Hem: Teman: Sökning: Sök Arbetsdomstolens domar:

Arbetsdomstolens domarAvancerad sökning i Arbetsdomstolens avgöranden

( sedan 1993 )

Avancerad sökning i Arbetsdomstolens avgöranden ( sedan 1993 )

Gör dina val nedan. Du kan göra val från flera olika rutor. Klicka sedan på någon av för att göra sökningen.

Dina val kombineras automatiskt så att sökresultatet visar bara avgöranden som uppfyller alla val du gjort ( ”OCH” ).

Utvidga sökningen med ”ELLER”

Vill du att sökresultatet i stället ska visa alla avgöranden som uppfyller något av de val du gjort ( ”ELLER” ), måste du kryssa i rutan nedan.

Valen i rutan Tidsperiod nedan begränsar dock alltid sökningen.

Uteslut sökresultat med ”INTE”

Vill du utesluta avgöranden med vissa värden från sökresultatet ( ”INTE” ), kan du göra det under en särskild rubrik nedan.

» Uteslut värden från sökresultatet ( ”INTE” )

Har du kryssat i ELLER ovan, kan avgöranden med det du väljer att utesluta ändå komma att visas (om de inkluderas i något annat val du gjort).

Gör en egen jämförelse av utvecklingen över tid

På en särskild sida kan du göra jämförelser av utvecklingen över tid av olika aspekter kring Arbetsdomstolens refererade avgöranden.

» Sidan för att jämföra utvecklingen över tid

Fritext

Sökning görs efter exakt det du skriver in, inklusive mellanslag. En sökning efter uppsägning arbetstagare hittar alltså inte uppsägning av arbetstagare.


Klicka här när du valt klart.
Du kan välja från flera olika rutor.

Sökord

Sökord ( strukturerade )

Arbetsdomstolens egna sökord


Klicka här när du valt klart.
Du kan välja från flera olika rutor.

Måltyper / Avgörandetyper / Sammansättning / Arbets­mark­nads­sektor

Direktstämt / Överklagat

Arbets­mark­nads­sektor

Välj flera bara om du kryssat i ELLER ovan.

Enhälligt / Skiljaktig mening / Särskilt yttrande

Välj flera bara om du kryssat i ELLER ovan.

Typ av ledamot som är skiljaktig

Sammansättning

Välj flera bara om du kryssat i ELLER ovan.

Med tillfälliga ersättare

Enkönad sammansättning

Välj flera bara om du kryssat i ELLER ovan.

Flest kvinnor eller män som ledamöter

Typ av avgörande ( Dom / Beslut )

Ogiltig­förklaring av upp­sägning/av­skedande

Utgången i överklagade mål

Välj flera bara om du kryssat i ELLER ovan.

Domsdag

Välj flera bara om du kryssat i ELLER ovan.


Klicka här när du valt klart.
Du kan välja från flera olika rutor.

Tillämpad lagstiftning

Tillämpad lagstiftning

Anställ­nings­skydds­lagen ( LAS )

Med­bestämmande­lagen ( MBL )

Förtroende­manna­lagen ( FML )

Semester­lagen ( SemL )

Avtals­lagen ( AvtL )

Arbets­tvist­lagen ( LRA )

Rätte­gångs­balken ( RB )


Klicka här när du valt klart.
Du kan välja från flera olika rutor.

Anförda förarbeten och rättsfall

Anförda förarbeten

Anförda rättsfall


Klicka här när du valt klart.
Du kan välja från flera olika rutor.

Begränsa sökningen till :
Tidsperiod

År

Från och med

Använder du detta val, måste du fylla i åtminstone år (och månad, om du fyller i dag).

Till och med

Använder du detta val, måste du fylla i åtminstone år (och månad, om du fyller i dag).


Klicka här när du valt klart.
Du kan välja från flera olika rutor.

Personal i Arbetsdomstolen

Ledamot

Ordförande

Välj flera bara om du kryssat i ELLER ovan.

Vice ordförande

Välj flera bara om du kryssat i ELLER ovan.

”Tredje man”

Välj flera bara om du kryssat i ELLER ovan.

Arbets­givar­ledamot

Arbets­tagar­ledamot