Hem: Teman: Offentliga utredningar: Betänkanden med Sören Öman:

Galleri över betänkanden

( med Sören Öman )

Bild på betänkanden i bokhylla

Omslag till Trygghet för EU-åklagare i Sverige

Trygghet för EU-åklagare i Sverige
Ds 2022:25 ( 82 sidor )
Justitie­departementet

Omslag till Arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen

Arbets­lös­hets­försäkringen och förvalt­nings­lagen
Ds 2021:24 ( 78 sidor )
Arbetsmarknads­departementet

Omslag till Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården

Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården
SOU 2021:39 ( 350 sidor )
Social­departementet

Omslag till Informationsöverföring inom vård och omsorg

Informations­över­föring inom vård och omsorg
SOU 2021:4 ( 876 sidor )
Social­departementet

Omslag till Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Behandling av person­uppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgs­analys
SOU 2018:52 ( 312 sidor )
Social­departementet

Omslag till Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning

Dataskydd inom Social­departe­mentets verk­sam­hets­område – en an­pass­ning till EU:s data­skydds­för­ord­ning
SOU 2017:66 ( 766 sidor )
Social­departementet

Omslag till Översyn av lex Laval

Översyn av lex Laval
SOU 2015:83 ( 450 sidor )
Arbetsmarknads­departementet

Omslag till Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen

Uppdragstagare i arbets­lös­hets­för­säkringen
SOU 2011:52 ( 109 sidor )
Arbetsmarknads­departementet

Omslag till Antidopning Sverige – En ny väg för arbetet mot dopning

Antidopning Sverige – En ny väg för arbetet mot dopning
SOU 2011:10 ( 336 sidor )
Kultur­departementet

Omslag till Flyttningsbidrag och unionsrätten

Flyttnings­bidrag och unions­rätten
SOU 2010:26 ( 147 sidor )
Arbetsmarknads­departementet

Valfrihets­system hos Arbets­för­med­lingen
Ds 2010:1 ( 33 sidor )
Arbetsmarknads­departementet

Omslag till Leveransplikt för elektroniska dokument

Leveransplikt för elektroniska dokument
Ds 2009:61 ( 219 sidor )
Utbildnings­departementet

Omslag till Integritetsskydd i arbetslivet

Integritetsskydd i arbetslivet
SOU 2009:44 ( 457 sidor )
Arbetsmarknads­departementet

Omslag till Fritid på egna villkor

Fritid på egna villkor
SOU 2009:29 ( 307 sidor )
Integrations- och jämställdhets­departementet

Omslag till Avgifter inom arbetslöshetsförsäkringen

Avgifter inom arbets­lös­hets­för­säkringen
SOU 2008:83 ( 103 sidor )
Arbetsmarknads­departementet

Omslag till Förstärkt skydd för företagshemligheter

Förstärkt skydd för företags­hemligheter
SOU 2008:63 ( 392 sidor )
Justitie­departementet

Omslag till Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring

Obligatorisk arbets­lös­hets­för­säkring
SOU 2008:54 ( 535 sidor )
Arbetsmarknads­departementet

Omslag till Studiestödsdatalag

Studiestöds­datalag
SOU 2007:64 ( 229 sidor )
Utbildnings­departementet

Omslag till Patientdata och läkemedel m.m.

Patientdata och läkemedel m.m.
SOU 2007:48 ( 335 sidor )
Social­departementet

Omslag till Patientdatalag

Patientdatalag
SOU 2006:82 ( 646 sidor )
Social­departementet

Omslag till Avidentifiera jobbansökningar – en metod för mångfald

Avidentifiera jobbansökningar – en metod för mångfald
SOU 2005:115 ( 147 sidor )
Finans­departementet

Omslag till Ändringar i Arbetsgivarverkets instruktion

Ändringar i Arbetsgiva­rverkets instruktion
Ds 2004:33 ( 101 sidor )
Finans­departementet

Omslag till Översyn av personuppgiftslagen

Översyn av person­upp­gifts­lagen
SOU 2004:6 ( 367 sidor )
Justitie­departementet

Omslag till Den arbetsgivarpolitiska delegeringen i staten – en samlad utvärdering

Den arbetsgivarpolitiska delegeringen i staten – en samlad utvärdering
SOU 2002:32 ( 366 sidor )
Justitie­departementet

Omslag till Personlig integritet i arbetslivet

Personlig integritet i arbetslivet
SOU 2002:18 ( 335 sidor )
Närings­departementet

Omslag till Yttrandefrihet för privatanställda

Yttrandefrihet för privatanställda
Ds 2001:9 ( 182 sidor )
Justitie­departementet

Omslag till Behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
SOU 1999:109 ( 240 sidor )
Social­departementet

Omslag till Integritet • Offentlighet • Informationsteknik

Integritet • Offentlighet • Informations­teknik
SOU 1997:39 ( 873 sidor )
Justitie­departementet

Omslag till Arbetsföretag – En ny möjlighet för arbetslösa

Arbetsföretag – En ny möjlighet för arbetslösa
SOU 1995:2 ( 79 sidor )
Arbetsmarknads­departementet

Omslag till Arbetsrättsliga utredningar – Bakgrundsmaterial utarbetat av sekretariatet vid 1992 års arbetsrättskommitté

Arbetsrättsliga utredningar – Bakgrunds­material utarbetat av sekretariatet vid 1992 års arbets­rätts­kommitté
SOU 1994:141 ( 628 sidor )
Arbetsmarknads­departementet

Omslag till Övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar – EU och den svenska arbetsrätten

Övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar – EU och den svenska arbetsrätten
SOU 1994:83 ( 193 sidor )
Arbetsmarknads­departementet

Omslag till Ny anställningsskyddslag

Ny anställ­nings­skydds­lag
SOU 1993:32 ( 1 074 sidor )
Arbetsmarknads­departementet

Omslag till Förslag till ett reformerat bidragssystem – Statsbidrag till central och lokal ungdomsverksamhet

Förslag till ett reformerat bidragssystem – Statsbidrag till central och lokal ungdoms­verksamhet
( 89 sidor )
Civil­departementet

Senast uppdaterad 2021-12-22 av Sören Öman