Hem: Teman: Arbetsrätt:

ILO-rekommendationer

Sök/Filtrera ILO-rekommendationerna på denna sida :

ILO:s rekommendation (nr 3) angående skydd mot mjältbrand, 1919 (Prop. 1921:361)

ILO:s rekommendation (nr 4) angående blyförgiftning (kvinnor och barn), 1919 (Prop. 1921:361)

ILO:s rekommendation (nr 6) angående vit (gul) fosfor, 1919 (Prop. 1921:361)

ILO:s rekommendation (nr 7) angående arbetstiden inom fiskerinäringen, 1920 (Prop. 1921:361)

ILO:s rekommendation (nr 8) angående arbetstiden i inre sjöfart, 1920 (Prop. 1921:361)

ILO:s rekommendation (nr 9) angående nationell sjömanslagstiftning, 1920 (Prop. 1921:361)

ILO:s rekommendation (nr 10) angående arbetslöshetsförsäkring (sjömän), 1920 (Prop. 1921:361)

ILO:s rekommendation (nr 13) angående kvinnors nattarbete (jordbruk), 1921 (Prop. 1923:198)

ILO:s rekommendation (nr 14) angående minderårigas nattarbete (jordbruk), 1921 (Prop. 1923:198)

ILO:s rekommendation (nr 17) angående socialförsäkring (jordbruk), 1921 (Prop. 1923:198)

ILO:s rekommendation (nr 19) angående migrationsstatistik, 1922 (Prop. 1924:112)

ILO:s rekommendation (nr 20) angående arbetsinspektion, 1923 (Prop. 1924:112)

ILO:s rekommendation (nr 22) angående minimibelopp vid ersättning för olycksfall i arbete, 1925 (Prop. 1926:118)

ILO:s rekommendation (nr 23) angående rättslig prövning vid ersättning för olycksfall i arbete, 1925 (Prop. 1926:118)

ILO:s rekommendation (nr 24) angående ersättning vid yrkessjukdomar, 1925 (Prop. 1926:118)

ILO:s rekommendation (nr 25) angående lika behandling vid ersättning för olycksfall i arbete, 1925 (Prop. 1926:118)

ILO:s rekommendation (nr 27) angående hemsändning av befälhavare och lärlingar, 1926 (Prop. 1927:152)

ILO:s rekommendation (nr 28) angående inspektion av sjöfolks arbetsförhållanden, 1926 (Prop. 1927:152)

ILO:s rekommendation (nr 29) angående sjukförsäkring, 1927 (Prop. 1928:71)

ILO:s rekommendation (nr 30) angående metoder för fastställande av minimilöner, 1928 (Prop. 1929:185)

ILO:s rekommendation (nr 31) angående förebyggande av olycksfall i arbete, 1929 (Prop. 1930:71)

ILO:s rekommendation (nr 35) angående indirekt arbetstvång, 1930 (Prop. 1931:32)

ILO:s rekommendation (nr 40) angående ömsesidighet vid skydd mot olycksfall i hamnarbete, 1932 (Prop. 1933:14)

ILO:s rekommendation (nr 41) angående minimiålder (icke-industriellt arbete), 1932 (Prop. 1933:14)

ILO:s rekommendation (nr 44) angående arbetslöshetsförsäkring, 1934 (Prop. 1935:84)

ILO:s rekommendation (nr 47) angående semester, 1936 (Prop. 1938:239)

ILO:s rekommendation (nr 48) angående sjömäns välfärd i hamnarna, 1936 (Prop. 1938:239)

ILO:s rekommendation (nr 49) angående arbetstid och bemanning på fartyg, 1936 (Prop. 1938:223)

ILO:s rekommendation (nr 52) angående minimiålder (familjeföretag), 1937 (Prop. 1938:45)

ILO:s rekommendation (nr 53) angående säkerhetsföreskrifter (byggnadsindustrin), 1937 (Prop. 1938:45)

ILO:s rekommendation (nr 55) angående samverkan till förekommande av olycksfall (byggnadsindustrin), 1937 (Prop. 1938:45)

ILO:s rekommendation (nr 57) angående yrkesutbildning, 1939 (Prop. 1940:19)

ILO:s rekommendation (nr 60) angående lärlingsväsen, 1939 (Prop. 1940:19)

ILO:s rekommendation (nr 61) angående migrerande arbetare, 1939 (Prop. 1940:19)

ILO:s rekommendation (nr 62) angående migrerande arbetare (samarbete mellan stater), 1939 (Prop. 1940:19)

ILO:s rekommendation (nr 67) angående ekonomisk trygghet, 1944 (Prop. 1945:234)

ILO:s rekommendation (nr 68) angående social trygghet (för de demobiliserade), 1944 (Prop. 1945:234)

ILO:s rekommendation (nr 69) angående hälso- och sjukvård, 1944 (Prop. 1945:234)

ILO:s rekommendation (nr 71) angående sysselsättning (vid övergången från krig till fred), 1944 (Prop. 1945:234)

ILO:s rekommendation (nr 75) angående social trygghet för sjömän, 1946 (Prop. 1947:321)

ILO:s rekommendation (nr 76) angående sjukvård för sjömäns anhöriga, 1946 (Prop. 1947:321)

ILO:s rekommendation (nr 77) angående yrkesutbildning för sjömän, 1946 (Prop. 1947:321)

ILO:s rekommendation (nr 78) angående säng-, mässutrustning och andra artiklar för fartygs besättningar, 1946 (Prop. 1947:321)

ILO:s rekommendation (nr 79) angående läkarundersökning av minderåriga, 1946 (Prop. 1947:240)

ILO:s rekommendation (nr 80) angående minderårigas nattarbete (icke-industriell verksamhet), 1946 (Prop. 1947:240)

ILO:s rekommendation (nr 81) angående arbetsinspektion, 1947 (Prop. 1948:189)

ILO:s rekommendation (nr 82) angående arbetsinspektion (gruvdrift och transport), 1947 (Prop. 1948:189)

ILO:s rekommendation (nr 83) angående offentlig arbetsförmedling, 1948 (Prop. 1949:162)

ILO:s rekommendation (nr 84) angående arbetsklausuler (offentliga kontrakt), 1949 (Prop. 1950:188)

ILO:s rekommendation (nr 85) angående rättsskydd för lön, 1949 (Prop. 1950:188)

ILO:s rekommendation (nr 86) angående migrerande arbetare (reviderad), 1949 (Prop. 1950:188)

ILO:s rekommendation (nr 87) angående yrkesvägledning, 1949 (Prop. 1950:188)

ILO:s rekommendation (nr 88) angående yrkesutbildning för vuxna, 1950 (Prop. 1951:59)

ILO:s rekommendation (nr 89) angående ordning för fastställande av minimilöner (jordbruk), 1951 (Prop. 1952:47)

ILO:s rekommendation (nr 90) angående lika lön, 1951 (Prop. 1952:47)

ILO:s rekommendation (nr 91) angående kollektivavtal, 1951 (Prop. 1952:47)

ILO:s rekommendation (nr 92) angående frivillig förlikning och skiljedom, 1951 (Prop. 1952:47)

ILO:s rekommendation (nr 93) angående semester (jordbruk), 1952 (Prop. 1953:73)

ILO:s rekommendation (nr 94) angående samråd och samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare på företagsplanet, 1952 (Prop. 1953:73)

ILO:s rekommendation (nr 95) angående skydd vid havandeskap och barnsbörd, 1952 (Prop. 1953:73)

ILO:s rekommendation (nr 97) angående skydd för arbetares hälsa, 1953 (Prop. 1954:54)

ILO:s rekommendation (nr 98) angående semester, 1954 (Prop. 1955:50)

ILO:s rekommendation (nr 99) angående arbetsvård för partiellt arbetsföra, 1955 (Prop. 1956:18)

ILO:s rekommendation (nr 100) angående skydd för migrerande arbetare (underutvecklade länder), 1955 (Prop. 1956:18)

ILO:s rekommendation (nr 101) angående yrkesutbildning inom jordbruket, 1956 (Prop. 1957:18)

ILO:s rekommendation (nr 102) angående välfärdsanordningar för arbetstagare, 1956 (Prop. 1957:18)

ILO:s rekommendation (nr 103) angående veckovila (handel och kontor), 1957 (Prop. 1958:46)

ILO:s rekommendation (nr 104) angående infödda folkgrupper i självstyrande länder, 1957 (Prop. 1958:46)

ILO:s rekommendation (nr 105) angående skeppsapotek, 1958 (Prop. 1959:78)

ILO:s rekommendation (nr 106) angående medicinsk rådgivning till sjöss, 1958 (Prop. 1959:78)

ILO:s rekommendation (nr 107) angående anställning på utländska fartyg, 1958 (Prop. 1959:78)

ILO:s rekommendation (nr 108) angående sociala villkor och säkerhet för sjöfolk, 1958 (Prop. 1959:78)

ILO:s rekommendation (nr 109) angående löner, arbetstid och bemanning på fartyg, 1958 (Prop. 1959:120)

ILO:s rekommendation (nr 110) angående plantager, 1958 (Prop. 1959:23)

ILO:s rekommendation (nr 111) angående diskriminering (anställning och yrkesutövning), 1958 (Prop. 1959:23)

ILO:s rekommendation (nr 112) angående företagshälsovård, 1959 (Prop. 1960:22)

ILO:s rekommendation (nr 113) angående samråd och samverkan (branschplanet och det nationella planet), 1960 (Prop. 1961:18)

ILO:s rekommendation (nr 114) angående strålskydd, 1960 (Prop. 1961:18)

ILO:s rekommendation (nr 115) angående arbetstagarnas bostadsförsörjning, 1961 (Prop. 1962:15)

ILO:s rekommendation (nr 116) angående förkortning av arbetstiden, 1962 (Prop. 1963:29)

ILO:s rekommendation (nr 117) angående yrkesutbildning, 1962 (Prop. 1963:29)

ILO:s rekommendation (nr 118) angående maskinskydd, 1963 (Prop. 1964:14)

ILO:s rekommendation (nr 119) angående uppsägning av anställningsavtal, 1963 (Prop. 1964:14)

ILO:s rekommendation (nr 120) angående hygien (handels- och kontorsverksamhet), 1964 (Prop. 1965:51)

ILO:s rekommendation (nr 121) angående förmåner vid yrkesskada, 1964 (Prop. 1965:51)

ILO:s rekommendation (nr 122) angående sysselsättningspolitik, 1964 (Prop. 1965:51)

ILO:s rekommendation (nr 123) angående sysselsättning för kvinnor med familjeplikter, 1965 (Prop. 1966:19)

ILO:s rekommendation (nr 124) angående minimiålder (arbete under jord), 1965 (Prop. 1966:19)

ILO:s rekommendation (nr 125) angående arbetsvillkor för minderåriga (arbete under jord), 1965 (Prop. 1966:19)

ILO:s rekommendation (nr 126) angående yrkesutbildning (fiskare), 1966 (Prop. 1967:11)

ILO:s rekommendation (nr 127) angående kooperativa föreningar (utvecklingsländer), 1966 (Prop. 1967:11)

ILO:s rekommendation (nr 128) angående högsta tillåtna vikt, 1967 (Prop. 1968:39)

ILO:s rekommendation (nr 129) angående information och samråd inom företaget, 1967 (Prop. 1968:39)

ILO:s rekommendation (nr 130) angående prövning av klagomål, 1967 (Prop. 1968:39)

ILO:s rekommendation (nr 131) angående invaliditets-, ålders- och efterlevandeförmåner, 1967 (Prop. 1968:39)

ILO:s rekommendation (nr 132) angående arrendatorer och naturaarrendatorer, 1968 (Prop. 1969:15)

ILO:s rekommendation (nr 133) angående yrkesinspektion (jordbruk), 1969 (Prop. 1970:21)

ILO:s rekommendation (nr 134) angående läkarvård och kontanta sjukförmåner, 1969 (Prop. 1970:21)

ILO:s rekommendation (nr 135) angående fastställande av minimilöner, 1970 (Prop. 1971:5)

ILO:s rekommendation (nr 136) angående särskilda program för ungdom, 1970 (Prop. 1971:5)

ILO:s rekommendation (nr 137) angående yrkesutbildning (sjöfolk), 1970 (Prop. 1971:158)

ILO:s rekommendation (nr 138) angående sjöfolks välfärd, 1970 (Prop. 1971:158)

ILO:s rekommendation (nr 139) angående sysselsättning för sjöfolk (teknisk utveckling), 1970 (Prop. 1971:158)

ILO:s rekommendation (nr 140) angående luftkonditionering i besättningens bostäder, 1970 (Prop. 1971:158)

ILO:s rekommendation (nr 141) angående kontroll av buller i besättningens bostäder, 1970 (Prop. 1971:158)

ILO:s rekommendation (nr 142) angående förebyggande av yrkesskador (sjöfolk), 1970 (Prop. 1971:158)

ILO:s rekommendation (nr 143) angående arbetstagares representanter, 1971 (Prop. 1972:10)

ILO:s rekommendation (nr 144) angående bensen, 1971 (Prop. 1972:10)

ILO:s rekommendation (nr 145) angående hamnarbete, 1973 (Prop. 1974:6)

ILO:s rekommendation (nr 146) angående minimiålder, 1973 (Prop. 1974:6)

ILO:s rekommendation (nr 147) angående yrkescancer, 1974 (Prop. 1975:63)

ILO:s rekommendation (nr 148) angående betald studieledighet, 1974 (Prop. 1975:63)

ILO:s rekommendation (nr 149) angående organisationer av arbetande på landsbygden, 1975 (Prop. 1975/76:126)

ILO:s rekommendation (nr 150) angående utveckling av mänskliga resurser, 1975 (Prop. 1975/76:126)

ILO:s rekommendation (nr 151) angående migrerande arbetstagare, 1975 (Prop. 1975/76:126)

ILO:s rekommendation (nr 152) angående samråd på trepartsbasis (ILO:s verksamhet), 1976 (Prop. 1976/77:60)

ILO:s rekommendation (nr 153) angående skydd för unga sjömän, 1976 (Prop. 1977/78:51)

ILO:s rekommendation (nr 154) angående kontinuitet i sysselsättningen (sjöfolk), 1976 (Prop. 1977/78:51)

ILO:s rekommendation (nr 155) angående förbättring av normer i handelsfartyg, 1976 (Prop. 1977/78:152)

ILO:s rekommendation (nr 156) angående luftföroreningar, buller och vibration, 1977 (Prop. 1977/78:134)

ILO:s rekommendation (nr 157) angående sjukvårdspersonal, 1977 (Prop. 1977/78:134)

ILO:s rekommendation (nr 158) angående arbetsmarknadsförvaltning, 1978 (Prop. 1978/79:148)

ILO:s rekommendation (nr 159) angående offentligt anställda, 1978 (Prop. 1978/79:148)

ILO:s rekommendation (nr 160) angående arbetarskydd vid hamnarbete, 1979 (Prop. 1979/80:133)

ILO:s rekommendation (nr 161) angående arbets- och vilotider (transport), 1979 (Skr. 1980/81:79)

ILO:s rekommendation (nr 162) angående äldre arbetstagare, 1980 (Prop. 1981/82:166)

ILO:s rekommendation (nr 163) angående främjande av kollektiva förhandlingar, 1981 (Prop. 1981/82:166)

ILO:s rekommendation (nr 164) angående arbetarskydd och arbetsmiljö, 1981 (Prop. 1981/82:166)

ILO:s rekommendation (nr 165) angående arbetstagare med familjeansvar, 1981 (Prop. 1981/82:166)

ILO:s rekommendation (nr 166) angående uppsägning av anställningsavtal på arbetsgivarens initiativ, 1982 (Prop. 1982/83:124)

ILO:s rekommendation (nr 167) angående bibehållande av socialförsäkringsrättigheter, 1983 (Prop. 1983/84:81)

ILO:s rekommendation (nr 168) angående yrkesinriktad rehabilitering och arbete, 1983 (Prop. 1983/84:139)

ILO:s rekommendation (nr 169) angående sysselsättningspolitik, 1984 (Skr. 1984/85:201)

ILO:s rekommendation (nr 170) angående arbetsmarknadsstatistik, 1985 (Prop. 1985/86:141)

ILO:s rekommendation (nr 171) angående företagshälsovård, 1985 (Prop. 1985/86:141)

ILO:s rekommendation (nr 172) angående säkerhet vid användning av asbest, 1986 (Prop. 1986/87:125)

ILO:s rekommendation (nr 173) angående sjömäns välfärd till sjöss och i hamn, 1987 (Prop. 1988/89:122)

ILO:s rekommendation (nr 174) angående sjömäns hemresa, 1987 (Prop. 1988/89:122)

ILO:s rekommendation (nr 175) angående säkerhet och hälsa vid byggnads- och anläggningsarbete, 1988 (Prop. 1989/90:64)

ILO:s rekommendation (nr 176) angående främjande av sysselsättning och skydd vid arbetslöshet, 1988 (Prop. 1989/90:64)

ILO:s rekommendation (nr 177) angående säkerhet vid användning av kemiska produkter i arbetslivet, 1990 (Prop. 1991/92:98)

ILO:s rekommendation (nr 178) angående nattarbete, 1990 (Prop. 1991/92:98)

ILO:s rekommendation (nr 179) angående arbetsvillkor (hotell och restauranger), 1991 (Skr. 1992/93:153)

ILO:s rekommendation (nr 180) angående skydd av arbetstagares fordran i händelse av arbetsgivarens insolvens, 1992 (Prop. 1993/94:128)

ILO:s rekommendation (nr 181) angående förebyggande av storolyckor inom industrin, 1993 (Prop. 1993/94:174)

ILO:s rekommendation (nr 182) angående deltidsarbete, 1994 (Skr. 1995/96:158)

ILO:s rekommendation (nr 183) angående arbetarskydd i gruvor, 1995 (Prop. 1996/97:96)

ILO:s rekommendation (nr 184) angående hemarbete, 1996 (Prop. 1997/98:185)

ILO:s rekommendation (nr 185) angående tillsyn av sjömäns arbets- och levnadsförhållanden, 1996 (Prop. 1999/2000:119)

ILO:s rekommendation (nr 186) angående rekrytering av och arbetsförmedling för sjömän, 1996 (Prop. 1999/2000:119)

ILO:s rekommendation (nr 187) angående sjömäns löner och arbetstid samt bemanningen på fartyg, 1996 (Prop. 1999/2000:119)

ILO:s rekommendation (nr 188) angående privat arbetsförmedling, 1997 (Prop. 2000/01:93)

ILO:s rekommendation (nr 189) angående nya arbetstillfällen i små och medelstora företag, 1998 (Prop. 2000/01:93)

ILO:s rekommendation (nr 190) angående de värsta formerana av barnarbete, 1999 (Prop. 2000/01:93)

ILO:s rekommendation (nr 191) angående skydd vid havandeskap och barnsbörd, 2000 (Prop. 2003/04:56)

ILO:s rekommendation (nr 192) angående arbetarskydd i lantbruket, 2001 (Prop. 2003/04:56)

ILO:s rekommendation (nr 193) angående främjande av kooperativ, 2002 (Prop. 2006/07:44)

ILO:s rekommendation (nr 194) angående förteckning över arbetssjukdomar, 2002 (Prop. 2006/07:44)

ILO:s rekommendation (nr 195) angående utveckling av människors resurser, 2004 (Prop. 2006/07:44)

ILO:s rekommendation (nr 197) angående ramverk för främjande av arbetsmiljö, 2006 (Prop. 2007/08:69)

ILO:s rekommendation (nr 198) angående anställningsförhållandet, 2006 (Prop. 2007/08:69)

ILO:s rekommendation (nr 199) angående arbete ombord på fiskefartyg, 2007 (Skr. 2010/11:37)

ILO:s rekommendation (nr 200) angående hiv/aids i arbetslivet, 2010 (Skr. 2011/12:16)

ILO:s rekommendation (nr 201) angående hushållsarbete, 2011 (Prop. 2017/18:272)

ILO:s rekommendation (nr 202) angående nationellt socialt grundskydd, 2012 (Skr. 2013/14:52)

ILO:s rekommendation (nr 203) angående tvångsarbete, 2014 (Prop. 2016/17:93)

ILO:s rekommendation (nr 204) angående övergången från den informella till den formella ekonomin, 2015 (Skr. 2016/17:71)

ILO:s rekommendation (nr 205) angående sysselsättning och anständigt arbete för fred och motståndskraft, 2017 (Skr. 2018/19:84)

ILO:s rekommendation (nr 206) angående avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet, 2019