Hem: Föredrag av Sören Öman:

Hållna föredrag av Sören Öman

( 559 st. sedan 2004 – 7 890 åhörare sedan 2014 )

bild på en talare med mikrofon

2024 ( 4 föredrag hittills med 104 åhörare )

Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning

Dela :

Vissel­blåsar­lagen och yttrande­fri­heten i arbets­livet

Stockholm Sören Öman  [ heldag ]  [ publikt ]

maj
23

torsdagen den 23 maj 2024 i Stockholm
Arbetsrätt | Yttrandefrihet ]

Fakultetskurser Hemsida 08-41 003 006

Dela :

Data­skydds­lag­stift­ningen – nyheter, rättslig för­djup­ning och sär­skilda tillämp­ningar

Stockholm Sören Öman Daniel Westman  [ publikt ]

maj
7

tisdagen den 7 maj 2024 i Stockholm
Europarätt | It-rätt ]

Fakultetskurser Hemsida 08-41 003 006

Dela :

Person­upp­gifter i arbets­livet

Göteborg Sören Öman  [ publikt ]

apr
17

onsdagen den 17 april 2024 i Göteborg
Arbetsrätt | Europarätt | It-rätt ]

Advokatbyrå

Dela :

2023 ( 12 föredrag med 333 åhörare )

Vissel­blåsar­lagen och yttrande­fri­heten i arbets­livet

Stockholm Sören Öman  [ heldag ]  [ publikt ]

nov
9

torsdagen den 9 november 2023 i Stockholm
Arbetsrätt | Yttrandefrihet ]

Fakultetskurser Hemsida 08-41 003 006

Dela :

Personuppgifter inom arbetslivet

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

nov
8

onsdagen den 8 november 2023 i Stockholm
Arbetsrätt | Europarätt | It-rätt ]

Nätverket Unga Dataskyddsjurister

Dela :

Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning

Dela :

Arbetsrätt – Det nya anställningsskyddet

Lund Sören Öman  [ heldag ]  [ publikt ]

okt
26

torsdagen den 26 oktober 2023 i Lund
Arbetsrätt ]

Lunds domarakademi

Dela :

Data­skydds­lag­stift­ningen – nyheter, rättslig för­djup­ning och sär­skilda tillämp­ningar

Stockholm Sören Öman Daniel Westman  [ publikt ]

okt
24

tisdagen den 24 oktober 2023 i Stockholm
Europarätt | It-rätt ]

Fakultetskurser Hemsida 08-41 003 006

Dela :

Yttrandefriheten i arbetslivet

Örebro Sören Öman  [ slutet ]

okt
18

onsdagen den 18 oktober 2023 i Örebro
Arbetsrätt | Yttrandefrihet ]

Kommun / Landsting / Region

Dela :

Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning

Dela :

Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning

Dela :

Nya LAS i praktiken – av­slutande av an­ställ­ning

Stockholm Sören Öman  [ heldag ]  [ publikt ]

apr
20

torsdagen den 20 april 2023 i Stockholm
Arbetsrätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Data­skydds­lag­stift­ningen – nyheter, rättslig för­djup­ning och sär­skilda tillämp­ningar

Stockholm Sören Öman Daniel Westman  [ publikt ]

mar
30

torsdagen den 30 mars 2023 i Stockholm
Europarätt | It-rätt ]

Fakultetskurser Hemsida 08-41 003 006

Dela :

Det nya anställningsskyddet

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

feb
7

tisdagen den 7 februari 2023 i Stockholm
Arbetsrätt ]

Företag

Dela :

Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning

Dela :

2022 ( 14 föredrag med 381 åhörare )

Det nya anställningsskyddet

Solna Sören Öman  [ slutet ]

dec
2

fredagen den 2 december 2022 i Solna
Arbetsrätt ]

Företag

Dela :

Den nya vissel­blåsar­lagen och yttrande­fri­heten i arbets­livet

Stockholm Sören Öman  [ heldag ]  [ publikt ]

nov
30

onsdagen den 30 november 2022 i Stockholm
Arbetsrätt | Yttrandefrihet ]

Fakultetskurser Hemsida 08-41 003 006

Dela :

Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning

Dela :

Det nya anställ­nings­skyddet

Stockholm Sören Öman  [ heldag ]  [ publikt ]

okt
7

fredagen den 7 oktober 2022 i Stockholm
Arbetsrätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Data­skydds­lag­stift­ningen – nyheter, rättslig för­djup­ning och sär­skilda tillämp­ningar

Stockholm Sören Öman Daniel Westman  [ publikt ]

okt
5

onsdagen den 5 oktober 2022 i Stockholm
Europarätt | It-rätt ]

Fakultetskurser Hemsida 08-41 003 006

Dela :

Det nya anställ­nings­skyddet

Göteborg Sören Öman  [ slutet ]

sep
15

torsdagen den 15 september 2022 i Göteborg
Arbetsrätt ]

Advokatbyrå

Dela :

Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning

Dela :

Den nya vissel­blåsar­lagen och yttrande­fri­heten i arbets­livet

Stockholm Sören Öman  [ heldag ]  [ publikt ]

maj
31

tisdagen den 31 maj 2022 i Stockholm
Arbetsrätt | Yttrandefrihet ]

Fakultetskurser Hemsida 08-41 003 006

Dela :

Dataskyddsförordningen

Stockholm Sören Öman  [ heldag ]  [ slutet ]

maj
23

måndagen den 23 maj 2022 i Stockholm
Europarätt | It-rätt | Offentlighet & sekretess ]

Kommun / Landsting / Region

Dela :

Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning

Dela :

Det nya anställ­nings­skyddet

Stockholm Sören Öman  [ heldag ]  [ publikt ]

apr
7

torsdagen den 7 april 2022 i Stockholm
Arbetsrätt ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :

Data­skydds­lag­stift­ningen – nyheter, rättslig för­djup­ning och sär­skilda tillämp­ningar

Stockholm Sören Öman Daniel Westman  [ publikt ]

mar
29

tisdagen den 29 mars 2022 i Stockholm
Europarätt | It-rätt ]

Fakultetskurser Hemsida 08-41 003 006

Dela :

Angrepp från anställda på före­tagets hemlig­heter och renommé

Dela :

Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning

Dela :

2021 ( 12 föredrag med 231 åhörare )

Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning

Dela :

Yttrandefriheten i arbetslivet

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

dec
2

torsdagen den 2 december 2021 i Stockholm
Arbetsrätt | Yttrandefrihet ]

Föredrag för organisation

Dela :

Den nya vissel­blåsar­lagen och yttrande­fri­heten i arbets­livet

Stockholm Sören Öman  [ heldag ]  [ publikt ]

nov
9

tisdagen den 9 november 2021 i Stockholm
Arbetsrätt | Yttrandefrihet ]

Fakultetskurser Hemsida 08-41 003 006

Dela :

Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning

Dela :

Data­skydds­lag­stift­ningen – nyheter, rättslig för­djup­ning och sär­skilda tillämp­ningar

Stockholm Sören Öman Daniel Westman  [ publikt ]

okt
19

tisdagen den 19 oktober 2021 i Stockholm
Europarätt | It-rätt ]

Fakultetskurser Hemsida 08-41 003 006

Dela :

Bisysslor

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

aug
31

tisdagen den 31 augusti 2021 i Stockholm
Arbetsrätt ]

Statlig myndighet

Dela :

Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning

Dela :

Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning

Dela :

Data­skydds­lag­stift­ningen – nyheter, rättslig för­djup­ning och sär­skilda tillämp­ningar

Stockholm Sören Öman Daniel Westman  [ publikt ]

apr
28

onsdagen den 28 april 2021 i Stockholm
Europarätt | It-rätt ]

Fakultetskurser Hemsida 08-41 003 006

Dela :

Angrepp från anställda på före­tagets hemlig­heter och renommé

Dela :

Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning

Dela :

Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning

Dela :

2020 ( 6 föredrag med 134 åhörare )

Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning

Dela :

Data­skydds­lag­stift­ningen – nyheter, rättslig för­djup­ning och sär­skilda tillämp­ningar

Stockholm Sören Öman Daniel Westman  [ publikt ]

okt
20

tisdagen den 20 oktober 2020 i Stockholm
Europarätt | It-rätt ]

Fakultetskurser Hemsida 08-41 003 006

Dela :

Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning

Dela :

Angrepp från anställda på före­tagets hemlig­heter och renommé

Dela :

Det nya dataskyddet – GDPR

Dela :

Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning

Dela :

2019 ( 13 föredrag med 261 åhörare )

Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning

Dela :

Avslutande av an­ställ­ning på grund av person­liga skäl eller arbets­brist

Stockholm Sören Öman  [ heldag ]  [ publikt ]

nov
14

torsdagen den 14 november 2019 i Stockholm
Arbetsrätt | Konkurrensklausuler ]

Blendow Institute Hemsida 08-579 366 00

Dela :