: : : :

Arbetsdomstolens domarAD-domar på gång

Mål i Arbetsdomstolen där förhandling hållits eller är utsatt ( 5 st. )

Här finns information om mål i Arbets­domstolen där för­handling hållits eller är ut­satt. Informa­tionen ger en indika­tion på vilka frågor som snart kan komma att av­göras i prejudikat från Arbets­domstolen. Det är dock inte säkert att det verk­ligen blir ett prejudikat, efter­som målet fort­farande kan för­likas, åter­kallas eller av­visas, eller av­görandet inte refe­reras. En del prejudikat meddelas också utan föregående förhandling, efter en s.k. föredragning, där en jurist berättar om målet för bara domstolens ledamöter som också själva läser handlingarna i målet.

» Hållna förhandlingar där dom eller beslut inte meddelats än ( 0 st. )

» Utsatta förhandlingar ( 5 st. )

Antal förhandlingar per (trolig) ordförande
Ordförande ( troligen )Antal förhandlingar ( varav hållna )
Cathrine Lilja Hansson1 st. ( 2 utsatta dagar )
Karin Renman1 st. ( 2 utsatta dagar )
Jonas Malmberg2 st. ( 4 utsatta dagar )
Sören Öman1 st. ( 2 utsatta dagar )

Förhandlingsdagar ( markerade med blått )

För muspekaren över ordförandenas namn i tabellen ovan för att se förhandlingsdagar för en viss (trolig) ordförande.

Maj 2019
TiOnToFr
  123
678910
1314151617
2021222324
2728293031
Juni 2019
TiOnToFr
34567
1011121314
1718192021
2425262728

När kommer domen?

Det går att höra efter med Arbetsdomstolens kansli (kansliet@arbetsdomstolen.se, tfn 08‑617 66 00) när det är sagt att domen kommer att meddelas. Den genomsnittliga tiden mellan att huvudförhandlingen avslutas och domen meddelas är 62 dagar (ca 9 veckor). Den genomsnittliga domstiden varierar mellan ordförandena.

OrdförandeGenomsnittlig domstid
Cathrine Lilja Hansson57 dagar ( ca 8 veckor )Längst : 89 dagar | Kortast : 40 dagar
Karin Renman83 dagar ( ca 12 veckor )Längst : 161 dagar | Kortast : 42 dagar
Jonas Malmberg65 dagar ( ca 9 veckor )Längst : 99 dagar | Kortast : 20 dagar
Sören Öman47 dagar ( ca 7 veckor )Längst : 91 dagar | Kortast : 29 dagar

Avser domstid för refererade domar som meddelats efter huvudförhandling från och med 2016.

Sök/Filtrera förhandlingarna ( t.ex. genom att skriva in ordförandens namn ) :

Hållna förhandlingar :

Utsatta förhandlingar :

Förhandlingarna är offentliga så det går bra att komma och se hur det går till. Kolla dock för säkerhets skull först med Arbetsdomstolens kansli (kansliet@arbetsdomstolen.se, tfn 08‑617 66 00) så att förhandlingen inte blivit inställd.

Polisförbundet
. / .
Staten genom Polismyndigheten

Sammanfattning :

En arbetstagare har blivit uppsagd från sin anställning som polisassistent, med hänvisning till personliga skäl. Uppsägningen har föregåtts av att arbetsgivaren, Polismyndigheten, i enlighet med säkerhetsskyddslagen beslutat att arbetstagaren inte längre skulle vara behörig att inneha en säkerhetsklassad anställning. Fråga om säkerhetsskyddsbeslutet som sådant utgör saklig grund för uppsägning eller, om så inte är fallet, om omständigheterna som legat till grund för beslutet utgör saklig grund. Även fråga om arbetsgivaren agerat i strid med den s.k. tvåmånadersregeln.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 4 juni 2019 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 97/18 ]

Handelsanställdas förbund
. / .
Arbetsgivarföreningen KFO och ABF Botkyrka-Salem

Sammanfattning :

En arbetstagare har sagts upp med hänvisning till att hon vägrat utföra de tillkommande arbetsuppgifter som hon erhållit efter en omorganisation. Tvist har uppkommit om arbetsgivaren haft saklig grund för uppsägningen.

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 12 juni 2019 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 116/18 ]

Unionen
. / .
Kompetensföretagen, Almega Tjänsteföretagen, Svenska Flygbranschen ( för ej talan ) och OSM Aviation Sweden AB

Sammanfattning :

Ett bemanningsföretag i flygbranschen har i enlighet med ett lokalt kollektivavtal betalat s.k. flygtillägg till kabinpersonal som hyrts ut till ett visst kundföretag. Fråga om flygtillägget ska ingå i beräkningsunderlaget för semesterlön/-ersättning.

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 12 juni 2019 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 34/18 ]

Svenska Elektrikerförbundet
. / .
Stanley Security Sverige AB

Sammanfattning :

Huvudsakligen fråga om ett säkerhetsföretag, som tecknat ett företagsavtal innebärande bl.a. att bolaget skulle omfattas av nya centrala kollektivavtal endast efter särskild överenskommelse med arbetstagarorganisationen, träffat en sådan särskild överenskommelse gällande ett central pensionsavtal och om överenskommelsen, i så fall, även innebär att bolaget blivit bundet av de höjningar av pensionspremien som därefter överenskommits mellan de centrala parterna.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 18 juni 2019 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 78/18 ]

Handelsanställdas förbund
. / .
Sveriges Frisörföretagare och Ultimo Hår & Co Aktiebolag

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare brutit mot frisöravtalets bestämmelse om att en arbetsgivare ska erbjuda samtliga arbetstagare friskvårdsbidrag alternativt bidrag till arbetskläder eller arbetsskor.

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 19 juni 2019 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 115/18 ]

Senast uppdaterad 2019-04-06 av Sören Öman