: : : :

Juristledamöter i Arbetsdomstolen sedan 1993

( 32 st. )

Juristledamöter i Arbetsdomstolen

När Arbets­domstolen av­gör frågor som inte har med arbets­rätt att göra, t.ex. en fråga om rätts­hjälp eller rätte­gångs­kostnader, kan dom­stolen döma i s.k. jurist­samman­sät­tning med bara jurister. Då är oftast tre jurister med, varav en är ord­förande. De andra två juristerna kallas här för jurist­leda­möter. Det är normalt en till ord­förande och en rätts­sekreterare.

Samman­lagt 32 personer har dömt som juristledamot i refererade avgöranden av Arbets­domstolen sedan 1993.

Juristledamöter som dömt i Arbetsdomstolen sedan 1993 ( 32 st. )

Det kan ibland ta ett litet tag innan tabellerna och diagrammen visas. Ha tålamod… 

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen sedan 1993.

Har du liten skärm, kanske inte alla kolumner syns. Du kan då dra tabellen sidledes (horisontellt) för att se all information.

I tabellen nedan finns 19 rader trots att bara 32 personer dömt som juristledamot i Arbetsdomstolen. Det beror på att flera personer har dömt i fler än en funktion och därför finns på flera rader.


## Har varit sekreterare i Arbetsdomstolen *** Har varit ombud i Arbetsdomstolen ( sedan 2000 )

Det kan ta ett litet tag att ladda det här. Ha tålamod…

» Visa juristledamöter som dömt ett visst år

Moln med juristledamöter :

Senast uppdaterad 2018-12-10 av Sören Öman