: : : : :

Arbetsdomstolens domarKatarina Berglund Siegbahn

( 17 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Juristledamot | Sekreterare / Rättssekreterare ]

Katarina Berglund Siegbahn
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 2001–2005 ( 17 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Katarina Berglund Siegbahn har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
54 ledamöter ♀ 19 ♂ 35
43 parter
31 ombud ♀ 8 ♂ 23

Katarina Berglund Siegbahn har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Michaël Koch ( 9 st. ), Hans Tocklin ( 4 st. ), Inga Åkerlund ( 3 st. ) och Lars Johan Eklund ( 1 st. ) varit ordförande

Katarina Berglund Siegbahn
Aktivitet som juristledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
1 st.2002

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 100,0% ( 1 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 100,0% ( 1 / 1 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstans : Uppsala tingsrätt

Underinstans : Uppsala tingsrätt

Förordnanden i Arbetsdomstolen :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare2001-05-142005-01-313 år 8 mån 18 dgr
Förordnad i sammanlagt 3 år 8 månader och 18 dagar.

Har, sedan 1993, dessutom varit juristledamot i Arbetsdomstolen i ett avgörande, den 30 januari 2002.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Katarina Berglund Siegbahn som sekreterare / rättssekreterare per år sedan 1993

Genomsnittet är 3,4 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Katarina Berglund Siegbahn som sekreterare / rättssekreterare per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Katarina Berglund Siegbahn som sekreterare / rättssekreterare sedan 1993 ( 17 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2005 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2005 nr 21 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En kvinna, tillhörig Jehovas vittnen, har på grund av sin trosuppfattning inte varit beredd att utföra vissa av de arbetsuppgifter som ankom på henne i egenskap av s.k. aktiverare på ett äldreboende. Fråga om hon, genom att hon har fråntagits aktiveraruppdraget i dess helhet, har diskriminerats på grund av sin tro. Även fråga om hon därefter har sagt upp sig själv från anställningen eller blivit avskedad av arbetsgivaren.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 21

Lagrum : 8 § och 10 § lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : A.Ö. & Attendo Care Aktiebolag & Föreningen Vårdföretagarna & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ombud : Annett Olofsson & Peter Lindgren

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Charlotte Abrahamsson, Britt Angleryd, Björn Müntzing, Ulf Perbeck, Per Winberg och Henry Sjöström. Enhälligt.
Sekreterare : Katarina Berglund Siegbahn

Dela :

Prejudikat : AD 2005 nr 2 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

På tre av Skanskas arbetsplatser i Kalmar län träffades överenskommelser om månadslön för yrkesarbetare med yrkesbevis och på en av arbetsplatserna även om befattningslön med individuella tillägg av meritvärderingsmodell. Fråga om löneöverenskommelserna strider mot anläggningsavtalet.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 2

Parter ( Privata sektorn ) : Skanska Sverige Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet & Sveriges Byggindustrier

Ombud : Gustav Herrlin & Mats Borgström & Peter Kindblom

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Peter Syrén (f.d. hovrättsassessorn; tillfällig ersättare), Karin Isacsson (f.d. kanslichefen i Riksdagens arbetsmarknadsutskott; tillfällig ersättare), Peter Jeppsson, Peter Ander, Inger Öhrn Karlsson och Hans Wahlström (f.d. förbundsordföranden i Svenska Transportarbetareförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Katarina Berglund Siegbahn

Dela :

2004 ( 2 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 2004 nr 90 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en verkställande direktör har förfarit illojalt mot sin arbetsgivare och det därmed funnits skäl för att häva anställningsavtalet. Även fråga om huruvida ersättning från arbetslöshetskassa skall avräknas från det ekonomiska skadeståndet.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 90

Parter ( Privata sektorn ) : Sievert Aktiebolag & Sveriges Civilingenjörsförbund & Teknikarbetsgivarna

Ombud : Björn Lindskog & Björn-Erik Björck

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Sören Öman, Christer Måhl, Gabriella Forssell, Håkan Torngren, Ulrika Värnskog och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Katarina Berglund Siegbahn

Dela :

Prejudikat : AD 2004 nr 39 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En elektriker blev uppsagd på grund av arbetsbrist. I tvist om uppsägningen har vidtagits i strid mot turordningsreglerna i 22 § anställningsskyddslagen uppkommer flera frågor. Domstolen finner att elektrikern inte har kunnat beredas fortsatt anställning utan omplacering till andra arbetsuppgifter. Vidare finner domstolen att man vid prövningen av elektrikerns kvalifikationer för fortsatt anställning inte kan bortse från vissa arbetsuppgifter som utförs av en annan arbetstagare med kortare anställningstid, men som faller utanför installationsavtalets tillämpningsområde. Slutligen har domstolen funnit att elektrikern vid en rättslig prövning under dessa förutsättningar inte har haft tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta arbetet.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 39

Lagrum : 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Elbolaget B. & Co Aktiebolag & Elektriska Installatörsorganisationen EIO & Svenska Elektrikerförbundet

Ombud : Bo Ericson & Ulf Nordström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Maj Johansson, Christer Måhl, Charlott Richardson, Olof Nordenfelt, Jan Sjölin och Hans Wahlström. Enhälligt.
Sekreterare : Katarina Berglund Siegbahn

Dela :

2003 ( 5 st. )

Prejudikat : AD 2003 nr 99 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om anställningsskyddslagens preskriptionsregler är tillämpliga på viss talan.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 99

Lagrum : 41 § och 42 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Kommunala sektorn ) : Kiruna kommun & S.G.

Ombud : Margaretha Sandberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Göran Gräslund och Bo Almgren. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Katarina Berglund Siegbahn

Dela :

Prejudikat : AD 2003 nr 96 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En besiktningstekniker, anställd i Aktiebolaget Svensk Bilprovning, har blivit avskedad efter att ha upptäckts med att reparera en bil på en bilverkstad. Domstolen har funnit det styrkt att besiktningsteknikern har brutit mot arbetsgivarens regler om etik, bisysslor och jäv genom att meka med sin egen bil i en bilverkstads lokaler samt genom att besiktiga en annan verkstads bilar eftersom en jävssituation har förelegat. Vidare har domstolen funnit det styrkt att besiktningsteknikern har haft problem med attityden mot kunder och kollegor samt att han hanterat åtminstone en bil ovarsamt. Domstolen har funnit att skäl för uppsägning, men inte för avskedande, har förelegat.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 96

Lagrum : 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Aktiebolaget Svensk Bilprovning & Almega Tjänsteförbunden & Sif

Ombud : Margareta Holmberg & Peter Lindgren

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Brita Swan, Margit Strandberg, Peter Ander och Jarl Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Katarina Berglund Siegbahn

Dela :

Prejudikat : AD 2003 nr 90 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en 18-åring som under pågående utbildning till kock innehaft feriearbete i restaurangkök har utfört kvalificerat yrkesarbete i kollektivavtalets mening. Fråga även om han har haft rätt till lön för heltid, som angetts i anställningsbeviset, eller för den tid han faktiskt har arbetat, samt om utfående av lönekraven enligt 35 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 90

Lagrum : 35 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Hotell- och restaurangfacket & N.A. med inregistrerad firma Borgholmskällan

Ombud : Mattias Landgren & Roland Armholt

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Brita Swan, Ingemar Källberg, Mats Holmgren, Olof Nordenfelt, Jan Sjölin och Inger Öhrn Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Katarina Berglund Siegbahn

Dela :

Prejudikat : AD 2003 nr 63 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En muslimsk kvinna som bär huvudduk har per telefon sökt arbete som demonstratris och fått besked om vissa lediga uppdrag. Vid personligt möte dagen därpå har bolagets representant fällt vissa uttalanden som gjort att sökanden lämnat platsen. Tvist har uppkommit om huruvida bolaget har diskriminerat sökanden genom att avbryta anställningsförfarandet på grund av hennes etniska tillhörighet och/eller kön samt genom att göra vissa uttalanden. Även fråga om talerätten för ombudsmannen mot etnisk diskriminering i tvist angående jämställdhetslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 63

Lagrum : 8 § och 9 §, 10 § 1 p och 37 § lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet | 16 § och 17 § 1 p jämställdhetslagen (1991:433) | 13 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740)

Parter ( Privata sektorn ) : DemÅplock i Göteborg Aktiebolag & Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

Ombud : Martin Agell & Martin Svensson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Inger Andersson (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Bo Jangenäs, Carl Magnus Pontén, Ola Bengtson, Hans Wahlström och Lars E. Rabenius. Enhälligt.
Sekreterare : Katarina Berglund Siegbahn

Dela :

Prejudikat : AD 2003 nr 47 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetssökande diabetiker har haft sakliga förutsättningar för arbete som driftoperatör och om ett beslut att inte anställa honom har utgjort ett brott mot lagen (1999:132) om förbud av diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 47

Lagrum : 3 § och 5 § första punkten lagen (1999:132) om förbud av diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder

Parter ( Privata sektorn ) : Kooperationens Förhandlingsorganisation & Skandinaviska Raffinaderi Aktiebolag Scanraff & Svenska Metallindustriarbetareförbundet

Ombud : Anders Elmér & Bo Villner

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Karina Hellrup (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Bo Jangenäs, Mats Holmgren, Ylva Tengblad, Gunnar A. Karlsson (f.d. förbundsordföranden i Svenska Träindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Lars E. Rabenius. Enhälligt.
Sekreterare : Katarina Berglund Siegbahn

Dela :

2002 ( 6 st. )

Prejudikat : AD 2002 nr 63 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

En kommunalt ägd gård arrenderas av företaget A. A arrenderar i sin tur ut gården till ett företag B, som bedriver restaurang- och konferensverksamhet där. Sedan B lämnat gården arrenderar A i stället ut denna till företaget C, som fortsätter att där bedriva restaurang- och konferensverksamhet. Det inträffade har ansetts utgöra en övergång av verksamhet enligt 6 b § anställningsskyddslagen från B till C. En restaurangchef hos B som inte har fått fortsatt anställning sedan verksamheten övergått till C har tillerkänts ekonomiskt och allmänt skadestånd för brott mot anställningsskyddslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 63

Lagrum : 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : J.F. & LNB Catering & Service Aktiebolag

Ombud : Manfred Ribbing & Toivo Öhman

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Marianne Jenryd, Karin Isacsson, Anders Sandgren, Anders Hagman, Anders Tiderman och Lars E. Rabenius. Enhälligt.
Sekreterare : Katarina Berglund Siegbahn

Dela :

Prejudikat : AD 2002 nr 33 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en kommun har haft rätt att avskeda en chaufför som i sin anställning har gjort sig skyldig till grovt rattfylleri. Betydelsen av den omständigheten att arbetstagaren vid tidpunkten för händelsen led av ett alkoholberoende av sjukdomskaraktär.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 33

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Svenska Kommunalarbetareförbundet & Uppsala kommun

Ombud : Bo Ericson & Johanna Read Hilmarsdottir

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Örjan Härneskog (f.d. hovrättsassessorn; tillfällig ersättare), Karin Isacsson, Mats Holmgren, Anders Hagman, Stina Nilsen (skiljaktig) och Henry Sjöström (skiljaktig).
Sekreterare : Katarina Berglund Siegbahn

Dela :

Prejudikat : AD 2002 nr 23 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Interimistiskt yrkande om förklaring av att arbetsgivares beslut om att vissa arbetstagare skall arbeta nattetid saknar verkan.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 23

Lagrum : 13 § arbetstidslagen (1982:673) | 15 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740)

Parter ( Privata sektorn ) : Sif & Sveriges Verkstadsförening & Volvo Aero Engine Services Aktiebolag

Ombud : Anna Nordin & Ulf Åkesson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Dag Ekman, Margit Strandberg, Carl Magnus Pontén, Lena Tell, Inger Öhrn Karlsson och Jarl Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Katarina Berglund Siegbahn

Dela :

Prejudikat : AD 2002 nr 18 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare har tilldelat en av sina anställda en skriftlig varning. Fråga huruvida arbetsgivaren därigenom har brutit mot kollektivavtalet. Även fråga om huruvida arbetsgivaren på sådant sätt föranlett arbetstagaren att frånträda sin anställning, att arbetstagarens åtgärd är att jämställa med en uppsägning från arbetsgivarens sida.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 18

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Kommunala Företagens Samorganisation & Lärarnas Riksförbund & Stiftelsen MediaGymnasiet

Ombud : Anders Elmér & Nils Erik Solberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Brita Swan, Margit Strandberg, Ola Bengtson, Ulf Perbeck, Lars E. Rabenius och Leif Åkerblom. Enhälligt.
Sekreterare : Katarina Berglund Siegbahn

Dela :

Prejudikat : AD 2002 nr 14 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

 ]

Sammanfattning :

Fråga om en överenskommelse om uttagande av obetald semesterledighet har varit bindande för arbetstagaren.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 14

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : L.P. & Mat för Alla Handels Aktiebolag i konkurs

Ombud : Axel Wahlberg & Michael Berg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Carl Magnus Pontén och Jarl Karlsson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Katarina Berglund Siegbahn

Dela :

Prejudikat : AD 2002 nr 12 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Beslut ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om fördelning av rättegångskostnaderna vid tingsrätten efter det att kärandena återkallat talan sedan motparten försatts i konkurs.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 12

Lagrum : 18 kap. 5 § rättegångsbalken (1942:740)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Handelsanställdas förbund & Nectar Beauty Shops Aktiebolag i konkurs & Y.A.

Ombud : Anneli Ohlsson Anderbjörk & Carsten Angsmark

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Lars Johan Eklund och Katarina Berglund. Enhälligt.
Sekreterare : Katarina Berglund Siegbahn

Dela :

2001 ( 2 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 2001 nr 106 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare har sagts upp från sin anställning, varvid arbetsgivaren har gjort gällande att arbetstagaren vid två tillfällen skulle ha tillgripit plyfaskivor härrörande från arbetsgivarens industriområde. Fråga om så har varit fallet och om saklig grund för uppsägning har förelegat.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 106

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : SSAB Oxelösund Aktiebolag & Stål- & Metallförbundet & Svenska Metallindustriarbetareförbundet

Ombud : Dan Holke & Jan Bergman

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Sören Öman, Britt Angleryd, Carl Magnus Pontén, Ulf Perbeck, Maud Jansson (skiljaktig) och Henry Sjöström (skiljaktig).
Sekreterare : Katarina Berglund Siegbahn

Dela :

Prejudikat : AD 2001 nr 82 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Ett trettiotal chaufförer på ett åkeri har utfört övertidsarbete utan att få övertidsersättning utbetald i enlighet med kollektivavtalet. Åkeriets underlåtenhet att utbetala övertidsersättning har bedömts som brott mot kollektivavtalet i fråga om såväl medlemmar i den avtalsslutande arbetstagarorganisationen som utanförstående arbetstagare. Sedan flertalet av medlemmarna i arbetstagarorganisationen förklarat att de inte vill kräva övertidsersättning har organisationen framställt hela kravet såsom allmänt skadestånd för dess egen räkning. Arbetsdomstolen har bestämt det allmänna skadeståndet till arbetstagarorganisationen med utgångspunkt i den ekonomiska vinst som åkeriet gjort på förfarandet.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 82

Lagrum : 55 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Biltrafikens Arbetsgivareförbund & G.&A.E. Åkeri Aktiebolag & Svenska Transportarbetareförbundet

Ombud : Cecilia Kindgren-Bengtsson & Sofie Rehnström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Gudmund Toijer, Siv Kimbré, Mats Holmgren, Olof Nordenfelt, Göte Larsson (f.d. bitr. förbundsordföranden i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Göran Karlsson (f.d. enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Katarina Berglund Siegbahn

Dela :