Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar:

Arbetsdomstolens domarAD-domar på gång

Mål i Arbetsdomstolen där förhandling hållits eller är utsatt ( 17 st. )

Här finns information om mål i Arbets­domstolen där för­handling hållits eller är ut­satt. Informa­tionen ger en indika­tion på vilka frågor som snart kan komma att av­göras i prejudikat från Arbets­domstolen. Det är dock inte säkert att det verk­ligen blir ett prejudikat, efter­som målet fort­farande kan för­likas, åter­kallas eller av­visas, eller av­görandet inte refe­reras. En del prejudikat meddelas också utan föregående förhandling, efter en s.k. föredragning, där en jurist berättar om målet för bara domstolens ledamöter som också själva läser handlingarna i målet.

» Hållna förhandlingar där dom eller beslut inte meddelats än ( 2 st. )

» Utsatta förhandlingar ( 15 st. )

Antal förhandlingar per (trolig) ordförande
Ordförande ( troligen ) Antal förhandlingar ( varav hållna )
Cathrine Lilja Hansson 2 st. ( 4 utsatta dagar )
Karin Renman 5 st. ( varav 2 st. hållna5 utsatta dagar )
Jonas Malmberg 4 st. ( 6 utsatta dagar )
Sören Öman 5 st. ( 10 utsatta dagar )

Förhandlingsdagar ( markerade med blått )

För muspekaren över ordförandenas namn i tabellen ovan för att se förhandlingsdagar för en viss (trolig) ordförande.

September 2022
TiOnToFr
   12
56789
1213141516
1920212223
2627282930
Oktober 2022
TiOnToFr
34567
1011121314
1718192021
2425262728
31    
November 2022
TiOnToFr
 1234
7891011
1415161718
2122232425
282930  
December 2022
TiOnToFr
   12
56789
1213141516
1920212223
2627282930

När kommer domen?

Det går att höra efter med Arbetsdomstolens kansli (kansliet@arbetsdomstolen.se, tfn 08‑617 66 00) när det är sagt att domen kommer att meddelas. Den genomsnittliga tiden mellan att huvudförhandlingen avslutas och domen meddelas är 61 dagar (ca 9 veckor). Den genomsnittliga domstiden varierar mellan ordförandena.

OrdförandeGenomsnittlig domstid
Cathrine Lilja Hansson55 dagar ( ca 8 veckor )Längst : 89 dagar | Kortast : 34 dagar
Karin Renman75 dagar ( ca 11 veckor )Längst : 161 dagar | Kortast : 36 dagar
Jonas Malmberg69 dagar ( ca 10 veckor )Längst : 427 dagar | Kortast : 20 dagar
Sören Öman43 dagar ( ca 6 veckor )Längst : 91 dagar | Kortast : 22 dagar

Avser domstid för refererade domar som meddelats efter huvudförhandling från och med 2016.

Sök/Filtrera förhandlingarna ( t.ex. genom att skriva in ordförandens namn ) :

Hållna förhandlingar :

Diskrimineringsombudsmannen
. / .
Region Västmanland

Sammanfattning :

Fråga om en sjuksköterska blivit missgynnad pga. att hon varit föräldraledig i samband med arbetsgivarens lönerevision för 2021.

Förhandling: Fredagen den 2 september 2022

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 136/21 ]

Unionen mot Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige och Emmaboda Glas AB

Sammanfattning :

En arbetsgivare (bolag) har ansökt och beviljats företagsrekonstruktion. Två arbetstagare har efter beslutet om företagsrekonstruktion sagts upp p.g.a. arbetsbrist. Företagsrekonstruktionen avslutades senare med att offentligt ackord fastställdes. Tvisten gäller om arbetstagarnas fordringar omfattas av det offentliga ackordet.

Förhandling: Onsdagen den 7 september 2022

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 69/21 och A 70/21 ]

Utsatta förhandlingar :

Förhandlingarna är offentliga så det går bra att komma och se hur det går till. Kolla dock för säkerhets skull först med Arbetsdomstolens kansli (kansliet@arbetsdomstolen.se, tfn 08‑617 66 00) så att förhandlingen inte blivit inställd.

Svenska Byggnadsarbetareförbundet mot VVS & Rör-Jour Bromma AB

Sammanfattning :

Fråga om en VVS-montör som inte arbetat ändå stått till förfogande för arbete, om VVS-montören avskedats eller själv frånträtt anställningen genom frånvaron och om arbetsgivaren betalat lön och andra ersättningar som VVS-montören har rätt till.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 27 september 2022 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 95/21 och A 143/21 ]

OFR/P genom Svenska Polisförbundet mot Staten genom Arbetsgivarverket samt Svenska Polisförbundet mot Staten genom Polismyndigheten

Sammanfattning :

En arbetstagare hos Polismyndigheten har efter säkerhetsprövning bedömts inte uppfylla kraven för att arbeta i säkerhetsklassad anställning. Arbetstagaren har därefter stängts av från sitt arbete och senare sagts upp. Fråga om staten genom att stänga av arbetstagaren brutit mot kollektivavtalet (villkorsavtalet) eller på annan grund ska betala allmänt skadestånd till arbetstagaren och/eller förbundet, samt om uppsägningen varit sakligt grundad. Även fråga om staten brutit mot 11 § medbestämmandelagen genom att inte lämna tillräcklig information vid de förhandlingar som förevarit mellan staten och förbundet.

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 5 oktober 2022 ( tre förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 48/20 och A 85/21 ]

Unionen mot Hallberg-Sekrom Fabriksaktiebolag

Sammanfattning :

En arbetstagare har sagts upp på grund av arbetsbrist och efter viss tid arbetsbefriats. Fråga om arbetstagarens fordran på lön och semesterersättning omfattats av ett senare fastställt offentligt ackord.

Förhandling: Torsdagen den 6 oktober 2022

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 165/21 ]

Svenska Transportarbetareförbundet mot Foodora AB

Sammanfattning :

Ett cykelbud har varit visstidsanställd hos bolaget men därefter – i samband med att han övergick till att köra ut bud med moped – hänvisats till att teckna ett avtal med ett bemanningsbolag men fortsatt arbeta för det ursprungliga bolaget under väsentligen likartade förhållanden. Budet har dock efter att avtalet tecknades bl.a. erhållit lön från bemanningsbolaget. Efter det att bolaget stängt av budet från den app bolaget använde för att ge buden uppdrag har tvist uppstått om budet ska anses ha varit fortsatt anställd hos det ursprungliga bolaget, om anställningen varit en tillsvidareanställning, om han blivit avskedad från sagda anställning och om det funnits saklig grund för uppsägning.

Förhandling ( första dagen ): Måndagen den 10 oktober 2022 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 154/21 ]

Svenska Transportarbetareförbundet mot Medieföretagen och Pressen Morgontjänst Kommanditbolag

Sammanfattning :

En arbetstagare har avskedats på grund av påståenden om att han dels varit olovligen frånvarande från arbetet, dels farit med osanning härom i sina kontakter med arbetsgivaren. Fråga om avskedandet varit lagligen grundat.

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 12 oktober 2022 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 55/20 ]

Svenska Målareförbundet mot Måleriföretagen i Sverige och Jobbax AB

Sammanfattning :

Kollektivavtalstolkning. I måleriavtalet finns en bestämmelse som stipulerar att arbetstagare ska kunna förete utlärlingsbetyg, styrka att hen arbetat som målare minst fyra år eller ha genomfört ett särskilt arbetsprov. Parterna tvistar om bestämmelsen även varit tillämplig på anställda som anställts innan bolaget varit bundet av måleriavtalet och om anställd kan tillgodoräknas fyra år då denne arbetat på en icke kollektivavtalsbundet arbetsplats.

Förhandling: Torsdagen den 20 oktober 2022

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 182/21 ]

Handelsanställdas förbund mot Fremia och Arbetarnas Bildningsförbund

Sammanfattning :

Brott mot diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen. Fråga om två kvinnor diskriminerats pga sitt kön eller – i fallet med den ena kvinnan – missgynnats pga föräldraledighet när en manlig kollega fick en högre befattning i konkurrens med dem.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 25 oktober 2022 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 20/22 ]

OFR/S,P,O genom Fackförbundet ST mot Staten genom Arbetsgivarverket

Sammanfattning :

Efter att arbetsbrist uppstått vid en statlig myndighet placerades en arbetstagare ensam i en turordningskrets och sades därefter upp. Enligt förbundet har förfarandet vid turordningen samband med arbetstagarens funktionshinder (reumatism) och uppsägningen har därför skett i strid med diskrimineringslagen. Förbundet har gjort gällande att staten i vart fall har brutit mot TurA-S genom att arbetstagaren placerades ensam i en turordningskrets trots att hennes arbetsuppgifter är i huvudsak jämförbara med de andra arbetstagare utför på arbetsplatsen. I tredje hand har staten enligt förbundet brutit mot 23 § anställningsskyddslagen genom att inte ge arbetstagaren, som har nedsatt arbetsförmåga och som på grund därav har beretts särskild sysselsättning, företräde till fortsatt arbete.

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 26 oktober 2022 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 11/22 ]

Privat- och offentliganställdas förbund mot Almega Tjänsteförbunden och Tamro AB

Sammanfattning :

För att hindra spridning av covid-19 har arbetsgivaren beslutat att arbetstagarna på ett lager ska använda ansiktsskydd. En lagerarbetare som inte burit ansiktsskydd har avskedats. Har det funnits laga skäl för avskedandet eller i vart fall saklig grund för uppsägning? Även fråga om brott mot editionsplikten enligt 18 § medbestämmandelagen.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 1 november 2022 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 118/21 ]

Industrifacket Metall mot Industriarbetsgivarna och Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag

Sammanfattning :

Påstående om att en arbetstagare vid ett gruvbolag bl.a. uttalat hot mot en kollega utanför arbetsplatsen. Fråga om det funnits laga skäl för avskedande eller i vart fall saklig grund för uppsägning.

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 9 november 2022 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 31/22 ]

Handelsanställdas förbund mot Föreningen Svensk Handel och Åhléns AB

Sammanfattning :

Förbundets medlemmar, som arbetar som säljare hos bolaget, har tidigare har haft som arbetsuppgift att öppna och stänga varuhuset tillsammans med en person ur varuhusets ledningsgrupp. Sedan bolaget beslutat att någon ur ledningsgruppen inte längre behöver närvara vid öppning och stängning, är arbetstagarna numera schemalagda att stänga varuhuset tillsammans med en annan säljare en kväll per vecka. Fråga om denna förändring innebär att arbetstagarna har fått mer kvalificerade arbetsuppgifter och/eller utökat ansvar på sådant sätt att de har rätt till lönetillägg enligt § 7.2 F i detaljhandelsavtalet.

Förhandling ( första dagen ): Torsdagen den 10 november 2022 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 4/22 ]

Svensk Pilotförening mot Svenska Flygbranschen och Scandinavian Airlines System

Sammanfattning :

Förhandlingar enligt 38 § medbestämmandelagen fördes inför att ett flygbolag skulle fatta beslut om att hyra in flygplan med bemanning, som i sin tur skulle anlita en underleverantör för bemanningen av flygplanen. Fråga om bolaget brutit mot 38 § medbestämmandelagen genom att inte på nytt förhandla med arbetstagarorganisationen inför att bemanningen skulle förändras genom anlitande av en ny underleverantör.

Förhandling: Tisdagen den 15 november 2022

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 132/21 ]

Handelsanställdas förbund mot Fremia och OME Food AB

Sammanfattning :

En butikssäljare har avskedats från sin anställning på grund av påstådd misskötsamhet i anställningen. Fråga om det funnits laga grund för avskedande eller i vart fall saklig grund för uppsägning.

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 16 november 2022 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 178/21 ]

Handelsanställdas förbund mot Föreningen Svensk Handel och H&M Hennes & Mauritz Sverige AB

Sammanfattning :

En arbetstagare har haft en fast anställning i en butik i Sundbyberg. Arbetstagaren har dock aldrig arbetat i butiken utan under en längre tid haft ett internt vikariat i en butik i Arninge. Då arbetsbrist uppstod i Sundbyberg turordnades arbetstagaren vid driftstället i Sundbyberg och sades upp från sin fasta tjänst. Fråga om arbetstagaren rätteligen tillhört driftstället i Arninge. Även fråga om arbetsgivaren fullgjort sin omplaceringsskyldighet.

Förhandling: Torsdagen den 24 november 2022

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 78/21 ]

Svenska Målareförbundet mot Måleriföretagen i Sverige och TPM Industrimålning Aktiebolag

Sammanfattning :

Svenska Målareförbundet har i samband med förhandling för utläggning av lön begärt att ett bolag bundet av måleriavtalet skulle tillhandahålla vissa uppgifter. Fråga om bolaget bort förstå att Svenska Målareförbundet avsåg kontrollera efterlevnaden av kollektivavtalet samt om bolaget enligt måleriavtalet varit skyldig att utge uppgifterna.

Förhandling: Fredagen den 9 december 2022

Ordförande ( troligen ) :

[ Mål nr A 137/21 ]

Senast uppdaterad 2022-09-03 av Sören Öman