: : : : :

Arbetsdomstolens domarHelena Jonsson På Wikipedia

( 1 refererat avgörande av Arbetsdomstolen, visas nedan » Gå direkt till avgörandet )

» Gå direkt till listan med refererat avgörande av Arbetsdomstolen

[ Sekreterare / Rättssekreterare ]

Helena Jonsson
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 2007 ( 1 refererat avgörande ) ( sedan 1993 )

Helena Jonsson har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererat avgörande när Inga Åkerlund ( 1 st. ) varit ordförande

Förordnanden i Arbetsdomstolen :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare2007-08-132008-02-035 mån 22 dgr
Förordnad i sammanlagt 5 månader och 22 dagar.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Helena Jonsson som sekreterare / rättssekreterare sedan 1993 ( 1 st. )

2007 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2007 nr 88 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En visstidsanställd arbetstagare blev, under tid då hon på sin arbetsplats deltog i en av hennes fackliga organisation utlyst stridsåtgärd, erbjuden ett vikariat på en annan arbetsplats. Hon underrättades samtidigt om att hon på grund av arbetsbrist inte kunde få fortsatt arbete efter det att detta vikariat upphört. Fråga bl.a. om arbetsgivaren gjort sig skyldig till föreningsrättskränkning.

» Läs hela rättsfallet AD 2007 nr 88

Lagrum : 8 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 6 c §, 7 §, 13 §, 15 §, 29 § och 30 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 4 kap. 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 43 kap. 14 § rättegångsbalken (1942:740)

Parter ( Kommunala sektorn ) : Malmö kommun & Malmö Social och Vårdsyndikat av SAC-syndikalisterna

Ombud : Göran Söderlöf & Johan Larsson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Ulla Erlandsson, Inga Jerkeman, Agne Werneskog (f.d. direktören i Almega Tjänsteförbunden; tillfällig ersättare), Anders Hagman, Stina Nilsen (f.d. ombudsmannen i Industrifacket Metall; tillfällig ersättare) och Inger Efraimsson. Enhälligt.
Sekreterare : Helena Jonsson

Dela :