: : : : :

Arbetsdomstolens domarLars Brandt

( 3 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Sekreterare / Rättssekreterare ]

Lars Brandt
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 2005 ( 3 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Lars Brandt har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
17 ledamöter ♀ 6 ♂ 11
7 parter
6 ombud ♀ 2 ♂ 4

Lars Brandt har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Michaël Koch ( 3 st. ) varit ordförande

Förordnanden i Arbetsdomstolen :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare2005-02-012005-05-153 mån 15 dgr
Förordnad i sammanlagt 3 månader och 15 dagar.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Lars Brandt som sekreterare / rättssekreterare sedan 1993 ( 3 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2005 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 2005 nr 53 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En cateringarbetare som var helt sjukskriven uteblev från ett rehabiliteringsmöte och blev i nära anslutning till detta uppsagd. Som skäl för uppsägningen angavs arbetsbrist. Arbetsgivaren hänvisade till en överenskommelse som ingåtts mellan honom och den lokala fackliga organisationen rörande uppsägning av cateringarbetaren. I tvist om giltigheten av uppsägningen finner Arbetsdomstolen att denna inte har vidtagits av personliga skäl utan på grund av arbetsbrist. Domstolen finner vidare att det mellan de lokala parterna har ingåtts ett kollektivavtal i turordningsfrågan innebärande att cateringarbetaren skulle sägas upp. Avtalet har inte ansetts vara stridande mot god sed på arbetsmarknaden eller annars otillbörligt trots att de lokala parterna utan att kontrollera cateringarbetarens inställning har utgått från att denne önskade lämna sin anställning hos arbetsgivaren.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 53

Lagrum : 2 § och 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 23 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : LSG Sky Chefs Sverige Aktiebolag & O.B.

Ombud : Agneta Bern & Carsten Angsmark

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Marianne Jenryd, Eva Plogeus, Karl Olof Stenqvist, Agnes Günther, Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Karl-Erik Svensson. Enhälligt.
Sekreterare : Lars Brandt

Dela :

Prejudikat : AD 2005 nr 46 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Ett verkstadsföretag anlitade under sommaren 2004 fem litauiska arbetstagare för utförande av bl.a. vissa svetsarbeten, vilka ostridigt var sådana att primär förhandlingsskyldighet förelåg enligt 38 § medbestämmandelagen. Fråga om bolaget åsidosatte denna bestämmelse genom att anlita de fem arbetstagarna utan att dessförinnan ha tagit initiativ till förhandling.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 46

Lagrum : 15 § och 16 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 38 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Teknikarbetsgivarna & Vreten Aktiebolag

Ombud : Bo Villner & Hanna Alsén

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Dag Ekman, Inga Jerkeman, Claes Frankhammar, Ulf Perbeck, Erland Olauson och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Lars Brandt

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 2005 nr 28 meddelad — Med skiljaktig mening
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om utdömande av vite på grund av överträdelse av avtalsbestämmelse om förbud mot konkurrens.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 28

Lagrum : 36 § avtalslagen (1915:218)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : L.M. & Lidköping Bilfrakt AB:s konkursbo

Ombud : Lars-Ola Högsborn & Ulf Andersen

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Sören Öman, Eva Plogeus, Bengt Huldt, Agnes Günther, Gunilla Kevdal och Margareta Zandén (skiljaktig).
Sekreterare : Lars Brandt

Dela :