: : : : :

Arbetsdomstolens domarJan Tibbling

( 3 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Sekreterare / Rättssekreterare ]

Jan Tibbling
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 2003–2004 ( 3 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Jan Tibbling har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
15 ledamöter ♀ 3 ♂ 12
7 parter
6 ombud ♀ 1 ♂ 5

Jan Tibbling har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Michaël Koch ( 2 st. ) och Carina Gunnarsson ( 1 st. ) varit ordförande

Förordnanden i Arbetsdomstolen :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare2003-10-062004-08-3110 mån 26 dgr
Förordnad i sammanlagt 10 månader och 26 dagar.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Jan Tibbling som sekreterare / rättssekreterare sedan 1993 ( 3 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2004 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2004 nr 58 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare har haft flera på varandra följande tidsbegränsade anställningar som vikarierande lektor vid Lunds universitet. Fråga om den senaste vikariatsanställningen till följd av bestämmelsen i 5 § andra stycket anställningsskyddslagen har övergått till en tillsvidareanställning när den sammanlagda anställningstiden överskridit tre år. Den huvudsakliga tvistefrågan har därvid rört om denna bestämmelse över huvud taget är tillämplig när det, som i målet, är fråga om en läraranställning som avses i högskoleförordningen.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 58

Lagrum : 5 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Saco-S genom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) & Staten genom Lunds universitet

Ombud : Bengt Johansson & Thomas Kihlberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Dag Ekman, Margit Strandberg, Bengt Huldt, Göran Söderlöf, Nils Lang (f.d. avtalsombudsmannen i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Jan Tibbling

Dela :

Prejudikat : AD 2004 nr 40 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Sedan två arbetstagare på en mindre arbetsplats sagts upp på grund av arbetsbrist har tvist uppkommit om arbetsgivaren fullgjort sin omplaceringsskyldighet enligt 7 § andra stycket lagen om anställningsskydd. Den huvudsakliga tvistefrågan har gällt hur genomgripande förändringar av verksamheten som skäligen kan krävas av arbetsgivaren för att omplaceringsskyldigheten skall anses fullgjord.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 40

Lagrum : 7 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Deje Bruk Andersson & Hald Aktiebolag & Industrifacket & Svensk Industriförening

Ombud : Anneli Ohlsson Anderbjörk & Bengt Isman

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Peter Syrén (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Palle Landin, Charlott Richardson, Ulf Perbeck, Göran Karlsson (f.d. enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Henry Sjöström. Enhälligt.
Sekreterare : Jan Tibbling

Dela :

2003 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2003 nr 104 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en börsmäklare frånträtt sin anställning med verkan att han har rätt till skadestånd med stöd av allmänna skadeståndsrättsliga principer. Sedan denna fråga besvarats nekande skall skadeståndsanspråket enligt vad som är ostridigt i målet prövas med utgångspunkten att arbetstagaren har blivit avskedad, dvs. med tillämpning av skadeståndsreglerna i anställningsskyddslagen. Därvid uppkommer fråga om bonuslön skall beaktas vid bestämmande av månadslönens belopp vid tillämpning av 39 § anställningsskyddslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 104

Lagrum : 4 § 3 st och 39 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : A.L. & Bankaktiebolaget JP Nordiska

Ombud : Sten Åke Zethræus & Teodor Leffler

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Anders Sandgren och Bo Almgren. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Jan Tibbling

Dela :