen som verkställande direktör. I målet är ostridigt att A inte har rätt till sådant avgångsvederlag för det fall att han, såsom B påstår, efter entledigandet ingått avtal med B:s moderbolag C om anställning som ”Senior Vice President” hos C. Fråga huruvida sådant anställningsavtal kommit till stånd genom vad som efter entledigandet förekommit i förhållandet mellan A och C.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 109

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : A.L. & Nyman & Schultz Affärsresor Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Michaël Koch, Palle Landin, Torkel Unge, Lennart Aspegren, Göte Larsson och Lena Moberg-Lindwall (enhetschef i Statstjänstemannaförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Anne-Christine Maderud

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 94 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en kommun haft saklig grund för att säga upp en arbetstagare som anställts med lönebidrag.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 94

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Kommunala sektorn ) : I.G. & Skara kommun

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Lars Johan Eklund, Bo Jangenäs, Ulf E. Nilsson, Björn Qvarnström, Leif Pettersson (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Anne-Christine Maderud

Dela :