Home:

Publications by Sören Öman | Bibliography

Portrait of Sören Öman
Sören Öman

Address : Valhallavägen 102, SE-114 41 Stockholm, Sweden

Email : 

Homepage : 

Telephone : +46 8 654 94 62 | +46 70 741 07 12

Sören Öman has since the beginning of the 1990’s written a large number of books, articles and reports in Swedish and English on various legal subjects (in total 209 publications so far). He is recurrently published by multiple publishers.

Today : 2023-12-20

98Books ( 98 works – 23,783 printed pages plus digital publishing )

2023 ( 2 works – 107 printed pages plus digital publishing so far )

, , third edition, Åhnberg Förlag, 2023 (107 pages)

, , updated version 2023, Karnov Group / Lexino

2022 ( 8 works – 1,714 printed pages plus digital publishing )

, , Ds 2022:22 (Justitiedepartementet) (82 pages) » Read

, , updated version 2022, Norstedts Juridik / Juno

, , updated version 2022, Norstedts Juridik / Juno

, and , , third edition, Iustus Förlag, 2022 (174 pages)

and , , tenth edition, Åhnberg Förlag 2022 (616 pages)

, , eleventh edition, Jure Förlag, 2022 (619 pages)

, , third edition, Åhnberg Förlag, 2022 (223 pages)

, , updated version 2022, Karnov Group / Lexino

2021 ( 10 works – 2,779 printed pages plus digital publishing )

, , updated version 2021, Karnov Group / Lexino

, , version 2021, Norstedts Juridik / Juno

, , second edition, Norstedts Gula Bibliotek, 2021 (930 pages)

, , version 2021, Norstedts Juridik / Juno

, , Ds 2021:24 (Arbetsmarknadsdepartementet) (78 pages) » Read

, , SOU 2021:39 – Utredningen om sammanhållen information inom vård and omsorg (Socialdepartementet) (350 pages) » Read

, , third edition, Åhnberg Förlag, 2021 (255 pages)

, , SOU 2021:4 – Utredningen om sammanhållen information inom vård and omsorg (Socialdepartementet) (876 pages) » Read

, , fourth edition, Studentlitteratur, 2021 (680 pages [pp. 176–183, 232–242, 268–272])

2020 ( 5 works – 1,351 printed pages plus digital publishing )

, , updated version 2020, Karnov Group / Lexino

, , tenth edition, Jure Förlag, 2020 (606 pages)

and , , ninth edition, Åhnberg Förlag 2020 (608 pages)

, , second edition, Åhnberg Förlag, 2020 (137 pages)

, , updated version 2020, Norstedts Juridik / Juno

2019 ( 5 works – 1,165 printed pages plus digital publishing )

, , updated version 2019, Karnov Group / Lexino

, and , , second edition, Iustus Förlag, 2019 (168 pages)

, , second edition, Åhnberg Förlag, 2019 (117 pages)

, , first edition, Norstedts Gula Bibliotek, 2019 (880 pages)

, , version 2019, Norstedts Juridik / Zeteo

2018 ( 5 works – 1,122 printed pages plus digital publishing )

, , updated version 2018, Karnov Group / Lexino

, , ninth edition, Jure Förlag, 2018 (576 pages)

, , third edition, Studentlitteratur, 2018 (560 pages [pp. 160–167, 210–219, 244–248])

, , SOU 2018:52 – Socialdataskyddsutredningen (Socialdepartementet) (312 pages) » Read

, , second edition, Åhnberg Förlag, 2018 (211 pages)

2017 ( 6 works – 1,815 printed pages plus digital publishing )

and , , updated version 2017, Norstedts Juridik / Zeteo

, , updated version 2017, Karnov Group / Lexino

and , , eight edition, Åhnberg Förlag 2017 (589 pages)

, , second edition, Karnov Group, 2017 (216 pages)

, , SOU 2017:66 – Socialdataskyddsutredningen (Socialdepartementet) (766 pages) » Read

, , second edition, Åhnberg Förlag, 2017 (244 pages)

2016 ( 6 works – 869 printed pages plus digital publishing )

, , updated version 2016, Karnov Group / Lexino

, , eight edition, Jure Förlag, 2016 (552 pages)

and , , updated version 2016, Wolters Kluwer / Zeteo

, , second edition, Studentlitteratur, 2016 (560 pages [pp. 160–167, 210–219, 244–248])

, and , , Iustus Förlag, 2016 (162 pages)

, , Åhnberg Förlag, 2016 (132 pages)

2015 ( 5 works – 581 printed pages plus digital publishing )

and , , updated version 2015, Wolters Kluwer / Zeteo

, , SOU 2015:83 – Utstationeringskommittén (Arbetsmarknadsdepartementet) (450 pages) » Read

, , updated version 2015, Karnov Group / Lexino

, , Studentlitteratur, 2015 (472 pages [pp. 152–159, 195–204, 227–231])

, , Åhnberg Förlag, 2015 (110 pages)

2014 ( 4 works – 729 printed pages plus digital publishing )

and , , updated version 2014, Norstedts Juridik / Zeteo

, , seventh edition, Jure Förlag, 2014 (532 pages)

, , updated version 2014, Karnov Group / Lexino

, , Åhnberg Förlag, 2014 (197 pages)

2013 ( 4 works – 424 printed pages plus digital publishing )

, , Karnov Group, 2013 (200 pages)

and , , updated version 2013, Norstedts Juridik / Zeteo

, , first utgåvan 2013, Karnov Group / Lexino

, , Åhnberg Förlag, 2013 (224 pages)

2012 ( 2 works – 513 printed pages plus digital publishing )

, , sixth edition, Jure Förlag, 2012 (513 pages)

and , , updated version 2012, Norstedts Juridik / Zeteo

2011 ( 5 works – 881 printed pages plus digital publishing )

and , , updated version 2011, Norstedts Juridik / Zeteo

, , SOU 2011:52 – Utredningen om uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen (Arbetsmarknadsdepartementet) (109 pages) » Read

, , Kompetensrådet för utveckling i staten (krus), 2011 (50 pages) » Read

and , , fourth edition, Norstedts Gula Bibliotek, 2011 (722 pages [pp. 11–345, 372–430, 443–468, 507–545 and 557–594])

, , SOU 2011:10 – Organisationsutredningen mot dopning (Kulturdepartementet) (chapter 9 and 10, pp. 189–249) » Read

2010 ( 3 works – 637 printed pages plus digital publishing )

and , , updated version 2010, Norstedts Juridik / Zeteo

, , fifth edition, Jure Förlag, 2010 (490 pages)

, , SOU 2010:26 – Utredningen om flyttningsbidrag (Arbetsmarknadsdepartementet) (147 pages) » Read

2009 ( 4 works – 701 printed pages plus digital publishing )

, , Ds 2009:61 (Utbildningsdepartementet) (219 pages) » Read

and , , updated version 2009, Norstedts Juridik / Zeteo

, , SOU 2009:44 – Utredningen om integritetsskydd i arbetslivet (Arbetsmarknadsdepartementet) (chapter 5, 10, 13 and 16.1 jämte tillhörande författningskommentarer, pp. 89–141, 221–245, 351–359, 401–403, 417–420, 429–433 and 434–435) » Read

, , SOU 2009:29 (Integrations- and jämställdhetsdepartementet) (chapter 8 Behandling av personuppgifter, pp. 169–193) » Read

2008 ( 3 works – 1,175 printed pages plus digital publishing )

, , fourth edition, Norstedts Juridik, 2008 (537 pages)

, , SOU 2008:83 – 2007 års utredning om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring (Arbetsmarknadsdepartementet) (103 pages) » Read

, , SOU 2008:54 – 2007 års utredning om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring (Arbetsmarknadsdepartementet) (535 pages) » Read

2007 ( 2 works – 857 printed pages )

, , SOU 2007:64 – Studiestödsdatautredningen (Utbildningsdepartementet) (229 pages) » Read

and , , third edition, Norstedts Gula Bibliotek, 2007 (628 pages)

2006 ( 1 work – 524 printed pages )

, , third edition, Norstedts Juridik, 2006 (524 pages)

2005 ( 3 works – 238 printed pages )

, , SOU 2005:115 – Anonymitetsutredningen (Finansdepartementet) (147 pages) » Read

, , Arbetslivsinstitutet, Arbetslivsrapport 2005:29 (29 pages) » Read

, , second edition, Norstedts Juridik, Arbetsrättsliga föreningens skriftserie VI, 2005 (pp. 76–124, 172–180 and 264–267)

2004 ( 3 works – 949 printed pages )

, , second edition, Norstedts Juridik, 2004 (481 pages)

, , Ds 2004:33 (Finansdepartementet) (101 pages) » Read

, , SOU 2004:6 – Personuppgiftslagsutredningen (Justitiedepartementet) (367 pages) » Read

2002 ( 1 work – 438 printed pages )

, , Norstedts Juridik, 2002 (438 pages)

2001 ( 2 works – 605 printed pages )

and , , second edition, Norstedts Gula Bibliotek, 2001 (423 pages)

, , Ds 2001:9 (Justitiedepartementet) (182 pages) » Read

2000 ( 1 work – 36 printed pages )

and , , Statens institutionsstyrelse, Allmän SiS-rapport 2000:2 (36 pages) » Read

1998 ( 1 work – 303 printed pages )

and , , Norstedts Gula Bibliotek, 1998 (303 pages)

1997 ( 1 work – 873 printed pages )

, , SOU 1997:39 – Datalagskommittén (Justitiedepartementet) (873 pages) » Read

1995 ( 1 work – 79 printed pages )

, , SOU 1995:2 – Utredningen om arbetsföretag (Arbetsmarknadsdepartementet) (79 pages) » Read

1994 ( 2 works – 821 printed pages )

, , SOU 1994:141 – 1992 års arbetsrättskommitté (Arbetsmarknadsdepartementet) (628 pages) » Read

, , SOU 1994:83 – 1992 års arbetsrättskommitté (Arbetsmarknadsdepartementet) (193 pages plus annexes) » Read

1993 ( 2 works – 1,408 printed pages )

, , SOU 1993:32 – 1992 års arbetsrättskommitté (Arbetsmarknadsdepartementet) (1 074 pages) » Read

1990 ( 1 work – 89 printed pages )

and , , Statens ungdomsråd, 1990 (89 pages) » Read

39Articles ( 39 works – 303 printed pages plus digital publishing )

2021 ( 1 work – 14 printed pages )

” in Stefan Lindskog, André Andersson, Axel Calissendorff and Jessika van der Sluijs (ed.), Festskrift till Jan Kleineman, Jure Förlag, 2021, pp. 879-892 » Read

2020 ( 1 work – 13 printed pages )

” in LO, PTK och Svenskt Näringsliv, Underlag inför fortsatta förhandlingar – Rapport från parternas arbetsgrupper inför förhandlingarna om anställningsskydd och omställning, 2020, pp. 53-65 » Read

2019 ( 1 work – 11 printed pages )

” in Staffan Ingmansson, Carin Ulander-Wänman and Ruth Mannelqvist (ed.), Festskrift till Örjan Edström, Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 2019, pp. 501–511 » Read

2018 ( 1 work – 3 printed pages )

2017 ( 2 works – 20 printed pages )

and ” in Kerstin Ahlberg, Petra Herzfeld Olsson and Jonas Malmberg (ed.), Niklas Bruun i Sverige – En vänbok, Iustus Förlag, 2017, pp. 257–273 » Read

2016 ( 2 works – 10 printed pages )

” in EU & arbetsrätt 2016 nr 3–4 p. 7 » Read

” in Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik and Tron Løkken Sundet (ed.), Sui generis – Festskrift til Stein Evju, Universitetsforlaget, 2016, pp. 765–773 » Read

2012 ( 4 works – 16 printed pages )

” in EU & arbetsrätt 2012 nr 3 p. 4 » Read

” in EU & arbetsrätt 2012 nr 1 p. 7 » Read

” in Privat på jobbet – Diskussioner om etik, lag och normer kring sexköp och porrkonsumtion kopplat till statlig tjänst, Kompetensrådet för utveckling i staten (krus), 2012, pp. 15–27 » Read

2011 ( 2 works – 22 printed pages )

” in Philip Mielnicki and Mårten Schultz (ed.), Stockholm Centre for Commercial Law nr 15 – Årsbok III, 2011, pp. 549–569

2010 ( 3 works – 33 printed pages )

” in Information & Communication Technology – Legal Issues, Scandinavian Studies in Law Volume 56, 2010, pp. 209–225 » Read

” in Kerstin Ahlberg (ed.), Vänbok till Ronnie Eklund, Iustus Förlag, 2010, pp. 655–669 » Read

2007 ( 1 work – 13 printed pages )

” in What is Scandinavian Law? – Social Private Law, Scandinavian Studies in Law Volume 50, 2007, pp. 541–553 » Read

2006 ( 1 work – 21 printed pages )

” in Cecilia Magnusson Sjöberg and Peter Wahlgren (ed.), Festskrift till Peter Seipel, Norstedts Juridik, 2006, pp. 685–705 » Read

2005 ( 2 works – 33 printed pages )

” in Birgitta Nyström, Annamaria Westregård and Hans-Heinrich Vogel (utgivare), Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck, Juristförlaget i Lund, 2005, pp. 685–708 » Read

” in Arbeidsrett og arbeidsliv Bind 1, Hefte 2, 2005, pp. 135–143 » Read

2004 ( 5 works – 43 printed pages )

” in Handlingsoffentlighet utan handlingar?, Skrifter utgivna av Riksarkivet nr 21, 2004, pp. 39–48 » Read

” in IT Law – Scandinavian Studies in Law Volume 47, 2004, pp. 389–403 » Read

” in JFT 2004 nr 1 pp. 89–94

” in Viveca Still (ed.), Media, innovationer och produktivitet – rättssäkerheten och teknologin i omvandling, Nordisk årsbok i rättsinformatik 2003, 2004, pp. 11–16

” in Ytringsfrihet og konstitusjonelt vern – rapport fra et nordisk seminar i Oslo 2003, TemaNord 2004:509, pp. 145–150

2003 ( 3 works – 12 printed pages )

” in EU & Arbetsrätt 2003 nr 1 pp. 7–8 » Read

2002 ( 3 works – 15 printed pages )

” in Peter Seipel (ed.), Law and Information Technology. Swedish Views SOU 2002:112, pp. 177–184 » Read

2001 ( 1 work – 15 printed pages )

” in Ronnie Eklund, Michaël Koch, Edvard Nilsson and Tore Sigeman (red.kommitté), Festskrift till Hans Stark, Arbetsrättsliga föreningens skrifter volym V, 2001, pp. 413–427

2000 ( 2 works – 1 printed page )

” in Advokaten 2000 nr 2 p. 28

” in Domstolsverket informerar 2000 nr 2 pp. 1ff.

1998 ( 1 work – 1 printed page )

” in EU & arbetsrätt 1998 nr 3 p. 2

1997 ( 1 work – 5 printed pages )

” in Wolfgang Kilian (ed.), EC Data Protection Directive – Interpretation/Application/Transposition – Working Conference, S. Toeche-Mittler Verlag, Darmstadt, Tyskland, 1997, pp. 167–171

1995 ( 1 work – 1 printed page )

and ” in Lag & Avtal 1995 nr 3 p. 29

1994 ( 1 work – 1 printed page )

and ” in Lag & Avtal 1994 nr 9 p. 28

70Expert Comments ( 70 works )

Blendow Lexnova  » Blendow Lexnova

2019 ( 4 works )

” in Blendow Lexnova september 2019 » Read

” in Blendow Lexnova augusti 2019 » Read

” in Blendow Lexnova mars 2019 » Read

” in Blendow Lexnova januari 2019 » Read

2018 ( 5 works )

” in Blendow Lexnova december 2018 » Read

” in Blendow Lexnova september 2018 » Read

” in Blendow Lexnova augusti 2018 » Read

” in Blendow Lexnova mars 2018 » Read

” in Blendow Lexnova januari 2018 » Read

2017 ( 6 works )

” in Blendow Lexnova december 2017 » Read

” in Blendow Lexnova oktober 2017 » Read

” in Blendow Lexnova augusti 2017 » Read

” in Blendow Lexnova mars 2017 » Read

” in Blendow Lexnova januari 2017 » Read

” in Blendow Lexnova januari 2017 » Read

2016 ( 5 works )

” in Blendow Lexnova oktober 2016 » Read

” in Blendow Lexnova augusti 2016 » Read

” in Blendow Lexnova april 2016 » Read

” in Blendow Lexnova januari 2016 » Read

2015 ( 7 works )

” in Blendow Lexnova december 2015 » Read

” in Blendow Lexnova oktober 2015 » Read

” in Blendow Lexnova september 2015 » Read

” in Blendow Lexnova maj 2015 » Read

” in Blendow Lexnova februari 2015 » Read

” in Blendow Lexnova januari 2015 » Read

2014 ( 7 works )

” in Blendow Lexnova december 2014 » Read

” in Blendow Lexnova november 2014 » Read

” in Blendow Lexnova oktober 2014 » Read

” in Blendow Lexnova maj 2014 » Read

” in Blendow Lexnova april 2014 » Read

” in Blendow Lexnova februari 2014 » Read

” in Blendow Lexnova januari 2014 » Read

2013 ( 6 works )

” in Blendow Lexnova december 2013 » Read

” in Blendow Lexnova oktober 2013 » Read

” in Blendow Lexnova augusti 2013 » Read

” in Blendow Lexnova maj 2013 » Read

” in Blendow Lexnova april 2013 » Read

” in Blendow Lexnova februari 2013 » Read

2012 ( 8 works )

” in Blendow Lexnova december 2012 » Read

” in Blendow Lexnova november 2012 » Read

” in Blendow Lexnova maj 2012 » Read

” in Blendow Lexnova mars 2012 » Read

” in Blendow Lexnova februari 2012 » Read

2011 ( 10 works )

” in Blendow Lexnova december 2011 » Read

” in Blendow Lexnova augusti 2011 » Read

” in Blendow Lexnova juni 2011 » Read

” in Blendow Lexnova maj 2011 » Read

” in Blendow Lexnova april 2011 » Read

” in Blendow Lexnova mars 2011 » Read

” in Blendow Lexnova februari 2011 » Read

2010 ( 4 works )

” in Blendow Lexnova september 2010 » Read

” in Blendow Lexnova april 2010 » Read

” in Blendow Lexnova april 2010 » Read

2009 ( 5 works )

” in Blendow Lexnova november 2009 » Read

” in Blendow Lexnova september 2009 » Read

” in Blendow Lexnova juli 2009 » Read

” in Blendow Lexnova april 2009 » Read

” in Blendow Lexnova mars 2009 » Read

2008 ( 3 works )

” in Blendow Lexnova november 2008 » Read

” in Blendow Lexnova juli 2008 » Read

” in Blendow Lexnova april 2008 » Read

2Conference Reports ( 2 works – 27 printed pages )

2003 ( 1 work – 15 printed pages )

” in XVII World Congress of Labour Law and Social Security 3–5 september 2003 i Montevideo, Uruguay, 2002 (Ca 15 sid. jämte bil.) » Read

1995 ( 1 work – 12 printed pages )

” in The First International Stockholm Seminar on Risk Behaviour and Risk Management 1995 (12 sid.)

26Governmental Inquiries ( 26 works – 8,471 printed pages )

2022 ( 1 work – 82 printed pages )

, , Ds 2022:22 (Justitiedepartementet) (82 pages) » Read

2021 ( 3 works – 1,304 printed pages )

, , Ds 2021:24 (Arbetsmarknadsdepartementet) (78 pages) » Read

, , SOU 2021:39 – Utredningen om sammanhållen information inom vård and omsorg (Socialdepartementet) (350 pages) » Read

, , SOU 2021:4 – Utredningen om sammanhållen information inom vård and omsorg (Socialdepartementet) (876 pages) » Read

2018 ( 1 work – 312 printed pages )

, , SOU 2018:52 – Socialdataskyddsutredningen (Socialdepartementet) (312 pages) » Read

2017 ( 1 work – 766 printed pages )

, , SOU 2017:66 – Socialdataskyddsutredningen (Socialdepartementet) (766 pages) » Read

2015 ( 1 work – 450 printed pages )

, , SOU 2015:83 – Utstationeringskommittén (Arbetsmarknadsdepartementet) (450 pages) » Read

2011 ( 2 works – 109 printed pages )

, , SOU 2011:52 – Utredningen om uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen (Arbetsmarknadsdepartementet) (109 pages) » Read

, , SOU 2011:10 – Organisationsutredningen mot dopning (Kulturdepartementet) (chapter 9 and 10, pp. 189–249) » Read

2010 ( 1 work – 147 printed pages )

, , SOU 2010:26 – Utredningen om flyttningsbidrag (Arbetsmarknadsdepartementet) (147 pages) » Read

2009 ( 3 works – 701 printed pages )

, , Ds 2009:61 (Utbildningsdepartementet) (219 pages) » Read

, , SOU 2009:44 – Utredningen om integritetsskydd i arbetslivet (Arbetsmarknadsdepartementet) (chapter 5, 10, 13 and 16.1 jämte tillhörande författningskommentarer, pp. 89–141, 221–245, 351–359, 401–403, 417–420, 429–433 and 434–435) » Read

, , SOU 2009:29 (Integrations- and jämställdhetsdepartementet) (chapter 8 Behandling av personuppgifter, pp. 169–193) » Read

2008 ( 2 works – 638 printed pages )

, , SOU 2008:83 – 2007 års utredning om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring (Arbetsmarknadsdepartementet) (103 pages) » Read

, , SOU 2008:54 – 2007 års utredning om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring (Arbetsmarknadsdepartementet) (535 pages) » Read

2007 ( 1 work – 229 printed pages )

, , SOU 2007:64 – Studiestödsdatautredningen (Utbildningsdepartementet) (229 pages) » Read

2005 ( 1 work – 147 printed pages )

, , SOU 2005:115 – Anonymitetsutredningen (Finansdepartementet) (147 pages) » Read

2004 ( 2 works – 468 printed pages )

, , Ds 2004:33 (Finansdepartementet) (101 pages) » Read

, , SOU 2004:6 – Personuppgiftslagsutredningen (Justitiedepartementet) (367 pages) » Read

2001 ( 1 work – 182 printed pages )

, , Ds 2001:9 (Justitiedepartementet) (182 pages) » Read

1997 ( 1 work – 873 printed pages )

, , SOU 1997:39 – Datalagskommittén (Justitiedepartementet) (873 pages) » Read

1995 ( 1 work – 79 printed pages )

, , SOU 1995:2 – Utredningen om arbetsföretag (Arbetsmarknadsdepartementet) (79 pages) » Read

1994 ( 2 works – 821 printed pages )

, , SOU 1994:141 – 1992 års arbetsrättskommitté (Arbetsmarknadsdepartementet) (628 pages) » Read

, , SOU 1994:83 – 1992 års arbetsrättskommitté (Arbetsmarknadsdepartementet) (193 pages plus annexes) » Read

1993 ( 1 work – 1,074 printed pages )

, , SOU 1993:32 – 1992 års arbetsrättskommitté (Arbetsmarknadsdepartementet) (1 074 pages) » Read

1990 ( 1 work – 89 printed pages )

and , , Statens ungdomsråd, 1990 (89 pages) » Read

96E-publications ( 96 works )

2023 ( 1 work so far )

, , updated version 2023, Karnov Group / Lexino

2022 ( 3 works )

, , updated version 2022, Norstedts Juridik / Juno

, , updated version 2022, Norstedts Juridik / Juno

, , updated version 2022, Karnov Group / Lexino

2021 ( 3 works )

, , updated version 2021, Karnov Group / Lexino

, , version 2021, Norstedts Juridik / Juno

, , version 2021, Norstedts Juridik / Juno

2020 ( 2 works )

, , updated version 2020, Karnov Group / Lexino

, , updated version 2020, Norstedts Juridik / Juno

2019 ( 6 works )

, , updated version 2019, Karnov Group / Lexino

” in Blendow Lexnova september 2019 » Read

” in Blendow Lexnova augusti 2019 » Read

, , version 2019, Norstedts Juridik / Zeteo

” in Blendow Lexnova mars 2019 » Read

” in Blendow Lexnova januari 2019 » Read

2018 ( 6 works )

, , updated version 2018, Karnov Group / Lexino

” in Blendow Lexnova december 2018 » Read

” in Blendow Lexnova september 2018 » Read

” in Blendow Lexnova augusti 2018 » Read

” in Blendow Lexnova mars 2018 » Read

” in Blendow Lexnova januari 2018 » Read

2017 ( 8 works )

and , , updated version 2017, Norstedts Juridik / Zeteo

, , updated version 2017, Karnov Group / Lexino

” in Blendow Lexnova december 2017 » Read

” in Blendow Lexnova oktober 2017 » Read

” in Blendow Lexnova augusti 2017 » Read

” in Blendow Lexnova mars 2017 » Read

” in Blendow Lexnova januari 2017 » Read

” in Blendow Lexnova januari 2017 » Read

2016 ( 7 works )

, , updated version 2016, Karnov Group / Lexino

” in Blendow Lexnova oktober 2016 » Read

and , , updated version 2016, Wolters Kluwer / Zeteo

” in Blendow Lexnova augusti 2016 » Read

” in Blendow Lexnova april 2016 » Read

” in Blendow Lexnova januari 2016 » Read

2015 ( 9 works )

” in Blendow Lexnova december 2015 » Read

and , , updated version 2015, Wolters Kluwer / Zeteo

” in Blendow Lexnova oktober 2015 » Read

” in Blendow Lexnova september 2015 » Read

, , updated version 2015, Karnov Group / Lexino

” in Blendow Lexnova maj 2015 » Read

” in Blendow Lexnova februari 2015 » Read

” in Blendow Lexnova januari 2015 » Read

2014 ( 9 works )

and , , updated version 2014, Norstedts Juridik / Zeteo

” in Blendow Lexnova december 2014 » Read

” in Blendow Lexnova november 2014 » Read

” in Blendow Lexnova oktober 2014 » Read

, , updated version 2014, Karnov Group / Lexino

” in Blendow Lexnova maj 2014 » Read

” in Blendow Lexnova april 2014 » Read

” in Blendow Lexnova februari 2014 » Read

” in Blendow Lexnova januari 2014 » Read

2013 ( 8 works )

” in Blendow Lexnova december 2013 » Read

and , , updated version 2013, Norstedts Juridik / Zeteo

” in Blendow Lexnova oktober 2013 » Read

, , first utgåvan 2013, Karnov Group / Lexino

” in Blendow Lexnova augusti 2013 » Read

” in Blendow Lexnova maj 2013 » Read

” in Blendow Lexnova april 2013 » Read

” in Blendow Lexnova februari 2013 » Read

2012 ( 9 works )

” in Blendow Lexnova december 2012 » Read

” in Blendow Lexnova november 2012 » Read

and , , updated version 2012, Norstedts Juridik / Zeteo

” in Blendow Lexnova maj 2012 » Read

” in Blendow Lexnova mars 2012 » Read

” in Blendow Lexnova februari 2012 » Read

2011 ( 11 works )

” in Blendow Lexnova december 2011 » Read

and , , updated version 2011, Norstedts Juridik / Zeteo

” in Blendow Lexnova augusti 2011 » Read

” in Blendow Lexnova juni 2011 » Read

” in Blendow Lexnova maj 2011 » Read

” in Blendow Lexnova april 2011 » Read

” in Blendow Lexnova mars 2011 » Read

” in Blendow Lexnova februari 2011 » Read

2010 ( 5 works )

and , , updated version 2010, Norstedts Juridik / Zeteo

” in Blendow Lexnova september 2010 » Read

” in Blendow Lexnova april 2010 » Read

” in Blendow Lexnova april 2010 » Read

2009 ( 6 works )

” in Blendow Lexnova november 2009 » Read

and , , updated version 2009, Norstedts Juridik / Zeteo

” in Blendow Lexnova september 2009 » Read

” in Blendow Lexnova juli 2009 » Read

” in Blendow Lexnova april 2009 » Read

” in Blendow Lexnova mars 2009 » Read

2008 ( 3 works )

” in Blendow Lexnova november 2008 » Read

” in Blendow Lexnova juli 2008 » Read

” in Blendow Lexnova april 2008 » Read

Updated 2020-02-23 by Sören Öman