Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar: Ledamöter:

Arbetsdomstolens domarLise-Lotte Ewerhard

( 22 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

[ Arbetstagarledamot ]

Sök kontaktuppgifter till Lise-Lotte Ewerhard på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Lise-Lotte Ewerhard
Aktivitet som arbetstagarledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

Av­göran­den Skilj­aktig me­ning An­del skilj­akt­iga Aktiv år
22 st. 1 st. 4,5% 1993–2001

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 9,1% ( 2 / 22 st. )
[ i 1 / 2 fall ( 50,0% ) har Lise-Lotte Ewerhard själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,2%

Andel överklagade mål: 18,2% ( 4 / 22 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 23,3%

Ändringsfrekvens : 75,0% ( 3 / 4 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 56,1%

Underinstanser ( 3 st. ) : Stockholms tingsrätt | Skövde tingsrätt | Halmstads tingsrätt

Underinstanser ( 3 st. ) : Stockholms tingsrätt | Skövde tingsrätt | Halmstads tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 1 st. ( senaste gången 2001-06-20, för 19 år 3 mån 5 dgr sedan )

Lise-Lotte Ewerhard har dömt refererade avgöranden med :
71 ledamöter ♀ 25 ♂ 46
12 sekreterare ♀ 8 ♂ 4
49 parter
17 ombud ♀ 4 ♂ 13

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Lise-Lotte Ewerhard
( 7 st. ♀ 3 ♂ 4 vid 7 tillfällen )

Förord­nanden i Arbets­dom­stolen* :

Funk­tion Till­trädde Av­gick Längd
Er­sättare för arbets­tagar­ledamot1995-07-012001-06-306 år
Förordnad i sammanlagt 6 år.

Utsedd efter förslag av Tjänstemännens Centralorganisation.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för arbetstagarledamot i tre avgöranden ( 13,6% av alla refererade avgöranden med Lise-Lotte Ewerhard sedan 1993 ), första gången den 7 juli 1993 och senast den 30 augusti 1995.
Titel för Lise-Lotte Ewerhard som tillfällig ersättare : Ombudsman i Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Lise-Lotte Ewerhard som ledamot per år sedan 1993

Genomsnittet är 2,4 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Lise-Lotte Ewerhard som ledamot per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden Lise-Lotte Ewerhard dömt sedan 1993 ( 22 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2001 ( 7 st. )

Prejudikat : AD 2001 nr 75 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida flygbolag brutit mot gällande kollektivavtal genom att ålägga piloter att tjänstgöra fler än tre nätter i följd, samt om bolaget i sammanhanget har åsidosatt facklig organisations tolkningsföreträde enligt medbestämmandelagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 75

Lagrum : 34 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Flygarbetsgivarna & Svensk Pilotförening & Swedeways Aktiebolag

Ombud : Rolf Greger Höglund & Tom Johansson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Karin Renman, Palle Landin, Anders Sandgren, Alf Eckerhall (direktör i Svenskt Näringsliv; tillfällig ersättare), Jarl Karlsson och Lise-Lotte Ewerhard. Enhälligt.
Sekreterare : Håkan Lundquist

Dela :

Prejudikat : AD 2001 nr 60 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om Sveriges Riksbank haft saklig grund för uppsägning av en skyddsvakt som dömts för brott utom tjänsten. Arbetsdomstolen finner att det är skäligt att kräva av arbetsgivaren att arbetstagaren bereds arbete som växeltelefonist.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 60

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : J-O.I. & Sveriges Riksbank

Ombud : Lars Bergström & Robert Lakatos

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Marianne Jenryd, Palle Landin, Rolf Hugert, Inger Mattsson Kasserud, Staffan Holmertz och Lise-Lotte Ewerhard. Enhälligt.
Sekreterare : Karina Hellrup

Dela :

Prejudikat : AD 2001 nr 55 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En brevbärare rev sönder och slängde bort ett antal försändelser. Sedan detta upptäckts sade han upp sig själv. Han ville senare återta sin uppsägning med hänvisning till att uppsägningen skett oöverlagt och att han vid tidpunkten för uppsägningen varit deprimerad och inte kunnat bedöma sin situation. Fråga om uppsägningen kunde anses ha provocerats fram av arbetsgivaren eller om omständigheterna varit sådana att det skulle strida mot tro och heder att åberopa uppsägningen mot honom eller vara oskäligt att betrakta honom som bunden av densamma.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 55

Lagrum : 4 § och 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 33 § och 36 § avtalslagen (1915:218)

Parter ( Privata sektorn ) : Alliansen & Posten Sverige Aktiebolag & SEKO – Facket för Service och Kommunikation

Ombud : Annett Olofsson & Jonas Stenmo

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Lars Dirke, Karin Isacsson, Mats Holmgren, Lennart Grudevall (förre direktören i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Lise-Lotte Ewerhard. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 2001 nr 47 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Sedan samarbetsproblem uppstått bland lärare i ett arbetslag genomförde skolledningen en enkätundersökning som gav vid handen att problemen orsakades av en viss lärares beteende. Arbetsgivaren träffade då en överenskommelse med lärarens fackliga organisation som innebar att läraren ”tjänstebefriades” tills vidare och att arbetsgivaren skulle undersöka möjligheterna att finna en annan placering av henne. Arbetsdomstolen finner att överenskommelsen i förhållande till den enskilde läraren utgjort ett av arbetsgivaren fattat ensidigt beslut innebärande en avstängning av läraren. Domstolen finner emellertid att arbetsgivaren enligt det gällande kollektivavtalet, AB 98, haft vägande skäl för åtgärden och därför inte gjort sig skyldig till något kollektivavtalsbrott.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 47

Parter ( Kommunala sektorn ) : Halmstads kommun & Lärarnas Riksförbund

Ombud : Gunnar Bergström & Nils Erik Solberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Maj Johansson, Inga Jerkeman, Inger Mattsson Kasserud, Ulf Perbeck, Lise-Lotte Ewerhard och Marie-Louise Strömgren. Enhälligt.
Sekreterare : Håkan Lundquist

Dela :

Prejudikat : AD 2001 nr 36 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt en avtalsbestämmelse har piloter som inte får minst 18 dagars sommarsemester rätt till semestertillägg för flyttad semester. Fråga bl.a. om bestämmelsens tillämplighet för piloter som frivilligt förlagt semester utanför sommarperioden.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 36

Parter ( Privata sektorn ) : Norske SAS-Flygeres Forening & SAS Commuter Aktiebolag

Ombud : Cecilia Herm & Tom Johansson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Maj Johansson, Palle Landin, Bengt Huldt (skiljaktig), Anders Sandgren (skiljaktig), Ulf Nilsson och Lise-Lotte Ewerhard.
Sekreterare : Catharina Nordlander

Dela :

Prejudikat : AD 2001 nr 26 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Tvist om tillämpningen av en bestämmelse i AB 98, vilken innebär att vissa hälsoundersökningar skall genomföras i nära samförstånd med arbetstagaren. – Efter sammanträde mellan företrädare för en kommun och en hos kommunen anställd idrottslärare undertecknas en överenskommelse om slumpvisa alkoholtester på arbetstid under en viss tid. Sedan ett alkoholtest gett positivt resultat hålls ett nytt sammanträde, som avslutas med att det undertecknas en ny överenskommelse av innebörd dels att alkoholtest skall utföras varje morgon under en viss tid, dels bl.a. att idrottsläraren skall vara hemma från arbetet under två dagar med bibehållen lön. I målet uppkommer följande frågor: – a) Har läraren undertecknat överenskommelserna under sådana förhållanden att alkoholtesterna inte har genomförts i nära samförstånd med honom? – b) Har läraren avstängts i strid med bestämmelserna i AB 98? – c) Har kommunen åsidosatt sin förhandlingsskyldighet enligt 11 § medbestämmandelagen?

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 26

Lagrum : 11 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Kommunala sektorn ) : Lärarnas Riksförbund & Örebro kommun

Ombud : Nils Erik Solberg & Ulf Nordström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Susanne Sjöblom (revisionssekreterare; tillfällig ersättare), Palle Landin, Inger Mattsson Kasserud, Gun Lombach, Lise-Lotte Ewerhard och Anna-Greta Johansson. Enhälligt.
Sekreterare : Håkan Lundquist

Dela :

Prejudikat : AD 2001 nr 12 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om uppsägning av en stuveriarbetare som gjort sig skyldig till bl.a. ringa varusmuggling.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 12

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Stockholms Hamn Aktiebolag & Svenska Hamnarbetarförbundet & Sveriges Hamnar TransportGruppen

Ombud : Cecilia Herm & Christian Åhlund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Marianne Jenryd, Ingemar Källberg, Anders Sandgren, Göran Söderlöf, Inger Öhrn Karlsson och Lise-Lotte Ewerhard. Enhälligt.
Sekreterare : Gudrun Persson Härneskog

Dela :

2000 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 2000 nr 107 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En civilingenjör sägs upp på grund av arbetsbrist. Fråga om civilingenjören hade tillräckliga kvalifikationer för arbetsuppgifter som utfördes av andra hos arbetsgivaren anställda ingenjörer med kortare anställningstid hos arbetsgivaren. Även fråga om arbetsgivaren genom att i uppsägningsbeskedet ange att arbetstagaren ”kan ha” företrädesrätt till återanställning fullgjort sin skyldighet att lämna besked om företrädesrätten till återanställning.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 107

Lagrum : 8 § och 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteförbunden & Neweng Consulting Aktiebolag & Sveriges Civilingenjörsförbund

Ombud : Björn-Erik Björck & Leif Broomé

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Susanne Sundberg (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Ingemar Källberg, Carl Magnus Pontén, Gun Lombach, Alf Karlsson (f.d. förhandlingschefen i Statsanställdas Förbund; tillfällig ersättare) och Lise-Lotte Ewerhard. Enhälligt.
Sekreterare : Catharina Nordlander

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 77 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

En anställd vid en fondkommissionsfirma har utöver sin fasta lön haft rätt till viss resultatlön som utbetalas i början av det efterföljande året. Fråga om det enligt anställningsavtalet har varit en förutsättning för rätten till resultatlön att anställningen har pågått under hela intjänandeåret.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 77

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : J.B. & NF Nordiska Fondkommission Aktiebolag

Ombud : Anders Nordström & Lars Hartzell

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Brita Swan, Karin Isacsson, Anders Sandgren, Ulf E. Nilsson (f.d. direktören i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Margareta Zandén och Lise-Lotte Ewerhard. Enhälligt.
Sekreterare : Karina Hellrup

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 74 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En facklig förtroendeman vid en statlig myndighet medverkar vid tillkomsten av ett brev som är ställt verkets generaldirektör och som innehåller kritik mot en tilltänkt myndighetschef. Förtroendemannens organisation gör i målet gällande att den anställde, sedan han avslutat det fackliga uppdraget och den tilltänkte chefen tillträtt som chef, med anledning av sin medverkan vid brevets tillkomst utsatts för åtgärder från arbetsgivarens sida och därvid bl.a. fråntagits arbetsuppgifter. Frågor om arbetsgivaren brutit mot 8 och 11 §§ medbestämmandelagen, 4 § förtroendemannalagen och grunderna för anställningsskyddslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 74

Lagrum : 8 § och 11 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 4 § lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen | Lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Saco-S genom Civilekonomernas Riksförbund & Staten genom Riksskatteverket

Ombud : Helena Hedlund & Kristina Ahlström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Per Virdesten, Erika Thelning, Leif Haglund, Ola Bengtson, Valter Carlsson (f.d. förbundsordföranden i Grafiska Fackförbundet; tillfällig ersättare) och Lise-Lotte Ewerhard. Enhälligt.
Sekreterare : Peter Syrén

Dela :

1999 ( 6 st. )

Prejudikat : AD 1999 nr 144 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En försäljare hos ett företag i säkerhetsbranschen lät under pågående anställning tillsammans med en installationstekniker registrera ett handelsbolag med en verksamhetsinriktning som delvis sammanföll med arbetsgivarens. Försäljaren påbörjade dock ingen verksamhet i handelsbolaget under anställningstiden. Fråga om grund för avskedande förelegat.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 144

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : RiksAlarm Teknik Skandinavien Aktiebolag & T.B.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Maj Johansson, Margit Strandberg, Mats Holmgren, Göran Söderlöf, Ninel Jansson och Lise-Lotte Ewerhard. Enhälligt.
Sekreterare : Jonas Alberg

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 124 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en elinstallatör. Han hade till följd av en s.k. pisksnärtsskada nedsatt arbetsförmåga och kunde därför enligt arbetsgivarens mening inte längre utföra arbete av någon betydelse för företaget. Fråga om arbetsgivaren har fullgjort sina skyldigheter vad gäller rehabilitering, arbetsanpassning och omplacering. Arbetstagarsidan har särskilt framhållit att arbetsgivaren brustit i sin skyldighet till samråd med arbetstagaren. Arbetsdomstolen finner att uppsägningen är sakligt grundad.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 124

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Elektriska Installatörsorganisationen EIO & Elmontage Eklind & Löfgren Aktiebolag & Svenska Elektrikerförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Maj Johansson, Margit Strandberg, Anders Sandgren, Ola Bengtson, Valter Carlsson (f.d. förbundsordföranden i Grafiska Fackförbundet; tillfällig ersättare) och Lise-Lotte Ewerhard. Enhälligt.
Sekreterare : Gudrun Persson Härneskog

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 108 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt ett mellan parterna gällande kollektivavtal anses en arbetstagare ha slutat sin anställning självmant, om han eller hon – utan laga förfall – uteblivit från arbetet mer än femton kalenderdagar och inte till arbetsgivaren anmält förhinder att arbeta. Fråga om tillämpning av denna bestämmelse beträffande en arbetstagare, som först en längre tid efter frånvaron inkommit med läkarintyg utvisande alkoholberoende av sjukdomskaraktär.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 108

Lagrum : 4 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Fastighetsanställdas Förbund & Fastigo Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation & Stockholms Kooperativa Bostadsförening ekonomisk förening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Marianne Jenryd, Björn Müntzing, Ulf Perbeck, Gunnar A. Karlsson (f.d. förbundsordföranden i Svenska Träindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Lise-Lotte Ewerhard. Enhälligt.
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 72 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Ett aktiebolags verkställande direktör A sades upp med en längre arbetsfri uppsägningstid. Under uppsägningstiden skulle utbetalas gällande månadslön m.m. Senare gjorde bolaget kvittning i lönen under åberopande av en motfordran avseende skadestånd. I tvist mellan parterna rörande kvittningen och bolagets rätt till skadestånd uppkommer i huvudsak följande frågor. – a) Kan bolagets skadeståndstalan tas upp till saklig prövning eller föreligger rättegångshinder med hänsyn till reglerna i 15 kap. aktiebolagslagen? – b) Har ansvarsfrihet beviljats A för samtliga verksamhetsår som avses med bolagets skadeståndstalan? – c) Har A ådragit sig skadeståndsskyldighet genom att på bolagets vägnar teckna avtal med ett försäkringsbolag om pensionsförsäkring för A själv? Vilken betydelse har det att A var jävig? – d) Med vilket belopp skall bolaget utge allmänt skadestånd för brott mot lagen om arbetsgivares kvittningsrätt?

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 72

Lagrum : 8 kap. 28 § och 15 kap. aktiebolagslagen (1975:1385) | Lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : B.T. & Superfos Emballage Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Brita Swan, Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Lars Josefsson (jur. kand. i VVS-Installatörerna; tillfällig ersättare), Anders Hagman, Gunnar Ericson och Lise-Lotte Ewerhard. Enhälligt.
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 55 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En pilot har accepterat att tjänstgöra under två dagar då han enligt sitt tjänstgöringsschema skulle vara ledig och har därmed blivit berättigad till fyra dagars kompensationsledighet. Fråga huruvida piloten även blivit berättigad till särskild ersättning på grund av att han under arbetsperioden har överskridit de begränsningar som enligt avtalet gäller för tjänstgöringstiden.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 55

Parter ( Privata sektorn ) : Flygarbetsgivarna & Skyways Aktiebolag & Svensk Pilotförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Gunilla Svahn Lindström (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Sverker Rudeberg, Birgitta Laurent (jur. kand. i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Lise-Lotte Ewerhard och Magnus Neuberg. Enhälligt.
Sekreterare : Catharina Nordlander

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 29 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En städledare har avskedats från sin anställning. Som grund för avskedandet har arbetsgivaren åberopat att städledaren på olika sätt misskött sig i sitt arbete, bl.a. genom att sexuellt trakassera kvinnliga städare. Arbetsdomstolen finner att avskedandet har varit lagligen grundat.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 29

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteförbunden & Ledarna & Partena Clean Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Charlotte Abrahamsson, Johnny Sköldvall (f.d. föredraganden i Riksdagens Arbetsmarknadsutskott; tillfällig ersättare), Mats Holmgren, Göran Söderlöf, Inger Öhrn Karlsson och Lise-Lotte Ewerhard. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

1998 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1998 nr 128 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om arbetsgivare brutit mot bestämmelsen i 12 § semesterlagen om förläggning av sommarsemester. Även fråga om ersättningsgill ekonomisk skada uppkommit för den berörde arbetstagaren.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 128

Lagrum : 12 § semesterlagen (1977:480)

Parter ( Privata sektorn ) : Håfreströms Aktiebolag & Svenska Industritjänstemannaförbundet & Sveriges Skogsindustriförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Brita Swan, Christer Måhl, Rolf Hugert, Ola Bengtson, Anders Tiderman och Lise-Lotte Ewerhard. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Forssman

Dela :

1997 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1997 nr 130 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om avräkning från ekonomiskt skadestånd med ersättningsbelopp av skilda slag.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 130

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteförbunden & AmuGruppen Öst Aktiebolag & Lärarförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Göran Karlstedt, Karin Isacsson, Leif Haglund, Gun Lombach, Jörgen Andersson, Lise-Lotte Ewerhard. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 48 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat giltig grund för avskedande av en lärare som dömts för misshandel av elever.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 48

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Kalmar kommun & Lärarförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Brita Swan, Palle Landin, Ulf E. Nilsson, Ola Bengtson, Göte Larsson och Lise-Lotte Ewerhard. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

1995 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 107 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en arbetsgivares uppsägning av en arbetstagare stått i strid med turordningsreglerna i 22 § anställningsskyddslagen. Tillräckliga kvalifikationer för viss chefsbefattning?

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 107

Lagrum : 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : BT Systems Aktiebolag & Kooperationens Förhandlingsorganisation & Sveriges Civilingenjörsförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Palle Landin, Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Rolf Lindh (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Lise-Lotte Ewerhard (ombudsman i Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

1993 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1993 nr 139 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Vid bestämmande av turordning för uppsägning på grund av arbetsbrist skall enligt 23 § lagen om anställningsskydd arbetstagare som har nedsatt arbetsförmåga och som på grund därav har beretts särskild sysselsättning hos arbetsgivaren få företräde till fortsatt arbete oberoende av turordningen, om det kan ske utan allvarliga olägenheter. Fråga huruvida arbetstagare, som ostridigt haft nedsatt arbetsförmåga på grund av sömnrubbningar och som därför medgetts särskilda arrangemang ifråga om arbetstid m.m., haft rätt till företräde till fortsatt arbete enligt nämnda lagrum. Arbetsdomstolen finner att ett sådant företräde för arbetstagaren skulle medföra allvarliga olägenheter för arbetsgivaren. Frågan huruvida arbetstagaren ”beretts särskild sysselsättning” hos arbetsgivaren har därför inte prövats.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 139

Lagrum : 23 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Televerket & TCO-OF:s sektor för affärsverk (TCO-OF/A)

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Karl-Ingvar Rundqvist, Inga Jerkeman, Torkel Unge, Ola Bengtson, Göran Karlsson och Lise-Lotte Ewerhard (ombudsman i Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Lena Jönsson (tidigare Bernhardsson)

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 128 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

I det mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA) och Svenska Transportarbetareförbundet gällande åkeri-, billots- och maskinförareavtalet finns bestämmelser om bl.a. arbetstid. Av dessa framgår att ordinarie arbetstid kan förläggas till tid som anges i ett på förhand upprättat arbetstidsschema. I avtalet finns också bestämmelser om beräkningen av lön vid infallande helgdagar och om omfördelning av arbetstiden i anledning av infallande helgdag. Sådan omfördelning får ske endast efter medgivande av den anställde. – Ett åkeri i Skåne, medlem i BA, brukade lägga ut arbete för en av sina chaufförer så att bl.a. en körning från Skåne till Stockholm påbörjades på eftermiddagen söndag kväll med ankomst i Stockholm måndag morgon och återfärd till Skåne samma dags eftermiddag och ankomst till Skåne tisdag morgon. Fredagen i samma vecka brukade då vara arbetsfri. År 1991 inföll påskdagen på en söndag och annandag påsk på en måndag. åkeriet lade därför inte ut någon körning söndag kväll till tisdag morgon, men lade ut arbete under fredagen. Något medgivande från den anställde härtill finns inte. Tvisten i målet gäller om åkeriet genom sitt handlande omfördelat arbetstiden för chauffören och, om så varit fallet, om det krävts medgivande från denne till omfördelningen.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 128

Parter ( Privata sektorn ) : Bilspedition Östra Skåne Aktiebolag & Biltrafikens Arbetsgivareförbund & Svenska Transportarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Barbro Fischerström, Annika Baude, Torkel Unge, Ola Bengtson, Göran Karlsson (skiljaktig) och Lise-Lotte Ewerhard (ombudsman i Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund; tillfällig ersättare; skiljaktig).
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :