Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

» Läs lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1974:371 :
prop. 1974:77 med förslag till lag om rättegången i arbetstvister, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], InU 1974:16, rskr 1974:273

Förarbeten till lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister och ändringar i lagen

Lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 1974‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1974:77 med förslag till lag om rättegången i arbetstvister, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], InU 1974:16, rskr 1974:273
Ändring, SFS 1974:1012
Rubrik: Lag (1974:1012) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister
Omfattning: ändr. 4 kap 7 §
Ikraft: 1975‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1974:1092
Rubrik: Lag (1974:1092) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §, 3 kap 1, 3, 5, 10 §§
Ikraft: 1975‑07‑01
Förarbeten: prop. 1974:151 med förslag till lag om bostadsdomstol m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1974:LU36 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1974:375
Ändring, SFS 1975:1294
Rubrik: Lag (1975:1294) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister
Omfattning: ändr. 3 kap 1 §
Ikraft: 1976‑01‑01
Förarbeten: prop. 1975/76:64 med förslag till lag om ändring i rättegångsbalken m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], JuU 1975/76:18, rskr 1975/76:124
Ändring, SFS 1976:581
Rubrik: Lag (1976:581) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister
Omfattning: ändr. 1 kap 2, 3 §§, 2 kap 1 §, 3 kap 3 §, 4 kap 5, 6, 7 §§, 5 kap 2 §
Ikraft: 1977‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1975/76:105 med förslag till arbetsrättsreform m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil. 1), bet. 1975/76:InU45 [ pdf ], rskr 1975/76:404
Ändring, SFS 1977:530
Rubrik: Lag (1977:530) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 2, 5, 6, 7 §§, 3 kap 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 §§, 4 kap 5, 9, 10, 11 §§, 5 kap 1 §; ny 2 kap 8 §; omtryck
Ikraft: 1977‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1980:413
Rubrik: Lag (1980:413) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §
Ikraft: 1980‑07‑01
Ändring, SFS 1981:831
Rubrik: Lag (1981:831) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister
Omfattning: ändr. 3 kap 7 §
Ikraft: 1982‑01‑01
Ändring, SFS 1982:88
Rubrik: Lag (1982:88) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister
Omfattning: ändr. 5 kap 2 §
Ikraft: 1982‑04‑01
Förarbeten: prop. 1981/82:71 om ny anställningsskyddslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], AU 1981/82:11, rskr 1981/82:153
Ändring, SFS 1984:818
Rubrik: Lag (1984:818) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister
Omfattning: ändr. 4 kap 7 §
Ikraft: 1985‑01‑01
Ändring, SFS 1987:438
Rubrik: Lag (1987:438) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, övergångsbest. till 1976:581
Ikraft: 1987‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:84 om överprövning i personalärenden [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:AU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:281
Ändring, SFS 1987:683
Rubrik: Lag (1987:683) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 4 kap 4 §, 5 kap 3 §
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:89 om ett reformerat tingsrättsförfarande [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], prop. 1986/87:90 om ny konkurslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:LU32 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:320
Ändring, SFS 1988:651
Rubrik: Lag (1988:651) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister
Omfattning: ändr. 3 kap 1 §
Ikraft: 1988‑07‑01
Ändring, SFS 1988:1289
Rubrik: Lag (1988:1289) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister
Omfattning: ändr. 3 kap 1 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:124 om god man och förvaltare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:LU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1988:1456
Rubrik: Lag (1988:1456) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:58 om rätten att besluta om resning m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:JuU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:33
Ändring, SFS 1991:638
Rubrik: Lag (1991:638) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister
Omfattning: ändr. 5 kap 3 §
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1992:124
Rubrik: Lag (1992:124) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 3 §§, 3 kap 1, 3, 7, 8, 9 §§, 4 kap 3, 8, 9, 10, 14 §§
Ikraft: 1992‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:441
Rubrik: Lag (1992:441) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister
Omfattning: ändr. 4 kap 7 §
Ikraft: 1992‑07‑01
Förarbeten: bet. 1991/92:AU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1991/92:250
Ändring, SFS 1994:135
Rubrik: Lag (1994:135) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:268
Rubrik: Lag (1994:268) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1043
Rubrik: Lag (1994:1043) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §, 4 kap 12, 13, 15, 16 §§
Ikraft: 1994‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:2081
Rubrik: Lag (1994:2081) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1996:1055
Rubrik: Lag (1996:1055) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §
Ikraft: 1996‑12‑01
Ändring, SFS 1997:752
Rubrik: Lag (1997:752) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister
Omfattning: ändr. 3 kap 6 §
Ikraft: 1997‑12‑01
Ändring, SFS 1999:134
Rubrik: Lag (1999:134) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §
Ikraft: 1999‑05‑01
Ändring, SFS 2000:164
Rubrik: Lag (2000:164) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §
Ikraft: 2000‑06‑01
Förarbeten: bet. 1999/2000:AU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:149
Ändring, SFS 2000:177
Rubrik: Lag (2000:177) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister
Omfattning: ändr. 4 kap 4 §
Ikraft: 2000‑07‑01
Ändring, SFS 2001:344
Rubrik: Lag (2001:344) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister
Omfattning: ändr. 3 kap 3, 4 §§
Ikraft: 2001‑07‑01
Ändring, SFS 2002:295
Rubrik: Lag (2002:295) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §
Ikraft: 2002‑07‑01
Ändring, SFS 2003:315
Rubrik: Lag (2003:315) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §
Ikraft: 2003‑07‑01
Ändring, SFS 2005:696
Rubrik: Lag (2005:696) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister
Omfattning: utgår genom 2008:301
Ikraft: 2008‑11‑01
Ändring, SFS 2007:636
Rubrik: Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:696) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2005:696
Ändring, SFS 2007:646
Rubrik: Lag (2007:646) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister
Omfattning: ändr. 3 kap 3, 4 §§
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2008:301
Rubrik: Lag (2008:301) om ändring i lagen (2005:969) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister
Omfattning: ändr. 2005:696 utgår (jfr 2008:787)
Ändring, SFS 2008:302
Rubrik: Lag (2008:302) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister
Omfattning: ändr. 3 kap 1, 6 §§, 4 kap 4, 13 §§
Ikraft: 2008‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:574
Rubrik: Lag (2008:574) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2008:932
Rubrik: Lag (2008:932) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister
Omfattning: ny 3 kap 6 a §
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2010:230
Rubrik: Lag (2010:230) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2010‑04‑15
Ändring, SFS 2010:1448
Rubrik: Lag (2010:1448) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2016:199
Rubrik: Lag (2016:199) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2016‑09‑01
Ändring, SFS 2017:992
Rubrik: Lag (2017:992) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2018‑01‑01
Ändring, SFS 2018:416
Rubrik: Lag (2018:416) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister
Omfattning: nya 3 kap. 9 a, 9 b §§
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:500
Rubrik: Lag (2018:500) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister
Omfattning: ändr. 4 kap. 3 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2020:593
Rubrik: Lag (2020:593) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister
Omfattning: ändr. 3 kap. 3, 4 §§
Ikraft: 2020‑07‑30
Ändring, SFS 2022:973
Rubrik: Lag (2022:973) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2022‑08‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman