: : : : :

Arbetsdomstolens domarIngvar Åsen

( 2 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Arbetstagarledamot ]

Ingvar Åsen
Aktivitet som arbetstagarledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
2 st.1993

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 0% ( 0 / 2 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 0% ( 0 / 2 st. )

Ingvar Åsen har dömt refererade avgöranden med :
12 ledamöter ♀ 3 ♂ 9
2 sekreterare ♀ 1 ♂ 1
5 parter

Har, sedan 1993, varit tillfällig ersättare för arbetstagarledamot i två avgöranden ( 100,0% av alla refererade avgöranden med Ingvar Åsen sedan 1993 ), första gången den 7 april 1993 och senast den 26 maj 1993.
Titel för Ingvar Åsen som tillfällig ersättare : F.d. förbundsordförande i Svenska Transportarbetareförbundet.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Ingvar Åsen som arbetstagarledamot sedan 1993 ( 2 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1993 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1993 nr 100 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt en bestämmelse i arbetstidslagen skall arbetstagare beredas minst trettiosex timmars sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar (veckovila). På grund av denna bestämmelse har arbetstagare som haft beredskap eller arbetat övertid beretts tillfälle till veckovila under sin ordinarie arbetstid. Fråga om dessa arbetstagare enligt det mellan parterna gällande kollektivavtalet, det s.k. installationsavtalet, skulle erhålla lön under denna veckovila.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 100

Lagrum : 14 § arbetstidslagen (1982:673)

Parter ( Privata sektorn ) : Elektriska Arbetsgivareföreningen & Svenska Elektrikerförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Ulla Erlandsson, Sven-Hugo Ryman (f.d. utbildningschefen och chefen för Statens Personalutbildningsnämnd; tillfällig ersättare), Christian Tydén, Ulf Göran Liljebladh, Alf Karlsson och Ingvar Åsen (förre förbundsordföranden i Svenska Transportarbetareförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 67 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida det varit tillåtet för ett av de större byggföretagen i landet att säsongsanställa arbetstagare för vissa arbeten inom anläggningsavtalets område.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 67

Lagrum : 5 § första punkten lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Byggförbundet & NCC Bygg Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Brita Swan, Christer Måhl, Lennart Hörnlund, Ulf E. Nilsson, Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Ingvar Åsen (förre förbundsordföranden i Svenska Transportarbetareförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Anna Barius

Dela :