Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

» Läs lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1976:580 :
prop. 1975/76:105 med förslag till arbetsrättsreform m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil. 1), bet. 1975/76:InU45 [ pdf ], rskr 1975/76:404

Förarbeten till lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet och ändringar i lagen

Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 1977‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1975/76:105 med förslag till arbetsrättsreform m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil. 1), bet. 1975/76:InU45 [ pdf ], rskr 1975/76:404
Ändring, SFS 1977:529
Rubrik: Lag (1977:529) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 32, 33, 57 §§
Ikraft: 1977‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1977:532
Rubrik: Lag (1977:532) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 21, 31, 34, 35, 37, 70 §§
Ikraft: 1977‑07‑01
Ändring, SFS 1980:238
Rubrik: Lag (1980:238) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: upph. 53, 70 §§
Ikraft: 1981‑01‑01
Förarbeten: prop. 1979/80:80 om följdlagstiftning till den nya sekretesslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1979/80:KU45 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1984:817
Rubrik: Lag (1984:817) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 41, 60 §§
Ikraft: 1985‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:306
Rubrik: Lag (1991:306) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 47 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:68 om ändring i brottsbalken m.m. (böter) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1991:681
Rubrik: Lag (1991:681) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 42 §; nya 25 a, 31 a §§
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:162 om vissa fredspliktsregler [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1990/91:AU21 [ pdf ], rskr 1990/91:305
Ändring, SFS 1991:747
Rubrik: Lag (1991:747) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 38 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1992:440
Rubrik: Lag (1992:440) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 60 §
Ikraft: 1992‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:441
Rubrik: Lag (1993:441) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 38 §
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1993:1498
Rubrik: Lag (1993:1498) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: upph. 38, 39, 40 §§, rubr. närmast före 38 §; ändr. 4, 5, 41, 45, 57, 69 §§; nya 41 a, 41 b §§
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1686
Rubrik: Lag (1994:1686) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: upph. 41 b §; ändr. 4, 5, 13, 15, 28, 57, 69 §§; nya 38, 39, 40 §§, rubr. närmast före 38 §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:163
Rubrik: Lag (2000:163) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: upph. 52 §; nuvarande 49 § betecknas 52 §; ändr. 45, 46, 47, 48, 50, 51, den nya 52, 63 §§; nya 47 a, 47 b, 49, 53, 62 a §§, rubr. närmast före 45, 62 a §§
Ikraft: 2000‑06‑01
Ändring, SFS 2000:166
Rubrik: Lag (2000:166) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 4 §; ny 41 b §
Ikraft: 2000‑06‑01
Förarbeten: bet. 1999/2000:AU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:149
Ändring, SFS 2005:392
Rubrik: Lag (2005:392) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 4, 20 §§; nya 19 a, 19 b §§
Ikraft: 2005‑07‑01
Ändring, SFS 2007:402
Rubrik: Lag (2007:402) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2007:1095
Rubrik: Lag (2007:1095) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 39, 40 §§
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:229
Rubrik: Lag (2010:229) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 42 §; nya 41 c, 42 a §§
Ikraft: 2010‑04‑15
Ändring, SFS 2010:537
Rubrik: Lag (2010:537) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 39, 40 §§
Ikraft: 2010‑07‑01
Ändring, SFS 2011:1033
Rubrik: Lag (2011:1033) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 39, 40 §§
Ikraft: 2011‑11‑01
Ändring, SFS 2012:855
Rubrik: Lag (2012:855) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 38, 41 c §§
Ikraft: 2013‑01‑01
Ändring, SFS 2013:615
Rubrik: Lag (2013:615) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 46 §
Ikraft: 2013‑08‑01
Ändring, SFS 2016:1149
Rubrik: Lag (2016:1149) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 39, 40 §§
Ikraft: 2017‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:321
Rubrik: Lag (2017:321) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 41 c, 42 a §§
Ikraft: 2017‑06‑01
Ändring, SFS 2017:362
Rubrik: Lag (2017:362) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2017‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:503
Rubrik: Lag (2019:503) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 4, 42 a, 44 §§; nya 41 d, 41 e §§
Ikraft: 2019‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:595
Rubrik: Lag (2020:595) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 41 c §
Ikraft: 2020‑07‑30
Ändring, SFS 2021:1114
Rubrik: Lag (2021:1114) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 39 §
Ikraft: 2022‑02‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman