: : : : :

Arbetsdomstolens domarIngvar Jansson

( 2 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Arbetstagarledamot ]

Ingvar Jansson
Aktivitet som arbetstagarledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
2 st.1993

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 0% ( 0 / 2 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 50,0% ( 1 / 2 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstans : Stockholms tingsrätt

Underinstans : Stockholms tingsrätt

Ingvar Jansson har dömt refererade avgöranden med :
11 ledamöter ♀ 3 ♂ 8
2 sekreterare ♀ 1 ♂ 1
4 parter

Förordnanden i Arbetsdomstolen* :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Ersättare för arbetstagarledamot1983-07-011992-06-309 år
Förordnad i sammanlagt 9 år.

Utsedd efter förslag av Landsorganisationen i Sverige.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för arbetstagarledamot i två avgöranden ( 100,0% av alla refererade avgöranden med Ingvar Jansson sedan 1993 ), första gången den 12 mars 1993 och senast den 7 juli 1993.
Titel för Ingvar Jansson som tillfällig ersättare : F.d. förbundsordförande i Svenska Pappersindustriarbetareförbundet.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Ingvar Jansson som arbetstagarledamot sedan 1993 ( 2 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1993 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1993 nr 127 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en inköpare vid ett företag, vilken dömts till fängelse i ett år och åtta månader för misshandel, grov misshandel och övergrepp i rättssak riktad mot familjemedlemmar. Betydelsen av bl.a. frihetsstraffets längd och brottslighetens art.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 127

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Aktiebolaget Hällde-Maskiner & N.B.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Lars Johan Eklund, Inga Britt Lagerlöf, Christian Tydén, Hans Horn af Rantzien (förre sektionschefen i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Ingvar Jansson (förre förbundsordföranden i Svenska Pappersindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Erik Adolfsson (förste ombudsman i Försvarets Civila Tjänstemannaförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 49 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en statlig arbetsgivare – Statens Invandrarverk – i strid med 2 och 3 §§ 1979 års jämställdhetslag gjort sig skyldig till könsdiskriminering vid tillsättning av tjänst som biträdande förläggningschef vid en flyktingförläggning.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 49

Lagrum : 2 §, 3 § och 8 § lagen (1979:1118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Statens invandrarverk & Sveriges Socionomers Personal & Förvaltningstjänstemäns Riksförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Karl-Ingvar Rundqvist, Margit Strandberg, Bengt Huldt, Lars Ahlvarsson, Ingvar Jansson (förre förbundsordföranden i Svenska Pappersindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Erik Adolfsson (förste ombudsman i Försvarets Civila Tjänstemannaförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Gunilla Åkerman

Dela :