: : : :

Arbetsdomstolens domarAD-domar på gång

Mål i Arbetsdomstolen där förhandling hållits eller är utsatt ( 15 st. )

Här finns information om mål i Arbets­domstolen där för­handling hållits eller är ut­satt. Informa­tionen ger en indika­tion på vilka frågor som snart kan komma att av­göras i prejudikat från Arbets­domstolen. Det är dock inte säkert att det verk­ligen blir ett prejudikat, efter­som målet fort­farande kan för­likas, åter­kallas eller av­visas, eller av­görandet inte refe­reras. En del prejudikat meddelas också utan föregående förhandling, efter en s.k. föredragning, där en jurist berättar om målet för bara domstolens ledamöter som också själva läser handlingarna i målet.

» Hållna förhandlingar där dom eller beslut inte meddelats än ( 1 st. )

» Utsatta förhandlingar ( 14 st. )

Antal förhandlingar per (trolig) ordförande
Ordförande ( troligen )Antal förhandlingar ( varav hållna )
Cathrine Lilja Hansson3 st. ( 4 utsatta dagar )
Karin Renman2 st. ( 3 utsatta dagar )
Jonas Malmberg5 st. ( 8 utsatta dagar )
Sören Öman5 st. ( varav 1 st. hållen8 utsatta dagar )

Förhandlingsdagar ( markerade med blått )

För muspekaren över ordförandenas namn i tabellen ovan för att se förhandlingsdagar för en viss (trolig) ordförande.

Mars 2019
TiOnToFr
    1
45678
1112131415
1819202122
2526272829
April 2019
TiOnToFr
12345
89101112
1516171819
2223242526
2930   
Maj 2019
TiOnToFr
  123
678910
1314151617
2021222324
2728293031
Juni 2019
TiOnToFr
34567
1011121314
1718192021
2425262728

När kommer domen?

Det går att höra efter med Arbetsdomstolens kansli (kansliet@arbetsdomstolen.se, tfn 08‑617 66 00) när det är sagt att domen kommer att meddelas. Den genomsnittliga tiden mellan att huvudförhandlingen avslutas och domen meddelas är 62 dagar (ca 9 veckor). Den genomsnittliga domstiden varierar mellan ordförandena.

OrdförandeGenomsnittlig domstid
Cathrine Lilja Hansson56 dagar ( 8 veckor )Längst : 89 dagar | Kortast : 40 dagar
Karin Renman83 dagar ( ca 12 veckor )Längst : 161 dagar | Kortast : 42 dagar
Jonas Malmberg65 dagar ( ca 9 veckor )Längst : 99 dagar | Kortast : 20 dagar
Sören Öman47 dagar ( ca 7 veckor )Längst : 91 dagar | Kortast : 29 dagar

Avser domstid för refererade domar som meddelats efter huvudförhandling från och med 2016.

Sök/Filtrera förhandlingarna ( t.ex. genom att skriva in ordförandens namn ) :

Hållna förhandlingar :

Fackförbundet ST
. / .
Staten genom Göteborgs universitet

Sammanfattning :

Fråga om det funnits förutsättningar för arbetsgivaren att utfärda disciplinpåföljd.

Förhandling: Torsdagen den 14 mars 2019

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 71/18 ]

Utsatta förhandlingar :

Förhandlingarna är offentliga så det går bra att komma och se hur det går till. Kolla dock för säkerhets skull först med Arbetsdomstolens kansli (kansliet@arbetsdomstolen.se, tfn 08‑617 66 00) så att förhandlingen inte blivit inställd.

S.S.
. / .
Huddinge Dental AB

Sammanfattning :

Fråga om saklig grund förelegat för uppsägning av tandläkare.

Förhandling: Onsdagen den 3 april 2019

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr B 106/18 ]

H-Å.O.
. / .
H.A.

Sammanfattning :

Fordran på lön och semesterersättning samt brott mot semesterlagen och kvittningslagen.

Förhandling: Onsdagen den 24 april 2019

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr B 73/18 ]

Capalato Construktion AB
. / .
E.T.

Sammanfattning :

Fråga om en arbetstagare stulit på arbetsplatsen och om det funnits laga grund för avskedande.

Förhandling: Onsdagen den 24 april 2019

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr B 103/18 ]

N.A.C
. / .
Falkenbergs kommun

Sammanfattning :

Fråga om laga skäl för avskedande eller saklig grund för uppsägning av undersköterska.

Förhandling: Torsdagen den 25 april 2019

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr B 122/18 ]

Medieföretagen och Hatten Education AB
. / .
Unionen ( för ej talan ) och O.S.

Sammanfattning :

Fråga om ett företag förvärvat rätten från en tidigare anställd och uppdragstagare att förfoga över vissa upphovsrättsligt skyddade prestationer som uppkommit inom ramen för anställningsförhållandet respektive uppdragsförhållandet.

Förhandling ( första dagen ): Torsdagen den 2 maj 2019 ( tre förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 69/18 ]

Svenska Målareförbundet
. / .
SSM Måleri AB

Sammanfattning :

Fråga om en arbetstagare blivit avskedad och om detta i så fall har skett utan att det ens funnits saklig grund för uppsägning. Även fråga om arbetstagaren stått till arbetsgivarens förfogande för arbete under viss tidsperiod samt om arbetsgivarens underlåtenheten att utbetala lön för den aktuella tidsperioden inneburit kollektivavtalsbrott.

Förhandling: Tisdagen den 7 maj 2019

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 105/18 ]

Stockholms Lokala Samorganisation
. / .
Kompetensföretagen ( för ej talan ) och CenterLink Sverige AB

Sammanfattning :

Fråga om en arbetstagare avskedats eller självmant frånträtt sin anställning.

Förhandling: Onsdagen den 15 maj 2019

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 104/18 ]

Seko, Service- och kommunikationsfacket
. / .
Almega Tjänsteförbunden och ISS Facility Services AB

Sammanfattning :

Talan om ogiltigförklaring av avskedande m.m. Tre biljettkontrollanter har blivit avskedade med hänvisning till att de varit overksamma under betald arbetstid och att de utfört skenkontroller i syfte att dölja sådan overksam tid. Fråga om det funnits laga skäl eller i vart fall saklig grund för uppsägning.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 21 maj 2019 ( tre förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 51/18 ]

Unionen
. / .
Arbetsgivaralliansen och Idrottsklubben Pantern

Sammanfattning :

Fråga om det funnits skäl för avskedande av en sportchef hos en ishockeyförening.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 21 maj 2019 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 134/18 ]

Polisförbundet
. / .
Staten genom Polismyndigheten

Sammanfattning :

En arbetstagare har blivit uppsagd från sin anställning som polisassistent, med hänvisning till personliga skäl. Uppsägningen har föregåtts av att arbetsgivaren, Polismyndigheten, i enlighet med säkerhetsskyddslagen beslutat att arbetstagaren inte längre skulle vara behörig att inneha en säkerhetsklassad anställning. Fråga om säkerhetsskyddsbeslutet som sådant utgör saklig grund för uppsägning eller, om så inte är fallet, om omständigheterna som legat till grund för beslutet utgör saklig grund. Även fråga om arbetsgivaren agerat i strid med den s.k. tvåmånadersregeln.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 4 juni 2019 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 97/18 ]

Unionen
. / .
Kompetensföretagen, Almega Tjänsteföretagen, Svenska Flygbranschen ( för ej talan ) och OSM Aviation Sweden AB

Sammanfattning :

Ett bemanningsföretag i flygbranschen har i enlighet med ett lokalt kollektivavtal betalat s.k. flygtillägg till kabinpersonal som hyrts ut till ett visst kundföretag. Fråga om flygtillägget ska ingå i beräkningsunderlaget för semesterlön/-ersättning.

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 12 juni 2019 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 34/18 ]

Handelsanställdas förbund
. / .
Arbetsgivarföreningen KFO och ABF Botkyrka-Salem

Sammanfattning :

En arbetstagare har sagts upp med hänvisning till att hon vägrat utföra de tillkommande arbetsuppgifter som hon erhållit efter en omorganisation. Tvist har uppkommit om arbetsgivaren haft saklig grund för uppsägningen.

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 12 juni 2019 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 116/18 ]

Svenska Elektrikerförbundet
. / .
Stanley Security Sverige AB

Sammanfattning :

Huvudsakligen fråga om ett säkerhetsföretag, som tecknat ett företagsavtal innebärande bl.a. att bolaget skulle omfattas av nya centrala kollektivavtal endast efter särskild överenskommelse med arbetstagarorganisationen, träffat en sådan särskild överenskommelse gällande ett central pensionsavtal och om överenskommelsen, i så fall, även innebär att bolaget blivit bundet av de höjningar av pensionspremien som därefter överenskommits mellan de centrala parterna.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 18 juni 2019 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 78/18 ]

Handelsanställdas förbund
. / .
Sveriges Frisörföretagare och Ultimo Hår & Co Aktiebolag

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare brutit mot frisöravtalets bestämmelse om att en arbetsgivare ska erbjuda samtliga arbetstagare friskvårdsbidrag alternativt bidrag till arbetskläder eller arbetsskor.

Förhandling: Onsdagen den 19 juni 2019

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 115/18 ]

Senast uppdaterad 2019-02-15 av Sören Öman