: : : : :

Arbetsdomstolens domarCarl-E. Wallström

( 6 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Arbetstagarledamot ]

Carl-E. Wallström
Aktivitet som arbetstagarledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
6 st.1993–1995

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 50,0% ( 3 / 6 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 33,3% ( 2 / 6 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 0,0% ( 0 / 2 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstanser ( 2 st. ) : Karlskrona tingsrätt | Stockholms tingsrätt

Underinstanser ( 2 st. ) : Karlskrona tingsrätt | Stockholms tingsrätt

Carl-E. Wallström har dömt refererade avgöranden med :
26 ledamöter ♀ 7 ♂ 19
6 sekreterare ♀ 4 ♂ 2
15 parter

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Carl-E. Wallström
( 4 st. ♀ 0 ♂ 4 vid 5 tillfällen )

Förordnanden i Arbetsdomstolen :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Ersättare för arbetstagarledamot1992-07-011995-06-303 år
Förordnad i sammanlagt 3 år.

Utsedd efter förslag av Tjänstemännens Centralorganisation.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Carl-E. Wallström som arbetstagarledamot sedan 1993 ( 6 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1995 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 62 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En kommun har ansetts förhandlingsskyldig enligt 11 § första stycket första meningen medbestämmandelagen före beslut om utseende av stadsdirektör.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 62

Lagrum : 11 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Kommunala sektorn ) : Göteborgs kommun & Lärarförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Brita Swan, Margit Strandberg, Lars Ahlvarsson, Lennart Grudevall, Bo Hjern och Carl-E. Wallström. Enhälligt.
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

1994 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1994 nr 37 meddelad — Med skiljaktig mening
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En polisman har dömts till villkorlig dom för bedrägeri. Arbetsdomstolen har ansett att polismannen inte får avskedas.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 37

Lagrum : 11 kap. 1 § lagen (1976:600) om offentlig anställning

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : P-O.N. & Staten genom Rikspolisstyrelsen

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark (skiljaktig), Erik Lempert (skiljaktig), Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Ulf E. Nilsson, Lennart Aspegren, Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Carl-E. Wallström.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Gunilla Svahn Lindström

Dela :

1993 ( 4 st. )

Prejudikat : AD 1993 nr 180 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Våren 1991 överlät Malmö kommun samtliga aktier i det av kommunen helägda energibolaget. Fråga huruvida kommunen brutit mot den primära förhandlingsskyldigheten i 11 § medbestämmandelagen genom att inte före beslutet om försäljningen påkalla och genomföra förhandlingar med berörd arbetstagarorganisation.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 180

Lagrum : 11 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Kommunala sektorn ) : Malmö kommun & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Marie Hafström, Inga Britt Lagerlöf, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Björn Qvarnström (skiljaktig), Alf Karlsson och Carl-E. Wallström.
Sekreterare : Gunilla Åkerman

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 179 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

Tvist om företrädesrätt till återanställning i verksamhet som övergått till en ny arbetsgivare. Innebörden av avgränsningen i 25 § tredje stycket anställningsskyddslagen med hänsyn till kollektivavtalsområden.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 179

Lagrum : 25 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Stockholms Miljösanering Skadetjänst Aktiebolag & T.L.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Erik Lempert, Birgitta Isaksson Perez, Leif Haglund (direktör i Motorbranschens Arbetsgivareförbund; tillfällig ersättare), Bo Hansson, Göte Larsson och Carl-E. Wallström. Enhälligt.
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 79 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Kollektivavtalstolkning. Fråga om innebörden för deltidstjänstgörande arbetstagare av en regel om s.k. arbetsplatsförlagd tid för lärare införd i ett avtal mellan å ena sidan Svenska Kommunförbandet och Landstingsförbundet och å andra sidan Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Svenska Civilingenjörsförbundet i samband med att anställningsvillkor för lärare överflyttades från det statliga till det kommunala avtalsområdet.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 79

Parter ( Kommunala sektorn ) : Kungälvs kommun & Lärarnas Riksförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Karl-Ingvar Rundqvist, Annika Baude, Björn Qvarnström, Lennart Grudevall, Bo Almgren och Carl-E. Wallström. Enhälligt.
Sekreterare : Lena Jönsson (tidigare Bernhardsson)

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 3 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om arbetstagare gjort sig skyldiga till olovlig stridsåtgärd genom nedsättning av arbetstakten, s.k. maskning. Även fråga om en lokal arbetstagarorganisation medverkat till stridsåtgärd och underlåtit att verka för dess upphörande.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 3

Lagrum : 41 §, 42 § och 43 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Byggförbundet & Svenska Byggnadsarbetareförbundet & Svenska Byggnadsarbetareförbundet avd. 4 i Helsingborg & Vissa arbetstagare vid arbetsplatsen Fönsterbågen i Bårslöv 1 & Vissa arbetstagare vid arbetsplatsen Ravinen 1 2 och 3 i Ödåkra 1

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Brita Swan, Palle Landin, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Björn Qvarnström, Hans Karlsson och Carl-E. Wallström.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :