: : : :

Arbetsdomstolens domarAD-domar på gång

Mål i Arbetsdomstolen där förhandling hållits eller är utsatt ( 30 st. )

Här finns information om mål i Arbets­domstolen där för­handling hållits eller är ut­satt. Informa­tionen ger en indika­tion på vilka frågor som snart kan komma att av­göras i prejudikat från Arbets­domstolen. Det är dock inte säkert att det verk­ligen blir ett prejudikat, efter­som målet fort­farande kan för­likas, åter­kallas eller av­visas, eller av­görandet inte refe­reras. En del prejudikat meddelas också utan föregående förhandling, efter en s.k. föredragning, där en jurist berättar om målet för bara domstolens ledamöter som också själva läser handlingarna i målet.

» Hållna förhandlingar där dom eller beslut inte meddelats än ( 16 st. )

» Utsatta förhandlingar ( 14 st. )

Antal förhandlingar per (trolig) ordförande
Ordförande ( troligen )Antal förhandlingar ( varav hållna )
Cathrine Lilja Hansson10 st. ( varav 4 st. hållna8 utsatta dagar )
Karin Renman6 st. ( varav 5 st. hållna4 utsatta dagar )
Jonas Malmberg9 st. ( varav 5 st. hållna5 utsatta dagar )
Sören Öman5 st. ( varav 2 st. hållna5 utsatta dagar )

Förhandlingsdagar ( markerade med blått )

För muspekaren över ordförandenas namn i tabellen ovan för att se förhandlingsdagar för en viss (trolig) ordförande.

Maj 2018
TiOnToFr
 1234
7891011
1415161718
2122232425
28293031 
Juni 2018
TiOnToFr
    1
45678
1112131415
1819202122
2526272829
Juli 2018
TiOnToFr
23456
910111213
1617181920
2324252627
3031   
Augusti 2018
TiOnToFr
  123
678910
1314151617
2021222324
2728293031
September 2018
TiOnToFr
34567
1011121314
1718192021
2425262728

När kommer domen?

Det går att höra efter med Arbetsdomstolens kansli (kansliet@arbetsdomstolen.se, tfn 08‑617 66 00) när det är sagt att domen kommer att meddelas. Den genomsnittliga tiden mellan att huvudförhandlingen avslutas och domen meddelas är 62 dagar (ca 9 veckor). Den genomsnittliga domstiden varierar mellan ordförandena.

OrdförandeGenomsnittlig domstid
Cathrine Lilja Hansson58 dagar ( ca 8 veckor )Längst : 78 dagar | Kortast : 41 dagar
Karin Renman82 dagar ( ca 12 veckor )Längst : 126 dagar | Kortast : 48 dagar
Jonas Malmberg66 dagar ( ca 9 veckor )Längst : 98 dagar | Kortast : 41 dagar
Sören Öman47 dagar ( ca 7 veckor )Längst : 91 dagar | Kortast : 29 dagar

Avser domstid för refererade domar som meddelats efter huvudförhandling från och med 2016.

Sök/Filtrera förhandlingarna ( t.ex. genom att skriva in ordförandens namn ) :

Hållna förhandlingar :

I; Biltrafikens Arbetsgivareförbund
. / .
Unionen, T.L. och P-Å.J.
II; XR Logistik AB, Skövde
. / .
T.A.
III; XR Logistik AB, Skövde
. / .
Tima Logistik AB, Lidköping

Sammanfattning :

Tre tidigare anställda hos ett logistikbolag har tagit anställning hos ett konkurrerande bolag. Fråga om de tre arbetstagarna under sin anställning hos logistikbolaget brutit mot lojalitetsplikten och företagshemlighetslagen, samt om arbetstagarna och det konkurrerande bolaget är skyldigt att betala skadestånd till logistikbolaget.

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 17 januari 2018 ( sex förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 90/16 ]

Sveriges Hamnar
. / .
Svenska Hamnarbetarförbundet m.fl.

Sammanfattning :

Fråga om 25 arbetstagare i Göteborgs hamn den 26 januari 2017 genom att lägga ned arbetet under en del av dagen har vidtagit olovlig stridsåtgärd och därför ska betala skadestånd till bolaget. Även fråga om bolaget är skyldigt att betala lön till arbetstagarna för en halvtimmes arbete, som bolaget avräknat från lönen, samt om bolaget är skyldigt att betala allmänt skadestånd dels till arbetstagarna för att bolaget felaktigt utfärdat varning m.m. till arbetstagarna, dels till förbundets avdelning för att bolaget genom löneavdrag vidtagit en stridsåtgärd mot arbetstagarna med syfte att påverka avdelningens fackliga arbete och inte tagit initiativ till och genomfört förhandlingar med anledning av varningarna m.m.

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 31 januari 2018 ( tre förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 44/17 ]

Handen Assistans AB m.fl.
. / .
Västgöta Assistans AB

Sammanfattning :

Tvisten i Arbetsdomstolen rör frågan om ett assistansbolag samt tre fysiska personer och ett dödsbo är skadeståndsskyldiga mot ett annat assistansbolag dels på grund av illojalitet och dels på grund av brott mot företagshemlighetslagen.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 27 februari 2018 ( fyra förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr B 116/16 ]

Polisförbundet
. / .
Staten genom Polismyndigheten

Sammanfattning :

Statens överklagandenämnd har undanröjt Polismyndighetens beslut att anställa en viss person och beslutat att en annan person ska erbjudas den aktuella anställningen i stället. Polismyndigheten har sedan meddelat att den andra personen inte kommer att erbjudas anställningen. Fråga om Statens överklagandenämnds beslut innebär att den andra personen fått en ny anställning. Även fråga om Polismyndigheten är skyldig att följa beslut från Statens överklagandenämnd.

Förhandling: Torsdagen den 8 mars 2018

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 69/17 ]

Svenska Journalistförbundet
. / .
Medieföretagen och Östgöta Media AB

Sammanfattning :

Skadestånd p.g.a. uppsägning utan saklig grund, alternativt turordningsbrott.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 13 mars 2018 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 78/17 ]

Svensk Pilotförening
. / .
Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden

Sammanfattning :

Skadestånd p.g.a. kollektivavtalsbrott. Fråga om ett flygbolag brutit mot det mellan parterna gällande kollektivavtalet genom att nyanställa ett antal piloter genom allmän visstidsanställning i stället för provanställning.

Förhandling: Fredagen den 16 mars 2018

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 31/17 ]

Försvarsförbundet
. / .
Staten genom Försvarsmakten

Sammanfattning :

Talan om ogiltigförklaring av uppsägning. Anställd vid Försvarsmakten har, utan att ha ansökt om något tillträdestillstånd, tagit med sin flickvän in på sin arbetsplats, vilken utgjort ett hemligstämplat skyddsobjekt. Även påståenden om att den anställde ska ha uppvisat samarbetssvårigheter och uppträtt på ett sätt som inte överensstämmer med gällande rutiner och uppförandekoder inom Försvarsmakten. Fråga om det funnits saklig grund för uppsägningen på grund av personliga skäl.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 20 mars 2018 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 73/17 ]

Unionen
. / .
Almega Tjänsteförbunden och ISS Facility Services AB

Sammanfattning :

Enligt en bestämmelse i ett kollektivavtal har arbetstagare som uppnått viss ålder och har viss sammanhängande anställningstid rätt till förlängd uppsägningstid vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Efter en verksamhetsövergång enligt 6 b § anställningsskyddslagen, uppkommer fråga om arbetstagare, vid bedömningen av rätten till förlängd uppsägningstid, får tillgodoräkna sig anställningstid hos tidigare arbetsgivare, som haft liknande villkor om förlängd uppsägningstid. Arbetsdomstolen har i målet inhämtat förhandsavgörande från EU-domstolen i frågan om det är förenligt med överlåtelsedirektivet att, sedan ett år förflutit efter övergången, tillämpa en bestämmelse i ett kollektivavtal som innebär att när viss anställningstid är en förutsättning för förlängd uppsägningstid inte beakta anställningstid hos överlåtaren, när arbetstagarna enligt en likalydande bestämmelse i det kollektivavtal som gällde hos överlåtaren haft rätt att beakta denna anställningstid.

Förhandling: Tisdagen den 27 mars 2018

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 40/12 och A 100/12 ]

Seko, Service- och kommunikationsfacket
. / .
Almega Tjänsteförbunden och Transdev Sverige AB

Sammanfattning :

För viss tågpersonal får det enligt en bestämmelse i ett lokalt kollektivavtal under ett arbetspass som mest förekomma en timme obetald tid. Bestämmelsen innebär att övrig tid under arbetspasset då arbete inte utförs räknas som arbetstid. Fråga om kollektivavtalet innebär att sådan arbetstid på obekväm tid ger rätt till obekvämtidstillägg.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 17 april 2018 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 104/16 ]

Diskrimineringsombudsmannen
. / .
Bemanningsföretagen och Manpower Student AB

Sammanfattning :

Fråga om en person med funktionsnedsättning diskriminerats vid ansökan och förfrågan om arbete.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 17 april 2018 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 93/16 ]

Handelsanställdas förbund
. / .
Arbetsgivarföreningen KFO och Coop Norrbotten ekonomisk förening

Sammanfattning :

En arbetstagare vid en Coop-butik har avskedats sedan han beställt och tagit hem byggvaror från arbetet för ett privat bygge. Fråga om arbetstagaren agerat i strid med arbetsgivarens regler för personalinköp och om det har funnits laga grund för avskedandet.

Förhandling: Tisdagen den 24 april 2018

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 74/17 ]

I.H., S-Å.H., F.H. och O.S
. / .
Wikströms Lås Protectum i Falkenberg AB

Sammanfattning :

Fyra personer som tidigare har varit anställda i ett låsföretag, har tillsammans startat ett nytt låsföretag. Fråga om krav på skadestånd och avtalsvite för brott mott dels mot lojalitetsplikten alternativt företagshemlighetslagen, dels mot en avtalad konkurrensklausul.

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 2 maj 2018 ( tre förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr B 68/17 ]

Diskrimineringsombudsmannen
. / .
Almega Tjänsteföretagen och Semantix Tolkjouren AB

Sammanfattning :

Ett tolkföretag avbröt en anställningsintervju med en kvinnlig tolk som hade gjort förfrågan om arbete hos företaget, sedan kvinnan – med hänvisning till sin religion – inte tog en manlig företrädare för företaget i hand när de hälsade på varandra. Fråga om beslutet att avbryta intervjun inneburit diskriminering.

Förhandling: Tisdagen den 8 maj 2018

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 46/17 ]

Region Gotland
. / .
B.H.

Sammanfattning :

En tandhygienist har blivit avskedad sedan han skickat mejl till Migrationsverket med viss information om patienter som han undersökt. Fråga om det funnits laga grund

Förhandling: Onsdagen den 9 maj 2018

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr B 105/17 ]

Seko, Service- och kommunikationsfacket
. / .
Almega Tjänsteförbunden och MTR Stockholm AB

Sammanfattning :

Fråga hur en viss procentuell sysselsättningsgrad som anges för en deltidsanställd arbetstagare i kollektivavtal och anställningsavtal ska tolkas. Även fråga om arbetsgivaren gjort sig skyldig till diskriminering enligt lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning.

Förhandling: Onsdagen den 23 maj 2018

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 196/15 ]

Polisförbundet
. / .
Staten genom Arbetsgivarverket

Sammanfattning :

Fråga om arbete som ordförande i en ideell förening som ger stöd och hjälp åt personer som anser sig ha varit utsatta för brott är en s.k. förtroendeskadlig bisyssla enligt 7 § lagen (1994:260) om offentlig anställning, för en polis som bl.a. arbetar i receptionen.

Förhandling: Torsdagen den 24 maj 2018

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 71/17 ]

Utsatta förhandlingar :

Förhandlingarna är offentliga så det går bra att komma och se hur det går till. Kolla dock för säkerhets skull först med Arbetsdomstolens kansli (kansliet@arbetsdomstolen.se, tfn 08‑617 66 00) så att förhandlingen inte blivit inställd.

Intersolia Ltd
. / .
K.S.

Sammanfattning :

En säljare lämnade sin anställning genom överenskommelse med arbetsgivaren. Efter överenskommelsen men innan den överenskomna uppsägningstiden löpte ut, avskedades säljaren på grund av påståenden om illojalitet. Nu fråga om fordran på återbetalning av lön samt fastställelse av om avskedandet varit lagligen grundat.

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 30 maj 2018 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr B 24/17 ]

Pilotförening
. / .
Svenska Flygbranschen och Braathens Regional Airways AB

Sammanfattning :

Ett flygbolag har genomfört praktisk utbildning av piloter som är anställda hos ett annat bolag. Frågan är om piloterna därigenom har utfört arbete för flygbolagets räkning eller i flygbolagets verksamhet och om bolaget därför varit förhandlingsskyldigt enligt 38 § medbestämmandelagen.

Förhandling: Fredagen den 1 juni 2018

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 161/16 ]

Svenska Byggnadsarbetareförbundet
. / .
Sveriges Byggindustrier och Peab Sverige AB

Sammanfattning :

En anställd byggarbetare som arbetar heltid som fackligt förtroendevald med kontorsplats på arbetsgivarens Göteborgskontor får inte längre den reskostnadsersättning för resor utanför arbetstid till och från bostaden, som han tidigare fått i enlighet med Byggavtalet. Frågan är om den aktuella reskostnadsersättningen är en sådan ersättning som en fackligt förtroendevald är berättigad att bibehålla enligt 4 § förtroendemannalagen.

Förhandling ( första dagen ): Torsdagen den 7 juni 2018 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 157/16 ]

Svenska Byggnadsarbetareförbundet
. / .
Almega Bemanningsföretagen och Wikan Personal Väst AB

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare brutit mot bemanningsavtalet genom att inte betala traktamente till en arbetstagare när denne under en viss period utfört arbete hos ett kundföretag. Tvisten rör tolkning av kollektivavtalet och därutöver bl.a. var arbetstagaren haft sitt boende.

Förhandling: Onsdagen den 13 juni 2018

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 109/17 ]

Svensk Pilotförening
. / .
Svenska Flygbranschen och Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden

Sammanfattning :

Skadeståndstalan på grund av brott mot förhandlingsskyldighet enligt medbestämmandelagen och kollektivavtal. SAS har hyrt in flygplan med egen besättning, s.k. wet lease, från flera olika flygbolag utan föregående förhandling. Efter förhandling mellan parterna har SAS betalat visst skadestånd. Fråga dels om förhandlingsskyldighet förelegat avseende inhyrningen från ett visst flygbolag, dels om det som förekom vid förhandlingen och SAS betalning av skadestånd innebär att SAS fullgjort sin skadeståndsskyldighet avseende inhyrningen från de två flygbolag skadeståndstalan gäller.

Förhandling: Torsdagen den 14 juni 2018

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 47/17 ]

Fastighetsanställdas Förbund
. / .
Arbetsgivarförbundet Pacta ( för ej talan ) och Växjöbostäder AB

Sammanfattning :

Fråga om det föreligger saklig grund för uppsägning av en miljövärd på grund av nedsättningar i arbetsförmågan till följd av sjukdom.

Förhandling ( första dagen ): Fredagen den 15 juni 2018 ( fyra förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 36/16 ]

Polisförbundet
. / .
Staten genom Polismyndigheten

Sammanfattning :

Talan om ogiltigförklarande av avskedande samt skadestånd. En polis har blivit avskedad med hänvisning till att han ska ha gjort sig skyldig till viss brottslighet. Fråga om det förelegat laga skäl för avskedande eller i vart fall saklig grund för uppsägning.

Förhandling: Tisdagen den 19 juni 2018

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 150/17 ]

Svensk Pilotförening
. / .
Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden

Sammanfattning :

Fråga om en pilot omfattas av den sk. FC-regeln i pensionsavtalet vid beräkning av ålderspension.

Förhandling: Tisdagen den 28 augusti 2018

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 48/17 ]

Svenska Målareförbundet
. / .
Ekholmens Puts & Måleri FS AB

Sammanfattning :

Lönefodran m.m. Målet rör tre arbetstagare. Fråga om dessa arbetstagare varit anställda hos svarandebolaget och om de i så fall haft rätt till viss lön och väntetidsersättning.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 4 september 2018 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 114/17, A 115/17 och A 116/17 ]

Mat-Expressen i Kalmar AB
. / .
J.K.

Sammanfattning :

En arbetstagare har uteblivit från arbetet efter en diskussion om semesterns förläggning. Fråga om arbetstagaren får anses ha sagt upp sig själv alternativt självmant har lämnat anställningen eller om han blivit uppsagd eller avskedad av arbetsgivaren och om det i så fall förelegat saklig grund för uppsägning eller laga skäl för avskedande.

Förhandling: Onsdagen den 5 september 2018

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr B 1/18 ]

Sveriges Ingenjörer
. / .
Almega Tjänsteförbunden och Crane AB

Sammanfattning :

Krav på ekonomiskt skadestånd med påstående om att arbetsgivaren har brutit mot en i anställningsavtalet intagen klausul om lönerevision med beaktande av valutaförändringar.

Förhandling: Tisdagen den 11 september 2018

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 106/17 ]

Diskrimineringsombudsmannen
. / .
BiTA Service Management AB

Sammanfattning :

En kvinna påtalade för sin blivande arbetsgivare, vid ingående av anställningsavtalet, att hon var gravid. Fråga om arbetstagaren, vars provanställning avslutades i förtid, missgynnats av skäl som har samband med kön.

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 12 september 2018 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 15/17 ]

Seko, Service- och kommunikationsfacket
. / .
Sveriges Byggindustrier och Peab Asfalt AB

Sammanfattning :

Ett förbund har, med stöd av en kollektivavtalsbestämmelse om lönegranskning, från ett bolag begärt att få ut lönelistor för samtliga arbetstagare inom avtalets tillämpningsområde, utvisande namn, personnummer och aktuella löneuppgifter. Bolaget har motsatt sig detta såvitt avser utanförstående arbetstagare. Detta med hänvisning till att ett utlämnande av de begärda uppgifterna skulle strida mot personuppgiftslagen (PuL). Den huvudsakliga tvisten gäller om förbundet vid en intresseavvägning enligt 10 § f) PuL har rätt att få del av de begärda uppgifterna och om bolaget därmed brutit mot kollektivavtalet.

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 12 september 2018 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 57/17 ]

N.S.
. / .
M.B.

Sammanfattning :

Fordran på lön och semesterersättning till en fd anställd vid en livsmedelsbutik.

Förhandling: Tisdagen den 18 september 2018

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr B 117/17 ]

Senast uppdaterad 2018-03-23 av Sören Öman