: : : :

Förordnade ersättare i Arbetsdomstolen sedan 1929

( 446 förordnade och 210 som dömt sedan 1993 )

Förordnade ersättare i Arbetsdomstolen

Det finns 25 ordinarie ledamöter, som förordnats av regeringen. Varje ordinarie ledamot utom de fyra ordförandena har (högst) tre av regeringen förordnade ersättare, dvs. samman­lagt 63 förordnade ersättare. Kan man inte få tag i vare sig någon ordinarie ledamot eller någon förordnad ersättare, får ord­föranden välja någon lämplig person att döma som till­fällig ersättare i det aktuella målet.

Samman­lagt 210 personer har dömt som förordnad ersättare i refererade avgöranden av Arbets­domstolen sedan 1993.

Funktion Förordnade ersättare
Vice ordförande
78 st.
Tredje man
63 st.
Arbetsgivarledamot
155 st.
Arbetstagarledamot
167 st.

En del personer kan ha dömt med olika förordnanden under perioden, och alla förordnade personer behöver inte ha dömt i något refererat avgörande.

Förordnade ersättare som dömt i refererade avgöranden sedan 1993

Jämför :

Ordinarie ledamöter
Tillfälliga ersättare
Ordinarie ledamöter
Tillfälliga ersättare

Förordnade ersättare som dömt i Arbetsdomstolen sedan 1993 ( 210 st. )

Det kan ibland ta ett litet tag innan tabellerna och diagrammen visas. Ha tålamod… 

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen sedan 1993.
Klicka på länken med siffran med skiljaktig mening för att se alla refererade avgöranden med skiljaktig mening av personen sedan 1993.
Har du liten skärm, kanske inte alla kolumner syns. Du kan då dra tabellen sidledes (horisontellt) för att se all information.

# Ordinarie ledamot * Förordnad ersättare ** Tillfällig ersättare
## Har varit sekreterare i Arbetsdomstolen *** Har varit ombud i Arbetsdomstolen ( sedan 2000 )

Det kan ta ett litet tag att ladda det här. Ha tålamod…

» Visa förordnade ersättare som dömt ett visst år