Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar:

Arbetsdomstolens domarAD-domar på gång

Mål i Arbetsdomstolen där förhandling hållits eller är utsatt ( 13 st. )

Här finns information om mål i Arbets­domstolen där för­handling hållits eller är ut­satt. Informa­tionen ger en indika­tion på vilka frågor som snart kan komma att av­göras i prejudikat från Arbets­domstolen. Det är dock inte säkert att det verk­ligen blir ett prejudikat, efter­som målet fort­farande kan för­likas, åter­kallas eller av­visas, eller av­görandet inte refe­reras. En del prejudikat meddelas också utan föregående förhandling, efter en s.k. föredragning, där en jurist berättar om målet för bara domstolens ledamöter som också själva läser handlingarna i målet.

» Hållna förhandlingar där dom eller beslut inte meddelats än ( 4 st. )

» Utsatta förhandlingar ( 9 st. )

Antal förhandlingar per (trolig) ordförande
Ordförande ( troligen ) Antal förhandlingar ( varav hållna )
Cathrine Lilja Hansson 2 st. ( varav 1 st. hållen2 utsatta dagar )
Karin Renman 5 st. ( varav 1 st. hållen6 utsatta dagar )
Jonas Malmberg 5 st. ( varav 2 st. hållna5 utsatta dagar )
Sören Öman 1 st. ( 5 utsatta dagar )

Förhandlingsdagar ( markerade med blått )

För muspekaren över ordförandenas namn i tabellen ovan för att se förhandlingsdagar för en viss (trolig) ordförande.

Januari 2021
TiOnToFr
    1
45678
1112131415
1819202122
2526272829
Februari 2021
TiOnToFr
12345
89101112
1516171819
2223242526
Mars 2021
TiOnToFr
12345
89101112
1516171819
2223242526
293031  

När kommer domen?

Det går att höra efter med Arbetsdomstolens kansli (kansliet@arbetsdomstolen.se, tfn 08‑617 66 00) när det är sagt att domen kommer att meddelas. Den genomsnittliga tiden mellan att huvudförhandlingen avslutas och domen meddelas är 62 dagar (ca 9 veckor). Den genomsnittliga domstiden varierar mellan ordförandena.

OrdförandeGenomsnittlig domstid
Cathrine Lilja Hansson56 dagar ( 8 veckor )Längst : 89 dagar | Kortast : 35 dagar
Karin Renman81 dagar ( ca 12 veckor )Längst : 161 dagar | Kortast : 41 dagar
Jonas Malmberg71 dagar ( ca 10 veckor )Längst : 427 dagar | Kortast : 20 dagar
Sören Öman45 dagar ( ca 6 veckor )Längst : 91 dagar | Kortast : 28 dagar

Avser domstid för refererade domar som meddelats efter huvudförhandling från och med 2016.

Sök/Filtrera förhandlingarna ( t.ex. genom att skriva in ordförandens namn ) :

Hållna förhandlingar :

T.H.
. / .
Domstolsverket

Sammanfattning :

Ogiltigförklaring av uppsägning m.m. En domstolshandläggare vid en tingsrätt har sagts upp på grund av personliga skäl, med hänvisning till låg prestationsförmåga, bristande skicklighet och allvarliga samarbetssvårigheter. Den huvudsakliga tvistefrågan gäller om uppsägningen har varit sakligt grundad. Arbetstagaren har därvid gjort gällande bl.a. att arbetsgivaren brustit i sin skyldighet att utreda och vidta lämpliga stöd- och anpassningsåtgärder med anledning av hennes tidigare fastställda diagnoser.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 15 september 2020 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr B 6/20 ]

Svenska Musikerförbundet
. / .
ENKÖPINGS PASTORAT

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare brustit i sin skyldighet att förhandla med en arbetstagarorganisation enligt 13 § MBL.

Förhandling: Torsdagen den 24 september 2020

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 64/19 ]

Svenska Hamnarbetarförbundet
. / .
Sveriges Hamnar och APM Terminals Gothenburg AB

Sammanfattning :

Fråga om ett bolag, genom att utan att träffa en överenskommelse med förbundet om nya arbetstidsscheman, brutit hamn- och stuveriavtalet träffat med förbundet, eller om bolaget i vart fall brutit mot 11 § medbestämmandelagen genom att inte förhandla med förbundet innan bolaget fattade beslut om ändrade arbetstidsscheman. Även fråga om bolaget hindrat ett skyddsombud att fullgöra sitt uppdrag och därmed brutit mot arbetsmiljölagen och förtroendemannalagen.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 29 september 2020 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 89/19 och A 90/19 ]

Prefab Construction i Getinge AB
. / .
Concrete Solutions Nordic AB och 2 personer

Sammanfattning :

En arbetstagare har tillsammans med en affärskompanjon bildat ett bolag som bedriver verksamhet som konkurrerar med arbetstagarens tidigare arbetsgivare. Tingsrätten har bl.a. förpliktat bolaget att betala allmänt skadestånd till den tidigare arbetsgivaren, samt vid vite förbjudit bolaget, arbetstagaren och affärskompanjonen att på visst angripa vissa företagshemligheter som tillhör arbetsgivaren samt vid vite förbjudit bolaget och arbetstagaren att framställa exemplar av visst upphovsrättsligt material som tillhör arbetsgivaren. Arbetsgivaren har överklagat tingsrättens dom och bl.a. yrkat att även arbetstagaren ska åläggas att betala allmänt skadestånd, att bolaget ska åläggas att betala högra allmänt skadestånd, att arbetstagaren och bolaget ska åläggas betala skadestånd för ekonomisk förlust samt att Arbetsdomstolen ska meddela ett mer omfattande vitesförbud än tingsrätten gjort.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 3 november 2020 ( tre förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr B 42/20 ]

Utsatta förhandlingar :

Förhandlingarna är offentliga så det går bra att komma och se hur det går till. Kolla dock för säkerhets skull först med Arbetsdomstolens kansli (kansliet@arbetsdomstolen.se, tfn 08‑617 66 00) så att förhandlingen inte blivit inställd.

Fridhemsplan Hotell AB
. / .
O.C.

Sammanfattning :

Fråga om en arbetstagare sagt upp sig själv eller om arbetsgivaren avslutat anställningen samt om det funnits laglig grund för att skilja henne från anställningen. Även fråga om arbetstagarens talan är preskriberad.

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 27 januari 2021 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr B 46/20 ]

Fackförbundet ST
. / .
Staten genom Arbetsgivarverket

Sammanfattning :

Fråga om Kriminalvården har nekat en arbetstagare partiell föräldraledighet eller om arbetstagaren dragit tillbaka sin ansökan om föräldraledighet. Också fråga om sättet arbetstagaren begärt att få lägga ut sin föräldraledighet inneburit en påtaglig störning i arbetsgivarens verksamhet.

Förhandling: Tisdagen den 2 februari 2021

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 46/20 ]

Fackförbundet ST
. / .
Staten genom Arbetsförmedlingen

Sammanfattning :

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 3 februari 2021 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 37/20 ]

Stockholms Lokala Samorganisation
. / .
Kompetensföretagen ( för ej talan ) och CenterLink Sverige AB

Sammanfattning :

Fråga om en arbetstagare avskedats eller självmant frånträtt sin anställning.

Förhandling: Onsdagen den 17 februari 2021

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 104/18 ]

Byggnadsfirman PME AB
. / .
Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Byggnads Skåne och Byggnads Mälardalen

Sammanfattning :

Ett byggentreprenadbolag har ingått hängavtal till byggavtalet. Två av Svenska Byggnadsarbetareförbundets regioner har, med hänvisning till att bolaget bryter mot lag och kollektivavtal, skriftligen uppmanat kunder till bolaget att häva sina entreprenadavtal. Olovlig stridsåtgärd?

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 23 februari 2021 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 29/20 ]

Svenska Transportarbetareförbundet
. / .
Almega Tjänsteföretagen och Marknad & Service i Syd AB

Sammanfattning :

Tolkning av en kollektivavtalsbestämmelse om garantilön för arbete för vilken den gängse löneformen är prestationslön.

Förhandling: Torsdagen den 25 februari 2021

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 28/19 ]

Fackförbundet ST
. / .
Staten genom Arbetsgivarverket

Sammanfattning :

Har arbetsgivaren – en statlig myndighet – lämnat en arbetstagare skriftligt besked om att dennes provanställning inte skulle övergå i en tillsvidareanställning (8 § lagen om offentlig anställning)?

Förhandling ( första dagen ): Torsdagen den 11 mars 2021 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 60/20 ]

Akademikerförbundet SSR
. / .
Kyrkans Akademikerförbund

Sammanfattning :

Förhandling ( första dagen ): Måndagen den 15 mars 2021 ( fem förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 34/20 ]

Sveriges Byggindustrier och Svenska Norrbygg AB
. / .
Ledarna och R.V. samt Svenska Norrbygg AB
. / .
NTN Bygg och fastighet AB

Sammanfattning :

Målet avser krav på skadestånd från ett byggföretag gentemot en tidigare anställd och dennes företag, på grund av påstådda brott mot lojalitetsplikten och företagshemlighetslagen.

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 17 mars 2021 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 92/19 ]

Senast uppdaterad 2020-05-29 av Sören Öman