: : : : :

Arbetsdomstolens domarJenny Welander Wadström

( 4 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Sekreterare / Rättssekreterare | Ombud ]

Jenny Welander Wadström
Aktiv som ombud i Arbetsdomstolen 2009 ( 1 refererat avgörande ) ( sedan 2000 )

Alla uppgifter om ombudskap för innevarande år har kanske inte hunnit läggas in än.

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Jenny Welander Wadström
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 2007–2008 ( 4 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Jenny Welander Wadström har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
19 ledamöter ♀ 5 ♂ 14
12 parter
9 ombud ♀ 4 ♂ 5

Jenny Welander Wadström har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Cathrine Lilja Hansson ( 3 st. ) och Inga Åkerlund ( 1 st. ) varit ordförande

Förordnanden i Arbetsdomstolen :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare2007-01-152008-01-201 år 6 dgr
Förordnad i sammanlagt 1 år och 6 dagar.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Jenny Welander Wadström som sekreterare / rättssekreterare sedan 1993 ( 4 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2008 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2008 nr 3 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Ett bolag fattade beslut om driftinskränkning. Beslutet föregicks av förhandlingar. Fråga om bolaget brutit mot 11 § medbestämmandelagen genom att i realiteten ha fattat beslut i förhandlingsfrågan innan initiativ togs till primärförhandlingar eller om förhandlingarna i vart fall inletts för sent samt om bolaget brutit mot förhandlingsskyldigheten genom att inte ha realförhandlat och avbrutit de lokala förhandlingarna för tidigt och den centrala förhandlingens betydelse för bedömningen. Vidare fråga om brott mot informationsskyldigheten i 19 § medbestämmandelagen, fråga om bolaget brutit mot 15 och 18 §§ medbestämmandelagen genom att inte lämna över vissa efterfrågade handlingar och om bolaget förhandlingsvägrat med anledning av en förhandlingsframställan enligt 10 § medbestämmandelagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2008 nr 3

Lagrum : 10 §, 11 §, 15 §, 18 § och 19 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Gunnebo Protection Aktiebolag & Industrifacket Metall & Sif & Teknikarbetsgivarna

Ombud : Agneta Bern & Anders Weihe & Martin Wästfelt

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Håkan Lundquist (skiljaktig), Christer Måhl, Björn Müntzing (skiljaktig), Ylva Tengblad, Jörgen Andersson (f.d. enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Britt-Marie Häggström.
Sekreterare : Jenny Welander Wadström

Dela :

2007 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 2007 nr 81 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om enskilda överenskommelser som en arbetsgivare har ingått med ett antal arbetstagare om att i deras fasta lön ingår ersättning för arbete på obekväm arbetstid strider mot det s.k. kasinoavtalet.

» Läs hela rättsfallet AD 2007 nr 81

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteförbunden & Casino Cosmopol Aktiebolag & Tjänstemannaförbundet HTF

Ombud : Gustaf Swedlund & Robert Stromberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Ulla Erlandsson, Christer Måhl, Claes Frankhammar, Tord Granström (f.d. förbundsjuristen i Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet; tillfällig ersättare), Lars E. Rabenius och Karl-Erik Svensson. Enhälligt.
Sekreterare : Jenny Welander Wadström

Dela :

Prejudikat : AD 2007 nr 54 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om tolkning av transportavtalet och om det av avtalet följer att förutom grundlön även lönetillägg i form av premiekompensation och befattningstillägg skall utgå vid terminalarbete för sådan tid då en arbetstagare antingen får extra lön eller kompensationsledigt för att han eller hon arbetar tvåskift. Arbetsdomstolen har funnit att så är fallet.

» Läs hela rättsfallet AD 2007 nr 54

Lagrum : 54 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Biltrafikens Arbetsgivareförbund & DHL Express (Sweden) Aktiebolag & Svenska Transportarbetareförbundet

Ombud : Pia Schöldström & Sofie Rehnström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Anders Eka, Christer Måhl, Rolf Hugert, Agne Werneskog (f.d. direktören i Almega Tjänsteförbunden; tillfällig ersättare), Per Bardh och Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Jenny Welander Wadström

Dela :

Prejudikat : AD 2007 nr 49 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

|  ]

Sammanfattning :

Sedan en fastställelsetalan väckts återkallade käranden sin talan. Motparten yrkade då att målet skulle prövas i sak enligt 13 kap. 5 § rättegångsbalken. Fråga uppkom om det fortfarande var av avgörande betydelse att få fastställelsetalan prövad. Arbetsdomstolen finner att så inte är fallet och avvisar talan.

» Läs hela rättsfallet AD 2007 nr 49

Lagrum : 4 kap. 6 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 13 kap. 5 § samt 18 kap. 5 § rättegångsbalken (1942:740)

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Journalistförbundet & Svenska Tidningsutgivareföreningen

Ombud : Annett Olofsson & Roine Johansson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Cathrine Lilja Hansson och Lars Johan Eklund. Enhälligt.
Sekreterare : Jenny Welander Wadström

Dela :