Hem: Föredrag av Sören Öman:

Exempel på föredrag av Sören Öman

Sök föredrag av Sören Öman

Exempel på föredrag för kursföretag

Andra exempel på föredrag

 • Dataskyddslagstiftningen (med särskild inriktning på verksamheten hos aktuellt företag eller aktuell myndighet, inklusive eventuella s.k. särskilda registerförfattningar för verksamheten)
 • Konkurrensklausuler, företagshemligheter och lojalitetsplikt
 • Övergång av verksamhet
 • Förtroendeskadliga bisysslor
 • Föreningsrätt och stridsåtgärder
 • Integriteten i arbetslivet (kontroll av anställda)
 • Behandling av personuppgifter i internationella koncerner
 • Behandling av personuppgifter för sjukvård och läkemedelshantering
 • Särskilda registerförfattningar
 • Dataskyddet, offentlighetsprincipen och offentlighets- och sekretesslagen
 • Webbpublicering
 • Whistleblowing
 • Arbetsrätt och sociala medier
 • Arbetsrättsliga nyheter
 • Konkurrensklausuler
 • Skyddet för företagshemligheter
 • Integritetsfrågor, sociala medier och lojalitetsplikt i arbetslivet
 • Offentlighet och sekretess
 • Skydda företagets information (om tystnadsplikt för anställda, företagshemligheter och konkurrensklausuler)
 • Uppsägning av anställda – Hur gör man? (t.ex.: De svåra uppsägningsfallen och Uppsägning vid arbetsbrist)
 • Yttrandefrihet i arbetslivet, kritikrätt, meddelarfrihet
 • Den framtida arbetsrätten
 • Avidentifierade ansökningshandlingar
 • Skiljeförfarande i anställningsskyddstvister
 • Att processa i arbetstvister – Tvisteförhandling, Arbetsdomstolen, tingsrätt, skiljenämnd

Senast uppdaterad 2022-01-01 av Sören Öman