: :

Exempel på föredrag av Sören Öman

Sök föredrag av Sören Öman

Exempel på föredrag för kursföretag

Andra exempel på föredrag

  • Förslaget till myndighetsdatalag
  • Personuppgiftslagen (med särskild inriktning på verksamheten hos aktuellt företag eller aktuell myndighet, inklusive eventuella s.k. särskilda registerförfattningar för verksamheten)
  • Förslaget till ny dataskyddsförordning
  • Konkurrensklausuler,