Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar:

Arbetsdomstolens domarAD-domar på gång

Mål i Arbetsdomstolen där förhandling hållits eller är utsatt ( 20 st. )

Här finns information om mål i Arbets­domstolen där för­handling hållits eller är ut­satt. Informa­tionen ger en indika­tion på vilka frågor som snart kan komma att av­göras i prejudikat från Arbets­domstolen. Det är dock inte säkert att det verk­ligen blir ett prejudikat, efter­som målet fort­farande kan för­likas, åter­kallas eller av­visas, eller av­görandet inte refe­reras. En del prejudikat meddelas också utan föregående förhandling, efter en s.k. föredragning, där en jurist berättar om målet för bara domstolens ledamöter som också själva läser handlingarna i målet.

» Hållna förhandlingar där dom eller beslut inte meddelats än ( 4 st. )

» Utsatta förhandlingar ( 16 st. )

Antal förhandlingar per (trolig) ordförande
Ordförande ( troligen ) Antal förhandlingar ( varav hållna )
Cathrine Lilja Hansson 3 st. ( varav 1 st. hållen4 utsatta dagar )
Karin Renman 7 st. ( varav 2 st. hållna9 utsatta dagar )
Jonas Malmberg 7 st. ( varav 1 st. hållen8 utsatta dagar )
Sören Öman 3 st. ( 4 utsatta dagar )

Förhandlingsdagar ( markerade med blått )

För muspekaren över ordförandenas namn i tabellen ovan för att se förhandlingsdagar för en viss (trolig) ordförande.

April 2021
TiOnToFr
   12
56789
1213141516
1920212223
2627282930
Maj 2021
TiOnToFr
34567
1011121314
1718192021
2425262728
31    
Juni 2021
TiOnToFr
 1234
7891011
1415161718
2122232425
282930  
Juli 2021
TiOnToFr
   12
56789
1213141516
1920212223
2627282930
Augusti 2021
TiOnToFr
23456
910111213
1617181920
2324252627
3031   

När kommer domen?

Det går att höra efter med Arbetsdomstolens kansli (kansliet@arbetsdomstolen.se, tfn 08‑617 66 00) när det är sagt att domen kommer att meddelas. Den genomsnittliga tiden mellan att huvudförhandlingen avslutas och domen meddelas är 62 dagar (ca 9 veckor). Den genomsnittliga domstiden varierar mellan ordförandena.

OrdförandeGenomsnittlig domstid
Cathrine Lilja Hansson56 dagar ( 8 veckor )Längst : 89 dagar | Kortast : 34 dagar
Karin Renman80 dagar ( ca 11 veckor )Längst : 161 dagar | Kortast : 41 dagar
Jonas Malmberg71 dagar ( ca 10 veckor )Längst : 427 dagar | Kortast : 20 dagar
Sören Öman45 dagar ( ca 6 veckor )Längst : 91 dagar | Kortast : 28 dagar

Avser domstid för refererade domar som meddelats efter huvudförhandling från och med 2016.

Sök/Filtrera förhandlingarna ( t.ex. genom att skriva in ordförandens namn ) :

Hållna förhandlingar :

Stockholms Lokala Samorganisation
. / .
Kompetensföretagen ( för ej talan ) och CenterLink Sverige AB

Sammanfattning :

Fråga om en arbetstagare avskedats eller självmant frånträtt sin anställning.

Förhandling: Onsdagen den 17 februari 2021

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 104/18 ]

S.S.
. / .
Aebi Schmidt Sweden AB

Sammanfattning :

En försäljningschef hos ett bolag har avskedats från sin anställning med påstående om att han bl.a. har åsidosatt redovisningsrutiner, registrerat försäljningar som inte ägt rum samt agerat vårdslöst och illojalt vid hantering av bolagets maskiner. Tvisten rör om det funnits skäl för avskedande eller saklig grund för uppsägning.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 9 mars 2021 ( tre förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr B 30/20 ]

Hotell- och restaurangfacket
. / .
Visita och Svenska Mässan Gothia Towers AB

Sammanfattning :

En arbetstagare som har haft två extra ledighetsdagar intjänade enligt tillämpligt kollektivavtal, har fått dessa utlagda under en period då arbetstagaren sedan blev sjuk. För de två dagar som ledighetsdagarna var utlagda fick arbetstagaren inte sjuklön, utan lön. Tvist har uppstått om arbetstagaren haft rätt till sjuklön dessa två dagar och om arbetsgivaren genom att låta dagarna, trots sjukdomsfallet, utgöra extra ledighetsdagar, har brutit mot kollektivavtalet.

Förhandling: Tisdagen den 9 mars 2021

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 25/20 ]

Unionen
. / .
Almega Kompetensföretagen ( för ej talan ) och Work for you i Sverige AB

Sammanfattning :

Fråga om fordran på lön och semesterersättning omfattas av offentligt ackord i samband med företagsrekonstruktion.

Förhandling: Tisdagen den 30 mars 2021

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 40/20 ]

Utsatta förhandlingar :

Förhandlingarna är offentliga så det går bra att komma och se hur det går till. Kolla dock för säkerhets skull först med Arbetsdomstolens kansli (kansliet@arbetsdomstolen.se, tfn 08‑617 66 00) så att förhandlingen inte blivit inställd.

Svenska Polisförbundet
. / .
Staten genom Polismyndigheten

Sammanfattning :

En arbetstagare har avskedats på grund av att han enligt arbetsgivaren sjukanmält sig och varit frånvarande från arbetet, utan att faktiskt ha varit sjuk. Talan förs om bl.a. ogiltigförklaring av avskedandet.

Förhandling: Tisdagen den 20 april 2021

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 109/20 ]

Livsmedelsarbetareförbundet
. / .
Livsmedelsföretagen och Fiedler & Lundgren AB

Sammanfattning :

Kollektivavtalstolkning. Fråga om, och i så fall i vilken utsträckning, en bestämmelse i kollektivavtal innebär skyldighet för arbetsgivaren att förse ett fackförbund med omaskerade anställningsbevis (dvs. anställningsbevis med fullständiga personuppgifter). Även fråga om innebörden och betydelsen av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen i detta sammanhang.

Förhandling: Torsdagen den 29 april 2021

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 47/20 ]

GS Facket för Skogs-, Trä- och Grafisk bransch
. / .
Boda Såg i Dalarna Aktiebolag

Sammanfattning :

Tvisten rör om en arbetsgivare har haft rätt att kvitta visst belopp mot arbetstagarnas slutlön.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 11 maj 2021 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 63/20 ]

Seko, Service- och kommunikationsfacket
. / .
SJ AB

Sammanfattning :

Kollektivavtalstolkning. Fråga om SJ brutit mot en bestämmelse om vilotid i kollektivavtal när vilotiden blivit kortare till följd av förseningar i kollektivtrafiken.

Förhandling: Onsdagen den 19 maj 2021

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 26/20 ]

Svenska Byggnadsarbetareförbundet
. / .
UAB Laivsta

Sammanfattning :

Tillämpning av byggavtalet vid utstationering av arbetare till Sverige från annat EU-land. Fråga bl.a. om traktamente, som varit obligatoriskt enligt utländsk lag, ska tillgodoräknas arbetsgivaren som utbetald lön.

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 19 maj 2021 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 92/20 ]

Sveriges Hamnar
. / .
Svenska Hamnarbetarförbundet

Sammanfattning :

Fråga om förbundet brutit mot varselskyldigheten enligt 45 § medbestämmandelagen

Förhandling: Tisdagen den 25 maj 2021

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 77/20 ]

K.H.
. / .
Empatea AB et v.v.

Sammanfattning :

Fråga om en arbetstagare tagit ut samtliga semesterdagar eller inte och om arbetsgivaren i så fall är skyldig att betala ut semesterlön och allmänt skadestånd för brott mot semesterlagen till arbetstagaren. Även fråga om arbetstagaren gjort uttag från arbetsgivarbolagets konto till sig själv utan rättslig grund och om han använt bolagets medel för att betala fakturor som inte har med bolaget att göra och därför på den grunden är återbetalningsskyldig till bolaget.

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 26 maj 2021 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr B 69/20 ]

L.T.
. / .
Mbrace AB et.v.v.

Sammanfattning :

En anställd hos ett produktionsbolag har sagts upp på grund av arbetsbrist. Parterna tvistar om uppsägningen i själva verket har skett av personliga skäl (s.k. fingerad arbetsbrist). Om uppsägningen skett på grund av arbetsbrist tvistar parterna om bolaget fullgjort sin omplaceringsskyldighet alternativt om bolaget brutit mot turordningsreglerna i anställningsskyddslagen.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 1 juni 2021 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr B 21/20 ]

Frescati Lokala Samorganisation av SAC
. / .
Staten genom Stockholms universitet

Sammanfattning :

Stockholms universitet har beslutat att ta bort två arbetstagares tid för forskning
och kompetensutveckling. Fråga om beslutet rymts inom arbetsgivarens
arbetsledningsrätt eller om det annars är så ingripande att det är att likställa med
uppsägningar. Även fråga om tvisteförhandling har skett.

Förhandling: Tisdagen den 8 juni 2021

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 102/20 ]

Stockholms Lokala Samorganisation
. / .
Bromma Bygg & Sanering AB

Sammanfattning :

En tillsvidareanställd byggnadsarbetare har under en period inte fått arbeta. En tid senare har hans anställning upphört. Målet gäller rätt till lön och ogiltigförklaring av avskedande samt skadestånd pga. avskedande utan laglig grund, formella brister i samband med avskedande, kränkning av föreningsrätten och underlåtenhet att förhandla enligt 13 § medbestämmandelagen.

Förhandling ( första dagen ): Torsdagen den 10 juni 2021 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 52/20 och A 117/20 ]

Seko, Service- och kommunikationsfacket
. / .
Almega Tjänsteförbunden och Arriva Sverige Aktiebolag

Sammanfattning :

Fråga om ett bolag som bedriver tågtrafik har förlagt arbetstid i strid med bestämmelser om nattarbete i mellan parterna gällande kollektivavtal. Parterna tvistar bl.a. om något lokalt avtal gäller dem emellan samt om kollektivavtalsbestämmelsen är tillämplig på den typ av trafik som arbetet utförts i.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 15 juni 2021 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 48/19 ]

A.J.
. / .
Azzam Advokatbyrå AB et v.v.

Sammanfattning :

En biträdande jurist har avslutat sin anställning hos en advokatbyrå utan att iaktta sin uppsägningstid. Fråga bl.a. om advokatbyrån haft rätt att kvitta vissa belopp mot den biträdande juristens lön, om hon provocerats att frånträda anställningen och har rätt till allmänt skadestånd samt om advokatbyrån har rätt till skadestånd för att hon inte iakttagit sin uppsägningstid.

Förhandling: Tisdagen den 15 juni 2021

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr B 101/20 ]

Byggnadsfirman PME AB
. / .
Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Byggnads Skåne och Byggnads Mälardalen

Sammanfattning :

Ett byggentreprenadbolag har ingått hängavtal till byggavtalet. Två av Svenska Byggnadsarbetareförbundets regioner har, med hänvisning till att bolaget bryter mot lag och kollektivavtal, skriftligen uppmanat kunder till bolaget att häva sina entreprenadavtal. Olovlig stridsåtgärd?

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 16 juni 2021 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 29/20 ]

Seko, Service- och kommunikationsfacket
. / .
IT & Telekomföretagen och Transtema Network Services AB

Sammanfattning :

Fråga om det funnits laga skäl för avskedandet eller i vart fall saklig grund för uppsägning av en arbetstagare. Mellan parterna är bl.a. tvistigt om arbetstagaren
har lämnat felaktiga uppgifter i arbetsgivarens tidredovisningssystem och därmed fått för höga ersättningar.

Förhandling ( första dagen ): Torsdagen den 17 juni 2021 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 1/20 ]

Saco-S genom SRAT
. / .
Staten genom Arbetsgivarverket

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare gjort sig skyldig till kollektivavtalsbrott genom att låta en arbetstagare arbeta vidare enligt vissa regler i kollektivavtal efter fyllda 65. Invändning om att berörd kollektivavtalsbestämmelse strider dels mot förbudet mot åldersdiskriminering i diskrimineringslagen, dels mot 32 a § anställningsskyddslagen. Även fråga om anvisning till kollektivavtalsbestämmelse utgör kollektivavtalsinnehåll.

Förhandling ( första dagen ): Måndagen den 21 juni 2021 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 111/20 ]

Fackförbundet ST
. / .
Staten genom Arbetsgivarverket

Sammanfattning :

Har arbetsgivaren – en statlig myndighet – lämnat en arbetstagare skriftligt besked om att dennes provanställning inte skulle övergå i en tillsvidareanställning (8 § lagen om offentlig anställning)?

Förhandling: Onsdagen den 25 augusti 2021

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 60/20 ]

Senast uppdaterad 2021-01-23 av Sören Öman