Hem: Teman: Förarbeten:

Rättegångsbalken (1942:740)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Rättegångsbalken (1942:740)

» Läs rättegångsbalken (1942:740) (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 1942:740.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Förarbeten till rättegångsbalken (1942:740) och ändringar i lagen

Rättegångsbalk (1942:740)
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Förarbeten: rskr 1942:421
Ändring, SFS 1947:616
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §, 4 kap 2, 6, 13 §§, 7 kap 1–8 §§, 10 kap 1 §, 11 kap 2 §, 12 kap 11 §, 33 kap 3, 9, 18, 26 §§, 49 kap 4 §, 51 kap 5 §, 54 kap 9, 17 §§, 55 kap 5 §
Ändring, SFS 1948:71
Omfattning: ändr. 4 kap 1 §
Ändring, SFS 1948:401
Omfattning: ändr. 7 kap 7 §
Ändring, SFS 1948:453
Omfattning: ändr. 19 kap 1, 3, 4 §§, 20 kap 8 §, 24 kap 22 §, 31 kap 6 §, 47 kap 1 §
Ändring, SFS 1949:247
Omfattning: ändr. 33 kap 4 §
Ändring, SFS 1952:137
Omfattning: ändr. 6 kap 9 §
Ändring, SFS 1952:775
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §, 4 kap 3 §
Ändring, SFS 1953:352
Omfattning: ändr. 43 kap 11 §, 46 kap 11 §
Ändring, SFS 1954:234
Omfattning: ändr. 4 kap 5, 6 §§
Ändring, SFS 1954:432
Omfattning: upph. 48 kap 5 §; ändr. 17 kap 5, 9 §§, 19 kap 1, 7 §§, 20 kap 15 §, 30 kap 7, 12 §§, 36 kap 5 §, 48 kap 1, 4 §§, 49 kap 4 §, 50 kap 21, 22 §§, 51 kap 22 §, 59 kap 5 §
Ändring, SFS 1955:56
Omfattning: ändr. 6 kap 1 §, 30 kap 6 §
Ändring, SFS 1956:230
Omfattning: ändr. 12 kap 2, 3 §§
Ändring, SFS 1956:587
Omfattning: ändr. 1 kap 15 §, 30 kap 4, 7 §§, 43 kap 11 §, 45 kap 3 §, 46 kap 11 §, 50 kap 15 §, 51 kap 15 §
Ändring, SFS 1957:38
Omfattning: ändr. 23 kap 3, 20 §§
Ändring, SFS 1957:299
Omfattning: ändr. 19 kap 1, 2 §§
Ändring, SFS 1958:8
Omfattning: ändr. 1 kap 11, 12 §§, 6 kap 1, 9 §§, 29 kap 1, 3, 4, 6 §§
Ändring, SFS 1958:465
Omfattning: ändr. 1 kap 4, 5 §§
Ändring, SFS 1958:641
Omfattning: ändr. 4 kap 12, 13 §§, 20 kap 13 §, 21 kap 1 §, 36 kap 3 §
Ändring, SFS 1959:257
Omfattning: ändr. 4 kap 11 §, 23 kap 7 §, 59 kap 5 §
Ändring, SFS 1960:161
Omfattning: ändr. 6 kap 2 §, 33 kap 12 §, 36 kap 5 §
Ändring, SFS 1960:685
Omfattning: ändr. 20 kap 6 §
Ändring, SFS 1963:149
Omfattning: ändr. 1 kap 15 §, 3 kap 2 §, 4 kap 6, 8 §§, 8 kap 4, 6–8 §§, 33 kap 24 §, 50 kap 4, 9 §§, 51 kap 4, 9 §§, 52 kap 3, 8 §§, 55 kap 4, 9 §§, 56 kap 4, 9, 14 §§
Ändring, SFS 1963:257
Omfattning: ändr. 10 kap 17 § 6 p
Ändring, SFS 1964:166
Omfattning: ändr. 1 kap 4, 5, 11, 12 §§, 5 kap 1 §, 6 kap 1 §, 9 kap 8, 9 §§, 20 kap 6–8 §§, 21 kap 2 §, 23 kap 7, 22 §§, 24 kap 1, 3, 7 §§, 25 kap 1 §, 27 kap 2, 3, 16 §§, 28 kap 1, 11, 12, 14 §§, 29 kap 2, 3, §§, 30 kap 6, 9 §§, 31 kap 1, 10 §§, 36 kap 5 §, 46 kap 15 §, 48 kap 1–3 §§, 51 kap 21, 25 §§, 53 kap 2 §, 54 kap 12 §, 58 kap 3 §
Ändring, SFS 1964:330
Omfattning: ändr. 7 kap 7, 9 §§, 33 kap 24, 25 §§
Ändring, SFS 1964:646
Omfattning: upph. 4 kap 3 §; ändr. 1 kap 10, 13, 17 §§, 4 kap 2 §
Ändring, SFS 1965:585
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §, 3 kap 3 §, 7 kap 4 §, 19 kap 9 §, 20 kap 10 §, 22 kap 8 §, 23 kap 22 §
Ändring, SFS 1966:61
Omfattning: ändr. 36 kap 24 §
Ändring, SFS 1966:249
Omfattning: ändr. 1 kap 4, 11 §§, 48 kap 1 §, 59 kap 6 §; nya 59 kap 7, 8 §§
Ändring, SFS 1966:296
Omfattning: ändr. 20 kap 7 §
Ändring, SFS 1966:302
Omfattning: ändr. 24 kap 22, 24 §§
Ändring, SFS 1967:943
Omfattning: ändr. 20 kap 7 §
Ändring, SFS 1968:79
Omfattning: ändr. 7 kap 8 §, 54 kap 9 §
Ändring, SFS 1968:193
Omfattning: ändr. 5 kap 6, 8 §§, 7 kap 9 §, 36 kap 12 §, 48 kap; ny 59 kap 9 §
Ändring, SFS 1968:348
Omfattning: ändr. 10 kap 10, 17 §§
Ändring, SFS 1968:495
Omfattning: upph. 2 p övergångsbest. till 1965:585
Ändring, SFS 1969:101
Omfattning: ändr. 30 kap 5–7, 10 §§; nya 30 kap 14 §, 45 kap 18 §
Ändring, SFS 1969:102
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1969:101 såvitt avser 30 kap 5–7 §§
Ändring, SFS 1969:168
Omfattning: ändr. 5 kap 2 §
Ändring, SFS 1969:244
Omfattning: upph. 16 kap 7 §; ändr. 1 kap, 2 kap 2, 3 §§, 4 kap 2, 5, 6 §§, 6 kap 3 §, 10 kap 9, 17 §§, 16 kap 1, 3, 4 §§, 17 kap 9 §, 29 kap 3, 6 §§, 39 kap 4 §, 42 kap 20 §, 43 kap 11 §, 46 kap 11 §, 50 kap 15 §, 51 kap 15 §
Ändring, SFS 1969:414
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1969:244 såvitt avser 39 kap 4 §
Ändring, SFS 1969:505
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1968:193 såvitt avser 48 kap 11 §
Ändring, SFS 1969:511
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1969:244 såvitt avser 1 kap 4 § 2 st, 6 kap 3 §, 29 kap 3 §
Ändring, SFS 1969:588
Omfattning: ändr. 22 kap 2, 7 §§, 23 kap 3, 7, 18, 24 §§, 45 kap 4–6 §§
Ändring, SFS 1969:671
Omfattning: ändr. 21 kap 10 §, 31 kap 1 §
Ändring, SFS 1969:680
Omfattning: ändr. 36 kap 5 §
Ändring, SFS 1970:82
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1969:101
Ändring, SFS 1970:391
Omfattning: upph. övergångsbest. 3 p till 1969:244; ändr. övergångsbest. 7 p till 1969:244
Ändring, SFS 1970:429
Omfattning: upph. 33 kap 9–27 §§; ändr. 32 kap 2 §, 33 kap 4–8 §§
Förarbeten: prop. 1970:13 med förslag till ny delgivningslag m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1970:L1U17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 101
Ändring, SFS 1970:1002
Omfattning: ändr. 10 kap 10, 17 §§, 14 kap 5 §
Förarbeten: prop. 1970:145 med förslag till lag om införande av nya jordabalken, m. m. [ pdf |Paragraftecken ], bet. 1970:3LU81, rskr 444
Ändring, SFS 1971:218
Omfattning: upph. 3 kap 7 §, 54 kap 12, 17–19 §§, 55 kap 2 §, 56 kap 2 §; ändr. 3 kap 6 §, 16 kap 3 §, 17 kap 5 §, 29 kap 3 §, 42 kap 8 §, 50 kap 21, 25 §§, 54 kap 10, 11, 13–15 §§, 55 kap 4, 12 §§, 56 kap 4, 14 §§, 59 kap 3 §
Ändring, SFS 1971:240
Omfattning: ändr. 20 kap 7 §; ny 21 kap 11 §
Ändring, SFS 1971:317
Omfattning: ändr. 18 kap 8 §
Ändring, SFS 1971:480
Omfattning: ändr. 10 kap 10 §
Förarbeten: prop. 1971:12 med förslag till bostadsrättslag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1971:LU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 125
Ändring, SFS 1971:497
Omfattning: ändr. 33 kap 5 §
Ändring, SFS 1971:875
Omfattning: ändr. 4 kap 12, 13 §§, 20 kap 13 §, 21 kap 1 §, 36 kap 3 §
Ändring, SFS 1971:1060
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §
Ändring, SFS 1972:147
Omfattning: ändr. 3 kap 4–6, 8 §§, 33 kap 7 §; ny 3 kap 7 §
Ändring, SFS 1972:218
Omfattning: ändr. 3 kap 3 §
Förarbeten: prop. 1972:5 med förslag till skadeståndslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1972:LU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 192
Ändring, SFS 1972:430
Omfattning: upph. 8 kap 5 §; ändr. 8 kap 2 §, 17 kap 14 §, 18 kap 13 §, 21 kap 5, 10 §§, 23 kap 13, 15, 19 §§, 30 kap 12 §, 31 kap 1, 2, 9, 11 §§, 33 kap 5 §, 49 kap 4, 7 §§
Förarbeten: prop. 1972:4 med förslag till rättshjälpslag m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1972:JuU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 205
Ändring, SFS 1973:45
Omfattning: ändr. 45 kap 4 §
Förarbeten: prop. 1972:146 med förslag till lag om ändring i brottsbalken m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1973:JuU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1973:23
Ändring, SFS 1973:240
Omfattning: ändr. 4 kap 1, 12, 13 §§, 5 kap 7, 8 §§, 9 kap 5 §, 17 kap 9 §, 18 kap 8, 14 §§, 30 kap 7 §, 33 kap 1, 3 §§, 36 kap 3, 5 §§, 50 kap 3 §, 51 kap 3 §, 52 kap 2 §, 55 kap 3 §, 56 kap 3 §; ny 33 kap 9 §
Ändring, SFS 1973:649
Omfattning: ändr. 10 kap 9 §
Förarbeten: prop. 1973:32 med förslag till lag om ändring i giftermålsbalken, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1973:LU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1973:256
Ändring, SFS 1974:239
Omfattning: ändr. 5 kap 2 §, 20 kap 14 §
Förarbeten: prop. 1974:44 med förslag till lag om ändring i föräldrabalken, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1974:LU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1974:169
Ändring, SFS 1974:573
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 5, 10 §§, 2 kap 2, 4–7 §§, 3 kap 1–4, 6 §§, 4 kap 1, 2, 4 §§, 5 kap 6 §, 6 kap 1, 9, 10, 13 §§, 7 kap 1–4 §§, 8 kap 1 §, 12 kap 3, 10 §§, 17 kap 8 §, 18 kap 8 §, 19 kap 2 §, 20 kap 7, 10 §§, 21 kap 10 §, 22 kap 8 §, 23 kap 22, 24 §§, 28 kap 14 §, 30 kap 7, 14 §§, 31 kap 1 §, 36 kap 24, 25 §§, 40 kap 18 §, 45 kap 18 §, 48 kap 1, 4, 8, 9, 11, 14, 20 §§
Ändring, SFS 1974:574
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1972:147
Ändring, SFS 1974:831
Omfattning: ändr. 28 kap 13 §
Ändring, SFS 1974:1067
Omfattning: ändr. 27 kap 7 §
Förarbeten: prop. 1974:124 med förslag till lag om visst stöldgods m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1974:JuU29 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1974:298
Ändring, SFS 1975:240
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §
Förarbeten: prop. 1975:19 om lagstiftning om skydd mot avlyssning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1975:JuU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1975:90
Ändring, SFS 1975:403
Omfattning: ny 27 kap 14 a §
Ändring, SFS 1975:502
Omfattning: upph. 1 kap 7, 10 §§, 2 kap 7 §; ändr. 1 kap 6 §
Ändring, SFS 1975:589
Omfattning: ändr. 5 kap 6 §
Förarbeten: prop. 1975:26 om riktlinjer för invandrar- och minoritetspolitiken m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], InU 1975:6, rskr 1975:160
Ändring, SFS 1975:670
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §, 23 kap 22 §, 24 kap 1 §, 36 kap 5 §, 48 kap 5, 15 §§, 58 kap 1, 2 §§
Ändring, SFS 1975:1288
Omfattning: upph. 4 kap 7 §, 36 kap 12 §; ändr. 1 kap 3, 4 §§, 4 kap 5, 6, 8, 11 §§, 5 kap 7 §, 6 kap 2 §, 12 kap 3 §, 29 kap 1, 3, 6 §§, 36 kap 11, 13–15, 21 §§, 40 kap 9, 14 §§
Förarbeten: prop. 1975/76:64 med förslag till lag om ändring i rättegångsbalken m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], JuU 1975/76:18, rskr 1975/76:124
Ändring, SFS 1976:21
Rubrik: Lag (1976:21) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 30 kap. 9 §
Ändring, SFS 1976:560
Rubrik: Lag (1976:560) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §, 4 kap 5, 6, 8 §§, 29 kap 1, 3, 4, 7 §§, 30 kap 7 §; nya 2 kap 4 a §, 4 kap 7 §
Ändring, SFS 1976:567
Rubrik: Lag (1976:567) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: upph. 30 kap 14 §, 45 kap 18 §; ändr. 17 kap 7, 8, 9 §§
Förarbeten: prop. 1975/76:191 om avfattande av dom och slutligt beslut i tvistemål enligt formulär [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], JuU 1975/76:47, rskr 1975/76:395
Ändring, SFS 1976:602
Rubrik: Lag (1976:602) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §
Förarbeten: prop. 1975/76:105 med förslag till arbetsrättsreform m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil. 2), bet. 1975/76:InU45 [ pdf ], rskr 1975/76:404
Ändring, SFS 1976:1137
Rubrik: Lag (1976:1137) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 45 kap 10, 15, 16 §§, 48 kap 4, 9, 10 §§
Ändring, SFS 1977:943
Rubrik: Lag (1977:943) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 8 kap 4 §
Förarbeten: prop. 1977/78:2 om ändring i rättegångsbalken m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1977/78:JuU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1977/78:21
Ändring, SFS 1977:1020
Rubrik: Lag (1977:1020) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap 5, 8 §§, 37 kap 5 §, 49 kap 4 §
Ändring, SFS 1977:1145
Rubrik: Lag (1977:1145) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 10 kap 10 §
Ändring, SFS 1978:102
Rubrik: Förordning (1978:102) om ikraftträdande av lagen (1976:21) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1976:21
Ändring, SFS 1979:166
Rubrik: Lag (1979:166) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: upph. 4 p övergångsbest. till 1969:244; ändr. 1 kap 2 §
Ändring, SFS 1979:242
Rubrik: Lag (1979:242) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 17 kap 14 §, 30 kap 12 §, 31 kap 1 §, 33 kap 5 §, 49 kap 4, 7 §§, 52 kap 1 §, 54 kap 8 §, 56 kap 1 §
Ändring, SFS 1979:289
Rubrik: Lag (1979:289) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 5 kap 8 §, 6 kap 9 §, 21 kap 10 §
Förarbeten: prop. 1978/79:132 om tolktaxa [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1978/79:JuU33 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:289
Ändring, SFS 1979:681
Rubrik: Lag (1979:681) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 29 kap 2, 3 §§, 51 kap 25 §
Förarbeten: prop. 1978/79:212 om ändring i brottsbalken, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1978/79:JuU38 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:408
Ändring, SFS 1979:927
Rubrik: Lag (1979:927) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap 5 §
Ändring, SFS 1980:101
Rubrik: Lag (1980:101) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 5 kap 1, 4, 5 §§, 8 kap 4, 7 §§, 23 kap 14 §, 36 kap 5 §, 38 kap 8 §, 39 kap 5 §; ny 38 kap 9 §
Förarbeten: prop. 1979/80:2 med förslag till sekretesslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1979/80:KU37 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:179
Ändring, SFS 1980:262
Rubrik: Lag (1980:262) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 5 kap 9 §, 9 kap 5 §
Förarbeten: prop. 1979/80:87, bet. 1979/80:JuU37 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:283
Ändring, SFS 1980:378
Rubrik: Lag (1980:378) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 24 kap 21 §
Förarbeten: prop. 1979/80:96 med förslag till ny utlänningslag, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], AU 1979/80:27, rskr 1979/80:378
Ändring, SFS 1981:22
Rubrik: Lag (1981:22) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 51 kap 25 §
Förarbeten: prop. 1979/80:1 om socialtjänsten [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:SoU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:130
Ändring, SFS 1981:214
Rubrik: Lag (1981:214) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 21 kap 2 §, 27 kap 16 §, 29 kap 2, 3 §§, 51 kap 25 §
Ändring, SFS 1981:228
Rubrik: Lag (1981:228) om ändring i lagen (1981:22) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 51 kap 25 §
Ändring, SFS 1981:510
Rubrik: Lag (1981:510) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap 5, 8 §§, 49 kap 4 §
Ändring, SFS 1981:741
Rubrik: Lag (1981:741) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 18 kap 8 §
Förarbeten: prop. 1980/81:10 om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:NU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:429
Ändring, SFS 1981:828
Rubrik: Lag (1981:828) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 8 kap 2 §, 9 kap 8 §, 10 kap 17 §, 12 kap 3 §, 15 kap, 16 kap 6 §, 17 kap 14 §, 25 kap 1, 3 §§, 26 kap, 27 kap 10 §, 30 kap 12 §, 33 kap 5 §, 38 kap 5 §, 50 kap 5, 8 §§, 52 kap 7 §, 55 kap 5, 8 §§
Ändring, SFS 1981:1065
Rubrik: Lag (1981:1065) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 5 kap 9 §
Förarbeten: prop. 1980/81:114 om säkerhetskontroll vid domstolsförhandlingar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:JuU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:34
Ändring, SFS 1981:1088
Rubrik: Lag (1981:1088) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 6 §, 54 kap 13 §, 55 kap 4, 7, 11 §§, 56 kap 4, 7 §§; ny 54 kap 12 §
Ändring, SFS 1981:1093
Rubrik: Lag (1981:1093) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 6 kap 1 §, 30 kap 6 §
Förarbeten: prop. 1980/81:175 om förenklad domskrivning [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:JuU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:33
Ändring, SFS 1981:1285
Rubrik: Lag (1981:1285) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 20 kap 7 §; ny 20 kap 7 a §
Förarbeten: prop. 1981/82:41 om förundersökningsbegränsningar m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:JuU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:107
Ändring, SFS 1981:1289
Rubrik: Lag (1981:1289) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 21 kap 10 §
Förarbeten: prop. 1981/82:28 om ändringar i rättshjälpslagen (1972:429), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:JuU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:105
Ändring, SFS 1981:1294
Rubrik: Lag (1981:1294) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 23 kap 18, 21 §§, 24 kap 3, 5–9, 12, 14, 17, 22 §§, 25 kap 2, 5, 7 §§, 28 kap 13 §, 45 kap 14 §, 47 kap 9, 22 §§, 52 kap 1 §, 56 kap 1 §, rubr. till 25 kap
Förarbeten: prop. 1980/81:201 med förslag till ändring i rättegångsbalken m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:JuU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:54
Ändring, SFS 1981:1295
Rubrik: Lag (1981:1295) om ändring i lagen (1981:828) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 25 kap 1, 3 §§
Förarbeten: prop. 1980/81:201 med förslag till ändring i rättegångsbalken m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:JuU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:54
Ändring, SFS 1981:1312
Rubrik: Lag (1981:1312) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §, 20 kap 10 §, 22 kap 8 §
Förarbeten: prop. 1981/82:34 om åtal mot offentliga funktionärer m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:JuU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:103
Ändring, SFS 1982:184
Rubrik: Lag (1982:184) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 23 kap 1 §; ny 23 kap 4 a §
Förarbeten: prop. 1981/82:41 om förundersökningsbegränsningar m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:JuU33 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:160
Ändring, SFS 1982:201
Rubrik: Lag (1982:201) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 21 kap 3 §
Förarbeten: prop. 1981/82:57 om försvararjäv m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:JuU34 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:181
Ändring, SFS 1982:283
Rubrik: Lag (1982:283) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 45 kap 15 §, 46 kap 15 §
Ändring, SFS 1982:522
Rubrik: Lag (1982:522) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap 5, 8 §§, 49 kap 4 §
Förarbeten: prop. 1981/82:164 om ansvarighet för taltidningar [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:KU31 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:409
Ändring, SFS 1982:1114
Rubrik: Lag (1982:1114) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 8 kap 7 §
Förarbeten: prop. 1982/83:42 om advokatsamfundets disciplinära verksamhet [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:JuU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:84
Ändring, SFS 1982:1123
Rubrik: Lag (1982:1123) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §, 2 kap 4 §, 6 kap 1 §, 9 kap 9 §, 18 kap 14 §, 30 kap 10 §, 48 kap 4, 17 §§; ny 48 kap 12 a §
Förarbeten: prop. 1982/83:41 om ändringar i rättegångsbalken m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:JuU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:83
Ändring, SFS 1983:91
Rubrik: Lag (1983:91) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 8 kap 6 §
Ikraft: 1983‑04‑01
Förarbeten: prop. 1982/83:42 om advokatsamfundets disciplinära verksamhet [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:KU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:135
Ändring, SFS 1983:154
Rubrik: Lag (1983:154) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 31 kap 1 §
Ikraft: 1983‑05‑01
Förarbeten: prop. 1982/83:61 om ändringar i rättshjälpslagen (1972:429) m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:JuU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:172
Ändring, SFS 1983:370
Rubrik: Lag (1983:370) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: upph. 29 kap 7 §; ändr. 1 kap 3, 4 §§, 2 kap 4 a §, 4 kap 5, 14 §§, 29 kap 1, 3, 4, 6 §§, 49 kap 7 §
Ikraft: 1983‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1982/83:126 om underrätternas sammansättning m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:JuU32 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:314
Ändring, SFS 1983:497
Rubrik: Lag (1983:497) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap 5, 8 §§, 49 kap 4 §
Ikraft: 1983‑07‑01
Förarbeten: prop. 1982/83:137 om radiotidningar m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:KU34 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:333
Ändring, SFS 1983:920
Rubrik: Lag (1983:920) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 21 kap 3, 6, 10 §§, 23 kap 5 §, 31 kap 1, 2, 11 §§; ny 21 kap 3 a §
Ikraft: 1984‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1983/84:23 om rätten till offentlig försvarare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:JuU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:50
Ändring, SFS 1983:999
Rubrik: Lag (1983:999) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: upph. 7 kap 7 §; ändr. 7 kap 5 §
Ikraft: 1985‑07‑01
Förarbeten: prop. 1982/83:158 om åklagarväsendets regionala organisation m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:JuU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:35
Ändring, SFS 1984:131
Rubrik: Lag (1984:131) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §, 2 kap 4 §, 5 kap 8 §, 9 kap 7 §, 36 kap 1 §, 42 kap 4, 5 §§, 47 kap 4, 5 §§, 50 kap 7, 8, 20, 21 §§, 51 kap 7, 8, 14, 19–21 §§, 52 kap 1, 6 §§, 55 kap 7, 12 §§, 56 kap 7 §, rubr. till 9 kap; nya 9 kap 10 §, 42 kap 8 a §
Ikraft: 1984‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1983/84:78 om ändringar i rättegångsbalken m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:JuU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:152
Ändring, SFS 1984:388
Rubrik: Lag (1984:388) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 9 §, 28 kap 2 §
Ikraft: 1984‑10‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:111 med förslag till polislag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:JuU27 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:331
Ändring, SFS 1984:400
Rubrik: Lag (1984:400) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ny 20 kap 15 a §
Ikraft: 1984‑07‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:105 om ändring i brottsbalken m.m. (sexualbrotten) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:JuU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:332
Ändring, SFS 1984:722
Rubrik: Förordning (1984:722) om ikraftträdande av lagen (1984:388) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1984:388
Ikraft: 1984‑10‑01
Ändring, SFS 1984:955
Rubrik: Lag (1984:955) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 23 kap 9 §
Ikraft: 1985‑01‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:187 om utredning av brott av barn under 15 år [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:JuU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:37
Ändring, SFS 1985:13
Rubrik: Lag (1985:13) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 20 kap 7 §, 23 kap 4 a §; ny 20 kap 7 b §
Ikraft: 1985‑04‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:3 om åtalsunderlåtelse [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:JuU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:72
Ändring, SFS 1985:267
Rubrik: Lag (1985:267) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 28 kap 2, 4, 5 §§, 33 kap 1 §; nya 33 kap 10–12 §§
Ikraft: 1985‑07‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:109 om effektivare delgivning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:216
Ändring, SFS 1985:355
Rubrik: Lag (1985:355) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 8 kap 2 §
Ikraft: 1985‑07‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:90 om kontroll av rådgivare, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:NU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:243
Ändring, SFS 1985:374
Rubrik: Lag (1985:374) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap 5 §
Ikraft: 1985‑07‑01
Ändring, SFS 1985:415
Rubrik: Lag (1985:415) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: nuvarande 2 kap 4 a § betecknas 2 kap 4 b §; ändr. 1 kap 8 §, 49 kap 4 §; nya 1 kap 7 §, 2 kap 4 a §, 4 kap 10 a §
Ikraft: 1985‑07‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:178 om domstolarna och eko-brotten m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:JuU39 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:360
Ändring, SFS 1985:657
Rubrik: Lag (1985:657) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap 5 §
Ikraft: 1985‑08‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:133 om skärpningar av statistiksekretessen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:KU29 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:396
Ändring, SFS 1985:934
Rubrik: Lag (1985:934) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 8 §, 4 kap 2 §
Ikraft: 1986‑01‑01
Ändring, SFS 1985:1058
Rubrik: Lag (1985:1058) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap 5 §
Ikraft: 1986‑01‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:208 om ansvarighet för lokala kabelsändningar, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:KU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:74
Ändring, SFS 1986:120
Rubrik: Lag (1986:120) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §, 2 kap 4 §, 26 kap 1 §, 48 kap 5 §
Ikraft: 1986‑07‑01
Förarbeten: prop. 1985/86:23 om ändring i brottsbalken m.m. (företagsbot) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:JuU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:110
Ändring, SFS 1986:649
Rubrik: Lag (1986:649) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §, 24 kap 22 §, 48 kap 5, 15 §§
Ikraft: 1987‑06‑01
Förarbeten: prop. 1985/86:9 om lag om disciplinförseelser av krigsmakt m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:JuU24 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:213
Ändring, SFS 1986:1010
Rubrik: Lag (1986:1010) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 27 kap 7 §
Ikraft: 1987‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:6 om förverkande m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:JuU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:43
Ändring, SFS 1987:328
Rubrik: Lag (1987:328) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 18 kap 8 §
Ikraft: 1987‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:72 om ändring i räntelagen (1975:635) m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:LU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:270
Ändring, SFS 1987:448
Rubrik: Lag (1987:448) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 42 kap 3, 4 §§, 47 kap 3, 4 §§
Ikraft: 1987‑07‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:26 om avgifter vid de allmänna domstolarna [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:JuU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:89
Ändring, SFS 1987:681
Rubrik: Lag (1987:681) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §
Ikraft: 1988‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:90 om ny konkurslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:LU32 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:320
Ändring, SFS 1987:747
Rubrik: Lag (1987:747) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: upph. 20 kap 15 a §, 37 kap 4, 5 §§, 39 kap 3 §, 40 kap 13, 15 §§, 42 kap 8 a §; ändr. 1 kap 9 §, 2 kap 4 §, 6 kap 6, 9 §§, 9 kap 5, 8, 9 §§, 10 kap 20 §, 11 kap 5 §, 12 kap 6, 14 §§, 13 kap 3 §, 14 kap 3–5, 7 §§, 16 kap 3 §, 17 kap 2 §, 18 kap 14 §, 19 kap 7 §, 20 kap 15 §, 21 kap 2 §, 23 kap 18, 24 §§, 30 kap 2 §, 32 kap 6, 7 §§, 33 kap 9 §, 35 kap 13, 14 §§, 36 kap 1, 7, 16–20, 22, 23 §§, 37 kap 1–3 §§, 38 kap 6 §, 39 kap 2 §, 40 kap 11, 16 §§, 42 kap 1, 2, 6–18, 20, 21 §§, 43 kap 3–5, 8, 10, 11, 13 §§, 44 kap 10 §, 45 kap 7, 10, 13 §§, 46 kap 3–8, 11, 13, 15 §§, 47 kap 2, 6–12, 19, 20, 22, 23 §§, 49 kap 3 §, 50 kap 1, 2, 4, 15 §§, 51 kap 15 §, 52 kap 10 § 54 kap 8 §, rubr.till 37, 42, 44 kap; nya 1 kap 3 a §, 10 kap 8 a §, 14 kap 7 a §, 18 kap 8 a §, 43 kap 14 §, 44 kap 7 a §, 46 kap 17 §, 49 kap 12–15 §§, 50 kap 10 a §, 52 kap 9 a §
Ikraft: 1988‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:89 om ett reformerat tingsrättsförfarande [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:JuU31 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:278
Ändring, SFS 1987:792
Rubrik: Lag (1987:792) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 10 kap 9 §
Ikraft: 1988‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:86 om följdlagstiftning till äktenskapsbalken m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:LU26 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:247
Ändring, SFS 1987:1097
Rubrik: Lag (1987:1097) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 17 kap 9 §, 30 kap 7 §
Ikraft: 1988‑01‑01
Ändring, SFS 1987:1211
Rubrik: Lag (1987:1211) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 19 kap 12 §, 24 kap, 25 kap 1 §, 51 kap 8, 13 §§, 52 kap 10 §, 54 kap 5 §, 55 kap 15 §
Ikraft: 1988‑04‑12 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:112 om anhållande och häktning, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:JuU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:30
Ändring, SFS 1987:1345
Rubrik: Lag (1987:1345) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 58 kap 2, 3 §§
Ikraft: 1988‑02‑01
Ändring, SFS 1988:6
Rubrik: Lag (1988:6) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 22 kap 2, 5 §§, 35 kap 5 §
Ikraft: 1988‑02‑01
Ändring, SFS 1988:27
Rubrik: Förordning (1988:27) om ikraftträdande av lagen (1987:1211) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1987:1211
Ikraft: 1988‑04‑12
Ändring, SFS 1988:167
Rubrik: Lag (1988:167) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 8 kap 2, 7 §§
Ikraft: 1988‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1987/88:26 om ändring i rättegångsbalken (advokatfrågor) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:JuU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:192
Ändring, SFS 1988:214
Rubrik: Lag (1988:214) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ny 21 kap 10 a §
Ikraft: 1988‑07‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:73 om förbättringar inom rättshjälpssystemet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:JuU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:193
Ändring, SFS 1988:257
Rubrik: Lag (1988:257) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap 5 §
Ikraft: 1988‑07‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:89 om begränsningar i vittnesplikten [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:JuU35 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:238
Ändring, SFS 1988:610
Rubrik: Lag (1988:610) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 20 kap 15 §, 23 kap 5, 10, 11 §§, 49 kap 7 §
Ikraft: 1988‑07‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:107 om målsägandebiträde [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:JuU33 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:318
Ändring, SFS 1988:616
Rubrik: Lag (1988:616) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 5–8 §§
Ikraft: 1989‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1987/88:138 om val av nämndemän, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:JuU38 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:360
Ändring, SFS 1988:820
Rubrik: Lag (1988:820) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 48 kap 4 §
Ikraft: 1988‑07‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:135 om åtgärder mot unga lagöverträdare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:JuU36 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:403
Ändring, SFS 1988:943
Rubrik: Lag (1988:943) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 20 kap 7 §, 51 kap 25 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Ändring, SFS 1988:1260
Rubrik: Lag (1988:1260) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 1, 10 a, 13 §§, 8 kap 2 §, 10 kap 7 §, 12 kap 2 §, 20 kap 14 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:124 om god man och förvaltare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:LU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1988:1328
Rubrik: Lag (1988:1328) om ändring i lagen (1988:616) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 6 § i 1988:616
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:124 om god man och förvaltare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:LU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1988:1369
Rubrik: Lag (1988:1369) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 29 kap 2–4 §§
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1988/89:2 om omröstning i brottmål, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:JuU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:24
Ändring, SFS 1988:1370
Rubrik: Lag (1988:1370) om ändring i lagen (1988:943) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 51 kap 25 § i 1988:943
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1988/89:2 om omröstning i brottmål, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:JuU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:24
Ändring, SFS 1988:1451
Rubrik: Lag (1988:1451) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 58 kap 4, 6–8, 12 §§, 59 kap 2 §; nya 58 kap 10 a, 13, 14 §§, 59 kap 4 a §
Ikraft: 1989‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1987/88:58 om rätten att besluta om resning m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:JuU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:33
Ändring, SFS 1989:113
Rubrik: Lag (1989:113) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 56 kap 14 §
Ikraft: 1989‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1989:352
Rubrik: Lag (1989:352) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 5, 6 §§, 49 kap 1 §, 54 kap 1, 9, 11, 13 §§, 55 kap 12 §, 56 kap 12 §, rubr. till 56 kap; nya 42 kap 17 a §, 54 kap 2 a, 11 a §§, 55 kap 12 a §, 56 kap 15–17 §§
Ikraft: 1989‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1988/89:78 om högsta domstolen och rättsbildningen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:JuU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:260
Ändring, SFS 1989:650
Rubrik: Lag (1989:650) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: upph. 27 kap 16 §; ändr. 24 kap 1, 3 §§, 25 kap 1 §, 26 kap 1 §, 27 kap 1, 7 §§, 28 kap 13 §, 51 kap 13 §, rubr. till 27 kap; nya 27 kap 18–24 §§, 28 kap 3 a §
Ikraft: 1989‑09‑01
Förarbeten: prop. 1988/89:124 om vissa tvångsmedelsfrågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:JuU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:313
Ändring, SFS 1989:656
Rubrik: Lag (1989:656) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 1 kap 3, 3 a, 8 §§, 2 kap 4 §, 10 kap 8 a §, 12 kap 9 §, 18 kap 8 a §, 35 kap 13 §, 47 kap 3, 4 §§, 49 kap 1, 9, 12, 14 §§, 50 kap 10, 12, 25, 26, 28 §§, 51 kap 10, 12, 26, 28 §§, 54 kap 1 §, 55 kap 15 §, 59 kap 1, 2 §§; nya 1 kap 3 b, 3 c, 3 d §§, 51 kap 23 a §
Ikraft: 1989‑09‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1988/89:95 om ändringar i rättegångsbalken m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:288
Ändring, SFS 1990:319
Rubrik: Lag (1990:319) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §
Ikraft: 1990‑07‑01
Ändring, SFS 1990:443
Rubrik: Lag (1990:443) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: upph. 1 kap 7 §; ändr. 1 kap 8 §, 17 kap 5, 15 §§, 23 kap 14 §, 28 kap 4, 5 §§, 30 kap 13 §, 31 kap 1–6, 10, 11 §§, 48 kap 12 a §, 49 kap 12 §, 50 kap 3 §, 51 kap 3 §, 52 kap 1, 2 §, 55 kap 3, 12 a §, 56 kap 3 §; nya 18 kap 16 §, 49 kap 1 a §, 54 kap 1 a §
Ikraft: 1990‑07‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:71 om några processrättsliga frågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:JuU32 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:292
Ändring, SFS 1990:747
Rubrik: Lag (1990:747) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 44 kap 10 §; nya 18 kap 3 a §, 44 kap 7 b §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:85 om ny summarisk process [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:JuU31 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:311
Ändring, SFS 1990:1128
Rubrik: Lag (1990:1128) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 10 kap 10 §
Ikraft: 1991‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1990/91:32 om fastighetsdomstolar, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:JuU7, rskr 1990/91:62
Ändring, SFS 1990:1411
Rubrik: Lag (1990:1411) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 33 kap 2 §
Ikraft: 1991‑02‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:11 om några delgivningsfrågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:JuU8, rskr 1990/91:90
Ändring, SFS 1991:241
Rubrik: Lag (1991:241) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 9 kap 1, 2, 3, 5, 6 §§, 48 kap 4 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:68 om ändring i brottsbalken m.m. (böter) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1991:362
Rubrik: Förordning (1991:362) om ikraftträdande av lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning, lagen (1990:747) om ändring i rättegångsbalken och lagen (1990:748) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1990:747
Ändring, SFS 1991:364
Rubrik: Lag (1991:364) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 8 kap 2, 7 §§, 12 kap 2 §, 31 kap 1 §
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1991:485
Rubrik: Lag(1991:485) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 6 §, 10 kap 1 §
Ikraft: 1991‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1990/91:153 om ny folkbokföringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1991:666
Rubrik: Lag (1991:666) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 23 kap 8 §; ny 28 kap 2 a §
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:129 om ändringar i rättegångsbalken m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:JuU36, rskr 1990/91:324
Ändring, SFS 1991:847
Rubrik: Lag (1991:847) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 1 kap 3 d §, 18 kap 8 a §, 42 kap 11, 18 §§
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:878
Rubrik: Förordning (1991:878) om ikraftträdande av viss följdlagstiftning med anledning av den nya summariska processen
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1991:847
Ändring, SFS 1991:1139
Rubrik: Lag (1991:1139) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 20 kap 7 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:58 om psykiatrisk tvångsvård, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:JuU34, rskr 1990/91:330
Ändring, SFS 1991:1549
Rubrik: Lag (1991:1549) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §, 21 kap 3 §, 36 kap 4, 13 §§, 46 kap 15 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:194 om förverkande av rätt att ta arv, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:LU11, rskr 1991/92:42
Ändring, SFS 1991:1561
Rubrik: Lag (1991:1561) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap 5, 8 §§, 49 kap 4 §
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1819
Rubrik: Lag (1991:1819) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 4 §, 4 kap 2 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1992:340
Rubrik: Lag (1992:340) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap 5 §
Ikraft: 1993‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:85 Ny kyrkolag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:KU32, rskr 1991/92:222
Ändring, SFS 1992:374
Rubrik: Lag (1992:374) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 49 kap 4 §, 51 kap 8 §
Ikraft: 1992‑07‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:109 om utvidgad användning av samhällstjänst m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:Ju24, rskr 1991/92:259
Ändring, SFS 1992:1511
Rubrik: Lag (1992:1511) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: upph. 33 kap 7 §; ändr. 8 kap 2, 7 §§, 12 kap 2, 3 §§, 21 kap 3 §, 33 kap 8 §, ny 8 kap 9 §
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
CELEX-nr: 389L0048 [ pdf ], 377L0249 [ pdf ]
Ändring, SFS 1993:10
Rubrik: Lag (1993:10) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 31 kap. 1 §
Ikraft: 1993‑03‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:200
Rubrik: Lag (1993:200) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 48 kap 2, 4 §§
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1993:348
Rubrik: Lag (1993:348) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 13 §, 46 kap 11 §
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:393
Rubrik: Lag (1993:393) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 20 kap 7 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1993:512
Rubrik: Lag (1993:512) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §; ny 1 kap 3 e §
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1993:514
Rubrik: Lag (1993:514) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 5 §, 16 kap 3 §, 49 kap 12 §, 51 kap 4 §; nya 49 kap 12 a §, 51 kap 10 a §
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:515
Rubrik: Lag (1993:515) om ändring i lagen (1993:512) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 4 § i 1993:512
Ändring, SFS 1993:602
Rubrik: Lag (1993:602) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 27 kap 3, 4, 9, 11, 18, 19 §§; ny 27 kap 25 §
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1993:1408
Rubrik: Lag (1993:1408) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 24 kap 21 §, 27 kap 4 §, 28 kap 11, 12, 13 §§, 49 kap 4 §, 52 kap 1, 7 §§, 54 kap 5 §, 56 kap 1 §; ny 24 kap 5 a §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1992:1511
Ändring, SFS 1994:420
Rubrik: Lag (1994:420) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 20 kap 15 §, 23 kap 10 §, 36 kap 10 §, 45 kap 9, 16, 48 kap 2, 11 §§, 51 kap 8, 10 §§, 55 kap 8, 10 §§
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:452
Rubrik: Lag (1994:452) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 24 kap 21 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1034
Rubrik: Lag (1994:1034) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: upph. 32 kap 7 §, 50 kap 30 §, 51 kap 31 §; ändr. 3 kap 4, 6, 7 §§, 8 kap 4, 8 §§, 17 kap 7, 12, 13 §§, 30 kap 5, 10, 11 §§, 32 kap 2 §, 33 kap 3 §, 42 kap 17 a §, 49 kap, 50 kap 1–25, 27, 29 §§, 51 kap 1–23, 24, 25, 27, 29, 30 §§, 52, 53, 54, 55, 56, 57 kap, 58 kap 11 §, 59 kap, rubr. före 50, 51 kap
Ikraft: 1994‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1412
Rubrik: Lag (1994:1412) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 23 kap 1, 3, 8, 22 §§, 27 kap 7 §, 48 kap 2, 4, 5, 6, 9, 10 §§; ny 48 kap 5 a §
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1435
Rubrik: Lag (1994:1435) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 10 kap 7 §
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1620
Rubrik: Lag (1994:1620) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 6, 8 §§
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:315
Rubrik: Lag (1995:315) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 3 §, 20 kap 10 §
Ikraft: 1995‑05‑01
Ändring, SFS 1995:491
Rubrik: Lag (1995:491) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 28 kap 13 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:495
Rubrik: Lag (1995:495) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:637
Rubrik: Lag (1995:637) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 28 kap 2, 4, 5 §§, 33 kap 6 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:975
Rubrik: Lag (1995:975) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 21 kap 10 §
Ikraft: 1995‑08‑01
Ändring, SFS 1995:1162
Rubrik: Förordning (1995:1162) om ikraftträdande av lagen (1994:1412) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ikrafttr. av SFS 48 kap 2, 4, 5, 5 a, 6, 9, 10 §§ i 1994:1412
Ikraft: 1995‑12‑01
Ändring, SFS 1995:1230
Rubrik: Lag (1995:1230) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 27 kap 18, 19, 20, 21, 25 §§
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1995:1310
Rubrik: Lag (1995:1310) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 24 kap 12, 13, 17, 19 §§
Ikraft: 1996‑02‑01
Ändring, SFS 1996:142
Rubrik: Lag (1996:142) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap 5 §
Ikraft: 1996‑04‑01
Ändring, SFS 1996:157
Rubrik: Lag (1996:157) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 4, 5, 6 §§, 55 kap 11 §, 58 kap 6 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1996:247
Rubrik: Lag (1996:247) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 6 kap 11, 12, 13 §§, 17 kap 10 §, 30 kap 8 §; nya 10 kap 20 a §, 19 kap 11 a §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1996:415
Rubrik: Lag (1996:415) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 27 kap 25 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1996:1024
Rubrik: Lag (1996:1024) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 44 kap 7 b, 10 §§
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1996:1462
Rubrik: Lag (1996:1462) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 48 kap 2, 4, 10 §§, 59 kap 7 §
Ikraft: 1997‑07‑01
Ändring, SFS 1996:1624
Rubrik: Lag (1996:1624) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 17 kap 14 §, 18 kap 8 a, 13 §§, 21 kap 10 §, 23 kap 13, 15, 19 §§, 30 kap 12 §, 31 kap 1, 2, 11 §§, 33 kap 5 §, 36 kap 24 §, 48 kap 2 §, 49 kap 5, 8 §§; nya 11 kap 6 §, 21 kap 12 §
Ikraft: 1997‑12‑01
Ändring, SFS 1997:228
Rubrik: Lag (1997:228) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 7 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1997:273
Rubrik: Lag (1997:273) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 8 kap 6, 7, 8 §§
Ikraft: 1997‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:298
Rubrik: Lag (1997:298) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap 5 §
Ikraft: 1997‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:314
Rubrik: Lag (1997:314) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap 5 §
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1997:391
Rubrik: Lag (1997:391) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 1 kap 3 b, 8 §§, 2 kap 4 §
Ikraft: 1997‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:726
Rubrik: Lag (1997:726) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 20 kap 7 §
Ikraft: 1997‑11‑01
Ändring, SFS 1998:24
Rubrik: Lag (1998:24) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 9 kap 10 §, 23 kap 9 §, 24 kap 8, 9, 22 §§
Ikraft: 1998‑04‑01
Ändring, SFS 1998:601
Rubrik: Lag (1998:601) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 24 kap 5 a, 14, 21, 24 §§, 49 kap 5 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Förarbeten: prop. 1997/98:104 Behandlingen av häktade (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1997/98:JuU22, rskr. 1997/98:227
Ändring, SFS 1998:605
Rubrik: Lag (1998:605) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 29 kap 2 §, 30 kap 6 §, 48 kap 4 §, 51 kap 13, 25 §§
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1573
Rubrik: Lag (1998:1573) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 27 kap 8 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Förarbeten: prop. 1997/98:168 Godtrosförvärv (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:LU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:21
Ändring, SFS 1998:1800
Rubrik: Lag (1998:1800) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] utg.omr. 4, bet. 1998/99:JuU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:80
Ändring, SFS 1999:72
Rubrik: Lag (1999:72) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 23 kap 21 §, 28 kap 3 §
Ikraft: 1999‑04‑01
Ändring, SFS 1999:84
Rubrik: Lag (1999:84) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: upph. 9 kap 9 §; ändr. 2 kap 4 §, 3 kap 6 §, 6 kap 6 §, 17 kap 15 §, 30 kap 13 §, 49 kap 8 §, 50 kap 10, 13, 16, 21, 22 §§, 51 kap 8, 10, 13 §§, 52 kap 7 §, 55 kap 8 §, 56 kap 7, 13 §§, 58 kap 6 §; nya 32 kap 7 §, 50 kap 12 a §
Ikraft: 1999‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:117
Rubrik: Lag (1999:117) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 10 kap 18 §; ny 10 kap 17 a §
Ikraft: 1999‑04‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:35 Ny lag om skiljeförfarande (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:JuU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:142
Ändring, SFS 1999:293
Rubrik: Lag (1999:293) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap 5 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 1999:791
Rubrik: Lag (1999:791) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 8 kap 2, 3, 7, 8, 9 §§; nya 8 kap 2 a, 10, 11 §§
Ikraft: 2000‑01‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:108 Advokaters etableringsrätt (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:JuU24 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:4, EGTL77/98 s36
CELEX-nr: 398L0005 [ pdf ]
Ändring, SFS 2000:172
Rubrik: Lag (2000:172) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: upph. 1 kap 9 §, nuvarande 6 kap, 33 kap 5 §; ändr. 8 kap 2, 4, 7 §§, 12 kap 9 §, 14 kap 7 §, 15 kap 3 §, 18 kap 8 a §, 19 kap 12 §, 25 kap 7 §, 35 kap 13 §, 42 kap 6, 11, 18, 20 §§, 43 kap 3, 11, 13 §§, 44 kap 9 §, 46 kap 3, 11, 13 §§, 47 kap 6, 22, 24 §§, 50 kap 17 §, 51 kap 17 §; nya 6 kap, 42 kap 15 a §, 44 kap 7 c §
Ikraft: 2000‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:299
Rubrik: Lag (2000:299) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 48 kap 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17 §§
Ikraft: 2000‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:564
Rubrik: Lag (2000:564) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §, 9 kap 7 §, 31 kap 4 §, 33 kap 9 §, 36 kap 23 §, 40 kap 16 §
Ikraft: 2000‑10‑01
Ändring, SFS 2000:1234
Rubrik: Lag (2000:1234) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 27 kap 19 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:124 En ny smugglingslag m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:JuU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:28
Ändring, SFS 2000:1455
Rubrik: Lag (2000:1455) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §
Ikraft: 2001‑03‑01
Ändring, SFS 2001:57
Rubrik: Lag (2001:57) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 8 kap 2, 9, 10, 11 §§, 12 kap 2 §, 33 kap 8 §
Ikraft: 2002‑06‑01
Ändring, SFS 2001:177
Rubrik: Lag (2001:177) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 5 kap 9 §
Ikraft: 2001‑07‑01
Förarbeten: prop. 2000/01:32 Säkerhetskontroll i domstol (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:JuU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:185
Ändring, SFS 2001:235
Rubrik: Lag (2001:235) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap 1 §, 45 kap 14, 15 §§, 46 kap 15 §; ny 46 kap 15 a §
Ikraft: 2001‑07‑01
Ändring, SFS 2001:280
Rubrik: Lag (2001:280) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 §§, rubr. till 7 kap; ny 7 kap 7 §
Ikraft: 2002‑01‑01
Förarbeten: prop. 2000/01:92 7 kap. rättegångsbalken (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:207
Ändring, SFS 2001:355
Rubrik: Lag (2001:355) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 27 kap 8 §
Ikraft: 2001‑07‑01
Ändring, SFS 2001:364
Rubrik: Lag (2001:364) om ändring i lagen (2001:57) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 8 kap 2 §
Förarbeten: bet. 2000/01:LU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:246
Ändring, SFS 2001:366
Rubrik: Lag (2001:366) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 8 kap 2 §
Ikraft: 2001‑07‑01
Ändring, SFS 2001:455
Rubrik: Lag (2001:455) om ändring i rätttegångsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap 5 §
Ikraft: 2002‑01‑01
Förarbeten: prop. 2000/01:80 Ny socialtjänstlag m.m. (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:SoU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:259
Ändring, SFS 2002:144
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2001:57
Ändring, SFS 2002:334
Rubrik: Lag (2002:334) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 8 kap 2, 7 §§
Ikraft: 2002‑07‑01
Ändring, SFS 2002:381
Rubrik: Lag (2002:381) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ny 9 kap 9 §
Ikraft: 2002‑07‑01
Ändring, SFS 2002:440
Rubrik: Lag (2002:440) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 23 kap 7 §, 45 kap 1, 6 §§; nya 23 kap 6 a, 6 b §§
Ikraft: 2002‑07‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:147 Snabbare lagföring (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:JuU24 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:249
Ändring, SFS 2002:996
Rubrik: Lag (2002:996) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 1 kap 2, 3 e §§
Ikraft: 2003‑01‑01
Ändring, SFS 2003:163
Rubrik: Lag (2003:163) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 27 kap 6, 8 §§; nya 27 kap 4 a, 11 a §§
Ikraft: 2003‑07‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:17 Förvärv av stöldgods i god tro (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:LU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:122
Ändring, SFS 2003:338
Rubrik: Lag (2003:338) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 2 §
Ikraft: 2003‑07‑01
Ändring, SFS 2003:391
Rubrik: Lag (2003:391) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 27 kap 25 §
Ikraft: 2003‑07‑25
Ändring, SFS 2003:1146
Rubrik: Lag (2003:1146) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 27 kap 18, 19, 20 21 §§; nya 27 kap 26, 27, 28, 29, 30 §§, rubr. närmast före 27 kap 26 §
Ikraft: 2004‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:1149
Rubrik: Lag (2003:1149) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 4 §
Ikraft: 2004‑01‑01
Ändring, SFS 2004:402
Rubrik: Lag (2004:402) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 4, 7 §§, 49 kap 13 §, 54 kap 9 §
Ikraft: 2004‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:504
Rubrik: Lag (2004:504) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 23 kap 22 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Ändring, SFS 2004:1264
Rubrik: Lag (2004:1264) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 2, 5, 6, 7 §§
Ikraft: 2005‑01‑01
Förarbeten: prop. 2004/05:26 En ny åklagarorganisation (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:JuU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:107
Ändring, SFS 2005:72
Rubrik: Lag (2005:72) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 31 kap 11 §
Ikraft: 2005‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:195
Rubrik: Lag (2005:195) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 6 §
Ikraft: 2005‑06‑01
Ändring, SFS 2005:282
Rubrik: Lag (2005:282) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 27 kap 8 §
Ikraft: 2005‑07‑01
Ändring, SFS 2005:438
Rubrik: Lag (2005:438) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 20 kap 13 §
Ikraft: 2005‑07‑01
Ändring, SFS 2005:504
Rubrik: Lag (2005:504) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 27 kap 24 §; ny 27 kap 23 a §
Ikraft: 2005‑07‑01
Ändring, SFS 2005:683
Rubrik: Lag (2005:683) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: upph. 42 kap 10 §, 46 kap 7 §, 47 kap 10 §, 50 kap 11 §, 51 kap 11 §, 52 kap 10 §; ändr. 2 kap 4 §, 5 kap 9 §, 6 kap 4, 6 §§, 9 kap 5 §, 35 kap 6, 7, 9, 13, 14 §§, 36 kap 16, 18, 19 §§, 38 kap 6 §, 39 kap 2 §, 42 kap 6, 12, 16, 20 §§, 43 kap 5, 7, 8, 9, 13 §§, 44 kap 1, 2, 3, 4, 7 §§, 45 kap 4, 13 §§, 46 kap 6, 9, 10 §§, 47 kap 6, 12, 13, 14, 17, 20, 24 §§, 49 kap 2, 12, 113, 14 §§, 50 kap 4, 7, 8, 9, 10, 12 a, 17, 18, 19, 23 §§, 51 kap 4, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 23 §§, 52 kap 6, 7, 11 §§, 54 kap 2 §, 55 kap 7, 8, 14, 15 §§, rubr. till 5, 45, 49, 54 kap; nya 5 kap 10, 11, 12 §§, 6 kap 6 a §, 45 kap 10 a §, 49 kap 14 a §, 50 kap 7 a §, 51 kap 7 a §, 52 kap 6 a §
Ikraft: 2008‑11‑01
Ändring, SFS 2005:878
Rubrik: Lag (2005:878) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 28 kap 12, 13 §§; nya 28 kap 12 a, 12 b §§
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2005:1059
Rubrik: Lag (2005:1059) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 1 kap 3 e §
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2006:47
Rubrik: Lag (2006:47) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §
Ikraft: 2006‑11‑01
Ändring, SFS 2006:83
Rubrik: Lag (2006:83) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 9 §, 48 kap 20 §, rubr. till 7 kap
Ikraft: 2006‑04‑01
Ändring, SFS 2006:284
Rubrik: Lag (2006:284) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 48 kap 2, 4, 5 §§
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:459
Rubrik: Lag (2006:459) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 42 kap 6, 17 §§
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:465
Rubrik: Lag (2006:465) om ändring i lagen (2005:683) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 42 kap 6 § i 2005:683
Ändring, SFS 2006:501
Rubrik: Lag (2006:501) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 48 kap 16, 17 §§
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:513
Rubrik: Lag (2006:513) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap 5, 6 §§
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:850
Rubrik: Lag (2006:850) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 6, 7, 8, 9 §§; nya 4 kap 7 a, 8 a, 8 b §§
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:859
Rubrik: Lag (2006:859) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap 5 §
Ikraft: 2006‑10‑01
Ändring, SFS 2006:890
Rubrik: Lag (2006:890) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 29 kap 2 §, 51 kap 25 §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2006:902
Rubrik: Lag (2006:902) om ändring i rättegångsbalken
Omfattning: ändr. 33 kap 9 §
Ikraft: 2008‑12‑12
Förarbeten: