: : : : :

Arbetsdomstolens domarGunnar A. Karlsson

( 24 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Arbetstagarledamot ]

Gunnar A. Karlsson
Aktivitet som arbetstagarledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
24 st.3 st.12,5%1993–2003

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 33,3% ( 8 / 24 st. )
[ i 3 / 8 fall ( 37,5% ) har Gunnar A. Karlsson själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 12,5% ( 3 / 24 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 33,3% ( 1 / 3 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstanser ( 3 st. ) : Stockholms tingsrätt | Lunds tingsrätt | Solna tingsrätt

Underinstanser ( 3 st. ) : Stockholms tingsrätt | Lunds tingsrätt | Solna tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 3 st. ( senaste gången 2002-04-17, för 16 år 2 mån 4 dgr sedan )

Gunnar A. Karlsson har dömt refererade avgöranden med :
65 ledamöter ♀ 22 ♂ 43
20 sekreterare ♀ 15 ♂ 5
54 parter
18 ombud ♀ 3 ♂ 15

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Gunnar A. Karlsson
( 14 st. ♀ 4 ♂ 10 vid 23 tillfällen )

Förordnanden i Arbetsdomstolen* :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Ersättare för arbetstagarledamot1980-07-011998-06-3018 år
Förordnad i sammanlagt 18 år.

Utsedd efter förslag av Landsorganisationen i Sverige.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för arbetstagarledamot i 14 avgöranden ( 58,3% av alla refererade avgöranden med Gunnar A. Karlsson sedan 1993 ), första gången den 20 januari 1999 och senast den 10 december 2003.
Titel för Gunnar A. Karlsson som tillfällig ersättare : F.d. förbundsordförande i Svenska Träindustriarbetareförbundet.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Gunnar A. Karlsson som arbetstagarledamot per år sedan 1993

Genomsnittet är 2,2 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Gunnar A. Karlsson som arbetstagarledamot per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Gunnar A. Karlsson som arbetstagarledamot sedan 1993 ( 24 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2003 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 2003 nr 102 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om staten genom att inte längre erbjuda anställda vid Affärsverket Statens Järnvägar samt Banverket förmånen av fria tågresor brutit mot de enskilda anställningsavtalen.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 102

Parter ( Statliga sektorn ) : SACO-förbundet Trafik och Järnväg & SEKO – Facket för Service och Kommunikation & Staten genom Avtalsverket & Statstjänstemannaförbundet

Ombud : Anneli Hoffstedt & Annett Olofsson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Brita Swan, Siv Kimbré, Peter Ander, Ola Bengtson, Gunnar A. Karlsson (f.d. förbundsordföranden i Svenska Träindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Henry Sjöström. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 2003 nr 47 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetssökande diabetiker har haft sakliga förutsättningar för arbete som driftoperatör och om ett beslut att inte anställa honom har utgjort ett brott mot lagen (1999:132) om förbud av diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 47

Lagrum : 3 § och 5 § första punkten lagen (1999:132) om förbud av diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder

Parter ( Privata sektorn ) : Kooperationens Förhandlingsorganisation & Skandinaviska Raffinaderi Aktiebolag Scanraff & Svenska Metallindustriarbetareförbundet

Ombud : Anders Elmér & Bo Villner

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Karina Hellrup (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Bo Jangenäs, Mats Holmgren, Ylva Tengblad, Gunnar A. Karlsson (f.d. förbundsordföranden i Svenska Träindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Lars E. Rabenius. Enhälligt.
Sekreterare : Katarina Berglund Siegbahn

Dela :

Prejudikat : AD 2003 nr 19 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Enligt det permitteringslöneavtal som gäller mellan Livsmedelsföretagen och Svenska Livsmedelsarbetareförbundet utbetalas inte permitteringslön vid permittering som föranleds av bl.a. offentlig myndighets beslut som arbetsgivaren inte bort räkna med. Fråga om denna undantagsbestämmelse är tillämplig på permitteringar som ägt rum vid bl.a. vissa slakterier efter det att Statens jordbruksverk beslutat om restriktioner för transporter av djur med anledning av utbrott av mul- och klövsjuka i Europa.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 19

Parter ( Privata sektorn ) : Livsmedelsföretagen & Svenska Livsmedelsarbetareförbundet

Ombud : Erik Danhard & Lars Gellner

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Peter Syrén (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Christer Måhl, Olof Nordenfelt, Mats Holmgren, Inger Öhrn Karlsson (skiljaktig) och Gunnar A. Karlsson (f.d. förbundsordföranden i Svenska Träindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare; skiljaktig).
Sekreterare : Marianne Lishajko

Dela :

2002 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 2002 nr 121 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En rektor har på förfrågan gjort negativa uttalanden om en lärare vid ett samtal med rektorn på en annan skola, där läraren sökt anställning. Uttalandena har inte ansetts utgöra förtal. Inte heller har uttalandena ansetts utgöra fel eller försummelse av rektorn. En skadeståndstalan mot kommunen grundad på 3 kap. 1 eller 2 § skadeståndslagen har därför avslagits.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 121

Lagrum : 5 kap. 1 § brottsbalken (1962:700) | 3 kap. 1 § och 2 § skadeståndslagen (1972:207)

Parter i Arbetsdomstolen ( Kommunala sektorn ) : C.E. & Stockholms stad

Ombud : Jan Gedeborg & Mats Björkenfeldt

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Inger Andersson (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Inga Britt Lagerlöf, Charlott Richardson, Anders Hagman, Gunnar A. Karlsson (f.d. förbundsordföranden i Svenska Träindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Ulrika Kvarnsjö

Dela :

Prejudikat : AD 2002 nr 102 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare har fått kännedom om att en provanställd kvinna anser sig ha blivit utsatt för sexuella trakasserier av sin närmaste chef. Fråga huruvida arbetsgivaren har uppfyllt sin skyldighet enligt 22 a § jämställdhetslagen att utreda de uppgivna trakasserierna och vidta de åtgärder som skäligen kunde krävas för att förhindra fortsatta sexuella trakasserier. Vidare fråga om arbetsgivaren har åsidosatt jämställdhetslagen eller grunderna för anställningsskyddslagen genom att inte låta kvinnans provanställning övergå i en tillsvidareanställning.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 102

Lagrum : 22 §, 22 a § och 27 § jämställdhetslagen (1991:433)

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteförbunden & Casino Cosmopol Aktiebolag & Sif

Ombud : Lars Sydolf & Roland Bergkvist

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Maj Johansson, Karin Isacsson, Peter Ander, Anders Hagman, Gunnar A. Karlsson (f.d. förbundsordföranden i Svenska Träindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Lars-Erik Klason. Enhälligt.
Sekreterare : Marianne Lishajko

Dela :

Prejudikat : AD 2002 nr 51 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en busschaufför som vägrat att medverka vid genomförandet av ett oannonserat drogtest, som busschauffören ostridigt varit skyldig att underkasta sig.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 51

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Bussarbetsgivarna & Busslink i Sverige Aktiebolag & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ombud : Håkan Torén & Johan Linder

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Örjan Härneskog (f.d. hovrättsassessorn; tillfällig ersättare), Siv Kimbré, Carl Magnus Pontén, Ola Bengtson, Gunnar A. Karlsson (f.d. förbundsordföranden i Svenska Träindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Lars-Erik Klason. Enhälligt.
Sekreterare : Annica Hellström

Dela :

2001 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2001 nr 57 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare i samband med förlängning av arbetstagares uppsägningstid har åsidosatt vissa arbetstagares företrädesrätt till återanställning enligt anställningsskyddslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 57

Lagrum : 25 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Biltrafikens Arbetsgivareförbund & Karlskrona Hyrverk Aktiebolag & Svenska Transportarbetareförbundet

Ombud : Anders Sandberg & Sofie Rehnström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Brita Swan, Margit Strandberg, Peter Ander, Ulf Perbeck, Gunnar A. Karlsson (f.d. förbundsordföranden i Svenska Träindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Jarl Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Karina Hellrup

Dela :

2000 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 2000 nr 115 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Företrädare för en ideell förening undertecknar ett avtal mellan föreningen och dess heltidsanställde generalsekreterare om att det vid uppsägning från föreningens sida skall gälla en uppsägningstid om 30 månader utöver uppsägningstiden enligt gällande kollektivavtal. Sedan föreningen sagt upp generalsekreteraren uppkommer tvist rörande i huvudsak följande frågor:

a) är avtalet inte gällande mot föreningen därför att dess företrädare har saknat behörighet eller befogenhet att underteckna avtalet?

b) har rätten till ersättning enligt avtalet förfallit med anledning att den anställde avlidit?

c) är avtalet oskäligt enligt 36 § avtalslagen?

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 115

Lagrum : 36 § avtalslagen (1915:218)

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Biljardförbundet & Tjänstemannaförbundet HTF

Ombud : Lars Åström & Michael Wågström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Marianne Jenryd, Ingemar Källberg, Olof Nordenfelt, Anders Hagman, Gunnar A. Karlsson (f.d. förbundsordföranden i Svenska Träindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Magnus Neuberg. Enhälligt.
Sekreterare : Håkan Lundquist

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 76 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En byrådirektör vid dåvarande Statens Invandrarverk sades upp med hänvisning till att det förelåg samarbetssvårigheter. I tvist om uppsägningens giltighet uppkommer frågan om myndigheten har fullgjort sin skyldighet att enligt 7 § andra stycket anställningsskyddslagen bereda byrådirektören annat arbete hos myndigheten. Vidare uppkommer frågan om myndigheten gjorde sig skyldig till en otillåten avstängning av arbetstagaren.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 76

Lagrum : 7 § och 34 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : K.S. & Staten genom Migrationsverket

Ombud : Gunnar Björkdal & Lars Hartzell

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Brita Swan, Margit Strandberg, Anders Sandgren, Göran Söderlöf, Gunnar A. Karlsson (f.d. förbundsordföranden i Svenska Träindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Peter Syrén

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 54 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om arbetet för två chaufförer är anordnat så att arbetet skall betraktas som tvåskiftsarbete enligt Transportavtalet.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 54

Parter ( Privata sektorn ) : B.B. Frakt Aktiebolag & Biltrafikens Arbetsgivareförbund & Svenska Transportarbetareförbundet

Ombud : Anders Sandberg & Sofie Rehnström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Dag Ekman, Christer Måhl, Mats Holmgren, Olof Nordenfelt, Gunnar Ericson (skiljaktig) och Gunnar A. Karlsson (f.d. förbundsordföranden i Svenska Träindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare; skiljaktig).
Sekreterare : Lise-Lott Johansson

Dela :

1999 ( 4 st. )

Prejudikat : AD 1999 nr 114 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

I mål om avskedande uppkommer fråga om skyldigheten för förlorande part att ersätta motpartens rättegångskostnader. Domstolen har inte funnit skäl att med stöd av 5 kap. 2 § arbetstvistlagen låta vardera parten bära sina kostnader i målet.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 114

Lagrum : 5 kap. 2 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Aktiebolaget Ekerö Konfektyr & N.B.L.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Peter Ander och Gunnar A. Karlsson (f.d. förbundsordföranden i Svenska Träindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Cecilia Klerbro

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 108 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt ett mellan parterna gällande kollektivavtal anses en arbetstagare ha slutat sin anställning självmant, om han eller hon – utan laga förfall – uteblivit från arbetet mer än femton kalenderdagar och inte till arbetsgivaren anmält förhinder att arbeta. Fråga om tillämpning av denna bestämmelse beträffande en arbetstagare, som först en längre tid efter frånvaron inkommit med läkarintyg utvisande alkoholberoende av sjukdomskaraktär.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 108

Lagrum : 4 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Fastighetsanställdas Förbund & Fastigo Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation & Stockholms Kooperativa Bostadsförening ekonomisk förening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Marianne Jenryd, Björn Müntzing, Ulf Perbeck, Gunnar A. Karlsson (f.d. förbundsordföranden i Svenska Träindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Lise-Lotte Ewerhard. Enhälligt.
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 39 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En kock, anställd hos ett bolag som bedriver restaurangverksamhet på en flygplats, blir efter säkerhetskontroll av Luftfartsverket bedömd som olämplig ur säkerhetssynpunkt och får inte längre bedriva verksamhet på flygplatsen. Med anledning därav säger bolaget upp honom och stänger av honom från arbetet. Vid prövning av om anställningen respektive avstängningen interimistiskt skall upphöra uppkommer fråga huruvida Arbetsdomstolen kan pröva det beslut av Luftfartsverket som föranledde bolagets åtgärder mot arbetstagaren.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 39

Lagrum : 34 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Air Inn Aktiebolag & Hotell- och Restauranganställdas Förbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Dag Ekman, Palle Landin, Mats Holmgren, Birgitta Laurent (jur. kand. i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Gunnar A. Karlsson (f.d. förbundsordföranden i Svenska Träindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Rolf Lindh (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Inger Andersson

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 2 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare som skadat material ingående i arbetsgivarens tillverkning och som enligt arbetstagarsidan gjort detta under påverkan av sjukdom.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 2

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Industri och Kemiförbundet & Forbo-Forshaga Aktiebolag & Industrifacket

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Brita Swan, Johnny Sköldvall (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Ulf E. Nilsson (f.d. direktören i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Gunilla Boman Pellnäs, Gunnar A. Karlsson (f.d. förbundsordföranden i Svenska Träindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Cecilia Klerbro

Dela :

1997 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 1997 nr 111 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt § 7 mom. 3 verkstadsavtalet utgår ett skiftformstillägg vid treskiftsarbete. Fråga huruvida månadsavlönade arbetstagare som arbetar treskift har rätt till detta tillägg.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 111

Parter ( Privata sektorn ) : Avex Electronics Aktiebolag & Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Sveriges Verkstadsförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Brita Swan, Karin Isacsson, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Bengt Huldt (skiljaktig), Gunnar A. Karlsson och Jörgen Andersson.
Sekreterare : Karin Lundsten

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 74 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En stiftsstyrelse har under åberopande av 34 kap. 1 § kyrkolagen beslutat att en komminister skall utöva en annan tjänst som kyrkoadjunkt. Fråga bl.a. om giltigheten av beslutet.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 74

Lagrum : 34 kap. 1 § kyrkolagen (1992:300)

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Kyrkans Personalförbund & Uppsala stiftssamfällighet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Hans Blyme, Christer Måhl, Rolf Hugert (direktör i Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation; tillfällig ersättare), Anders Hagman, Gunnar A. Karlsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Jan Bergman

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 68 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om två kvinnliga civilingenjörer utsatts för lönediskriminering i sina anställningar som gymnasielärare.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 68

Lagrum : 18 § jämställdhetslagen (1991:433)

Parter ( Kommunala sektorn ) : Mjölby kommun & Sveriges Civilingenjörsförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Brita Swan, Inga Britt Lagerlöf, Mats Holmgren, Lars Ahlvarsson, Gunnar A. Karlsson och Solveig Paulsson (skiljaktig).
Sekreterare : Helena Larsson

Dela :

1996 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 132 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt en protokollsanteckning i kollektivavtal för anläggningsbranschen kan inom nyproduktion och vissa större reparations- och ombyggnadsobjekt överenskommelse om anställning för viss tid träffas mellan arbetsgivare och arbetstagare vid anställning som beräknas pågå högst 6 månader. Enligt en annan protokollsanteckning i avtalet övergår en avtalad anställning till tillsvidareanställning i den verksamhet där arbetstagaren är anställd, om anställningen fortsätter efter det att anställningen rätteligen skulle ha upphört.

Målet rör två arbetstagare, vilkas anställningar kom att fortsätta efter den vid anställningstillfället avtalade tiden. Tvisten gäller frågan om deras anställningar därmed har övergått till tillsvidareanställningar. I tvisten uppkommer följande frågor:

1) Var arbetstagarna anställda för viss tid i avtalets mening?

2) Är det en förutsättning för att anställningarna skall kunna övergå till tillsvidareanställningar att arbetstagarna var sysselsatta inom nyproduktion eller större reparations- och ombyggnadsprojekt?

3) Var arbetstagarna faktiskt sysselsatta inom nyproduktion eller större reparations- eller ombyggnadsprojekt?

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 132

Parter ( Privata sektorn ) : Byggentreprenörerna & Skanska Väst Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Marianne Jenryd (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Christer Måhl, Ulf E. Nilsson, Olof Nordenfelt, Göte Larsson (skiljaktig) och Gunnar A. Karlsson (skiljaktig).
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 40 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida kollektivavtal träffats om s.k. fast ersättning för obekväm arbetstid m.m. Vidare fråga om preskriptionsinvändning gjorts vid ett visst tillfälle och om preskriptionsinvändning vid ett annat tillfälle gjorts i rätt tid.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 40

Parter ( Privata sektorn ) : Biltrafikens Arbetsgivareförbund & Ekerö Ambulans i Stockholm Aktiebolag & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Brita Swan, Ingemar Källberg, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Henrik Sahlin (skiljaktig), Gunnar Ericson och Gunnar A. Karlsson.
Sekreterare : Kaisa Söderberg

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 10 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare har sagts upp under åberopande av att han skulle ha gjort sig skyldig till sexuella trakasserier av elever och sökande till utbildning vid Dramatiska Institutet. Arbetsdomstolen har förklarat uppsägningen ogiltig eftersom arbetsgivaren inte på något sätt försökt förmå arbetstagaren att ändra det beteende som ansetts olämpligt.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 10

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Dramatiska Institutet & Statstjänstemannaförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Inga Åkerlund, Karin Isacsson, Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Gunnar A. Karlsson, Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Cecilia Klerbro

Dela :

1995 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 97 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtBeslut ]

| | | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Prövning av yrkande om interimistiskt förordnande. Ett företag handhade driften och bemanningen av bostadsplattformar enligt ett managementavtal. Som följd av att plattformarna överläts till annat företag upphörde avtalet att gälla. Arbetsbrist uppstod hos företaget och anställda sades upp. Uppsägningarna ägde rum innan de nya bestämmelserna i anställningsskyddslagen om arbetstagares ställning vid övergång av verksamhet hade trätt i kraft. Rörande en av plattformarna skedde emellertid förändringen beträffande driften och bemanningen efter ikraftträdandet. Den uppkomna situationen har givit arbetsdomstolen anledning att gå in på frågan om verkan enligt de nya bestämmelserna av tidigare arbetsgivares uppsägning mot arbetsgivare till vilken verksamhet gått över. Domstolen finner att uppsägningen inte har någon rättsverkan mot denne.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 97

Lagrum : 7 § tredje stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd i lydelsen fr.o.m. den 1 januari 1995.

Parter ( Privata sektorn ) : Safe Service Aktiebolag & Sveriges Fartygsbefälsförening & Sveriges Redareförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Inga Åkerlund, Inga Britt Lagerlöf, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Marika Fröberg, Gunnar A. Karlsson och Sven Kinnander.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 96 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| |  ]

Sammanfattning :

Yrkande om interimistiskt förordnande. Ett företag innehade entreprenader för linjetrafik inom tre skilda områden. Efter förnyad upphandling gick företaget emellertid miste om entreprenaderna, som övertogs av andra entreprenörer. Företaget sade med anledning härav upp ett antal anställda på grund av arbetsbrist. Arbetstagarsidan har anfört att skiftet i de tre fallen av entreprenör utgör en sådan övergång av verksamhet som avses med de nya bestämmelserna om arbetstagares ställning vid övergång av företag, verksamheter och delar av verksamheter som gäller fr.o.m. den 1 januari 1995 och att företaget därför haft att iaktta bestämmelsen i 7 § tredje stycket anställningsskyddslagen om förbud mot uppsägning vid övergång av verksamhet.

Arbetsdomstolen finner att det inte har ägt rum någon övergång av verksamhet i de tre aktuella fallen i den mening som avses i 6 b § anställningsskyddslagen. Något hinder har därför inte förelegat för företaget att säga upp anställda på grund av arbetsbrist som följd av att de tre entreprenaderna förlorades.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 96

Lagrum : 6 b § och 7 § tredje stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Alliansen & Svenska Kommunalarbetareförbundet & Swebus Sverige Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Inga Åkerlund, Inga Britt Lagerlöf, Ulf E. Nilsson, Marika Fröberg, Gunnar A. Karlsson och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

1994 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1994 nr 55 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare beviljas tjänstledighet för att kunna bevista fotbolls-EM. En kort tid innan tjänstledigheten skall påbörjas skadar han sig och anmäler skadan för arbetsgivaren, som betalar ut sjuklön för den arbetsdag som återstår före tjänstledigheten men inte för tiden därefter. Frågan i målet gäller om arbetstagaren på grund av sin sjukanmälan har rätt till sjuklön även för den resterande del av tjänstledighetstiden då han alltjämt var sjuk.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 55

Lagrum : 2 § och 4 § lagen (1991:1047) om sjuklön

Parter ( Privata sektorn ) : Byggförbundet & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Kjerstin Nordborg, Margit Strandberg, Torkel Unge, Christian Tydén, Göte Larsson och Gunnar A. Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Lise Donovan (tidigare Elise-Marie Johansson)

Dela :

1993 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1993 nr 184 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt det till byggnadsavtalet hörande anställningsskyddsavtalet är en arbetstagare som bryter mot sistnämnda avtal genom att lämna sin anställning utan att iaktta föreskriven uppsägningstid skyldig att till arbetsgivaren utge skadestånd enligt en schablonregel. Om det är skäligt, kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort.

Fråga om jämkning av sådant skadestånd bl.a. på grund av arbetsgivarens eget agerande sedan två arbetstagare under pågående ackordsarbete lämnat sina anställningar utan att iaktta uppsägningstid. Därvid fråga om tillämpligheten och betydelsen av en under byggnadsavtalets bestämmelser om ackord och förverkande av ackordsandel intagen protokollsanteckning, vari huvudorganisationerna uttalat angelägenheten av att arbetsgivaren omedelbart anmäler avvikelser från arbetet hos sin lokala organisation, vilken i sin tur skall anmäla saken hos arbetarnas lokala organisation för att denna skall kunna påverka arbetaren att återgå till arbetet.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 184

Parter ( Privata sektorn ) : B.B. & Byggförbundet & C-G.T. & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Michaël Koch, Lennart Hörnlund (skiljaktig), Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Gunnar A. Karlsson och Inger Karlsson.
Sekreterare : Margareta Palmstierna

Dela :