: : : : :

Arbetsdomstolens domarBjörn Malmqvist

( 5 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Sekreterare / Rättssekreterare ]

Björn Malmqvist
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 1997–1998 ( 5 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Björn Malmqvist har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
24 ledamöter ♀ 7 ♂ 17
11 parter

Björn Malmqvist har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Michaël Koch ( 5 st. ) varit ordförande

Förordnanden i Arbetsdomstolen :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare1997-09-151998-12-311 år 3 mån 17 dgr
Förordnad i sammanlagt 1 år 3 månader och 17 dagar.

Björn Malmqvist
Har varit ledamot i en tingsrätt (Stockholms tingsrätt) i överklagade mål i Arbetsdomstolen 1995–1998 (5 refererade avgöranden) ( sedan 1993 )

Ändringsfrekvens : 60,0% ( 3 / 5 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Andel avgöranden med skiljaktig mening i Arbetsdomstolen : 20,0% ( 1 / 5 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Björn Malmqvist som sekreterare / rättssekreterare sedan 1993 ( 5 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1998 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1998 nr 12 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En polisman har av en person A blivit tillfrågad om A:s make B haft skyldighet att vittna i en rättegång. Polismannen har därefter på A:s begäran kontaktat B och lämnat denne upplysningar i frågan. Fråga om omständigheterna varit sådana att polismannen har gjort sig skyldig till tjänsteförseelse.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 12

Lagrum : 14 § lagen (1994:260) om offentligt anställning

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Rikspolisstyrelsen & Svenska Polisförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Hans Blyme, Christer Måhl, Mats Holmgren, Birgitta Brånedal-Sund, Göte Larsson och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Björn Malmqvist

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 7 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om avskedande av präst som gjort sig skyldig till misshandel och ofredande av sin hustru (jfr arbetsdomstolens domar 1994 nr 52 och 1995 nr 7).

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 7

Lagrum : 35 kap. 20 § kyrkolagen (1992:300)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Domkapitlet i Härnösands stift & J.L.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Ola Bengtson och Jon-Erik Eriksson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Björn Malmqvist

Dela :

1997 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 1997 nr 148 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en kommunal förvaltningschef bl.a. på grund av sina arbetsuppgifter intagit en företagsledande eller därmed jämförlig ställning i den mening som avses i 1 § andra stycket 1 anställningsskyddslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 148

Lagrum : 1 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Kommunala sektorn ) : H.L. & Ovanåkers kommun

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Lars Dirke, Margit Strandberg, Henrik Sahlin, Gun Lombach, Jörgen Andersson och Magnus Neuberg. Enhälligt.
Sekreterare : Björn Malmqvist

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 145 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Ett arbetstagare har enligt arbetsgivaren visat en allvarlig och långvarig misskötsamhet i sin anställning genom bl.a. olovlig frånvaro. Arbetstagaren lider ostridigt av kronisk alkoholism. Fråga bl.a. om arbetstagaren har underlåtit att medverka till sin egen rehabilitering på sådant sätt att arbetsgivaren har haft saklig grund för uppsägning av anställningsavtalet.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 145

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Ersta Diakonisällskap & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Göran Karlstedt, Siv Kimbré, Peter Ander, Inger Mattsson Kasserud, Göte Larsson och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Björn Malmqvist

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 138 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare vid ett postkontor tog en till honom ställd postförskottsförsändelse med sig hem utan att först betala för den. Fråga om det har förelegat laga skäl för avskedande.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 138

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Alliansen & Posten Sverige Aktiebolag & SEKO – Facket för Service och Kommunikation

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Carina Gunnarsson, Palle Landin, Ulf E. Nilsson, Ola Bengtson, Göte Larsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Björn Malmqvist

Dela :