Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar:

Arbetsdomstolens domarAD-domar på gång

Mål i Arbetsdomstolen där förhandling hållits eller är utsatt ( 17 st. )

Här finns information om mål i Arbets­domstolen där för­handling hållits eller är ut­satt. Informa­tionen ger en indika­tion på vilka frågor som snart kan komma att av­göras i prejudikat från Arbets­domstolen. Det är dock inte säkert att det verk­ligen blir ett prejudikat, efter­som målet fort­farande kan för­likas, åter­kallas eller av­visas, eller av­görandet inte refe­reras. En del prejudikat meddelas också utan föregående förhandling, efter en s.k. föredragning, där en jurist berättar om målet för bara domstolens ledamöter som också själva läser handlingarna i målet.

» Hållna förhandlingar där dom eller beslut inte meddelats än ( 8 st. )

» Utsatta förhandlingar ( 9 st. )

Antal förhandlingar per (trolig) ordförande
Ordförande ( troligen ) Antal förhandlingar ( varav hållna )
Cathrine Lilja Hansson 3 st. ( varav 1 st. hållen5 utsatta dagar )
Karin Renman 5 st. ( varav 2 st. hållna3 utsatta dagar )
Jonas Malmberg 4 st. ( varav 3 st. hållna3 utsatta dagar )
Sören Öman 5 st. ( varav 2 st. hållna5 utsatta dagar )

Förhandlingsdagar ( markerade med blått )

För muspekaren över ordförandenas namn i tabellen ovan för att se förhandlingsdagar för en viss (trolig) ordförande.

Oktober 2021
TiOnToFr
    1
45678
1112131415
1819202122
2526272829
November 2021
TiOnToFr
12345
89101112
1516171819
2223242526
2930   
December 2021
TiOnToFr
  123
678910
1314151617
2021222324
2728293031

När kommer domen?

Det går att höra efter med Arbetsdomstolens kansli (kansliet@arbetsdomstolen.se, tfn 08‑617 66 00) när det är sagt att domen kommer att meddelas. Den genomsnittliga tiden mellan att huvudförhandlingen avslutas och domen meddelas är 62 dagar (ca 9 veckor). Den genomsnittliga domstiden varierar mellan ordförandena.

OrdförandeGenomsnittlig domstid
Cathrine Lilja Hansson55 dagar ( ca 8 veckor )Längst : 89 dagar | Kortast : 34 dagar
Karin Renman79 dagar ( ca 11 veckor )Längst : 161 dagar | Kortast : 41 dagar
Jonas Malmberg71 dagar ( ca 10 veckor )Längst : 427 dagar | Kortast : 20 dagar
Sören Öman44 dagar ( ca 6 veckor )Längst : 91 dagar | Kortast : 22 dagar

Avser domstid för refererade domar som meddelats efter huvudförhandling från och med 2016.

Sök/Filtrera förhandlingarna ( t.ex. genom att skriva in ordförandens namn ) :

Hållna förhandlingar :

Svenska Byggnadsarbetareförbundet
. / .
UAB Laivsta

Sammanfattning :

Tillämpning av byggavtalet vid utstationering av arbetare till Sverige från annat EU-land. Fråga bl.a. om traktamente, som varit obligatoriskt enligt utländsk lag, ska tillgodoräknas arbetsgivaren som utbetald lön.

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 19 maj 2021 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 92/20 ]

Sveriges Hamnar
. / .
Svenska Hamnarbetarförbundet

Sammanfattning :

Fråga om förbundet brutit mot varselskyldigheten enligt 45 § medbestämmandelagen

Förhandling: Tisdagen den 25 maj 2021

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 77/20 ]

Frescati Lokala Samorganisation av SAC
. / .
Staten genom Stockholms universitet

Sammanfattning :

Stockholms universitet har beslutat att ta bort två arbetstagares tid för forskning
och kompetensutveckling. Fråga om beslutet rymts inom arbetsgivarens
arbetsledningsrätt eller om det annars är så ingripande att det är att likställa med
uppsägningar. Även fråga om tvisteförhandling har skett.

Förhandling: Tisdagen den 8 juni 2021

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 102/20 ]

Saco-S genom SRAT
. / .
Staten genom Arbetsgivarverket

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare gjort sig skyldig till kollektivavtalsbrott genom att låta en arbetstagare arbeta vidare enligt vissa regler i kollektivavtal efter fyllda 65. Invändning om att berörd kollektivavtalsbestämmelse strider dels mot förbudet mot åldersdiskriminering i diskrimineringslagen, dels mot 32 a § anställningsskyddslagen. Även fråga om anvisning till kollektivavtalsbestämmelse utgör kollektivavtalsinnehåll.

Förhandling ( första dagen ): Måndagen den 21 juni 2021 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 111/20 ]

Akavia
. / .
Staten genom Arbetsgivarverket

Sammanfattning :

Ekobrottsmyndigheten beslutade att en senior kammaråklagare inte längre skulle utföra operativa åklagaruppgifter. Tvist har uppkommit mellan parterna om Ekobrottsmyndigheten därigenom skiljt åklagaren från hans anställning som allmän åklagare/senior kammaråklagare.

Förhandling: Tisdagen den 14 september 2021

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 9/21 ]

Seko, Service- och kommunikationsfacket
. / .
SJ AB

Sammanfattning :

Kollektivavtalstolkning. Fråga om SJ brutit mot en bestämmelse om vilotid i kollektivavtal när vilotiden blivit kortare till följd av förseningar i kollektivtrafiken.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 21 september 2021 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 26/20 ]

OFR/P genom Svenska Polisförbundet
. / .
Staten genom Arbetsgivarverket

Sammanfattning :

Borde Polismyndigheten ha förhandlat enligt 11 § medbestämmandelagen innan den beslutade att återta en polismans tjänstevapen?

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 21 september 2021 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 76/20 ]

Fackförbundet ST
. / .
Staten genom Arbetsgivarverket

Sammanfattning :

En myndighetsanställd vars inplacering i säkerhetsklass har upphört efter genomförd säkerhetsprövning, har sagts upp från sin anställning. Fråga om uppsägningen varit sakligt grundad.

Förhandling: Onsdagen den 20 oktober 2021

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 107/20 ]

Utsatta förhandlingar :

Förhandlingarna är offentliga så det går bra att komma och se hur det går till. Kolla dock för säkerhets skull först med Arbetsdomstolens kansli (kansliet@arbetsdomstolen.se, tfn 08‑617 66 00) så att förhandlingen inte blivit inställd.

Svenska Transportarbetareförbundet
. / .
Svenska Flygbranschen och Gate Gourmet Sweden AB

Sammanfattning :

Ett bolag är bundet av två kollektivavtal för de kollektivanställda arbetstagarna. När efterfrågan på bolagets tjänster sjönk till följd av pandemin utarbetade bolaget en plan för omorganisation som bl.a. innebar en kraftig personalminskning. Enligt bolaget ska samtliga kvarvarande arbetstagares anställningsvillkor efter omorganisationen bestämmas av det ena kollektivavtalet. Fråga om bolaget gjort sig skyldigt till turordningsbrott och föreningsrättskränkning.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 9 november 2021 ( tre förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 126/20, A 127/20 och A 135/20 ]

Industrifacket Metall
. / .
Teknikarbetsgivarna och Cytiva Sweden AB

Sammanfattning :

Fråga om arbetsgivaren, i samband med hyra av en ny lagerlokal, har underlåtit att förhandla med arbetstagarorganisationen enligt 11 § medbestämmandelagen.

Förhandling: Tisdagen den 9 november 2021

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 140/20 ]

Handelsanställdas förbund
. / .
Föreningen Svensk Handel och ICA Sverige AB

Sammanfattning :

En arbetstagare har avskedats på grund av att han, enligt arbetsgivaren, har medverkat till ett våldsbrott mot en kollega och därefter försvårat utredningen av händelsen. Fråga om det funnits grund för avskedande eller i vart fall saklig grund för uppsägning.

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 10 november 2021 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 19/21 ]

Svenska Polisförbundet
. / .
Staten genom Polismyndigheten

Sammanfattning :

En arbetstagare hos Polismyndigheten har efter säkerhetsprövning bedömts inte uppfylla kraven för att arbeta i säkerhetsklassad anställning och har därefter avskedats från sitt arbete. Fråga om det funnits laga skäl för avskedandet eller i vart fall saklig grund för uppsägning.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 16 november 2021 ( fyra förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 1/21 ]

Stockholms Lokala Samorganisation
. / .
Ordning och reda med Vera AB

Sammanfattning :

Fordran på lön samt skadestånd pga. bl.a. avskedande och föreningsrättskränkning.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 16 november 2021 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 143/20 ]

Svenska Transportarbetareförbundet
. / .
Almega Tjänsteföretagen och Marknad & Service i Syd AB

Sammanfattning :

Tolkning av en kollektivavtalsbestämmelse om garantilön för arbete för vilken den gängse löneformen är prestationslön.

Förhandling: Torsdagen den 18 november 2021

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 28/19 ]

Vision
. / .
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Avesta-Grytnäs pastorat

Sammanfattning :

Uppsägning och turordningsbrott. Fråga om de omplaceringserbjudanden en arbetstagare i en arbetsbristsituation erbjudits varit skäliga eller om han borde ha turordnats med en annan arbetstagare.

Förhandling: Onsdagen den 24 november 2021

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 50/21 ]

OFR-P – Svenska Polisförbundet
. / .
Staten genom Polismyndigheten

Sammanfattning :

En arbetstagare i Polismyndigheten har stängts av från arbetet i åtminstone två dagar och stannat hemma med lön i ytterligare två dagar. Har myndigheten därmed vidtagit en otillåten disciplinåtgärd, och ska den i så fall betala allmänt skadestånd till arbetstagaren?

Förhandling: Tisdagen den 7 december 2021

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 43/21 ]

Industrifacket Metall
. / .
Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige och Emmaboda Glas AB

Sammanfattning :

Ett bolag har ansökt om företagsrekonstruktion. En arbetstagare som därefter sagts upp pga. arbetsbrist har varit arbetsbefriad under den största delen av uppsägningstiden och fått lönegaranti. Under uppsägningstiden har ett offentligt ackord fastställts och företagsrekonstruktionen avslutats. Fråga om det offentliga ackordet ska omfatta arbetstagarens kvarstående fordringar på uppsägningslön och semesterförmåner för tiden efter det att lönegarantin upphört, samt ersättning för kompensationstid och sparade semesterdagar avseende tiden före tre månader före ansökan om företagsrekonstruktion.

Förhandling: Tisdagen den 7 december 2021

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 4/21 ]

Senast uppdaterad 2021-07-27 av Sören Öman