Hem: Föredrag av Sören Öman:

Hållna föredrag av Sören Öman

( 543 st. sedan 2004 – 7 453 åhörare sedan 2014 )

bild på en talare med mikrofon

2022 ( 14 föredrag med 381 åhörare )

Det nya anställningsskyddet

Solna Sören Öman  [ slutet ]

dec
2

fredagen den 2 december 2022 i Solna
Arbetsrätt ]

Företag

Dela :

Den nya vissel­blåsar­lagen och yttrande­fri­heten i arbets­livet

Stockholm Sören Öman  [ heldag ]  [ publikt ]

nov
30

onsdagen den 30 november 2022 i Stockholm
Arbetsrätt | Yttrandefrihet ]

Fakultetskurser Hemsida 08-41 003 006

Dela :

Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning

Dela :

Det nya anställ­nings­skyddet

Stockholm Sören Öman  [ heldag ]  [ publikt ]

okt
7

fredagen den 7 oktober 2022 i Stockholm
Arbetsrätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Data­skydds­lag­stift­ningen – nyheter, rättslig för­djup­ning och sär­skilda tillämp­ningar

Stockholm Sören Öman Daniel Westman  [ publikt ]

okt
5

onsdagen den 5 oktober 2022 i Stockholm
Europarätt | It-rätt ]

Fakultetskurser Hemsida 08-41 003 006

Dela :

Det nya anställ­nings­skyddet

Göteborg Sören Öman  [ slutet ]

sep
15

torsdagen den 15 september 2022 i Göteborg
Arbetsrätt ]

Advokatbyrå

Dela :

Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning

Dela :

Den nya vissel­blåsar­lagen och yttrande­fri­heten i arbets­livet

Stockholm Sören Öman  [ heldag ]  [ publikt ]

maj
31

tisdagen den 31 maj 2022 i Stockholm
Arbetsrätt | Yttrandefrihet ]

Fakultetskurser Hemsida 08-41 003 006

Dela :

Dataskyddsförordningen

Stockholm Sören Öman  [ heldag ]  [ slutet ]

maj
23

måndagen den 23 maj 2022 i Stockholm
Europarätt | It-rätt | Offentlighet & sekretess ]

Kommun / Landsting / Region

Dela :

Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning

Dela :

Det nya anställ­nings­skyddet

Stockholm Sören Öman  [ heldag ]  [ publikt ]

apr
7

torsdagen den 7 april 2022 i Stockholm
Arbetsrätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Data­skydds­lag­stift­ningen – nyheter, rättslig för­djup­ning och sär­skilda tillämp­ningar

Stockholm Sören Öman Daniel Westman  [ publikt ]

mar
29

tisdagen den 29 mars 2022 i Stockholm
Europarätt | It-rätt ]

Fakultetskurser Hemsida 08-41 003 006

Dela :

Angrepp från anställda på före­tagets hemlig­heter och renommé

Dela :

Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning

Dela :

2021 ( 12 föredrag med 231 åhörare )

Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning

Dela :

Yttrandefriheten i arbetslivet

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

dec
2

torsdagen den 2 december 2021 i Stockholm
Arbetsrätt | Yttrandefrihet ]

Föredrag för organisation

Dela :

Den nya vissel­blåsar­lagen och yttrande­fri­heten i arbets­livet

Stockholm Sören Öman  [ heldag ]  [ publikt ]

nov
9

tisdagen den 9 november 2021 i Stockholm
Arbetsrätt | Yttrandefrihet ]

Fakultetskurser Hemsida 08-41 003 006

Dela :

Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning

Dela :

Data­skydds­lag­stift­ningen – nyheter, rättslig för­djup­ning och sär­skilda tillämp­ningar

Stockholm Sören Öman Daniel Westman  [ publikt ]

okt
19

tisdagen den 19 oktober 2021 i Stockholm
Europarätt | It-rätt ]

Fakultetskurser Hemsida 08-41 003 006

Dela :

Bisysslor

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

aug
31

tisdagen den 31 augusti 2021 i Stockholm
Arbetsrätt ]

Statlig myndighet

Dela :

Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning

Dela :

Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning

Dela :

Data­skydds­lag­stift­ningen – nyheter, rättslig för­djup­ning och sär­skilda tillämp­ningar

Stockholm Sören Öman Daniel Westman  [ publikt ]

apr
28

onsdagen den 28 april 2021 i Stockholm
Europarätt | It-rätt ]

Fakultetskurser Hemsida 08-41 003 006

Dela :

Angrepp från anställda på före­tagets hemlig­heter och renommé

Dela :

Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning

Dela :

Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning

Dela :

2020 ( 6 föredrag med 134 åhörare )

Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning

Dela :

Data­skydds­lag­stift­ningen – nyheter, rättslig för­djup­ning och sär­skilda tillämp­ningar

Stockholm Sören Öman Daniel Westman  [ publikt ]

okt
20

tisdagen den 20 oktober 2020 i Stockholm
Europarätt | It-rätt ]

Fakultetskurser Hemsida 08-41 003 006

Dela :

Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning

Dela :

Angrepp från anställda på före­tagets hemlig­heter och renommé

Dela :

Det nya dataskyddet – GDPR

Dela :

Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning

Dela :

2019 ( 13 föredrag med 261 åhörare )

Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning

Dela :

Avslutande av an­ställ­ning på grund av person­liga skäl eller arbets­brist

Stockholm Sören Öman  [ heldag ]  [ publikt ]

nov
14

torsdagen den 14 november 2019 i Stockholm
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Arbets­rättsliga frågor för offentlig sektor

Stockholm Sören Öman Kristina Ahlström  [ heldag ]  [ publikt ]

okt
24

torsdagen den 24 oktober 2019 i Stockholm
Arbetsrätt ]

Fakultetskurser Hemsida 08-41 003 006

Dela :

Data­skydds­lag­stift­ningen – nyheter, rättslig för­djup­ning och sär­skilda tillämp­ningar

Stockholm Sören Öman Daniel Westman  [ publikt ]

okt
15

tisdagen den 15 oktober 2019 i Stockholm
Europarätt | It-rätt ]

Fakultetskurser Hemsida 08-41 003 006

Dela :

Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning

Dela :

Seminarier i rättsinformatik

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

sep
5

torsdagen den 5 september 2019 i Stockholm
Europarätt | It-rätt ]

Stockholms universitet

Dela :

Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning

Dela :

Arbetsrätt – Sociala medier, vissel­blåsare och integritet

Dela :

Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning

Dela :

Nationell reglering vid sidan av data­skydds­för­ord­ningen

Stockholm Sören Öman Daniel Westman  [ publikt ]

mar
12

tisdagen den 12 mars 2019 i Stockholm
Europarätt | It-rätt ]

Fakultetskurser Hemsida 08-41 003 006

Dela :

Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning

Dela :

Arbets­rättsliga frågor för offentlig sektor

Stockholm Sören Öman Kristina Ahlström  [ heldag ]  [ publikt ]

feb
12

tisdagen den 12 februari 2019 i Stockholm
Arbetsrätt | Europarätt | It-rätt ]

Fakultetskurser Hemsida 08-41 003 006

Dela :

Det nya dataskyddet – GDPR

Dela :

2018 ( 22 föredrag med 456 åhörare )

GDPR 2 – Nationell lagstiftning och fördjupning

Dela :

Det nya dataskyddet – GDPR

Dela :

Den nya data­skydds­förord­ningen

Dela :

Integriteten och GDPR i arbetslivet

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

nov
8

torsdagen den 8 november 2018 i Stockholm
Arbetsrätt | Europarätt | It-rätt ]

Föredrag för organisation

Dela :

Avslutande av an­ställ­ning på grund av person­liga skäl eller arbets­brist

Stockholm Sören Öman  [ heldag ]  [ publikt ]

nov
6

tisdagen den 6 november 2018 i Stockholm
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :