: : : : :

Arbetsdomstolens domarSven Kinnander På Wikipedia

( 79 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Arbetstagarledamot ]

Sven Kinnander
Aktivitet som arbetstagarledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
79 st.5 st.6,3%1993–2004

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 19,0% ( 15 / 79 st. )
[ i 5 / 15 fall ( 33,3% ) har Sven Kinnander själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 22,8% ( 18 / 79 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 38,9% ( 7 / 18 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstanser ( 10 st. ) : Stockholms tingsrätt | Lunds tingsrätt | Sollentuna tingsrätt | Jönköpings tingsrätt | Karlstads tingsrätt | Luleå tingsrätt | Helsingborgs tingsrätt | Umeå tingsrätt | Lidköpings tingsrätt | Värnamo tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 14 st. ( senaste gången 2001-05-09, för 17 år 13 dgr sedan )

Sven Kinnander har dömt refererade avgöranden med :
109 ledamöter ♀ 33 ♂ 76
38 sekreterare ♀ 23 ♂ 15
138 parter
35 ombud ♀ 9 ♂ 26

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Sven Kinnander
( 29 st. ♀ 9 ♂ 20 vid 38 tillfällen )

Förordnanden i Arbetsdomstolen* :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Ersättare för arbetstagarledamot1992-07-011995-06-303 år
Arbetstagarledamot1995-07-012001-06-306 år
Förordnad i sammanlagt 9 år.

Utsedd efter förslag av Sveriges Akademikers Centralorganisation.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för arbetstagarledamot i tre avgöranden ( 3,8% av alla refererade avgöranden med Sven Kinnander sedan 1993 ), första gången den 29 maj 2002 och senast den 10 mars 2004.
Titel för Sven Kinnander som tillfällig ersättare : F.d. direktör i Lärarnas Riksförbund.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Sven Kinnander som arbetstagarledamot per år sedan 1993

Genomsnittet är 6,6 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Sven Kinnander som arbetstagarledamot per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Sven Kinnander som arbetstagarledamot sedan 1993 ( 79 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2004 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2004 nr 18 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Mellan en rikstäckande ideell organisation och dess tidigare förtroendevalda förbundsordförande uppkommer tvist rörande skyldighet för organisationen att teckna tjänstepension för henne. Fråga i första hand huruvida förbundsordföranden har varit att anse som arbetstagare hos organisationen. Sedan denna fråga besvarats nekande uppkommer frågan huruvida det mellan parterna har förelegat en särskild överenskommelse om att förbundsordföranden skulle vara berättigad till tjänstepension. Även denna fråga har besvarats nekande.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 18

Parter ( Privata sektorn ) : Hörselskadades Riksförbund & Kooperationens Förhandlingsorganisation & Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund

Ombud : Martin Wästfelt & Sara Kullgren

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Gudmund Toijer, Karin Isacsson, Charlott Richardson, Claes Frankhammar (direktören i Youth Skills Sweden; tillfällig ersättare), Bo Almgren och Sven Kinnander (f.d. direktören i Lärarnas Riksförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Monica Björnfot Spaak

Dela :

2002 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2002 nr 72 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Beslut ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en skiljeklausul kommit att utgöra avtalsinnehåll mellan parterna i ett anställningsförhållande och om en tillämpning av klausulen i en tvist mellan parterna är oskälig.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 72

Lagrum : 36 § avtalslagen (1915:218)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : P.K. & Silverskäret Fondkommission Aktiebolag

Ombud : Claes G Bjursén & Johan Linder

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Dag Ekman, Margit Strandberg, Peter Ander, Inger Mattsson Kasserud, Anders Tiderman och Sven Kinnander (f.d. direktören i Lärarnas Riksförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Annica Hellström

Dela :

Prejudikat : AD 2002 nr 64 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Beslut ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Interimistiskt beslut. I en tvist om bl.a. ogiltigförklaring av en uppsägning uppkommer – vid prövning enligt 34 § tredje stycket anställningsskyddslagen – frågan om ogiltighetstalan förlorats på grund av preskription. Vid prövningen tar domstolen ställning till om de förlikningsförhandlingar som förts inneburit att arbetsgivaren skall anses ha medgivit en förlängning av preskriptionsfristen.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 64

Lagrum : 34 § tredje stycket, 40 § tredje stycket och 42 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Compaq Computer Aktiebolag & M.E.

Ombud : Lars Bäckström & Pontus Skogh

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Dag Ekman, Margit Strandberg, Peter Ander, Inger Mattsson Kasserud, Anders Tiderman och Sven Kinnander (f.d. direktören i Lärarnas Riksförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.

Dela :

2001 ( 7 st. )

Prejudikat : AD 2001 nr 76 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En kvinnlig intensivvårdssjuksköterska som är anställd hos ett landsting har lägre grundlön än en manlig medicinteknisk ingenjör hos samma landsting. Arbetsdomstolen finner efter en jämförelse mellan kraven i de olika arbetena att JämO lyckats visa att de två arbetstagarna har utfört arbete som är att betrakta som likvärdigt i jämställdhetslagens mening. Arbetsdomstolen finner vidare, efter genomgång av marknadssituationen för respektive arbetstagare, att landstinget visat att löneskillnaderna inte har samband med arbetstagarnas könstillhörighet. JämO:s talan om ekonomiskt och allmänt skadestånd för brott mot 18 § jämställdhetslagen har därför avslagits.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 76

Lagrum : 18 § jämställdhetslagen (1991:433)

Parter ( Kommunala sektorn ) : Jämställdhetsombudsmannen & Stockholms läns landsting

Ombud : Gunnar Bergström & Lars Viklund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Ulla Erlandsson, Margit Strandberg, Anders Sandgren (skiljaktig), Ylva Tengblad, Maud Jansson (skiljaktig) och Sven Kinnander.
Sekreterare : Christian von Szalay

Dela :

Prejudikat : AD 2001 nr 41 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare har vid två tillfällen vägrat att utföra en viss arbetsuppgift. Fråga om omständigheterna har varit sådana att arbetsgivaren varit berättigad att avskeda honom.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 41

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Skånsk Tidningsdistribution Aktiebolag & Co & Svenska Tidningsutgivareföreningen & Svenska Transportarbetareförbundet & Tidningsbärarna Kommanditbolag

Ombud : Roine Johansson & Sussanne Lundberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Erik Mosesson (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Margit Strandberg, Mats Holmgren (skiljaktig), Ulf Perbeck (skiljaktig), Rolf Lindhh (f.d. ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Sven Kinnander.
Sekreterare : Klas Lohmander

Dela :

Prejudikat : AD 2001 nr 35 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

 ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat laglig grund för avskedande av en postkassör som i samband med att en bedragare gjorde ett uttag av ett större belopp från ett konto inte vidtagit vissa kontrollåtgärder som skulle ha vidtagits vid uttag av större belopp.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 35

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Alliansen & Posten Sverige Aktiebolag & SEKO – Facket för Service och Kommunikation

Ombud : Kurt Eriksson & Peter Lindgren

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin (skiljaktig), Per Virdesten, Christer Måhl, Anders Sandgren, Ylva Tengblad, Inger Öhrn Karlsson (skiljaktig) och Sven Kinnander (skiljaktig).
Sekreterare : Peter Syrén

Dela :

Prejudikat : AD 2001 nr 24 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En kommun avskedade ett vid hemtjänsten anställt vårdbiträde som inte informerat arbetsgivaren om att en vårdtagare, för vilken hon var kontaktperson, upprättat ett testamente till förmån för henne. Fråga om det förelegat grund för avskedandet.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 24

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Grums kommun & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ombud : Johanna Read Hilmarsdottir & Kurt Eriksson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Brita Swan, Margit Strandberg, Kerstin Brodowsky, Ola Bengtson, Thore Ziethén (f.d. ombudsmannen i Svenska Byggnadsarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Katarina Mannerbrink

Dela :

Prejudikat : AD 2001 nr 18 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Ett företag i flygbranschen och en facklig organisation träffar en överenskommelse om pension för kabinpersonal. Enligt överenskommelsen har arbetstagare bl.a. rätt till delpension, innebärande att arbetstagaren från 55 års ålder kan arbeta halvtid och uppbära delpension med 65 procent av lönebortfallet. Enligt överenskommelsen har arbetstagare vidare rätt att kvarstå i tjänst under två år efter det att arbetstagaren uppnått den gällande pensionsåldern, 60 år. Fråga huruvida en arbetstagare som haft delpension och som väljer att kvarstå i tjänst vid 60 års ålder enligt överenskommelsen är berättigad till delpension utöver halvtidslönen. I tvisten uppkommer bl.a. fråga om betydelsen av att arbetsgivaren under lång tid efter överenskommelsens tillkomst konsekvent har tillämpat denna i enlighet med den fackliga organisationens inställning.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 18

Parter ( Privata sektorn ) : Scandinavian Airlines System & Tjänstemannaförbundet HTF

Ombud : Cecilia Herm & Margareta Holmberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Maj Johansson, Siv Kimbré, Mats Holmgren (skiljaktig), Carl Magnus Pontén (skiljaktig), Sven Kinnander, Jon-Erik Eriksson.
Sekreterare : Karina Hellrup

Dela :

Prejudikat : AD 2001 nr 14 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Ett kommunalt anställt vårdbiträde har mot viss ersättning utfört klädtvätt, fönsterputsning och liknande tjänster åt en vårdtagare inom äldreomsorgen. Fråga om kommunen har varit berättigad att skilja vårdbiträdet från anställningen genom avskedande eller uppsägning.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 14

Lagrum : 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Finspångs kommun & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ombud : Bo Ericson & Ulf Nordström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Anette Bergene (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Inga Britt Lagerlöf, Anders Sandgren, Ulf Perbeck, Staffan Holmertz och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Karina Hellrup

Dela :

Prejudikat : AD 2001 nr 3 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Hos en stiftelse som bl.a. bedriver projektverksamhet i vilken anställda placeras på skolor som s.k. skolvärdar uppkommer misstankar om att en skolvärd missbrukar narkotika. Projektledningen beslutar därför att arbetstagaren skall lämna urinprov i syfte att utröna om det finns grund för misstankarna. Arbetstagaren vägrar emellertid att medverka i provtagningen med hänvisning till sin personliga integritet. Då han efter flera uppmaningar vidhåller sin ståndpunkt sägs han upp från sin anställning. Fråga om stiftelsen har haft saklig grund för uppsägningen.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 3

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset & Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund

Ombud : Anders Hult & Tomas Berggren

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Per Sundberg (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Siv Kimbré, Mats Holmgren, Ola Bengtson, Gunnar Ericson och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Håkan Lundquist

Dela :

2000 ( 10 st. )

Prejudikat : AD 2000 nr 92 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om ett skyddsombud vid en kriminalvårdsanstalt har hindrats av arbetsgivaren från att fullgöra sina uppgifter. För bedömning av den frågan har varit avgörande om skyddsombudet med stöd av 6 kap. 7 § arbetsmiljölagen (1977:1160) har stoppat visst arbete.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 92

Lagrum : 6 kap. 7 §, 10 § och 11 § arbetsmiljölagen (1977:1160)

Parter ( Statliga sektorn ) : SEKO – Facket för Service och Kommunikation & Staten genom Arbetsgivarverket

Ombud : Annett Olofsson & Bengt Johansson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Lars Dirke, Christer Måhl (skiljaktig), Mats Holmgren, Göran Söderlöf, Ninel Jansson (skiljaktig) och Sven Kinnander (skiljaktig).
Sekreterare : Jonas Alberg

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 76 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En byrådirektör vid dåvarande Statens Invandrarverk sades upp med hänvisning till att det förelåg samarbetssvårigheter. I tvist om uppsägningens giltighet uppkommer frågan om myndigheten har fullgjort sin skyldighet att enligt 7 § andra stycket anställningsskyddslagen bereda byrådirektören annat arbete hos myndigheten. Vidare uppkommer frågan om myndigheten gjorde sig skyldig till en otillåten avstängning av arbetstagaren.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 76

Lagrum : 7 § och 34 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : K.S. & Staten genom Migrationsverket

Ombud : Gunnar Björkdal & Lars Hartzell

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Brita Swan, Margit Strandberg, Anders Sandgren, Göran Söderlöf, Gunnar A. Karlsson (f.d. förbundsordföranden i Svenska Träindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Peter Syrén

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 75 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om det funnits laga grund för avskedande av en arbetstagare som i brev till företagsledningen påstås ha bl.a. riktat hotelser om våld mot en högre chef.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 75

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Ericsson Microelectronics Aktiebolag & Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Sveriges Verkstadsförening

Ombud : Anna Nordin & Kurt Eriksson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Maj Johansson, Siv Kimbré, Peter Ander, Ola Bengtson, Staffan Holmertz (skiljaktig) och Sven Kinnander.
Sekreterare : Lise-Lott Johansson

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 42 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om arbetstagares rätt till övertidsersättning för deltagande i utbildning på eljest tjänstgöringsfri tid. Arbetsdomstolen har funnit att sådan ersättning enligt bestämmelserna i § 28 mom 2 AB 95 inte skall utgå.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 42

Parter ( Kommunala sektorn ) : Landstinget Kronoberg & Vårdförbundet

Ombud : Carl Falck & Lars-Håkan Lindkvist

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Marianne Jenryd, Siv Kimbré, Ola Bengtson, Tage Persson, Sven Kinnander och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Håkan Lundquist

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 38 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Två spårvagnsförare, båda medlemmar i en syndikalistisk arbetstagarorganisation, blev efter intresseanmälan föreslagna av sin arbetsgivare att ingå i en grupp spårvagnsförare som under en begränsad tid skulle arbeta utomlands. Vid förhandlingar med den arbetstagarorganisation med vilken arbetsgivaren var bunden av kollektivavtal krävde denna att endast medlemmar i den egna organisationen skulle tas ut till arbetet i fråga. Arbetsgivaren accepterade detta krav. Ingen av de två nämnda spårvagnsförarna togs därför ut till utlandsarbetet. Fråga om arbetsgivaren härigenom gjorde sig skyldig till föreningsrättskränkning.

Arbetsdomstolen, som konstaterade att de båda arbetstagarna i och för sig inte hade något rättsligt grundat anspråk på det aktuella arbetet, fann att arbetsgivaren gjort sig skyldig till föreningsrättskränkning. Arbetstagarna ansågs nämligen ha haft befogad anledning att räkna med att bli uttagna till arbetet och den uteblivna uttagningen ansågs uteslutande ha haft sin grund i deras organisationstillhörighet. I målet uppkom även frågan om en arbetsgivare är skyldig att försöka ta reda på en arbetstagares organisationstillhörighet för att kunna undgå skadeståndsansvar för föreningsrättskränkning.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 38

Lagrum : 8 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Göteborgs Lokala Samorganisation av Sveriges Arbetares Centralorganisation & Göteborgs Spårvägar Aktiebolag

Ombud : Lars-Håkan Lindkvist & Mikael Grebelius

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Maj Johansson, Siv Kimbré, Anders Sandgren, Göran Söderlöf, Anders Tiderman och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Christian von Szalay

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 28 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida arbetsgivare haft rätt att avskeda en anställd som misshandlat en annan anställd i en träningslokal som tillhandahölls av arbetsgivaren. I målet uppkommer fråga om betydelsen av att arbetstagaren, som led av diabetes, kan ha befunnit sig i ett s.k. hypoglykemiskt tillstånd när misshandeln ägde rum.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 28

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Industri och Kemiförbundet & Astra Pharmaceutical Production & Industrifacket

Ombud : Erik Danhard & Peter Lindgren

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Karin Renman, Siv Kimbré, Mats Holmgren, Ola Bengtson, Staffan Holmertz och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Cecilia Klerbro

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 19 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om bl.a. skälig omfattning av fackliga förtroendemäns ledighet enligt förtroendemannalagen för att utföra lönekontroll hos den egna arbetsgivaren.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 19

Lagrum : 6 § lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

Parter ( Privata sektorn ) : Biltrafikens Arbetsgivareförbund & Svenska Transportarbetareförbundet

Ombud : Cecilia Herm & Sofie Rehnström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Maj Johansson, Christer Måhl, Mats Holmgren, Ola Bengtson, Thore Ziethén (f.d. ombudsmannen i Svenska Byggnadsarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Forssman

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 18 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Ett företag organiserar om sin verksamhet på ett sätt som bland annat får till följd att en särskild befattning som kreditchef inte längre behövs. Kreditchefen, som varit sjukskriven en längre tid, blir därför uppsagd med hänvisning till arbetsbrist. Fråga om arbetsbrist i anställningsskyddslagens mening förelegat eller om uppsägningen skett på grund av personliga skäl samt om företaget fullgjort sin omplaceringsskyldighet enligt 7 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 18

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Citroën Sverige Aktiebolag & Motorbranschens Arbetsgivareförbund & Svenska Industritjänstemannaförbundet

Ombud : Hélène Åkerhielm Berg & Ulf Andersen

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Gudmund Toijer, Siv Kimbré, Peter Ander, Ola Bengtson, Anders Tiderman och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Christian von Szalay

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 17 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En anställd hos ett bolag, som bedriver restaurangverksamhet på en flygplats, blir efter säkerhetsprövning av Luftfartsverket bedömd som olämplig från säkerhetssynpunkt och får inte längre anlitas i verksamhet på flygplatsen. Luftfartsverkets beslut, som inte får överklagas, får till följd att den anställde blir uppsagd. Vid prövning av frågan huruvida saklig grund för uppsägningen förelegat, har Arbetsdomstolen bl.a. att ta ställning till påståenden om kränkningar av den anställdes rättigheter enligt den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Arbetsdomstolen finner att bolaget, som anses ha varit skyldigt att rätta sig efter Luftfartsverkets beslut, haft saklig grund för uppsägningen.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 17

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Air Inn Aktiebolag & Hotell- och restaurangfacket

Ombud : Kurt Junesjö & Mats Erfors

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Karin Renman, Ingemar Källberg, Mats Holmgren, Inger Mattsson Kasserud, Anders Tiderman och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Jonas Alberg

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 3 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En försäljare hos ett företag som säljer datavårdsprodukter har under sin anställning sålt produkter åt ett annat företag som bedrev konkurrerande verksamhet. Frågor dels om vilken konkurrerande verksamhet försäljaren bedrivit, dels om försäljaren utnyttjat bolagets företagshemligheter. Vidare fråga om beräkning av den ekonomiska skadan.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 3

Lagrum : 1 § lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : L.J. & SP Office Data Aktiebolag

Ombud : Dan Holke & Mats Borgström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Dag Ekman, Ingemar Källberg, Mats Holmgren, Inger Mattsson Kasserud, Lennart Olovsson (ombudsmannen i Svenska Pappersindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Cecilia Klerbro

Dela :

1999 ( 5 st. )

Prejudikat : AD 1999 nr 109 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

I 1943 års reservbefälskungörelse finns bestämmelser om bl.a. s.k. reservpension. Denna består av ett i kronor angivet grundbelopp och ett rörligt tillägg. Reservpensionen har under åren höjts, sedan år 1975 genom en anknytning till basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Reservpensionen har aldrig gjorts till föremål för kollektivavtalsreglering. Genom en kungörelse från år 1962 angående samordning av reservpension med tilläggspension enligt lagen om allmän försäkring (ATP) förordnades om samordning av dessa förmåner. Samordningen innebär att reservpensionens rörliga tillägg minskas på visst sätt när reservofficeren börjar uppbära ATP.

Den i målet aktuelle reservofficeren uppbär sedan 1986 reservpension och sedan maj 1995 samordnas den med den ATP, som då började utgå. Arbetstagarsidan har i målet gjort gällande att reservofficerare har rätt att utfå reservpensionen utan den reduktion som sker genom samordningen med ATP, vilket arbetsgivaren, staten, bestritt. Arbetstagarsidan har i första hand hävdat att rätten till reservpension grundas på anställningsavtalet under det att staten hävdat att den grundas på en offentligrättslig reglering. Arbetstagarsidan har också gjort gällande att staten genom de successiva besluten om rörligt tillägg förpliktat sig att utge sådant utan reduktion.

Arbetsdomstolen prövar i vad mån staten kan anses ha utfäst sig att som rörligt tillägg utge vissa belopp. Domstolen kommer därvid fram till att det saknas grund för att påstå att staten genom de successiva höjningarna av det rörliga tillägget förpliktat sig att utge förhöjda tillägg utan den reduktion som sker genom samordningen. Detta gäller i vart fall de höjningar som gjorts sedan kungörelsen om samordning trädde i kraft. Den bedömningen gör Arbetsdomstolen med hänsyn till att det i förarbetena till kungörelsen uttalades att samordningen var en förutsättning för att reservpensionen skulle fortsätta att utgå som basbelopp. Mot denna bakgrund kommer Arbetsdomstolen till slutsatsen att staten inte kan anses ha tillförsäkrat reservofficeren ett högre rörligt tillägg till reservpensionen för tiden efter det att samordningen påbörjats än som faktiskt utgått till honom.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 109

Lagrum : 23 § och 24 § kungörelsen (1943:815) angående personal i arméns reserver

Parter ( Statliga sektorn ) : SACO-S genom Sveriges Reservofficersförbund & Staten genom Arbetsgivarverket

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Dag Ekman, Ola Bengtson, Tage Persson, Sven Kinnander och Lars E. Rabenius. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Cecilia Klerbro

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 65 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Med anledning av en konflikt som utbröt på den danska arbetsmarknaden skedde bland medlemmar i en svensk arbetstagarorganisation en blockad mot vissa arbetsuppgifter vid bl.a. Arlanda flygplats. Fråga om denna åtgärd utgjort en olovlig stridsåtgärd eller en i behörig ordning beslutad sympatiåtgärd. Vidare fråga om arbetstagarorganisationen brutit mot varselreglerna i 45 § medbestämmandelagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 65

Lagrum : 41 § och 45 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Flygarbetsgivarna & Svenska Transportarbetareförbundet & Svenska Transportarbetareförbundet Civila Flygpersonalens Fackförening avd. 46

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Dag Ekman, Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Carl Magnus Pontén (skiljaktig), Inger Mattsson Kasserud (skiljaktig), Anders Tiderman och Sven Kinnander.
Sekreterare : Jan Lindblad

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 64 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Laga skäl för avskedande av en arbetstagare som genom lagakraftvunnen dom befunnits skyldig till försök till våldtäkt på en arbetskamrat har befunnits föreligga. Arbetsdomstolen har i likhet med tingsrätten inte funnit anledning att i sammanhanget gå närmare in på fråga om omplacering av arbetstagaren.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 64

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : J.R. & Staten genom Domstolsverket

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Dag Ekman, Christer Måhl, Sverker Rudeberg, Ola Bengtson, Jörgen Andersson och Sven Kinnander. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Susanne Forssman

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 14 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

I mål om skadestånd för åsidosättande av företrädesrätten till återanställning uppkommer följande frågor.

1. Tre arbetstagare, vilkas företrädesrätt till återanställning har åsidosatts av arbetsgivaren A, erhöll anställning hos arbetsgivaren B. Denne gick senare i konkurs. Två av arbetstagarna blev arbetslösa. Den tredje arbetstagaren kunde återgå till en annan anställning från vilken han var tjänstledig. Arbetsdomstolen har ansett att ingen av de tre arbetstagarna har rätt till ersättning från arbetsgivaren A för ekonomisk skada som avser tid efter konkursen.

2. En annan arbetstagare, vilkens företrädesrätt till återanställning har åsidosatts, påbörjade en tid efter det att hon blivit arbetslös en högskoleutbildning till socionom. Studierna bedrevs på heltid under tre och ett halvt år. Arbetsdomstolen anser att det inte är visat i målet att arbetstagaren under terminstiderna har stått till arbetsmarknadens förfogande på det sätt som krävs för att hon skall vara berättigad till ekonomiskt skadestånd.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 14

Lagrum : 25 § och 38 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Premiair A/S & Tjänstemannaförbundet HTF

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Hans Stark (f.d. justitieråd; tillfällig ersättare), Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson (f.d. direktören i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Ola Bengtson, Göte Larsson (f.d. bitr. förbundsordföranden i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Catharina Nordlander

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 2 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare som skadat material ingående i arbetsgivarens tillverkning och som enligt arbetstagarsidan gjort detta under påverkan av sjukdom.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 2

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Industri och Kemiförbundet & Forbo-Forshaga Aktiebolag & Industrifacket

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Brita Swan, Johnny Sköldvall (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Ulf E. Nilsson (f.d. direktören i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Gunilla Boman Pellnäs, Gunnar A. Karlsson (f.d. förbundsordföranden i Svenska Träindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Cecilia Klerbro

Dela :