Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar: Ledamöter:

Arbetsdomstolens domarMaud Jansson På Wikipedia

( 22 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

[ Arbetstagarledamot ]

Sök kontaktuppgifter till Maud Jansson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Maud Jansson
Aktivitet som arbetstagarledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

Av­göran­den Skilj­aktig me­ning An­del skilj­akt­iga Aktiv år
22 st. 6 st. 27,3% 1996–2011

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 31,8% ( 7 / 22 st. )
[ i 6 / 7 fall ( 85,7% ) har Maud Jansson själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,2%

Andel överklagade mål: 18,2% ( 4 / 22 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 23,3%

Ändringsfrekvens : 25,0% ( 1 / 4 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 56,1%

Underinstanser ( 4 st. ) : Malmö tingsrätt | Falu tingsrätt | Motala tingsrätt | Stockholms tingsrätt

Underinstanser ( 4 st. ) : Malmö tingsrätt | Falu tingsrätt | Motala tingsrätt | Stockholms tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 1 st. ( senaste gången 2011-04-27, för 9 år 5 mån 3 dgr sedan )

Maud Jansson har dömt refererade avgöranden med :
69 ledamöter ♀ 25 ♂ 44
21 sekreterare ♀ 14 ♂ 7
49 parter
29 ombud ♀ 10 ♂ 19

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Maud Jansson
( 23 st. ♀ 12 ♂ 11 vid 33 tillfällen )

Förord­nanden i Arbets­dom­stolen* :

Funk­tion Till­trädde Av­gick Längd
Er­sättare för arbets­tagar­ledamot1998-07-012010-06-3012 år
Förordnad i sammanlagt 12 år.

Utsedd efter förslag av Landsorganisationen i Sverige.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för arbetstagarledamot i fyra avgöranden ( 18,2% av alla refererade avgöranden med Maud Jansson sedan 1993 ), första gången den 4 december 1996 och senast den 27 april 2011.
Titlar för Maud Jansson som tillfällig ersättare : F.d. ombudsman i Landsorganisationen & Ombudsman i Landsorganisationen.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Maud Jansson som ledamot per år sedan 1993

Genomsnittet är 1,4 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Maud Jansson som ledamot per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden Maud Jansson dömt sedan 1993 ( 22 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2011 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2011 nr 36 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En bussförare har sagts upp från sin anställning av personliga skäl. Arbetsgivarparterna har gjort gällande att arbetstagaren har agerat illojalt samt misskött sig genom olovlig frånvaro vid upprepade tillfällen och underlåtenhet att blåsa i alkoskåp. Fråga om det har förelegat saklig grund för uppsägningen.

» Läs hela rättsfallet AD 2011 nr 36

Lagrum : 7 § och 12 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Bussarbetsgivarna & Nobina Sverige AB & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ombud : Anne Alfredson & Pia Schöldström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Dag Ekman, Inga Jerkeman, Kerstin Brodowsky, Anders Hagman, Maud Jansson (f.d. ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Björn Länsisyrjä

Dela :

Prejudikat : AD 2011 nr 3 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt en bestämmelse i ett kollektivavtal har en arbetstagare som uppnått viss ålder och viss sammanhängande anställningstid rätt till ett års uppsägningstid när han eller hon sägs upp av arbetsgivaren på grund av arbetsbrist, s.k. förlängd uppsägningstid. Fråga om en arbetstagare, vid tillämpning av bestämmelsen, har rätt att tillgodoräkna sig anställningstid hos en tidigare arbetsgivare när den anställning som han eller hon sägs upp ifrån har tillkommit efter en sådan övergång av verksamhet som avses i 6 b § anställningsskyddslagen. Även fråga om kollektivavtalsbestämmelsen strider mot den nämnda lagregeln om innebörden är att anställningstiden hos den förre arbetsgivaren inte får räknas. Slutligen fråga om 6 b § anställningsskyddslagen, för det fall avtalsbestämmelsen då inte anses strida mot lagen, i sin tur strider mot de EU-rättsliga regler som ligger bakom den nämnda lagregeln.

» Läs hela rättsfallet AD 2011 nr 3

Lagrum : Artikel 3.1 direktivet 2001/23/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter | 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteföretagen & H S Naturbruksgymnasium AB & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ombud : Annika Ewerblad & Jonas Stenmo

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Jonas Alberg (revisionssekreteraren i Högsta domstolen; tillfällig ersättare), Christer Måhl, Claes Frankhammar, Lars Josefsson, Inger Öhrn Karlsson (f.d. ombudsmannen i Industrifacket Metall; tillfällig ersättare) och Maud Jansson (f.d. ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Julia Damerau Malmström

Dela :

2007 ( 1 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 2007 nr 51 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om arbetet för fem terminalarbetare är anordnat så att arbetet skall betraktas som tvåskiftsarbete i den mening som avses i transportavtalet.

» Läs hela rättsfallet AD 2007 nr 51

Parter ( Privata sektorn ) : Biltrafikens Arbetsgivareförbund & Schenker Aktiebolag & Svenska Transportarbetareförbundet

Ombud : Pia Schöldström & Sofie Rehnström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Sören Öman, Inga Jerkeman, Peter Ander, Rolf Hugert, Maud Jansson och Stina Nilsen (f.d. ombudsmannen i Industrifacket Metall; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Inge Karlström

Dela :

2006 ( 2 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 2006 nr 54 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare har avskedats under påstående att denne utsatt en arbetskollega för sexuella trakasserier. Arbetsdomstolen finner att arbetstagaren gjort sig skyldig till upprepade grova sexuella trakasserier. Arbetsdomstolen uttalar att det finns anledning att liksom vid våld på arbetsplatsen anlägga ett strängt betraktelsesätt på ett sådant handlande. Avskedandet av arbetstagaren har bedömts som lagligen grundat.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 54

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : A.S. & Skånemejerier ekonomisk förening

Ombud : Camilla Pahlman & Magnus Weidenhaijn

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Sören Öman, Inga Jerkeman, Claes Frankhammar, Anders Hagman, Maud Jansson och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Ola Björstrand

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 2006 nr 42 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare har – direkt efter att en företrädare för arbetsgivaren handgripligen tagit tag i arbetstagarens händer för att försöka få upp dem ur byxfickorna – uppgett att han fått ont i magen och gått hem. Arbetstagaren har därefter varit sjukskriven fram till dess att han tillträdde en anställning hos en annan arbetsgivare. Arbetsdomstolen har funnit att arbetstagaren inte blivit avskedad eller haft fog för att anse detta men att hans frånträdande från sin anställning skall jämställas med ett avskedande från bolagets sida utan någon giltig grund.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 42

Parter ( Privata sektorn ) : Foldy Pac Nordic Aktiebolag & Föreningen Sveriges Skogsindustrier & Skogs- och Träfacket

Ombud : Andreas Edenman & Kirsi Piispanen

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Sören Öman, Berndt Molin, Anders Sandgren, Anders Hagman, Maud Jansson och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Karin Hellmont

Dela :

2005 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2005 nr 85 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning. En arbetstagare har under en utlandstjänstgöring månatligen uppburit ett schabloniserat kostnadsbidrag. Arbetsgivaren har, sedan arbetstagaren återvänt till Sverige och anställningsvillkoren därmed omförhandlats innebärande bl.a. att kostnadsbidrag inte längre skulle utgå, fortsatt att under drygt tre och ett halvt års tid felaktigt betala ut nämnda ersättning till arbetstagaren. Sedan arbetsgivaren uppmärksammat förhållandena stoppades betalningarna och de felaktigt utbetalda ersättningarna, som då uppgick till totalt 417 986 kr, återbetalades. Enligt Arbetsdomstolen har det förelegat saklig grund för uppsägning eftersom arbetstagaren borde ha insett att han inte hade rätt till ersättningarna och det inte skäligen kunde krävas att arbetstagaren omplacerades till annat arbete.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 85

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Sif & Teknikarbetsgivarna & Volvo Lastvagnar Aktiebolag

Ombud : Anna Nordin & Magnus Bäckström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Dag Ekman, Folke K. Larsson, Peter Ander, Anders Hagman, Maud Jansson (skiljaktig) och Karl-Erik Svensson (skiljaktig).
Sekreterare : Annica Hellström

Dela :

2004 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2004 nr 44 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en polismyndighet som anställde en man som kommissarie med funktion som utredningschef har gjort sig skyldig till könsdiskriminering gentemot en kvinna som också hade sökt detta arbete.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 44

Lagrum : 15 § och 17 § 1 jämställdhetslagen (1991:433)

Parter ( Statliga sektorn ) : Jämställdhetsombudsmannen & Staten genom Arbetsgivarverket

Ombud : Anneli Hoffstedt & Pia Engström Lindgren

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Brita Swan, Karin Isacsson, Charlott Richardson, Ulf Perbeck, Maud Jansson (skiljaktig) och Lars E. Rabenius (skiljaktig).
Sekreterare : Anna Flodin

Dela :

2003 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2003 nr 1 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En f.d. teletekniker som deltagit i en av förre arbetsgivaren och AMU anordnad teoretisk elutbildning har därefter för att få certifikat som starkströmselektriker utfört arbete hos ett elinstallationsföretag. Han fick ingen lön för det utförda arbetet. Fråga om han varit att betrakta som anställd hos företaget och om gällande kollektivavtal varit tillämpligt. – Även fråga om kravet på ersättning för det utförda arbetet är preskriberat.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 1

Parter ( Privata sektorn ) : Elektriska Installatörsorganisationen EIO & Stockholms Läns Elektriska Aktiebolag & Svenska Elektrikerförbundet

Ombud : Kurt Junesjö & Tom Johansson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Brita Swan, Inga Britt Lagerlöf, Anders Sandgren, Ola Bengtson, Maud Jansson och Henry Sjöström. Enhälligt.
Sekreterare : Kristina Andersson

Dela :

2002 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2002 nr 98 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

På en fabrik som tillverkar säkerhetsutrustning till bilar inträffade en olycka, varvid en arbetstagare skadades. Tillverkningsarbetet på olycksplatsen upphörde omedelbart och arbetsgivaren vidtog vissa reparationsåtgärder, varefter arbetet återupptogs. Tvist har uppstått i fråga om arbetsgivaren i samband härmed har hindrat huvudskyddsombudet från att fullgöra sina uppgifter. Avgörande för den frågan har varit huruvida det kan anses visat i målet att huvudskyddsombudet med stöd av 6 kap. 7 § arbetsmiljölagen avbrutit arbetet i fråga.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 98

Lagrum : 6 kap. 7 §, 10 § och 11 § arbetsmiljölagen (1977:1160) | 3 § och 10 § lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

Parter ( Privata sektorn ) : Autoliv Hammarverken Aktiebolag & Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Sveriges Verkstadsförening

Ombud : Hans Lindberg & Henric Ask

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Brita Swan, Inga Britt Lagerlöf, Mats Holmgren, Lotta Kärger (förhandlaren i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Maud Jansson (skiljaktig) och Bo Almgren (skiljaktig).
Sekreterare : Katarina Mannerbrink

Dela :

Prejudikat : AD 2002 nr 40 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om ett försäkringsmedlarombud varit arbetstagare och därmed berättigat till semesterersättning.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 40

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Försäkringsrådgivarna i Dalarna Aktiebolag & S.S.

Ombud : Per-Gunnar Viklund & Thomas Gustafsson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Lars Dirke, Inga Jerkeman, Olof Nordenfelt, Ylva Tengblad, Maud Jansson och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Karina Hellrup

Dela :

2001 ( 5 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 2001 nr 106 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare har sagts upp från sin anställning, varvid arbetsgivaren har gjort gällande att arbetstagaren vid två tillfällen skulle ha tillgripit plyfaskivor härrörande från arbetsgivarens industriområde. Fråga om så har varit fallet och om saklig grund för uppsägning har förelegat.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 106

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : SSAB Oxelösund Aktiebolag & Stål- & Metallförbundet & Svenska Metallindustriarbetareförbundet

Ombud : Dan Holke & Jan Bergman

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Sören Öman, Britt Angleryd, Carl Magnus Pontén, Ulf Perbeck, Maud Jansson (skiljaktig) och Henry Sjöström (skiljaktig).
Sekreterare : Katarina Berglund Siegbahn

Dela :

Prejudikat : AD 2001 nr 101 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

 ]

Sammanfattning :

Ett företag A som gav ut ett TV-magasin samarbetade med ett annat företag B som skötte den redaktionella produktionen av magasinet. Fråga om avslutandet av samarbetet mellan företagen, vilket medförde att produktionen av TV-magasinet skulle skötas av företaget A självt, innebär att en övergång av verksamhet har skett i den mening som avses i 6 b § anställningsskyddslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 101

Lagrum : 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Pressens Media Service DSV Aktiebolag & Svenska Journalistförbundet

Ombud : Annett Olofsson & Johan Sigeman

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Inger Andersson (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Inga Britt Lagerlöf, Anders Sandgren, Gunilla Boman Pellnäs, Maud Jansson och Jarl Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Ulrika Stenbeck Gustavson

Dela :

Prejudikat : AD 2001 nr 78 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Två montörer har beordrats att utföra elektriska installationsarbeten på övertid under en natt. De har fått använda del av den ordinarie arbetstiden morgonen därpå för nattvila. Med anledning av den tvist som uppkommer tar Arbetsdomstolen ställning till följande frågor. – Kräver installationsavtalet samtycke av arbetstagarna till att arbeta övertid? – Utgör ett eventuellt brott mot nattarbetsförbudet i 13 § arbetstidslagen även ett brott mot installationsavtalet eller grunderna för detta avtal? – Har den lokala arbetstagarorganisationen utövat tolkningsföreträde? – Har arbetsgivaren rätt att göra avdrag på arbetstagarnas lön eller på deras kompensationsledighetssaldon för den tid som de har använt till nattvila?

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 78

Lagrum : 34 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Elektriska Installatörsorganisationen EIO & ElektroSandberg Aktiebolag & Svenska Elektrikerförbundet

Ombud : Bo Villner & Johan Sigeman

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Dag Ekman, Inga Britt Lagerlöf, Peter Ander, Olof Nordenfelt, Maud Jansson (skiljaktig) och Göran Karlsson (f.d. enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare; skiljaktig).
Sekreterare : Katarina Mannerbrink

Dela :

Prejudikat : AD 2001 nr 76 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En kvinnlig intensivvårdssjuksköterska som är anställd hos ett landsting har lägre grundlön än en manlig medicinteknisk ingenjör hos samma landsting. Arbetsdomstolen finner efter en jämförelse mellan kraven i de olika arbetena att JämO lyckats visa att de två arbetstagarna har utfört arbete som är att betrakta som likvärdigt i jämställdhetslagens mening. Arbetsdomstolen finner vidare, efter genomgång av marknadssituationen för respektive arbetstagare, att landstinget visat att löneskillnaderna inte har samband med arbetstagarnas könstillhörighet. JämO:s talan om ekonomiskt och allmänt skadestånd för brott mot 18 § jämställdhetslagen har därför avslagits.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 76

Lagrum : 18 § jämställdhetslagen (1991:433)

Parter ( Kommunala sektorn ) : Jämställdhetsombudsmannen & Stockholms läns landsting

Ombud : Gunnar Bergström & Lars Viklund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Ulla Erlandsson, Margit Strandberg, Anders Sandgren (skiljaktig), Ylva Tengblad, Maud Jansson (skiljaktig) och Sven Kinnander.
Sekreterare : Christian von Szalay

Dela :

Prejudikat : AD 2001 nr 9 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

I ett lokalt kollektivavtal har föreskrivits att ett personligt lönetillägg skall utgå till medlemmar i den avtalsslutande organisationen. Fråga om två arbetstagare är berättigade till detta tillägg även sedan de lämnat denna organisation och blivit medlemmar i en annan organisation samt om arbetsgivaren gjort sig skyldig till föreningsrättskränkning genom att inte längre betala ut lönetillägget till dem.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 9

Lagrum : 8 § och 26 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Pågen Aktiebolag & Sveriges Bageriförbund & Sydfack Eslöv Lund

Ombud : John Norder & Per Helgesson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Örjan Härneskog (f.d. hovrättsassessorn; tillfällig ersättare), Karin Isacsson, Bengt Huldt, Ulf Perbeck, Maud Jansson och Anna-Greta Johansson. Enhälligt.
Sekreterare : Klas Lohmander

Dela :

2000 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2000 nr 100 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

I ett kollektivavtal mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Svenska Transportarbetareförbundet, Transportavtalet, föreskrivs bl.a. följande. På därigenom i förväg gjord framställning från Svenska Transportarbetareförbundet är arbetsgivaren skyldig, att då anledning därtill föreligger, förete avlöningslistor, arbetstidskort, arbetstidsschema samt andra handlingar, som organisationen behöver för att tillvarata arbetstagarnas gemensamma intressen i förhållande till arbetsgivaren. Fråga i visst fall om arbetsgivaren varit skyldig att förete sådana handlingar.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 100

Parter ( Privata sektorn ) : Biltrafikens Arbetsgivareförbund & Blondie Fjärr i Kungsbacka Aktiebolag & Svenska Transportarbetareförbundet

Ombud : Sofie Rehnström & Stefan Ruben

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Gudmund Toijer, Bo Jangenäs, Bengt Huldt, Mats Holmgren, Maud Jansson och Valter Carlsson (f.d. förbundsordföranden i Grafiska Fackförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Peter Syrén

Dela :

1999 ( 4 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 1999 nr 127 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Enligt ett avtal om anställningsskydd upphör arbetstagarens anställning utan någon åtgärd från arbetsgivarens sida när arbetstagaren får rätt till hel förtidspension enligt lagen om allmän försäkring. Fråga hur avtalet skall tillämpas med avseende på en arbetstagare som genom beslut med retroaktiv verkan beviljas hel förtidspension.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 127

Parter ( Privata sektorn ) : Byggentreprenörerna & JM Byggnadsaktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Sören Öman (skiljaktig), Margit Strandberg, Mats Holmgren (skiljaktig), Birgitta Laurent (jur. kand. i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare; skiljaktig), Birgitta Kihlberg och Maud Jansson
Sekreterare : Susanne Forssman

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 96 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en universitetslektor som enligt arbetsgivaren brustit i sina åligganden inom forskning, undervisning och administrativt arbete. Även fråga om avstängning skett i strid mot anställningsskyddslagens regler.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 96

Lagrum : 7 § och 34 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Linköpings universitet & Statstjänstemannaförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Anna Middelman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Anders Sandgren, Ola Bengtson, Maud Jansson och Jon-Erik Eriksson. Enhälligt.
Sekreterare : Cecilia Klerbro

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 80 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om avskedande på grund av tillgrepp av egendom på arbetsplatsen.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 80

Lagrum : 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Södertälje Bil & Alldemo Aktiebolag & Svenska Metallindustriarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Per Virdesten, Siv Kimbré, Carl Magnus Pontén, Ola Bengtson, Maud Jansson och Magnus Neuberg. Enhälligt.
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 3 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om ett anställningsavtal ingåtts genom att en praktikant bl.a. blivit mottagen och introducerad på en arbetsplats på ett sådant sätt att det varit att jämställa med en utfästelse om anställning. Arbetsdomstolen finner inte styrkt att bolaget kan anses ha gjort en sådan utfästelse.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 3

Parter ( Privata sektorn ) : ABB Support Aktiebolag & Handelsanställdas förbund & Sveriges Verkstadsindustrier

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Hans Blyme, Ingemar Källberg, Carl Magnus Pontén, Gunilla Boman Pellnäs, Maud Jansson och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Inger Andersson

Dela :

1997 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1997 nr 17 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En person deltog i och utförde arbete inom ett kommunalt projekt för anpassning av socialbidragstagare till arbetsmarknaden. Arbetsdomstolen har funnit att det inte uppkommit något anställningsförhållande mellan kommunen och personen i fråga. Yrkanden om lön under uppsägningstid och om allmänt skadestånd för lagstridigt avskedande har avslagits.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 17

Parter i Arbetsdomstolen ( Kommunala sektorn ) : Motala kommun & P.S.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Eva Frunk Lind och Maud Jansson (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Anna Nordin

Dela :

1996 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 135 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

En person har gjort gällande att hon blivit anställd hos ett politiskt parti, i första hand genom ett uttryckligt avtal härom och i andra hand genom att de faktiska omständigheterna innebär att ett anställningsförhållande har uppkommit. Arbetsdomstolen, som beaktat de särskilda förhållanden som är förknippade med politisk verksamhet, har inte funnit att något uttryckligt anställningsavtal har träffats eller att ett anställningsförhållande har uppkommit genom s.k. konkludent handlande från partiets sida.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 135

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Å.J. & Ny Demokrati

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Erik Lempert, Inga Britt Lagerlöf, Henrik Sahlin, Irene Nilsson Carlsson, Maud Jansson (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Jan Bergman

Dela :