: : : : :

Arbetsdomstolens domarAnna Barius

( 2 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

[ Sekreterare / Rättssekreterare ]

Anna Barius
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 1993 ( 2 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Anna Barius har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
12 ledamöter ♀ 2 ♂ 10
5 parter

Anna Barius har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Nina Pripp ( 2 st. ) varit ordförande

Förord­nanden i Arbets­dom­stolen :

Funk­tionTill­träddeAv­gickLängd
Sekre­terare1992-08-311992-12-314 mån 1 dag
Förordnad i sammanlagt 4 månader och 1 dag.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Anna Barius som sekreterare / rättssekreterare sedan 1993 ( 2 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1993 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1993 nr 96 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Ett landsting har sagt upp ett köksbiträde, som under flera år varit sjukskriven och senare även uppburit sjukbidrag på grund av bröstryggbesvär. Arbetstagaren hade vid uppsägningstillfället bestämt sig för att återgå i arbete på halvtid, men vägrade infinna sig för arbete på den arbetsplats som landstinget anvisade. Landstinget hade dessförinnan vid flera tillfällen anmodat arbetstagaren att inställa sig för arbetsprövning på samma arbetsplats. – I målet uppkommer bl.a. frågan vilken betydelse det har att en arbetstagare som uppbär sjukbidrag vägrar att inställa sig för arbetsprövning som arbetsgivaren erbjuder. Även fråga om landstinget haft rätt att tilldela arbetstagaren varning enligt AB 89 för att denne vägrat inställa sig för arbetsprövning.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 96

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Kommunala sektorn ) : M.B. & Stockholms läns landsting

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Dag Ekman, Christer Måhl, Anders Hagman, Björn Qvarnström, Hans Karlsson och Jörgen Andersson (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Anna Barius

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 67 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida det varit tillåtet för ett av de större byggföretagen i landet att säsongsanställa arbetstagare för vissa arbeten inom anläggningsavtalets område.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 67

Lagrum : 5 § första punkten lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Byggförbundet & NCC Bygg Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Brita Swan, Christer Måhl, Lennart Hörnlund, Ulf E. Nilsson, Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Ingvar Åsen (förre förbundsordföranden i Svenska Transportarbetareförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Anna Barius

Dela :