: : : :

Ordföranden i Arbetsdomstolen sedan 1929

( 13 st. )

Ordföranden i Arbetsdomstolen

Det finns fyra ordinarie ordföranden, som förordnats av regeringen. Ordinarie vice ord­förande får döma som ord­förande och är alltså ersättare för ord­förande.

Samman­lagt 13 personer har dömt som ordförande i refererade avgöranden av Arbets­domstolen sedan 1993.

Ordföranden som dömt i Arbetsdomstolen sedan 1993 ( 13 st. )

Det kan ibland ta ett litet tag innan tabellerna och diagrammen visas. Ha tålamod… 

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen sedan 1993.
Klicka på länken med siffran med skiljaktig mening för att se alla refererade avgöranden med skiljaktig mening av personen sedan 1993.
Har du liten skärm, kanske inte alla kolumner syns. Du kan då dra tabellen sidledes (horisontellt) för att se all information.


## Har varit sekreterare i Arbetsdomstolen

Det kan ta ett litet tag att ladda det här. Ha tålamod…

» Visa ordföranden som dömt ett visst år

Ordinarie ordföranden i Arbetsdomstolen sedan 1929 ( 13 st. )

Sedan 1929 har det funnits 15 ordinarie ordföranden i Arbets­domstolen. Det är dock bara 13 personer som förordnats, eftersom två personer förordnats två gånger i samma funktion. Ledamöterna har förordnanden på högst tre år, dock att ord­förandena sedan den 1 juli 2008 an­ställs med full­makt tills vidare. De nuvarande förordnandena löper ut den 30 juni 2019.

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering. Klicka på kolumnen ”Avgick” för att se nuvarande ordinarie ordföranden.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen sedan 1993.

I tabellen nedan finns 15 rader trots att bara 13 personer varit förordnade som ordförande. Det beror på att två personer – Arthur Lindhagen och Hans Stark – förordnats förordnats i olika funktioner ellertvå gånger i samma funktion och därför finns på två rader.


## Har varit sekreterare i Arbetsdomstolen

Det kan ta ett litet tag att ladda det här. Ha tålamod…

» Visa ordinarie ledamöter ett visst år

Moln med ordföranden :

Senast uppdaterad 2018-12-10 av Sören Öman