Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar: Ombud:

Arbetsdomstolens domarErik Karlsson På Wikipedia ( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

( 3 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

[ Ombud ]

Sök kontaktuppgifter till Erik Karlsson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Erik Karlsson finns i Advokatsamfundets register.
» Visa

Erik Karlsson
Aktiv som ombud i Arbetsdomstolen 2000–2020 ( 3 refererade avgöranden ) ( sedan 2000 )

Alla uppgifter om ombudskap för innevarande år har kanske inte hunnit läggas in än.

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 0,0% ( 0 / 3 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,7%

Andel överklagade mål : 66,7% ( 2 / 3 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 23,2%

Ändringsfrekvens : 100,0% ( 2 / 2 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 56,8%

Underinstanser ( 2 st. ) : Halmstads tingsrätt | Helsingborgs tingsrätt

Underinstanser ( 2 st. ): Halmstads tingsrätt | Helsingborgs tingsrätt

Erik Karlsson har varit ombud vid refererade avgöranden med :
16 ledamöter ♀ 6 ♂ 10
3 sekreterare ♀ 0 ♂ 3
14 parter
9 ombud ♀ 4 ♂ 5

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Erik Karlsson som ombud sedan 2000 ( 3 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2020 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2020 nr 11 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Ett företag som tillhandahåller en internetbaserad tjänst för kemikaliehantering har väckt talan mot tre tidigare anställda, två bolag samt tre företrädare för bolagen och gjort gällande att svarandena har angripit företagets företagshemligheter för att bygga upp en konkurrerande verksamhet. Utifrån 1990 års företagshemlighetslag prövar domstolen bl.a. om viss information utgör företagshemligheter och om någon av svarandena röjt eller utnyttjat företagshemlig information.

» Läs hela rättsfallet AD 2020 nr 11

Lagrum : 7 § och 8 § lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter | 3 kap. 1 § och 4 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : C.P. & Chemical Documentation cDoc AB & H.C. & Intersolia Ltd & K.S. & M.P. & MPQ Software AB & P.L. & R.L.

Ombud : Agneta Bern & Ambjörn Essén & Dan Bullarbo & Erik Karlsson & Helene Sjöman & Johan Molin & Madeleine Engzell

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Jonas Malmberg, Carina Gunnarsson (f.d. generaldirektören i Medlingsinstitutet; tillfällig ersättare), Christer Måhl, Åsa Kjellberg Kahn, Göran Söderlöf, Ronny Wenngren och Elisabeth Mohlkert. Enhälligt.
Rättssekreterare : Jonas Eklund

Dela :

2010 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2010 nr 57 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om det har förelegat grund för avskedande. Påståenden bl.a. om att arbetstagaren uttalat ett dödshot mot en kollega.

» Läs hela rättsfallet AD 2010 nr 57

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : IMO Aktiebolag & Snapphanebygdens Fackförening & Teknikarbetsgivarna

Ombud : Erik Karlsson & Helena Edman & Victor Herrera

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Dag Ekman, Kurt Eriksson, Charlott Richardson, Rigmor von Zweigbergk, Staffan Holmertz (f.d. förhandlingschefen i Svenska Elektrikerförbundet; tillfällig ersättare) och Kjell Eriksson. Enhälligt.
Sekreterare : Per Lindblom

Dela :

2000 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2000 nr 85 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Sedan en arbetstagare sagts upp från sin anställning genomfördes en förhandling på lokal nivå mellan arbetsgivaren och arbetstagarens fackförening, som i vart fall vid den tidpunkten saknade kollektivavtal med arbetsgivaren. Därefter genomfördes även en förhandling på central nivå, utan att frågan om preskription berördes. Sedan arbetstagaren vid tingsrätten ansökt om stämning på bolaget med yrkanden om bl.a. skadestånd invänder arbetsgivaren att arbetstagarens talan är förlorad på grund av preskription. Fråga bl.a. om arbetsgivaren agerat på ett sådant sätt att han får anses ha medgett en förlängning av preskriptionstiden.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 85

Lagrum : 41 § och 42 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Kemira Kemi Aktiebolag & P.S.

Ombud : Erik Karlsson & Lars Sydolf

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Carl Magnus Pontén och Hans Wahlström. Enhälligt.
Sekreterare : Christian von Szalay

Dela :