: : : : :

Arbetsdomstolens domarBarbro Palmerlund På Wikipedia

( 3 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Arbetstagarledamot ]

Barbro Palmerlund
Aktivitet som arbetstagarledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
3 st.1 st.33,3%1997–2003

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 33,3% ( 1 / 3 st. )
[ i 1 / 1 fall ( 100,0% ) har Barbro Palmerlund själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 33,3% ( 1 / 3 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstans : Sollentuna tingsrätt

Underinstans : Sollentuna tingsrätt

Barbro Palmerlund har dömt refererade avgöranden med :
14 ledamöter ♀ 5 ♂ 9
3 sekreterare ♀ 3 ♂ 0
6 parter
4 ombud ♀ 0 ♂ 4

Förordnanden i Arbetsdomstolen :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Ersättare för arbetstagarledamot1995-07-012004-06-309 år
Förordnad i sammanlagt 9 år.

Utsedd efter förslag av Landsorganisationen i Sverige.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Barbro Palmerlund som arbetstagarledamot sedan 1993 ( 3 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2003 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2003 nr 15 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Beslut ]

| |  ]

Sammanfattning :

Enligt 2 kap. 1 § arbetstvistlagen skall Arbetsdomstolen ta upp och avgöra tvister som väcks av arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation eller av ”arbetsgivare som själv slutit kollektivavtal” om målet gäller tvister av där angivna slag. Andra arbetstvister än de som avses i 1 § skall enligt 2 kap. 2 § samma lag tas upp och avgöras av tingsrätt. Fråga om Arbetsdomstolen eller tingsrätt skall pröva en arbetstvist som väcks av en oorganiserad arbetsgivare som uppges ha blivit bunden av ett kollektivavtal genom förvärv av en verksamhet från en arbetsgivare som genom medlemskap i en arbetsgivarorganisation var bunden av kollektivavtalet.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 15

Lagrum : 2 kap. 1 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : B.P. & Weicon Engineering Aktiebolag

Ombud : Peter Kindblom & Toivo Öhman

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Dag Ekman, Karin Isacsson, Charlott Richardson, Ola Bengtson, Barbro Palmerlund och Henry Sjöström. Enhälligt.
Sekreterare : Annica Hellström

Dela :

2002 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2002 nr 78 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om disciplinansvar för en överste som beslutat om löneförhöjning för en överstelöjtnant, vilket enligt arbetsgivaren, Försvarsmakten, gjorts utan föreskrivet samråd med Högkvarteret och i strid med en policy angående lönesättning.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 78

Lagrum : 14 § lagen (1994:260) om offentlig anställning

Parter ( Statliga sektorn ) : Officersförbundet & Staten genom Försvarsmakten

Ombud : Gunnar Jonason & Lars P Merkel

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Inger Andersson (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Margit Strandberg, Charlott Richardson, Ola Bengtson, Barbro Palmerlund och Lars E. Rabenius. Enhälligt.
Sekreterare : Karina Hellrup

Dela :

1997 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1997 nr 28 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En undersköterska vid ett kommunalt sjukhem har sagts upp från sin anställning på grund av omständigheter som är hänförliga till att en åldrig boende inom kommunens äldreomsorg genom ett gåvobrev överlät en fastighet till undersköterskans far. Arbetsdomstolen har funnit att kommunen har haft saklig grund för uppsägningen.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 28

Lagrum : 7 § första stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Forshaga kommun & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Dag Ekman, Britt Angleryd, Bengt Huldt, Anders Hagman, Barbro Palmerlund (skiljaktig) och Sune Israelsson.
Sekreterare : Kaisa Söderberg

Dela :