: : : : :

Arbetsdomstolens domarUlrika Värnskog

( 5 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Arbetstagarledamot | Ombud ]

Ulrika Värnskog
Aktiv som ombud i Arbetsdomstolen 2005 ( 1 refererat avgörande ) ( sedan 2000 )

Alla uppgifter om ombudskap för innevarande år har kanske inte hunnit läggas in än.

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Ulrika Värnskog
Aktivitet som arbetstagarledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
5 st.2002–2004

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 0% ( 0 / 5 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 20,0% ( 1 / 5 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstans : Stockholms tingsrätt

Underinstans : Stockholms tingsrätt

Ulrika Värnskog har dömt refererade avgöranden med :
24 ledamöter ♀ 12 ♂ 12
5 sekreterare ♀ 3 ♂ 2
15 parter
10 ombud ♀ 2 ♂ 8

Förordnanden i Arbetsdomstolen :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Ersättare för arbetstagarledamot2001-07-012005-02-093 år 7 mån 9 dgr
Förordnad i sammanlagt 3 år 7 månader och 9 dagar.

Utsedd efter förslag av Landsorganisationen i Sverige.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Ulrika Värnskog som arbetstagarledamot sedan 1993 ( 5 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2004 ( 1 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 2004 nr 90 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en verkställande direktör har förfarit illojalt mot sin arbetsgivare och det därmed funnits skäl för att häva anställningsavtalet. Även fråga om huruvida ersättning från arbetslöshetskassa skall avräknas från det ekonomiska skadeståndet.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 90

Parter ( Privata sektorn ) : Sievert Aktiebolag & Sveriges Civilingenjörsförbund & Teknikarbetsgivarna

Ombud : Björn Lindskog & Björn-Erik Björck

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Sören Öman, Christer Måhl, Gabriella Forssell, Håkan Torngren, Ulrika Värnskog och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Katarina Berglund Siegbahn

Dela :

2003 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2003 nr 40 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om förhandlingsskyldighet enligt 11 § medbestämmandelagen inför ett beslut om driftsinskränkning. I målet uppkommer särskilt frågan om betydelsen av att det reella beslutet har fattats av ett utländskt moderbolag.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 40

Lagrum : 11 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Britannia Airways Aktiebolag & Flygarbetsgivarna & Svensk Pilotförening

Ombud : Pia Schöldström & Tom Johansson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Per Virdesten, Siv Kimbré, Carl Magnus Pontén, Kent Johansson, Ulrika Värnskog och Anna-Greta Johansson. Enhälligt.
Sekreterare : Tommy Larsson

Dela :

Prejudikat : AD 2003 nr 17 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om bestämmande av allmänt skadestånd för brott mot kollektivavtalsregler om högsta tillåtna uttag av övertid. Arbetsdomstolen uttalar att det allmänna skadeståndet på grund av sådant avtalsbrott som regel bör bestämmas med arbetstidslagens regler om övertidsavgift som allmän utgångspunkt.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 17

Parter ( Kommunala sektorn ) : Arbetsgivarförbundet KFF & Södertörns brandförsvarsförbund & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ombud : Bo Ericson & Lars-Håkan Lindkvist

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Maj Johansson, Karin Isacsson, Agnes Günther, Kent Johansson, Birgitta Kihlberg och Ulrika Värnskog. Enhälligt.
Sekreterare : Katarina Mannerbrink

Dela :

2002 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2002 nr 99 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om preskription har inträtt beträffande viss skadeståndstalan och om preskriptionsinvändning, som gjordes vid lokal förhandling, kan anses ha gjorts i rätt tid.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 99

Parter ( Privata sektorn ) : Ångermanälvens Vattenregleringsföretag & Sif & Sveriges Byggindustrier

Ombud : Gustav Herrlin & Helena Hedlund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Ulla Erlandsson, Karin Isacsson, Charlott Richardson, Anders Hagman, Ulrika Värnskog och Marie-Louise Strömgren. Enhälligt.
Sekreterare : Klas Lohmander

Dela :

Prejudikat : AD 2002 nr 37 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en avtalad turordningslista är giltig beträffande två oorganiserade arbetstagare. Även frågor om rättegångskostnader, bl.a. om ansvaret för part som beviljats rättshjälp, och medpart, avseende motparts kostnader för bevisning när ersättning för bevisningen kunnat utgå av allmänna medel enligt rättshjälpslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 37

Lagrum : 3 §, 7 § och 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Bennett BTI Nordic Sverige Aktiebolag & I.S. & S.W.

Ombud : Björn Bergman & Svante af Winklerfelt

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Marianne Jenryd, Siv Kimbré, Peter Ander, Ola Bengtson, Ulrika Värnskog och Anna-Greta Johansson. Enhälligt.
Sekreterare : Annica Hellström

Dela :