: : : :

Tredje män i Arbetsdomstolen sedan 1929

( 0 förordnade och 35 som dömt sedan 1993 )

Tredje män i Arbetsdomstolen

”Tredje man” är en ledamot i Arbets­domstolen som, liksom jurist­leda­möterna (ord­föranden och vice ord­föranden), inte kan anses före­träda arbetsgivar- eller arbetstagar­intressen men som ändå har särskild insikt i för­hållandena på arbets­marknaden.

Det finns tre ordinarie tredje män, som förordnats av regeringen. Varje ordinarie tredje man har (högst) tre av regeringen förordnade ersättare, dvs. samman­lagt nio förordnade ersättare. Kan man inte få tag i vare sig någon ordinarie ledamot eller någon förordnad ersättare, får ord­föranden välja någon lämplig person att döma som till­fällig ersättare i det aktuella målet.

Samman­lagt 35 personer har dömt som tredje man i refererade avgöranden av Arbets­domstolen sedan 1993.

FörordnandeAntal personer
Förordnade ersättare för tredje man
0 st.
Tillfälliga ersättare för tredje man
0 st.

En del personer kan ha dömt med olika förordnanden under perioden, och alla förordnade personer behöver inte ha dömt i något refererat avgörande.

Tredje män som dömt i refererade avgöranden sedan 1993

Jämför :

Vice ordföranden
Arbetsgivarledamöter
Arbetstagarledamöter

Jämför :

Vice ordföranden
Arbetsgivarledamöter
Arbetstagarledamöter

Jämför :

Vice ordföranden
Arbetsgivarledamöter
Arbetstagarledamöter

Tredje män som dömt i Arbetsdomstolen sedan 1993 ( 35 st. )

Det kan ibland ta ett litet tag innan tabellerna och diagrammen visas. Ha tålamod… 

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen sedan 1993.

Har du liten skärm, kanske inte alla kolumner syns. Du kan då dra tabellen sidledes (horisontellt) för att se all information.

I tabellen nedan finns 0 rader trots att bara 35 personer dömt som tredje man i Arbetsdomstolen. Det beror på att flera personer har dömt i fler än en funktion och därför finns på flera rader.

# Ordinarie ledamot * Förordnad ersättare ** Tillfällig ersättare
*** Har varit ombud i Arbetsdomstolen ( sedan 2000 )

Det kan ta ett litet tag att ladda det här. Ha tålamod…

» Visa tredje män som dömt ett visst år

För muspekaren över diagrammen för att se exakta värden.

Totalt antal tredje män vid refererade avgöranden av Arbetsdomstolen per år sedan 1993

Genomsnittet sedan 1993 är 11 tredje män per år.

Antal 2018 : 9 st. hittills

Genomsnittlig andel kvinnliga tredje män vid refererade avgöranden av Arbetsdomstolen per år sedan 1993

Andel 2018 : 39,4% ( 13 / 33 )

Ordinarie tredje män i Arbetsdomstolen sedan 1929 ( 0 st. )

Sedan 1929 har det funnits noll ordinarie tredje män i Arbets­domstolen. Ledamöterna har förordnanden på högst tre år, dock att ord­förandena sedan den 1 juli 2008 an­ställs med full­makt tills vidare. De nuvarande förordnandena löper ut den 30 juni 2019.

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering. Klicka på kolumnen ”Avgick” för att se nuvarande ordinarie tredje män.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen sedan 1993.

Det kan ta ett litet tag att ladda det här. Ha tålamod…

» Visa ordinarie ledamöter ett visst år

Ersättare för tredje man i Arbetsdomstolen sedan 1929

Förordnade ersättare för tredje man i Arbetsdomstolen sedan 1929 ( 0 st. )

Sedan 1929 har det funnits noll förordnade ersättare för tredje man i Arbets­domstolen. Ersättarna har, precis som ledamöterna, förordnanden på högst tre år. De nuvarande förordnandena löper ut den 30 juni 2019.

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering. Klicka på kolumnen ”Avgick” för att se nuvarande förordnade ersättare för tredje man.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen sedan 1993.

# Har även varit ordinarie ledamot ** Har även varit tillfällig ersättare
*** Har varit ombud i Arbetsdomstolen ( sedan 2000 )

Det kan ta ett litet tag att ladda det här. Ha tålamod…

» Visa förordnade ersättare ett visst år

Tillfälliga ersättare för tredje man i Arbetsdomstolen sedan 1993 ( 0 st. )

Tillfällig ersättare är en ledamot i Arbets­domstolen som inte förordnats av regeringen utan som hand­plockats av ord­föranden för att döma i ett visst mål. Det sker när man inte kan få tag i vare sig någon ordinarie ledamot eller någon av de många ersättare som regeringen förordnat. Det har inte funnits någon till­fällig ersättare för tredje man sedan 1929.

Andel tillfällen då en tillfällig ersättare för tredje man dömt i stället för en av regeringen förordnad tredje man per år sedan 1993

Andel 2018 : 0,0%

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med tillfällig ersättare per år sedan 1993

Andel 2018 : 23,5%

Moln med tredje män :

Senast uppdaterad 2018-12-03 av Sören Öman