Hem: Teman: Arbetsrätt:

Material om övergång av verksamhet

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
Sören Öman var expert i den parla­men­tariskt samman­satta 1992 års arbets­rätts­kommitté som före­slog hur EU:s över­låtelse­direktiv skulle genom­föras i Sverige. Han har också dömt i Arbets­domstolen i flera prejudikat om över­gång av verk­samhet.

Innehåll

EG-direktivet

Svensk lagtext

Svenska förarbeten

Domar från EU-domstolen ( 68 st. )

Antal avgöranden från EU-domstolen om övergång av verksamhet per år

Sök/Filtrera EU-domar :

 1. Mål 19/83 Knud Wendelboe m.fl. mot Masse de faillite L. J. Music ApS, Danmark, dom av den 7 februari 1985
  Tryckta rättsfallssamlingen : [ECR] 1985 s. 457
  Celex : 61983CJ0019
  ECLI : EU:C:1985:54
 2. Mål 135/83 H.B.M. Abels mot styrelsen för Bedrijfsvereniging voor de Metaalindustrie en de Electrotechnische Industrie, Nederländerna, dom av den 7 februari 1985
  Tryckta rättsfallssamlingen : [ECR] 1985 s. 469
  Celex : 61983CJ0135
  ECLI : EU:C:1985:55
 3. Mål 179/83 Industriebond FNV och Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) mot Nederländska staten, Nederländerna, dom av den 7 februari 1985
  Tryckta rättsfallssamlingen : [ECR] 1985 s. 511
  Celex : 61983CJ0179
  ECLI : EU:C:1985:57
 4. Mål 186/83 Arie Botzen m.fl. mot Rotterdamsche Droogdok Maatschappij BV, Nederländerna, dom av den 7 februari 1985
  Tryckta rättsfallssamlingen : [ECR] 1985 s. 519
  Celex : 61983CJ0186
  ECLI : EU:C:1985:58
 5. Mål 105/84 Foreningen af Arbejdsledere i Danmark mot konkursboet A/S Danmols Inventar, Danmark, dom av den 11 juli 1985
  Tryckta rättsfallssamlingen : [ECR] 1985 s. 2639
  Celex : 61984CJ0105
  ECLI : EU:C:1985:331
 6. Mål 24/85 Jozef Maria Antonius Spijkers mot Gebroeders Benedik Abattoir CV och Alfred Benedik en Zonen BV, Nederländerna, dom av den 18 mars 1986
  Tryckta rättsfallssamlingen : [ECR] 1986 s. 1119
  Celex : 61985CJ0024
  ECLI : EU:C:1986:127
 7. Mål 237/84 Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Belgien, Belgien, dom av den 15 april 1986
  Tryckta rättsfallssamlingen : [ECR] 1986 s. 1247
  Celex : 61984CJ0237
  ECLI : EU:C:1986:149
 8. Mål 235/84 Europeiska gemenskapernas kommission mot Italienska republiken, Italien, dom av den 10 juli 1986
  Tryckta rättsfallssamlingen : [ECR] 1986 s. 2291
  Celex : 61984CJ0235
  ECLI : EU:C:1986:303
 9. Mål 287/86 Landsorganisationen i Danmark for Tjenerforbundet i Danmark mot Ny Mølle Kro, Danmark, dom av den 17 december 1987
  Tryckta rättsfallssamlingen : [1987] ECR s. 5465
  Celex : 61986CJ0287
  ECLI : EU:C:1987:573
 10. Mål 324/86 Foreningen af Arbejdsledere i Danmark mot Daddy's Dance Hall A/S, Danmark, dom av den 10 februari 1988
  Tryckta rättsfallssamlingen : [1988] ECR s. 739
  Celex : 61986CJ0324
  ECLI : EU:C:1988:72
 11. Förenade målen 144 och 145/87 Harry Berg och Johannes Theodorus Maria Busschers mot Ivo Martin Besselsen, Nederländerna, dom av den 5 maj 1988
  Tryckta rättsfallssamlingen : [1988] ECR s. 2559
  Celex : 61987CJ0144
  ECLI : EU:C:1988:236
 12. Mål 101/87 P. Bork International A/S, konkurs med ackord, m.fl. mot Foreningen af Arbejdsledere i Danmark, i egenskap av ombud för Birger E. Petersen, och Jens E. Olsen m.fl. mot Junckers Industrier A/S, Danmark, dom av den 15 juni 1988
  Tryckta rättsfallssamlingen : [1988] ECR s. 3057
  Celex : 61987CJ0101
  ECLI : EU:C:1988:308
 13. Mål C-362/89 Giuseppe d'Urso och Adriana Ventadori m.fl. mot Ercole Marelli Elettromeccanica Generale SpA m.fl., Italien, dom av den 25 juli 1991
  Tryckta rättsfallssamlingen : [1991] ECR s. I-4105
  Celex : 61989CJ0362
  ECLI : EU:C:1991:326
 14. Mål C-29/91 Dr. Sophie Redmond Stichting mot Hendrikus Bartol m.fl., Nederländerna, dom av den 19 maj 1992
  Tryckta rättsfallssamlingen : [1992] ECR s. I-3189
  Celex : 61991CJ0029
  ECLI : EU:C:1992:220
 15. Mål C-209/91 Anne Watson Rask och Kirsten Christensen mot Iss Kantineservice A/S, Danmark, dom av den 12 november 1992
  Tryckta rättsfallssamlingen : [1992] ECR s. I-5755
  Celex : 61991CJ0209
  ECLI : EU:C:1992:436
 16. Förenade målen C-132/91, C-138/91 och C-139/91 Grigorios Katsikas mot Angelos Konstantinidis och Uwe Skreb och Günter Schroll mot PCO Stauereibetrieb Paetz & Co. Nachfolger GmbH, Tyskland, dom av den 16 december 1992
  Tryckta rättsfallssamlingen : [1992] ECR s. I-6577
  Celex : 61991CJ0132
  ECLI : EU:C:1992:517
 17. Mål C-392/92 Christel Schmidt mot Spar- und Leihkasse der früheren Ämter Bordesholm, Kiel und Cronshagen, Tyskland, dom av den 14 april 1994
  Tryckta rättsfallssamlingen : [1994] ECR s. I-1311
  Celex : 61992CJ0392
  ECLI : EU:C:1994:134
 18. Mål C-382/92 Europeiska gemenskapernas kommission mot Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, Förenade kungariket, dom av den 8 juni 1994
  Tryckta rättsfallssamlingen : [1994] ECR s. I-2435
  Celex : 61992CJ0382
  ECLI : EU:C:1994:233
 19. Mål C-48/94 Ledernes Hovedorganisation, agissant pour Ole Rygaard mot Dansk Arbejdsgiverforening, agissant pour Strø Mølle Akustik A/S, Danmark, dom av den 19 september 1995
  Tryckta rättsfallssamlingen : [1995] ECR s. I-2745
  Celex : 61994CJ0048
  ECLI : EU:C:1995:290
 20. Mål C-472/93 Luigi Spano m. fl. mot Fiat Geotech SpA och Fiat Hitachi Excavators SpA, Italien, dom av den 7 december 1995
  Tryckta rättsfallssamlingen : [1995] ECR s. I-4321
  Celex : 61993CJ0472
  ECLI : EU:C:1995:421
 21. Förenade målen C-171/94 och C-172/94 Albert Merckx och Patrick Neuhuys mot Ford Motors Company Belgium SA, Belgien, dom av den 7 mars 1996
  Tryckta rättsfallssamlingen : [1996] ECR s. I-1253
  Celex : 61994CJ0171
  ECLI : EU:C:1996:87
 22. Mål C-298/94 Annette Henke mot Gemeinde Schierke och Verwaltungsgemeinschaft Brocken, Tyskland, dom av den 15 oktober 1996
  Tryckta rättsfallssamlingen : [1996] ECR s. I-4989
  Celex : 61994CJ0298
  ECLI : EU:C:1996:382
 23. Mål C-305/94 Claude Rotsart de Hertaing mot J. Benoidt SA i likvidation och IGC Housing Service SA, Belgien, dom av den 14 november 1996
  Tryckta rättsfallssamlingen : [1996] ECR s. I-5927
  Celex : 61994CJ0305
  ECLI : EU:C:1996:435
 24. Mål C-13/95 Ayse Süzen mot Zehnacker Gebäudereinigung GmbH Krankenhausservice, Tyskland, dom av den 11 mars 1997
  Tryckta rättsfallssamlingen : [1997] ECR s. I-1259
  Celex : 61995CJ0013
  ECLI : EU:C:1997:141
 25. Mål C-319/94 Jules Dethier Équipement SA mot Jules Dassy och Sovam SPRL, Belgien, dom av den 12 mars 1998
  Tryckta rättsfallssamlingen : [1998] ECR s. I-1061
  Celex : 61994CJ0319
  ECLI : EU:C:1998:99
 26. Mål C-399/96 Europièces SA mot Wilfried Sanders och Automotive Industries Holding Company SA, Belgien, dom av den 12 november 1998
  Tryckta rättsfallssamlingen : [1998] ECR s. I-6965
  Celex : 61996CJ0399
  ECLI : EU:C:1998:532
 27. Förenade målen C-173/96 och C-247/96 Francisca Sánchez Hidalgo m.fl. mot Asociación de Servicios Aser och Sociedad Cooperativa Minerva (C-173/96), och Horst Ziemann mot Ziemann Sicherheit GmbH och Horst Bohn Sicherheitsdienst (C-247/96), Spanien och Tyskland, dom av den 10 december 1998
  Tryckta rättsfallssamlingen : [1998] ECR s. I-8237
  Celex : 61996CJ0173
  ECLI : EU:C:1998:595
 28. Förenade målen C-127/96, C-229/96 och C-74/97 Francisco Hernández Vidal SA mot Prudencia Gómez Pérez, María Gómez Pérez och Contratas y Limpiezas SL (C-127/96), Friedrich Santner mot Hoechst AG (C-229/96), och Mercedes Gómez Montaña mot Claro Sol SA och Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (Renfe) (C-74/97), Spanien och Tyskland, dom av den 10 december 1998
  Tryckta rättsfallssamlingen : [1998] ECR s. I-8179
  Celex : 61996CJ0127
  ECLI : EU:C:1998:594
 29. Mål C-234/98 G. C. Allen m.fl. mot Amalgamated Construction Co. Ltd, Förenade kungariket, dom av den 2 december 1999
  Tryckta rättsfallssamlingen : [1999] ECR s. I-8643
  Celex : 61998CJ0234
  ECLI : EU:C:1999:594
 30. Mål C-343/98 Renato Collino och Luisella Chiappero mot Telecom Italia SpA, Italien, dom av den 14 september 2000
  Tryckta rättsfallssamlingen : [2000] ECR s. I-6659
  Celex : 61998CJ0343
  ECLI : EU:C:2000:441
 31. Mål C-175/99 Didier Mayeur mot Association Promotion de l'information messine (APIM), Frankrike, dom av den 26 september 2000
  Tryckta rättsfallssamlingen : [2000] ECR s. I-7755
  Celex : 61999CJ0175
  ECLI : EU:C:2000:505
 32. Mål C-172/99 Oy Liikenne Ab mot Pekka Liskojärvi och Pentti Juntunen, Finland, dom av den 25 januari 2001
  Tryckta rättsfallssamlingen : [2001] ECR s. I-745
  Celex : 61999CJ0172
  ECLI : EU:C:2001:59
 33. Mål C-51/00 Temco Service Industries SA mot Samir Imzilyen m.fl., Belgien, dom av den 24 januari 2002
  Tryckta rättsfallssamlingen : [2002] ECR s. I-969
  Celex : 62000CJ0051
  ECLI : EU:C:2002:48
 34. Mål C-164/00 Katia Beckmann mot Dynamco Whichloe Macfarlane Lt, Förenade kungariket, dom av den 4 juni 2002
  Tryckta rättsfallssamlingen : [2002] ECR s. I-4893
  Celex : 62000CJ0164
  ECLI : EU:C:2002:330
 35. Mål C-4/01 Serene Martin, Rohit Daby och Brian Willis mot South Bank University, Förenade kungariket, dom av den 6 november 2003
  Tryckta rättsfallssamlingen : [2003] ECR s. I-12859
  Celex : 62001CJ0004
  ECLI : EU:C:2003:594
 36. Mål C-340/01 Carlito Abler m.fl. mot Sodexho MM Catering Gesellschaft mbH, Österrike, dom av den 20 november 2003
  Tryckta rättsfallssamlingen : [2003] ECR s. I-14023
  Celex : 62001CJ0340
  ECLI : EU:C:2003:629
 37. Mål C-425/02 Johanna Maria Delahaye, gift Boor, mot Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Luxemburg, dom av den 11 november 2004
  Tryckta rättsfallssamlingen : [2004] ECR s. I-10823
  Celex : 62002CJ0425
  ECLI : EU:C:2004:706
 38. Mål C-478/03 Celtec Ltd mot John Astley m.fl., Förenade kungariket, dom av den 26 maj 2005
  Tryckta rättsfallssamlingen : [2005] ECR s. I-4389
  Celex : 62003CJ0478
  ECLI : EU:C:2005:321
 39. Förenade målen C-232/04 och C-233/04 Nurten Güney-Görres (C-232/04) och Gul Demir (C-233/04) mot Securicor Aviation (Germany) Ltd och Kötter Aviation Security GmbH & Co. KG, Tyskland, dom av den 15 december 2005
  Tryckta rättsfallssamlingen : [2005] ECR s. I-11237
  Celex : 62004CJ0232
  ECLI : EU:C:2005:778
 40. Mål C-499/04 Hans Werhof mot Freeway Traffic Systems GmbH & Co. KG, Tyskland, dom av den 9 mars 2006
  Tryckta rättsfallssamlingen : [2006] ECR s. I-2397
  Celex : 62004CJ0499
  ECLI : EU:C:2006:168
 41. Mål C-458/05 Mohamed Jouini m.fl. mot Princess Personal Service GmbH (PPS), Österrike, dom av den 13 september 2007
  Tryckta rättsfallssamlingen : [2007] ECR s. I-7301
  Celex : 62005CJ0458
  ECLI : EU:C:2007:512
 42. Mål C-396/07 Mirja Juuri mot Fazer Amica Oy, Finland, dom av den 27 november 2008
  Tryckta rättsfallssamlingen : [2008] ECR s. I-8883
  Celex : 62007CJ0396
  ECLI : EU:C:2008:656
 43. Mål C-466/07 Dietmar Klarenberg mot Ferrotron Technologies GmbH, Tyskland, dom av den 12 februari 2009
  Tryckta rättsfallssamlingen : [2009] ECR s. I-803
  Celex : 62007CJ0466
  ECLI : EU:C:2009:85
 44. Mål C-151/09 Federación de Servicios Públicos de la UGT (UGT-FSP) mot Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, María del Rosario Vecino Uribe och Ministerio Fiscal, Spanien, dom av den 29 juli 2010
  Tryckta rättsfallssamlingen : [2010] ECR s. I-7591
  Celex : 62009CJ0151
  ECLI : EU:C:2010:452
 45. Mål C-386/09 Jhonny Briot mot Randstad Interim, Sodexho SA och Europeiska unionens råd, Belgien, beslut av den 15 september 2010
  Tryckta rättsfallssamlingen : [2010] ECR s. I-8471
  Celex : 62009CO0386
  ECLI : EU:C:2010:526
 46. Mål C-242/09 Albron Catering BV mot FNV Bondgenoten och John Roest, Nederländerna, dom av den 21 oktober 2010
  Tryckta rättsfallssamlingen : [2010] ECR s. I-10309
  Celex : 62009CJ0242
  ECLI : EU:C:2010:625

  » Sören Öman ”Anställda i särskilt arbetsgivarbolag följer med när koncernbolag utan anställda överlåts” i EU & Arbetsrätt 2010 nr 4 s. 8
  » Sören Öman ”Övergång av koncernbolag utan anställda – De anställda i koncernens arbetsgivarbolag följer med” i Blendow Lexnova januari 2011
 47. Mål C-463/09 CLECE SA mot María Socorro Martín Valor och Ayuntamiento de Cobisa, Spanien, dom av den 20 januari 2011
  Tryckta rättsfallssamlingen : [2011] ECR s. I-95
  Celex : 62009CJ0463
  ECLI : EU:C:2011:24
 48. Mål C-108/10 Ivana Scattolon mot Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Italien, dom av den 6 september 2011
  Tryckta rättsfallssamlingen : [2011] ECR s. I-7491
  Celex : 62010CJ0108
  ECLI : EU:C:2011:542

  » Sören Öman ”Nytt kollektivavtal vid verksamhetsövergång får inte ge påtaglig lönesänkning” i EU & Arbetsrätt 2011 nr 3 s. 5
  » Sören Öman ”Ett nytt kollektivavtal vid en verksamhetsövergång får inte ge en påtaglig lönesänkning” i Blendow Lexnova december 2011
 49. Mål C‑426/11 Mark Alemo-Herron m.fl. mot Parkwood Leisure Ltd, Förenade kungariket, dom av den 18 juli 2013
  Celex : 62011CJ0426
  ECLI : EU:C:2013:521
 50. Mål C-458/12 Lorenzo Amatori m.fl. mot Telecom Italia SpA och Telecom Italia Information Technology Srl, Italien, dom av den 6 mars 2014
  Celex : 62012CJ0458
  ECLI : EU:C:2014:124
 51. Mål C-328/13 Österreichischer Gewerkschaftsbund mot Wirtschaftskammer Österreich - Fachverband Autobus-, Luftfahrt- und Schifffahrtsunternehmungen, Österrike, dom av den 11 september 2014
  Celex : 62013CJ0328
  ECLI : EU:C:2014:2197
 52. Mål C-688/13 Gimnasio Deportivo San Andrés SL, Spanien, beslut av den 28 januari 2015
  Celex : 62013CO0688
  ECLI : EU:C:2015:46
 53. Mål C-160/14 João Filipe Ferreira da Silva e Brito m.fl. mot Estado português, Portugal, dom av den 9 september 2015
  Celex : 62014CJ0160
  ECLI : EU:C:2015:565
 54. Mål C-509/14 Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) mot Luis Aira Pascual m.fl., Spanien, dom av den 26 november 2015
  Celex : 62014CJ0509
  ECLI : EU:C:2015:781
 55. Mål C-336/15 Unionen mot Almega Tjänsteförbunden och ISS Facility Services AB, Sverige, dom av den 6 april 2017
  Celex : 62015CJ0336
  ECLI : EU:C:2017:276
 56. Förenade målen C‑680/15 och C‑681/15 Asklepios Kliniken Langen-Seligenstadt GmbH och Asklepios Dienstleistungsgesellschaft mbH mot Ivan Felja och Vittoria Graf, Tyskland, dom av den 27 april 2017
  Celex : 62015CJ0680
  ECLI : EU:C:2017:317
 57. Mål C-126/16 Federatie Nederlandse Vakvereniging m.fl. mot Smallsteps BV, Nederländerna, dom av den 22 juni 2017
  Celex : 62016CJ0126
  ECLI : EU:C:2017:489
 58. Mål C-416/16 Luís Manuel Piscarreta Ricardo mot Portimão Urbis E.M. SA m.fl., Portugal, dom av den 20 juli 2017
  Celex : 62016CJ0416
  ECLI : EU:C:2017:574
 59. Mål C-200/16 Securitas - Serviços e Tecnologia de Segurança SA mot ICTS Portugal – Consultadoria de Aviação Comercial SA m.fl., Portugal, dom av den 19 oktober 2017
  Celex : 62016CJ0200
  ECLI : EU:C:2017:780
 60. Mål C-60/17 Ángel Somoza Hermo och Ilunión Seguridad SA mot Esabe Vigilancia SA och Fondo de Garantia Salarial (FOGASA), Spanien, dom av den 11 juli 2018
  Celex : 62017CJ0060
  ECLI : EU:C:2018:559
 61. Mål C-472/16 Jorge Luís Colino Sigüenza mot Ayuntamiento de Valladolid m.fl., Spanien, dom av den 7 augusti 2018
  Celex : 62016CJ0472
  ECLI : EU:C:2018:646
 62. Mål C-194/18 Jadran Dodič mot Banka Koper och Alta Invest, Slovenien, dom av den 8 maj 2019
  Celex : 62018CJ0194
  ECLI : EU:C:2019:385
 63. Mål C-509/17 Christa Plessers mot PREFACO NV och Belgische Staat, Belgien, dom av den 16 maj 2019
  Celex : 62017CJ0509
  ECLI : EU:C:2019:424
 64. Mål C-664/17 Ellinika Nafpigeia AE mot Panagiotis Anagnostopoulos m.fl., Grekland, dom av den 13 juni 2019
  Celex : 62017CJ0664
  ECLI : EU:C:2019:496
 65. Mål C-317/18 Cátia Correia Moreira mot Município de Portimão, Portugal, dom av den 13 juni 2019
  Celex : 62018CJ0317
  ECLI : EU:C:2019:499
 66. Mål C-298/18 Reiner Grafe och Jürgen Pohle mot Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH och OSL Bus GmbH, Tyskland, dom av den 27 februari 2020
  Celex : 62018CJ0298
  ECLI : EU:C:2020:121
 67. Mål C-344/18 ISS Facility Services NV mot Sonia Govaerts och Atalian NV, anciennement Euroclean NV, Belgien, dom av den 26 mars 2020
  Celex : 62018CJ0344
  ECLI : EU:C:2020:239
 68. Förenade målen C-674/18 och C-675/18 EM och FL mot TMD Friction GmbH och TMD Friction EsCo GmbH, Tyskland, dom av den 9 september 2020
  Celex : 62018CJ0674
  ECLI : EU:C:2020:682

Sök avgöranden av EU-domstolen där överlåtelsedirektivet (2001/23/EG) nämns

Domar från Eftadomstolen ( 7 st. )

 1. Mål E-2/95 Eilert Eidsund mot Stavanger Catering A/S, Norge, dom den 25 september 1996
 2. Mål E-3/95 Torgeir Langeland mot Norske Fabricom A/S, Norge, dom den 25 september 1996
 3. Mål E-2/96 Jørn Ulstein och Otto Røiseng mot Asbjørn Møller, Norge, dom den 19 december 1996
 4. Mål E-3/96 Tor Angeir Ask m.fl. mot ABB Offshore Technology AS och Aker Offshore Partner AS, Norge, dom den 14 mars 1997
 5. Mål E-3/01 Alda Viggósdóttir mot Íslandspóstur hf., Island, dom den 22 mars 2002
 6. Mål E-2/04 Reidar Rasmussen, Jan Rossavik och Johan Käldman mot Total E&P Norge AS, Norge, dom den 10 december 2004
 7. Mål E-10/14 Enes Deveci m.fl. mot Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, Norge, dom den 18 december 2014

» Domar från Arbetsdomstolen ( 59 st. )

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen om övergång av verksamhet per år sedan 1993

Senast uppdaterad 2023-05-07 av Sören Öman