Hem: Teman: Arbetsrätt:

Material om utstationering av arbetstagare

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
Sören Öman var huvud­sekre­terare i den parla­men­tariskt samman­satta Ut­statio­nerings­kommittén som gjorde en över­syn av lex Laval, dvs. de lag­ändringar som in­fördes till följd av EU-dom­stolens dom i Laval­målet. Kommittén över­lämnade sitt be­tänkande SOU 2015:83 Översyn av lex Laval den 30 september 2015. Sören Öman är nu ord­förande i Arbets­domstolen. Han var med och dömde i Laval­målet.

Författningstext m.m.

Förarbeten


Warning: Undefined array key "malnr" in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/page-material-om-utstationering-av-arbetstagare.php on line 530

Warning: Undefined array key "land" in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/page-material-om-utstationering-av-arbetstagare.php on line 530

Warning: Undefined array key "ecli" in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/page-material-om-utstationering-av-arbetstagare.php on line 530

Warning: Undefined array key "malnr" in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/page-material-om-utstationering-av-arbetstagare.php on line 530

Warning: Undefined array key "land" in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/page-material-om-utstationering-av-arbetstagare.php on line 530

Warning: Undefined array key "ecli" in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/page-material-om-utstationering-av-arbetstagare.php on line 530

Warning: Undefined array key "62020CJ0219" in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/page-material-om-utstationering-av-arbetstagare.php on line 530

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/page-material-om-utstationering-av-arbetstagare.php on line 530

Warning: Undefined array key "62020CJ0219" in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/page-material-om-utstationering-av-arbetstagare.php on line 530

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/page-material-om-utstationering-av-arbetstagare.php on line 530

Warning: Undefined array key "62020CJ0219" in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/page-material-om-utstationering-av-arbetstagare.php on line 530

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/page-material-om-utstationering-av-arbetstagare.php on line 530

Warning: Undefined array key "62020CJ0219" in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/page-material-om-utstationering-av-arbetstagare.php on line 530

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/page-material-om-utstationering-av-arbetstagare.php on line 530

Warning: Undefined array key "62020CJ0219" in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/page-material-om-utstationering-av-arbetstagare.php on line 530

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/page-material-om-utstationering-av-arbetstagare.php on line 530

Warning: Undefined array key "62020CJ0219" in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/page-material-om-utstationering-av-arbetstagare.php on line 530

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/page-material-om-utstationering-av-arbetstagare.php on line 530

Rättspraxis

» Arbetsmiljöverkets statistik från utstationeringsregistret

» Kollektivavtalsvillkor vid utstationering som lämnats till Arbetsmiljöverket

Hittat något som är fel?

Senast uppdaterad 2023-06-08 av Sören Öman