Hem: Teman: Sökning:

Sök i domstolsavgöranden

» Föredrag av Sören Öman
( 6 st. kommande & 555 st. hållna sedan 2004, med 7 786 åhörare sedan 2014 )

Kommande publika föredrag av Sören Öman

2024-01-31 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida )

2024-04-12 Nya LAS i praktiken – av­slutande av an­ställ­ning ( Stockholm Blendow Institute » Hemsida )

2024-05-07 Data­skydds­lag­stift­ningen – nyheter, rättslig för­djup­ning och sär­skilda tillämp­ningar ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

2024-05-21 Angrepp från anställda på före­tagets hemlig­heter och renommé ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida )

Här kan du söka i domstolsavgöranden från :

  • Högsta domstolen ( NJA ) ( sedan 1981 )
  • Högsta förvaltningsdomstolen ( HFD ) ( sedan 2011 )
  • Regeringsrätten (  ) ( 1993–2010 )
  • Arbetsdomstolen ( AD ) ( sedan 1993 )
  • Patent- och marknadsöverdomstolen ( PMÖD ) ( sedan 2016 )
  • Marknadsdomstolen ( MD ) ( 2004– )
  • Mark- och miljööverdomstolen ( MÖD; tidigare Miljööverdomstolen ) ( sedan 1999 )
  • Migrationsöverdomstolen ( MIG ) ( sedan 2006 )
  • Hovrätterna ( RH ) ( sedan 1993 )
  • Kammarrätterna ( RK ) ( sedan 2008 )

Du kan efter sökningen välja om du vill se resultat från bara en viss instans

Sök i domstolsavgöranden :