Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar: Ledamöter:

Arbetsdomstolens domarDavid Johnsson

( 1 refererat avgörande av Arbetsdomstolen, visas nedan » Gå direkt till avgörandet )

[ Arbetsgivarledamot | Ombud ]

Sök kontaktuppgifter till David Johnsson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

David Johnsson
Aktiv som ombud i Arbetsdomstolen 2003 ( 1 refererat avgörande ) ( sedan 2000 )

Alla uppgifter om ombudskap för innevarande år har kanske inte hunnit läggas in än.

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 100,0% ( 1 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,3%

Andel överklagade mål : 0,0% ( 0 / 1 st. )

David Johnsson
Aktivitet som arbetsgivarledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

Av­göran­den Skilj­aktig me­ning An­del skilj­akt­iga Aktiv år
1 st. 2021 →

1 huvud­för­hand­lings­dagar inför refererade avgöranden sedan 2016

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,3%

Andel överklagade mål: 0% ( 0 / 1 st. )

Förord­nanden i Arbets­dom­stolen :

Funk­tion Till­trädde Av­gick Längd
Er­sättare för arbets­givar­ledamot2016-07-015 år 2 mån 17 dgr hittills
Förordnad i sammanlagt 5 år 2 månader och 17 dagar hittills.

Utsedd efter förslag av Föreningen Svenskt Näringsliv.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden David Johnsson dömt sedan 1993 ( 1 st. )

2021 ( 1 st. hittills )

Prejudikat med Sören Öman : AD 2021 nr 21 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En polis åkte på en semesterresa till Seychellerna under en period som endast delvis omfattades av för honom beviljad semester. Under bortavaron sjukanmälde han sig till arbetsgivaren för den vecka av resan för vilken han inte beviljats semester. Efter återkomsten till arbetet avskedades han från sin anställning med hänvisning till olovlig frånvaro. Arbetsdomstolen har funnit utrett att arbetstagaren inte var arbetsoförmögen på grund av sjukdom och att avskedandet varit lagligen grundat.

» Läs hela rättsfallet AD 2021 nr 21

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Polismyndigheten & Svenska Polisförbundet

Ombud : Fredrik Westin & Julia Damerau Malmström & Ola Svensson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Sören Öman, Lars Dirke, Per-Anders Edin, David Johnsson, Göran Söderlöf, Ewa Edström och Paul Lidehäll. Enhälligt.
Rättssekreterare : Pontus Bromander (tidigare Woxner)

Dela :