Hem: Teman: Arbetsrätt: Domarpersonalen i Arbetsdomstolen:

Vice ordföranden i Arbetsdomstolen sedan 1929

De fyra ord­förandena och de fyra vice ord­förandena i Arbets­domstolen måste ha domar­er­faren­het och vara jurister, medan övriga domare i Arbets­domstolen inte behöver ha sådan er­faren­het och ut­bild­ning. De ordinarie vice ord­förandena kan agera ord­förande vid för­hand­lingar. De är alltså ersättare för ord­förandena.

» Avgöranden av Arbets­domstolen där vice ord­föranden Sören Öman agerat ord­förande (8 st.)

Arbets­domstolen har sedan den in­rättades 1929 haft 32 vice ord­föranden, nio kvinnor (28%) och 23 män. I dag är 50% av vice ord­förandena kvinnor. Den första kvinnliga vice ord­föranden kom i juli 1983. Det var Redunn Laurén, som i november 1987 blev Arbets­domstolens första kvinnliga ord­förande.

Regeringen har sedan 1929 förordnat 83 personer som ersättare för vice ord­förande.

Förutom de ord­föranden som förordnades under dom­stolens allra första verk­samhets­år saknade bara två ord­föranden tidigare er­faren­het av Arbets­domstolen. Av Arbets­domstolens hit­tills 22 ord­föranden har 18 (82%) haft tidigare er­faren­het som vice ord­förande i dom­stolen.

De ordinarie vice ord­förandena och deras förordnade ersättare har dessutom oftast tidigare varit sekre­terare i Arbets­domstolen.

Vice ord­föranden och deras förordnade ersättare som varit sekre­terare i Arbets­domstolen
Funktion Tidigare sekre­terare
Ordinarie vice ord­förande 20 st. ( 62,5% )
Förordnad ersättare för vice ord­förande 46 st. ( 55,4% )

Till och med den sista juni 1974 hade Arbets­domstolen en enda vice ord­förande.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda tids­linjen. Ha tålamod… 

För mus­pekaren över tid­slinjen för att se mera informa­tion (delv­is på engelska).

Tids­linje med vice ord­föranden 1929–1973

» Detaljerade tidslinjer för varje årtionde

Sedan den 1 juli 1974 kan Arbets­domstolen ha tre vice ord­föranden, vilket blev fallet först 1976, och sedan den 1 juli 1988 kan dom­stolen ha fyra vice ord­föranden.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda tids­linjen. Ha tålamod… 

För mus­pekaren över tids­linjen för att se mera informa­tion (del­vis på engelska).

Tids­linje med vice ord­föranden 1974 →

» Detaljerade tids­linjer för varje år­tionde

De nuvarande fyra vice ord­förandena

Peter Syrén ( f. 1963 )  ( 2016 → )

Anna Middelman ( f. 1965 )  ( 2016 → )

Inger Andersson ( f. 1961 )  ( 2019 → )

Håkan Lundquist ( f. 1967 )  ( 2022 → )

Ordinarie vice ordföranden i Arbetsdomstolen sedan 1929

Har du liten skärm, kanske inte alla kolumner syns. Du kan då dra tabellen sidledes (horisontellt) för att se all information.

År

1929

Frans Aug. Lind, råd­man (1/1)

1936

Frans Aug. Lind avlider 21/7

Johan Hagander, revisions­sekre­terare (11/9)

1943

Hagander blir justitieråd och avgår 20/7

Gösta Lind, revisions­sekre­terare (24/9)

1948

Gösta Lind blir justitie­råd och avgår 31/12

1949

Sven Romanus, hov­rätts­råd (1/1)

1950

Romanus blir ledamot av lag­bered­ningen och avgår 31/12

1951

Yngve Samuelsson, hov­rätts­råd och chef för social­departe­mentets rätts­avdel­ning (1/1)

1955

Samuelsson general­direktör i Försäkrings­rådet

1963

Samuelsson avgår 31/12

1964

Sven-Hugo Ryman, byrå­chef (1/1)

1967

Ryman utbild­nings­chef

1972

Ryman utses till tredje man 15/9

Axel Wallén, hov­rätts­råd och chef för export­kredit­nämnden (15/9)

1974

Anders Knutsson (1/7)

1975

Knutsson blir justitie­råd och avgår 9/11

Lars Lunning, hov­rätts­assessor (10/11)

1976

Olof Bergqvist, hov­rätts­assessor (1/7)

1978

Wallén avgår 30/6

Gunnar Grenfors, kansli­chef i arbets­marknads­utskottet (1/7)

Lunning blir rätts­chef i arbets­mark­nads­departe­mentet och avgår 31/1

Edvard Nilsson, hov­rätts­assessor (1/2)

1981

Grenfors avgår 31/12

1982

Ove Sköllerholm, hov­rätts­assessor (1/1)

1983

Bergqvist över­går till ersättare för vice ord­förande 30/6

Reidunn Laurén, expeditions­chef i bostads­departe­mentet (1/7)

1984

Sköllerholm ord­förande 1/3

Claes Eklundh, rätts­chef i stats­råds­bered­ningen (1/7)

1985

Eklundh ord­förande 18/2

Barbro Fischerström, expeditions­chef i kommunikations­departe­mentet (1/6)

Laurén övergår till ersättare för vice ord­förande 31/8

Michaël Koch, hov­rätts­assessor (1/9)

1988

Koch gör uppe­håll 1/4–30/6

Hans Tocklin, byrå­chef hos justitie­ombuds­mannen (1/4)

1989

Nilsson blir justitie­råd och avgår 30/9

1990

Erik Lempert, expeditions­chef i arbets­marknads­departe­mentet (1/4)

1992

Tocklin ord­förande 3/4

Lars Johan Eklund, hov­rätts­assessor (1/7)

1994

Fischerström blir vd för Tidnings­utgivarna och avgår 19/10

Marie Hafström, departe­ments­råd i försvars­departe­mentet (15/12)

1996

Hafström blir general­direktör för Kust­bevakningen och avgår 30/9

Brita Swan, lagm­an (21/11)

Koch ord­förande 1/3

Dag Ekman, expeditions­chef i arbets­marknads­departe­mentet (21/11)

1998

Lempert avgår 31/12

1999

Maj Johansson, departe­ments­råd i försvars­departe­mentet (1/1)

2003

Johansson övergår till ersättare för vice ord­förande 9/4

Ulla Erlandsson, hov­rätts­lagman (10/4)

2004

Swan avgår 30/6

Sören Öman, chefs­jurist (1/7)

2013

Eklund avgår med pension 30/6

Hans Blyme, f.d. råd­man (1/7)

2015

Öman ord­förande 1/12

2016

Peter Syrén, råd­man (1/7)

Erlandsson avgår 30/6

Anna Middelman, chefs­jurist (1/7)

Susanne Sundberg (tidigare Jarnfelter), råd­man (1/7)

2019

Sundberg övergår till ersättare för vice ord­förande 30/6

Inger Andersson, råd­man (1/7)

2022

Ekman avgår 30/6

Håkan Lundquist, råd­man (1/7)

Vice ordförandenas tjänstgöring i Arbetsdomstolen

Klicka på för att söka efter personen på hela webben.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen som ordförande sedan 1993.
För muspekaren över tidslinjen för att se mera information (delvis på engelska).

Nr Ordförande / Funktion Tillträdde Avgick
1 Frans Aug. Lind ( f. 1872  †1936 ) Vice ordförande 1929–1936
Vice ordförande
( vid 56 års ålder )
1929-01-01 1936-07-21 7 år 6 mån 21 dgr
2 Johan Hagander ( f. 1896  †1991 ) Vice ordförande 1936–1943
Vice ordförande
( vid 39 års ålder )
1936-09-11 1943-07-20 6 år 10 mån 10 dgr
Ordförande
( vid 50 års ålder )
1947-01-01 1949-10-01 2 år 9 mån 1 dag
3 Gösta Lind ( f. 1898  †1980 ) Vice ordförande 1943–1948
Vice ordförande
( vid 45 års ålder )
1943-09-24 1948-12-31 5 år 3 mån 8 dgr
4 Sven Romanus ( f. 1908  †2005 ) Vice ordförande 1949–1950
Ersättare för vice ord­förande
( vid 33 års ålder )
1941-11-29 1948-12-31 7 år 1 mån 3 dgr
Vice ordförande
( vid 40 års ålder )
1949-01-01 1950-12-31 2 år
5 Yngve Samuelsson ( f. 1908  †1976 ) Vice ordförande 1951–1963
Sekreterare
( vid 30 års ålder )
1939-01-01 1939-08-25 7 mån 25 dgr
Ersättare för vice ord­förande
( vid 36 års ålder )
1944-06-23 1950-12-31 6 år 6 mån 9 dgr
Vice ordförande
( vid 42 års ålder )
1951-01-01 1963-12-31 13 år
6 Sven-Hugo Ryman ( f. 1919  †2013 ) Vice ordförande 1964–1972
Sekreterare
( vid 30 års ålder )
1950-01-01 1953-12-31 4 år
Ersättare för tredje man
( vid 39 års ålder )
1959-01-01 1961-12-31 3 år
Ersättare för vice ord­förande
( vid 42 års ålder )
1962-01-01 1963-12-31 2 år
Vice ordförande
( vid 44 års ålder )
1964-01-01 1972-09-14 8 år 8 mån 14 dgr
Tredje man
( vid 53 års ålder )
1972-09-15 1992-06-30 19 år 9 mån 16 dgr
7 Axel Wallén ( f. 1928  †1996 ) Vice ordförande 1972–1978
Sekreterare
( vid 29 års ålder )
1958-01-01 1960-12-31 3 år
Ersättare för vice ord­förande
( vid 40 års ålder )
1969-10-24 1972-09-14 2 år 10 mån 22 dgr
Vice ordförande
( vid 43 års ålder )
1972-09-15 1978-06-30 5 år 9 mån 16 dgr
Tredje man
( vid 49 års ålder )
1978-07-01 1980-06-30 2 år
Tredje man
( vid 51 års ålder )
1980-09-01 1983-06-30 2 år 10 mån
8 Anders Knutsson ( f. 1931 ) Vice ordförande 1974–1975
Sekreterare
( vid 30 års ålder )
1962-01-01 1965-12-31 4 år
Vice ordförande
( vid 42 års ålder )
1974-07-01 1975-11-09 1 år 4 mån 9 dgr
9 Lars Lunning ( f. 1934 ) Vice ordförande 1975–1978
Sekreterare
( vid 30 års ålder )
1965-01-01 1968-12-31 4 år
Ersättare för vice ord­förande
( vid 39 års ålder )
1974-07-01 1975-11-09 1 år 4 mån 9 dgr
Vice ordförande
( vid 41 års ålder )
1975-11-10 1978-01-31 2 år 2 mån 22 dgr
Ersättare för vice ord­förande
( vid 43 års ålder )
1978-07-01 1989-06-30 11 år
10 Olof Bergqvist ( f. 1936  †1992 ) Vice ordförande 1976–1983
Sekreterare
( vid 32 års ålder )
1969-01-01 1972-12-31 4 år
Vice ordförande
( vid 39 års ålder )
1976-07-01 1983-06-30 7 år
Ersättare för vice ord­förande
( vid 46 års ålder )
1983-07-01 1984-08-31 1 år 2 mån
Ordförande
( vid 49 års ålder )
1986-01-01 1991-12-31 6 år
11 Edvard Nilsson ( f. 1938  †2001 ) Vice ordförande 1978–1989
Ersättare för tredje man
( vid 36 års ålder )
1974-07-01 1976-06-30 2 år
Ersättare för vice ord­förande
( vid 38 års ålder )
1976-07-01 1978-01-31 1 år 7 mån
Vice ordförande
( vid 40 års ålder )
1978-02-01 1989-09-30 11 år 8 mån
12 Gunnar Grenfors ( f. 1933  †2018 ) Vice ordförande 1978–1981
Ersättare för tredje man
( vid 40 års ålder )
1974-07-01 1976-06-30 2 år
Ersättare för vice ord­förande
( vid 42 års ålder )
1976-07-01 1978-06-30 2 år
Vice ordförande
( vid 44 års ålder )
1978-07-01 1981-12-31 3 år 6 mån
13 Ove Sköllerholm ( f. 1939  †1996 ) Vice ordförande 1982–1984
Sekreterare
( vid 31 års ålder )
1971-01-01 1973-12-31 3 år
Ersättare för vice ord­förande
( vid 36 års ålder )
1976-07-01 1981-12-31 5 år 6 mån
Vice ordförande
( vid 42 års ålder )
1982-01-01 1984-02-29 2 år 2 mån
Ordförande
( vid 44 års ålder )
1984-03-01 1996-02-29 12 år
14 Reidunn Laurén ( f. 1931  †2022 ) Vice ordförande 1983–1985
Ersättare för vice ord­förande
( vid 46 års ålder )
1978-08-01 1983-06-30 4 år 11 mån
Vice ordförande
( vid 51 års ålder )
1983-07-01 1985-08-31 2 år 2 mån
Ersättare för vice ord­förande
( vid 54 års ålder )
1985-09-01 1987-09-30 2 år 1 mån
Ordförande
( vid 56 års ålder )
1987-11-15 1990-01-14 2 år 2 mån
15 Claes Eklundh ( f. 1939  †2005 ) Vice ordförande 1984–1985
Ersättare för vice ord­förande
( vid 41 års ålder )
1981-01-01 1984-06-30 3 år 6 mån
Vice ordförande
( vid 45 års ålder )
1984-07-01 1985-02-17 7 mån 17 dgr
Ordförande
( vid 46 års ålder )
1985-02-18 1987-10-31 2 år 8 mån 14 dgr
16 Barbro Fischerström ( f. 1943 ) Vice ordförande 1985–1994
Tredje man
( vid 40 års ålder )
1983-07-01 1985-05-31 1 år 11 mån
Vice ordförande
( vid 42 års ålder )
1985-06-01 1994-10-19 9 år 4 mån 19 dgr
17 Michaël Koch ( f. 1946 ) Vice ordförande 1985–1996
Sekreterare
( vid 30 års ålder )
1977-02-01 1980-12-31 3 år 11 mån
Ersättare för vice ord­förande
( vid 37 års ålder )
1984-07-01 1985-08-31 1 år 2 mån
Vice ordförande
( vid 38 års ålder )
1985-09-01 1988-03-31 2 år 7 mån
Vice ordförande
( vid 41 års ålder )
1988-07-01 1996-02-29 7 år 8 mån
Ordförande
( vid 49 års ålder )
1996-03-01 2012-04-30 16 år 2 mån
18 Hans Tocklin ( f. 1940 ) Vice ordförande 1988–1992
Sekreterare
( vid 35 års ålder )
1976-01-01 1978-08-31 2 år 8 mån
Vice ordförande
( vid 47 års ålder )
1988-04-01 1992-04-02 4 år 2 dgr
Ordförande
( vid 51 års ålder )
1992-04-03 2004-04-02 12 år
19 Erik Lempert ( f. 1943 ) Vice ordförande 1990–1998
Sekreterare
( vid 31 års ålder )
1975-01-01 1977-12-31 3 år
Ersättare för vice ord­förande
( vid 39 års ålder )
1983-07-01 1990-03-31 6 år 9 mån
Vice ordförande
( vid 46 års ålder )
1990-04-01 1998-12-31 8 år 9 mån
20 Lars Johan Eklund ( f. 1946 ) Vice ordförande 1992–2013
Sekreterare
( vid 30 års ålder )
1977-01-10 1980-09-30 3 år 8 mån 21 dgr
Ersättare för vice ord­förande
( vid 44 års ålder )
1991-02-15 1992-06-30 1 år 4 mån 16 dgr
Vice ordförande
( vid 46 års ålder )
1992-07-01 2013-06-30 21 år
21 Marie Hafström ( f. 1944 ) Vice ordförande 1994–1996
Ersättare för vice ord­förande
( vid 41 års ålder )
1986-07-01 1994-12-14 8 år 5 mån 14 dgr
Vice ordförande
( vid 50 års ålder )
1994-12-15 1996-09-30 1 år 9 mån 16 dgr
22 Brita Swan ( f. 1931 ) Vice ordförande 1996–2004
Ersättare för vice ord­förande
( vid 57 års ålder )
1989-07-01 1996-11-20 7 år 4 mån 20 dgr
Vice ordförande
( vid 65 års ålder )
1996-11-21 2004-06-30 7 år 7 mån 10 dgr
23 Dag Ekman ( f. 1944 ) Vice ordförande 1996–2022
Sekreterare
( vid 32 års ålder )
1976-10-01 1978-10-15 2 år 15 dgr
Ersättare för vice ord­förande
( vid 40 års ålder )
1985-06-01 1996-11-20 11 år 5 mån 20 dgr
Vice ordförande
( vid 52 års ålder )
1996-11-21 2022-06-30 25 år 7 mån 10 dgr
24 Maj Johansson Vice ordförande 1999–2003
Sekreterare 1991-03-01 1992-08-23 1 år 5 mån 23 dgr
Ersättare för vice ord­förande 1998-07-01 1998-12-31 6 mån
Vice ordförande 1999-01-01 2003-04-09 4 år 3 mån 9 dgr
Ersättare för vice ord­förande 2003-04-10 19 år 7 mån 28 dgr hittills
25 Ulla Erlandsson ( f. 1940 ) Vice ordförande 2003–2016
Ersättare för vice ord­förande
( vid 48 års ålder )
1989-07-01 2003-04-09 13 år 9 mån 9 dgr
Vice ordförande
( vid 62 års ålder )
2003-04-10 2016-06-30 13 år 2 mån 21 dgr
26 Sören Öman ( f. 1961 ) Vice ordförande 2004–2015
Sekreterare
( vid 27 års ålder )
1989-04-01 1991-03-10 1 år 11 mån 10 dgr
Ersättare för vice ord­förande
( vid 35 års ålder )
1996-11-21 2004-06-30 7 år 7 mån 10 dgr
Vice ordförande
( vid 43 års ålder )
2004-07-01 2015-11-30 11 år 5 mån
Ordförande
( vid 54 års ålder )
2015-12-01 7 år 7 dgr hittills
27 Hans Blyme ( f. 1949 ) Vice ordförande 2013–2016
Sekreterare
( vid 31 års ålder )
1981-04-01 1984-12-31 3 år 9 mån
Ersättare för vice ord­förande
( vid 42 års ålder )
1992-07-01 2013-06-30 21 år
Vice ordförande
( vid 63 års ålder )
2013-07-01 2016-06-30 3 år
28 Peter Syrén ( f. 1963 ) Vice ordförande 2016 →59 år gammal i dag
Sekreterare
( vid 31 års ålder )
1995-04-24 2001-02-11 5 år 9 mån 19 dgr
Ersättare för vice ord­förande
( vid 45 års ålder )
2009-06-25 2016-06-30 7 år 6 dgr
Vice ordförande
( vid 52 års ålder )
2016-07-01 6 år 5 mån 7 dgr hittills
29 Anna Middelman ( f. 1965 ) Vice ordförande 2016 →57 år gammal i dag
Sekreterare
( vid 31 års ålder )
1997-06-01 1998-12-31 1 år 7 mån
Ersättare för tredje man
( vid 47 års ålder )
2013-07-01 2016-06-30 3 år
Vice ordförande
( vid 50 års ålder )
2016-07-01 6 år 5 mån 7 dgr hittills
30 Susanne Sundberg (tidigare Jarnfelter) ( f. 1960 ) Vice ordförande 2016–2019
Sekreterare
( vid 32 års ålder )
1992-08-31 1995-03-14 2 år 6 mån 12 dgr
Ersättare för vice ord­förande
( vid 53 års ålder )
2013-10-10 2016-06-30 2 år 8 mån 21 dgr
Vice ordförande
( vid 55 års ålder )
2016-07-01 2019-06-30 3 år
Ersättare för vice ord­förande
( vid 58 års ålder )
2019-07-01 3 år 5 mån 7 dgr hittills
31 Inger Andersson ( f. 1961 ) Vice ordförande 2019 →61 år gammal i dag
Sekreterare
( vid 36 års ålder )
1997-10-01 1999-04-11 1 år 6 mån 11 dgr
Ersättare för vice ord­förande
( vid 42 års ålder )
2004-07-01 2019-06-30 15 år
Vice ordförande
( vid 57 års ålder )
2019-07-01 3 år 5 mån 7 dgr hittills
32 Håkan Lundquist ( f. 1967 ) Vice ordförande 2022 →55 år gammal i dag
Sekreterare
( vid 32 års ålder )
1999-09-27 2001-08-31 1 år 11 mån 5 dgr
Ersättare för vice ord­förande
( vid 40 års ålder )
2007-07-01 2009-06-24 1 år 11 mån 24 dgr
Ersättare för vice ord­förande
( vid 46 års ålder )
2013-07-01 2022-06-30 9 år
Vice ordförande
( vid 55 års ålder )
2022-07-01 5 mån 7 dgr hittills

Förordnanden som vice ordförande i Arbetsdomstolen

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering.
Klicka på länken med namnet för att se alla avgöranden med personen som vice ordförande.

Det kan ta ett litet tag att ladda det här. Ha tålamod…

Genomsnittet är 2 481,3 dagar ( 6 år 291 dagar )

» Visa vice ordföranden ett visst år

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
Sören Öman har tjänst­gjort i Arbets­domstolen i hit­tills samman­lagt 28 år och 0 dag, varav 19 år och 9 dagar som vice ord­förande:
Sören Ömans tjänstgöring i Arbetsdomstolen
Funktion Tillträdde Avgick
Sekreterare / Administrativ sekreterare 1989-04-01 1991-03-10 1 år 11 mån 9 dgr
Ersättare för vice ordförande 1996-11-21 2004-06-30 7 år 7 mån 9 dgr
Vice ordförande 2004-07-01 2015-11-30 11 år 5 mån
Ordförande 2015-12-01 7 år 7 dgr hittills

» Prejudikat med Sören Öman

Avgöranden och skiljaktiga meningar av vice ordförandena i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med skiljaktig mening av personen sedan 1993.

» Visa vice ordföranden ett visst år

Ersättare för vice ordförandena i Arbetsdomstolen

Var och en av de fyra ordinarie vice ord­förandena har tre av regeringen förordnade ersättare, dvs. samman­lagt tolv förordnade ersättare. Sedan 1929 har 83 personer varit förordnade ersättare för vice ordförande. Kan man inte få tag i vare sig någon ordinarie vice ord­förande eller någon förordnad ersättare, får ord­föranden välja någon att döma som till­fällig ersättare i det aktuella målet.

Samman­lagt 61 personer har dömt som vice ord­förande i refererade av­göranden sedan 1993.

Antal personer som dömt som vice ord­förande i olika funktioner i refererade av­göranden sedan 1993
Funktion Antal personer
Ordinarie vice ordförande 16 st.
Förordnade ersättare för vice ordförande 36 st.
Tillfälliga ersättare för vice ordförande 44 st.

En del personer har dömt i olika funktioner under perioden, och en förordnad person behöver inte ha dömt i något refererat avgörande.

Förordnade ersättare för vice ordförande i Arbetsdomstolen sedan 1929 ( 83 st. )

Förordnade ersättare för vice ordförande har inte så sällan också varit ordinarie vice ordförande eller till och med ordförande. 25 förordnade ersättare för vice ordförande har varit ordinarie vice ordförande och 17 har varit ordförande.

De flesta förordnade ersättare för vice ordförande – 46 st. (55,4%) – har varit sekreterare i Arbetsdomstolen.

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen som vice ordförande sedan 1993.

I tabellen nedan finns 90 rader trots att bara 83 personer varit förordnade ersättare för vice ordförande. Det beror på att sju personer – Gösta Ihrfelt, Maj Johansson, Reidunn Laurén, Håkan Lundquist, Lars Lunning, Sture Petrén och Susanne Sundberg (tidigare Jarnfelter) – förordnats två gånger och därför finns på två rader.

# Har även varit ordinarie vice ordförande * Har även varit ordförande ** Har även varit sekreterare i Arbetsdomstolen

Det kan ta ett litet tag att ladda det här. Ha tålamod…

Tillfälliga ersättare för vice ordförande i Arbetsdomstolen sedan 1993 ( 44 st. )

Till­fällig ersättare är en leda­mot i Arbets­domstolen som inte förordnats av regeringen utan som hand­plockats av ord­föranden för att döma i ett visst mål. Det sker när man inte kan få tag i vare sig någon ordinarie ledamot eller någon av de många ersättare som regeringen förordnat.

Tillfälliga ersättare har inte så sällan också varit ordinarie vice ordförande eller förordnad ersättare för vice ordförande. Åtta tillfälliga ersättare för vice ordförande har varit ordinarie vice ordförande och 23 har varit förordnad ersättare för vice ordförande. En – Carina Gunnarsson – har tidigare varit ordförande.

De allra flesta tillfälliga ersättare för vice ordförande – 42 st. (95,5%) – har varit sekreterare i Arbetsdomstolen.

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen sedan 1993.
Klicka på länken med siffran för antalet avgöranden för att se alla refererade avgöranden med personen som tillfällig ersättare sedan 1993.
Klicka på länken med siffran för skiljaktig mening för att se alla refererade avgöranden med skiljaktig mening av personen sedan 1993.

# Har även varit ordinarie vice ordförande * Har även varit förordnad ersättare för vice ordförande ** Har även varit sekreterare i Arbetsdomstolen

Det kan ta ett litet tag att ladda det här. Ha tålamod…

» Visa alla tillfälliga ersättare ett visst år

Senast uppdaterad 2022-09-10 av Sören Öman