: : : : :

Arbetsdomstolens domarMargot Ödman

( 3 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Arbetstagarledamot ]

Margot Ödman
Aktivitet som arbetstagarledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
3 st.1993

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 0% ( 0 / 3 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 0% ( 0 / 3 st. )

Margot Ödman har dömt refererade avgöranden med :
17 ledamöter ♀ 3 ♂ 14
3 sekreterare ♀ 3 ♂ 0
6 parter

Har, sedan 1993, varit tillfällig ersättare för arbetstagarledamot i tre avgöranden ( 100,0% av alla refererade avgöranden med Margot Ödman sedan 1993 ), första gången den 3 mars 1993 och senast den 21 april 1993.
Titel för Margot Ödman som tillfällig ersättare : F.d. förhandlingschef i Svenska Hälso- och Sjukvårdens Tjänstemannaförbund.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Margot Ödman som arbetstagarledamot sedan 1993 ( 3 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1993 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 1993 nr 68 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Kollektivavtalstolkning. Fråga om innebörden av en regel om lönegaranti införd i ett avtal mellan å ena sidan Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet och å andra sidan Lärarnas Riksförbund i anledning av att anställningsvillkor för lärare m.fl. överflyttades från det statliga till det kommunala avtalsområdet.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 68

Parter ( Kommunala sektorn ) : Kristianstads läns landsting & Lärarnas Riksförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Hans Blyme, Siv Kimbré, Lennart Grudevall, Bo Hansson, Jarl Karlsson och Margot Ödman (förre förhandlingschefen i Svenska Hälso- och Sjukvårdens Tjänstemannaförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Lena Jönsson (tidigare Bernhardsson)

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 61 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

I anställningsavtal har funnits regler om rätt för den anställde att disponera en av arbetsgivarens bilar på sin fritid. Arbetsgivaren har önskat avveckla bilförmånen. För att åstadkomma detta erbjöd arbetsgivaren ett engångsbelopp mot att den anställde avstod från bilförmånen. Några anställda accepterade erbjudandet. Anställda som avvisade erbjudandet sades upp med erbjudande om återanställning utan bilförmån. Är överenskommelserna om avveckling av bilförmånen ogiltiga enligt 27 § medbestämmandelagen såsom stridande mot kollektivavtalet? Är uppsägningarna sakligt grundade enligt 7 § första stycket anställningsskyddslagen?

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 61

Lagrum : 7 § första stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd | 27 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Handelns och Tjänsteföretagens Arbetsgivarorganisation Centrala Gruppen & Svenska Elektrikerförbundet & Thorn EMI Hyr-TV Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Ulla Erlandsson, Margit Strandberg, Mats Holmgren (direktör i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Björn Qvarnström, Nils Lang (f.d. avtalsombudsmannen i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Margot Ödman (förre förhandlingschefen i Svenska Hälso- och Sjukvårdens Tjänstemannaförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Birgitta Tegnér

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 43 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagares uppsägning av sitt anställningsavtal har med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet med tillämpning av 36 § avtalslagen funnits böra lämnas utan avseende och inte kunna av arbetsgivaren göras gällande mot arbetstagaren. I målet även frågor huruvida uppsägningen varit ogiltig enligt lagen (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under inflytande av rubbad själsverksamhet eller enligt 30 § eller 33 § jämförd med 39 § avtalslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 43

Lagrum : 30 §, 33 §, 36 §, 39 § avtalslagen (1915:218) | Lagen (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under inflytande av rubbad själsverksamhet

Parter ( Kommunala sektorn ) : Kristianstads läns landsting & Sveriges Läkarförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Erik Lempert, Sven-Hugo Ryman (f.d. utbildningschefen och chefen för Statens Personalutbildningsnämnd; tillfällig ersättare), Lennart Hörnlund, Lars Ahlvarsson, Nils Lang (f.d. avtalsombudsmannen i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Margot Ödman (förre förhandlingschefen i Svenska Hälso- och Sjukvårdens Tjänstemannaförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Gunilla Åkerman

Dela :