: : : : :

Arbetsdomstolens domarOve Bengtsberg

( 1 refererat avgörande av Arbetsdomstolen, visas nedan » Gå direkt till avgörandet )

» Gå direkt till listan med refererat avgörande av Arbetsdomstolen

[ Arbetstagarledamot ]

Ove Bengtsberg
Aktivitet som arbetstagarledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
1 st.1993

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 0% ( 0 / 1 st. )

Har, sedan 1993, varit tillfällig ersättare för arbetstagarledamot i ett avgörande, den 3 februari 1993.
Titel för Ove Bengtsberg som tillfällig ersättare : Ombudsman i Svenska Byggnadsarbetareförbundet.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Ove Bengtsberg som arbetstagarledamot sedan 1993 ( 1 st. )

1993 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1993 nr 14 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om förhandlingsskyldighet enligt 11 § medbestämmandelagen rörande dels förberedande av ett sammanförande av företagets verksamhet med ett konkurrentföretags verksamhet, dels överlåtelse av maskiner och inventarier m.m., dels nedläggning av verksamheten och dels underhandsackord.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 14

Lagrum : 11 § första stycket lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Grävutveckling i Skellefteå AB & Svenska Industritjänstemannaförbundet & Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Sveriges Arbetsledareförbund & Sveriges Verkstadsförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Dag Ekman, Inga Britt Lagerlöf, Lennart Hörnlund, Marika Fröberg, Ove Bengtsberg (ombudsman i Svenska Byggnadsarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Anders Eka

Dela :