Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar:

Arbetsdomstolens domarAD-domar på gång

Mål i Arbetsdomstolen där förhandling hållits eller är utsatt ( 20 st. )

Här finns information om mål i Arbets­domstolen där för­handling hållits eller är ut­satt. Informa­tionen ger en indika­tion på vilka frågor som snart kan komma att av­göras i prejudikat från Arbets­domstolen. Det är dock inte säkert att det verk­ligen blir ett prejudikat, efter­som målet fort­farande kan för­likas, åter­kallas eller av­visas, eller av­görandet inte refe­reras. En del prejudikat meddelas också utan föregående förhandling, efter en s.k. föredragning, där en jurist berättar om målet för bara domstolens ledamöter som också själva läser handlingarna i målet.

» Hållna förhandlingar där dom eller beslut inte meddelats än ( 9 st. )

» Utsatta förhandlingar ( 11 st. )

Antal förhandlingar per (trolig) ordförande
Ordförande ( troligen )Antal förhandlingar ( varav hållna )
Cathrine Lilja Hansson2 st. ( varav 1 st. hållen2 utsatta dagar )
Karin Renman6 st. ( varav 1 st. hållen6 utsatta dagar )
Jonas Malmberg5 st. ( varav 4 st. hållna1 utsatt dag )
Sören Öman7 st. ( varav 3 st. hållna6 utsatta dagar )

Förhandlingsdagar ( markerade med blått )

För muspekaren över ordförandenas namn i tabellen ovan för att se förhandlingsdagar för en viss (trolig) ordförande.

April 2020
TiOnToFr
  123
678910
1314151617
2021222324
27282930 
Maj 2020
TiOnToFr
    1
45678
1112131415
1819202122
2526272829
Juni 2020
TiOnToFr
12345
89101112
1516171819
2223242526
2930   

När kommer domen?

Det går att höra efter med Arbetsdomstolens kansli (kansliet@arbetsdomstolen.se, tfn 08‑617 66 00) när det är sagt att domen kommer att meddelas. Den genomsnittliga tiden mellan att huvudförhandlingen avslutas och domen meddelas är 61 dagar (ca 9 veckor). Den genomsnittliga domstiden varierar mellan ordförandena.

OrdförandeGenomsnittlig domstid
Cathrine Lilja Hansson56 dagar ( 8 veckor )Längst : 89 dagar | Kortast : 35 dagar
Karin Renman81 dagar ( ca 12 veckor )Längst : 161 dagar | Kortast : 41 dagar
Jonas Malmberg63 dagar ( 9 veckor )Längst : 99 dagar | Kortast : 20 dagar
Sören Öman47 dagar ( ca 7 veckor )Längst : 91 dagar | Kortast : 29 dagar

Avser domstid för refererade domar som meddelats efter huvudförhandling från och med 2016.

Sök/Filtrera förhandlingarna ( t.ex. genom att skriva in ordförandens namn ) :

Hållna förhandlingar :

Unionen
. / .
Tectorius AB

Sammanfattning :

En arbetstagare hos ett företag i måleribranschen har blivit avskedad. Bolaget har som grund för avskedandet gjort gällande bl.a. att arbetstagaren hotat arbetsledningen och låtit obehöriga personer tanka sina bilar med arbetsgivarens bensinkort. Fråga om det funnits laga skäl för avskedandet eller i vart fall saklig grund för uppsägning.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 21 januari 2020 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 18/19 ]

Kyrkans Akademikerförbund
. / .
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Köpings pastorat

Sammanfattning :

Har kyrkorådets ordförande, vice ordförande och/eller kyrkoherden träffat ett avtal om avgångsvederlag som är bindande för ett pastorat? Även fråga om tillämpning av 35 § medbestämmandelagen och 36 § avtalslagen.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 28 januari 2020 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 42/19 ]

Fackförbundet ST
. / .
Staten genom Arbetsgivarverket

Sammanfattning :

En arbetstagare har fått sin provanställning avslutad. Fråga om arbetsgivaren avslutat provanställningen av skäl som har samband med arbetstagarens funktionsnedsättning (dyslexi) och därigenom agerat i strid med diskrimineringslagen.

Förhandling: Tisdagen den 28 januari 2020

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 143/18 ]

C-Rad Imaging AB
. / .
K.M

Sammanfattning :

Fråga om en tidigare arbetstagare är skyldig att betala allmänt skadestånd till sin tidigare arbetsgivare (ett bolag) för att inom ramen för sin anställning hos och ägande i ett annat bolag och i strid med företagshemlighetslagen, ha nyttjat och/eller röjt den tidigare arbetsgivarens företagshemligheter (bl.a. information rörande en uppfinning som patenterats). Tvisten rör bl.a. om informationen i fråga tillhört den tidigare arbetsgivaren, om den varit hemlig, om det skett ett utnyttjande eller röjande och om det funnits synnerliga skäl för skadeståndsskyldighet.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 4 februari 2020 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr B 73/19 ]

Mittport AB
. / .
M.A.

Sammanfattning :

En arbetstagare har blivit uppsagd. Den huvudsakliga tvistefrågan är om hon omfattas av familjeundantaget i 1 § andra stycket p. 2 i anställningsskyddslagen. Om Arbetsdomstolen anser att anställningsskyddslagen är tillämplig, är det mellan parterna tvistigt om det funnits saklig grund för uppsägning och om bolaget brutit mot turordningsreglerna.

Förhandling: Tisdagen den 11 februari 2020

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr B 86/19 ]

Svenska Byggnadsarbetareförbundet
. / .
Järfälla BadrumsRenovering Aktiebolag

Sammanfattning :

En arbetstagare har avslutat sin anställning. Fråga om arbetsgivaren genom otillbörligt agerande och agerande i strid med god sed på arbetsmarknaden provocerat arbetstagaren att säga upp sin anställning på ett sådant sätt att det har varit att jämställa med en uppsägning från arbetsgivarens sida.

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 19 februari 2020 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 10/19 ]

Cappucino Gävle AB
. / .
S.K.

Sammanfattning :

Fordran.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 25 februari 2020 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr B 36/19 ]

Saco-S genom Sveriges universitetslärare och forskare
. / .
Staten genom Lunds universitet

Sammanfattning :

En biträdande forskare har avskedats från sin tillsvidareanställning hos ett universitet. Fråga om hon gjort sig skyldig till oredlighet i forskning och om det i så fall funnits laga skäl för avskedandet eller i var fall saklig grund för uppsägning.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 17 mars 2020 ( tre förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 47/19 ]

Skåneinstallatören AB
. / .
P.R.

Sammanfattning :

Fråga om det funnits laga skäl för avsked eller i var fall saklig grund för uppsägning.

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 25 mars 2020 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr B 75/19 ]

Utsatta förhandlingar :

Förhandlingarna är offentliga så det går bra att komma och se hur det går till. Kolla dock för säkerhets skull först med Arbetsdomstolens kansli (kansliet@arbetsdomstolen.se, tfn 08‑617 66 00) så att förhandlingen inte blivit inställd.

Stockholms Lokala Samorganisation
. / .
Kompetensföretagen ( för ej talan ) och CenterLink Sverige AB

Sammanfattning :

Fråga om en arbetstagare avskedats eller självmant frånträtt sin anställning.

Förhandling: Tisdagen den 21 april 2020

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 104/18 ]

Industrifacket Metall
. / .
Föreningen Industriarbetsgivarna och SSAB EMEA AB

Sammanfattning :

En underhållsreparatör hos en stålproducent har avskedats med hänvisning bl.a. till att han druckit alkohol på arbetsplatsen. Fråga om det funnits laga skäl för avskedandet eller i vart fall saklig grund för uppsägning.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 21 april 2020 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 85/19 ]

Svenska Transportarbetareförbundet
. / .
Almega Tjänsteföretagen och Marknad & Service i Syd AB

Sammanfattning :

Fråga om tolkning av en garantilöneregel i ett kollektivavtal. Tvisten rör huvudsakligen vad som avses med ”tidmätning” enligt nämnda garantiregel.

Förhandling: Tisdagen den 28 april 2020

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 28/19 ]

Industrifacket Metall
. / .
Roll-X AB

Sammanfattning :

En arbetstagare har blivit avskedad på grund av påstådd illojalitet genom utlämnande av företagshemlighet till en konkurrent. Fråga om avskedandet har varit lagligen grundat.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 5 maj 2020 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 99/19 ]

Handelsanställdas förbund
. / .
Arbetsgivarföreningen KFO och Coop Logistik AB

Sammanfattning :

Fråga om en bestämmelse i ett centralt kollektivavtal om att de lokala parterna kan träffa överenskommelse om ackord/premielön innebär att arbetsgivaren, genom att ensidigt införa ett system med individuell prestationsbaserad lön, har brutit mot kollektivavtalet.

Förhandling: Fredagen den 8 maj 2020

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 103/19 ]

Svenska Hamnarbetarförbundet
. / .
Sveriges Hamnar och APM Terminals Gothenburg AB

Sammanfattning :

Fråga om ett bolag, genom att utan att träffa en överenskommelse med förbundet om nya arbetstidsscheman, brutit hamn- och stuveriavtalet träffat med förbundet, eller om bolaget i vart fall brutit mot 11 § medbestämmandelagen genom att inte förhandla med förbundet innan bolaget fattade beslut om ändrade arbetstidsscheman. Även fråga om bolaget hindrat ett skyddsombud att fullgöra sitt uppdrag och därmed brutit mot arbetsmiljölagen och förtroendemannalagen.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 19 maj 2020 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 89/19 och A 90/19 ]

SHS Gruppen AB
. / .
R.W.

Sammanfattning :

Frågan om en avsatt styrelseledamot i ett bolag haft rätt till bl.a. uppsägningslön för skälig uppsägningstid. Den huvudsakliga tvistefrågan rör om det förelegat ett anställningsförhållande.

Förhandling: Onsdagen den 27 maj 2020

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr B 84/19 ]

Unionen
. / .
Innovationsföretagen och SWECO Systems AB

Sammanfattning :

En arbetstagare har avskedats med hänvisning till hans agerande mot en kvinnlig kollega under en konferensresa, innefattande påstående om sexuellt ofredande. Den huvudsakliga tvistefrågan gäller om det funnits laga skäl för avskedande. Därvid tvistar parterna bl.a. om arbetstagaren gjort sig skyldig till det som lagts honom till last.

Förhandling: Tisdagen den 2 juni 2020

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 96/19 ]

Svenska Byggnadsarbetareförbundet
. / .
SHS Gruppen AB

Sammanfattning :

Fordran m.m. Frågan om ett bolag inom byggbranschen har betalat kollektivavtalsenlig lön och ersättningar till en arbetstagare, och därigenom brutit mot gällande kollektivavtal.

Förhandling: Onsdagen den 3 juni 2020

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 50/19 ]

Svenska Polisförbundet
. / .
Staten genom Polismyndigheten

Sammanfattning :

En polisinspektör har dömts för misshandel och har på grund av det avskedats från sin tillsvidareanställning hos Polismyndigheten. Fråga om det funnits skäl för avskedande eller i vart fall saklig grund för uppsägning.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 9 juni 2020 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 80/19 ]

Svenska Hamnarbetarförbundet
. / .
Sveriges Hamnar och APM Terminals Gothenburg AB

Sammanfattning :

Fråga om skadestånd pga. brott mot MBL, FML och AML.

Förhandling: Tisdagen den 16 juni 2020

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 83/19 ]

Senast uppdaterad 2020-03-03 av Sören Öman