Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar: Ledamöter:

Arbetsdomstolens domarSören Öman

( 148 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

[ Ordförande | Vice ordförande ]

Sören Öman
Aktivitet som ledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

Av­göran­den Skilj­aktig me­ning An­del skilj­akt­iga Aktiv år
148 st. 5 st. 3,4% 1997 →
Funktion Antal avgöranden
Ordförande 53 st.  
Vice ordförande 87 st.  
Juristledamot 8 st.  

63 huvud­för­hand­lings­dagar inför refererade avgöranden sedan 2016

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 18,9% ( 28 / 148 st. )
[ i 5 / 28 fall ( 17,9% ) har Sören Öman själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,3%

Andel överklagade mål: 18,2% ( 27 / 148 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 23,6%

Ändringsfrekvens : 74,1% ( 20 / 27 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 56,6%

Underinstanser ( 15 st. ) : Göteborgs tingsrätt | Skaraborgs tingsrätt | Stockholms tingsrätt | Södertörns tingsrätt | Malmö tingsrätt | Södertälje tingsrätt | Alingsås tingsrätt | Nacka tingsrätt | Växjö tingsrätt | Lunds tingsrätt | Luleå tingsrätt | Östersunds tingsrätt | Kristianstads tingsrätt | Lidköpings tingsrätt | Uppsala tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 9 st. ( senaste gången 2020-04-22, för 1 år 4 mån 27 dgr sedan )

Sören Öman har dömt refererade avgöranden med :
183 ledamöter ♀ 80 ♂ 103
56 sekreterare ♀ 39 ♂ 17
277 parter
202 ombud ♀ 71 ♂ 131

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Sören Öman
( 51 st. ♀ 26 ♂ 25 vid 65 tillfällen )

Ej refererade avgöranden Sören Öman dömt ( 11 st. till och med november 2015 )

Funktion Antal avgöranden
Ordförande 2 st.
Vice ordförande 9 st.

Aktiv som sekreterare i Arbetsdomstolen 1989–1991 ( 30 avgöranden, varav 11 st. ej refererade )

Sören Öman har varit sekreterare när Olof Bergqvist, Ove Sköllerholm, Hans Tocklin och Reidunn Laurén varit ordförande.

Sören Öman har varit sekreterare vid 30 avgöranden med :
61 ledamöter ♀ 9 ♂ 52
57 parter

Förord­nanden i Arbets­dom­stolen :

Funk­tion Till­trädde Av­gick Längd
Sekre­terare1989-04-011991-03-101 år 11 mån 10 dgr
Er­sättare för vice ord­förande1996-11-212004-06-307 år 7 mån 10 dgr
Vice ordf­örande2004-07-012015-11-3011 år 5 mån
Ord­förande2015-12-015 år 9 mån 17 dgr hittills
Förordnad i sammanlagt 26 år 9 månader och 5 dagar hittills, varav 24 år 9 månader och 28 dagar som domare.

Har, sedan 1993, dessutom varit juristledamot i Arbetsdomstolen i åtta avgöranden ( 5,4% av alla refererade avgöranden med Sören Öman som ledamot sedan 1993 ), första gången den 18 januari 2017 och senast den 28 april 2021.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Sören Öman som ledamot per år sedan 1993

Genomsnittet är 5,9 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Sören Öman som ledamot per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden Sören Öman dömt sedan 1993 ( 148 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2021 ( 4 st. hittills )

Prejudikat med Sören Öman : AD 2021 nr 23 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Arbetsdomstolen har funnit att en bestämmelse i tobaksavtalet om att den lokala fackliga organisationen ska erhålla en kopia av anställningsbevis avseende anställningar där anställningstiden överstiger en månad, innebär en skyldighet för arbetsgivaren att lämna ut omaskerade kopior. Arbetsdomstolen har vidare funnit att arbetsgivaren kunnat följa både kollektivavtalsbestämmelsen och dataskyddslagstiftningen (dataskyddsförordningen och dataskyddslagen). En arbetsgivare som av dataskyddsskäl endast lämnat ut kopior där arbetstagarens personuppgifter maskerats, har ålagts att betala allmänt skadestånd för brott mot kollektivavtalet.

» Läs hela rättsfallet AD 2021 nr 23

Lagrum : Art. 6.1 och 6.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv