: : : :

AD-domar på gång

Mål i Arbetsdomstolen där förhandling hållits eller är utsatt ( 31 st. )

Här finns information om mål i Arbets­domstolen där för­handling hållits eller är ut­satt. Informa­tionen ger en indika­tion på vilka frågor som snart kan komma att av­göras i prejudikat från Arbets­domstolen. Det är dock inte säkert att det verk­ligen blir ett prejudikat, efter­som målet fort­farande kan för­likas, åter­kallas eller av­visas, eller av­görandet inte refe­reras. En del prejudikat meddelas också utan föregående förhandling, efter en s.k. föredragning, där en jurist berättar om målet för bara domstolens ledamöter som också själva läser handlingarna i målet.

» Hållna förhandlingar där dom eller beslut inte meddelats än ( 12 st. )

» Utsatta förhandlingar ( 19 st. )

Antal förhandlingar per (trolig) ordförande
Ordförande ( troligen )Antal förhandlingar ( varav hållna )
Cathrine Lilja Hansson9 st. ( varav 1 st. hållen12 utsatta dagar )
Karin Renman8 st. ( varav 3 st. hållna12 utsatta dagar )
Jonas Malmberg9 st. ( varav 5 st. hållna6 utsatta dagar )
Sören Öman5 st. ( varav 3 st. hållna4 utsatta dagar )

Förhandlingsdagar ( markerade med blått )

För muspekaren över ordförandenas namn i tabellen ovan för att se förhandlingsdagar för en viss (trolig) ordförande.

Mars 2018
TiOnToFr
   12
56789
1213141516
1920212223
2627282930
April 2018
TiOnToFr
23456
910111213
1617181920
2324252627
30    
Maj 2018
TiOnToFr
 1234
7891011
1415161718
2122232425
28293031 
Juni 2018
TiOnToFr
    1
45678
1112131415
1819202122
2526272829

När kommer domen?

Det går att höra efter med Arbetsdomstolens kansli (kansliet@arbetsdomstolen.se, tfn 08‑617 66 00) när det är sagt att domen kommer att meddelas. Den genomsnittliga tiden mellan att huvudförhandlingen avslutas och domen meddelas är 62 dagar (ca 9 veckor). Den genomsnittliga domstiden varierar mellan ordförandena.

OrdförandeGenomsnittlig domstid
Cathrine Lilja Hansson58 dagar ( ca 8 veckor )Längst : 78 dagar | Kortast : 41 dagar
Karin Renman85 dagar ( ca 12 veckor )Längst : 126 dagar | Kortast : 48 dagar
Jonas Malmberg65 dagar ( ca 9 veckor )Längst : 98 dagar | Kortast : 41 dagar
Sören Öman47 dagar ( ca 7 veckor )Längst : 91 dagar | Kortast : 29 dagar

Avser domstid för refererade domar som meddelats efter huvudförhandling från och med 2016.

Sök/Filtrera förhandlingarna ( t.ex. genom att skriva in ordförandens namn ) :

Hållna förhandlingar :

Biltrafikens Arbetsgivareförbund
. / .
Svenska Transportarbetareförbundet och 49 arbetstagare hos RenoNorden AB

Sammanfattning :

Olovlig stridsåtgärd. Biltrafikens Arbetsgivareförbund har väckt talan mot Transport och 49 arbetstagare hos RenoNorden AB och yrkat att Arbetsdomstolen ska förklara en stridsåtgärd olovlig och ålägga var och en av arbetstagarna att betala allmänt skadestånd.

Förhandling ( första dagen ): Måndagen den 11 december 2017 ( tre förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 94/17 ]

I; Biltrafikens Arbetsgivareförbund
. / .
Unionen, T.L. och P-Å.J.
II; XR Logistik AB, Skövde
. / .
T.A.
III; XR Logistik AB, Skövde
. / .
Tima Logistik AB, Lidköping

Sammanfattning :

Tre tidigare anställda hos ett logistikbolag har tagit anställning hos ett konkurrerande bolag. Fråga om de tre arbetstagarna under sin anställning hos logistikbolaget brutit mot lojalitetsplikten och företagshemlighetslagen, samt om arbetstagarna och det konkurrerande bolaget är skyldigt att betala skadestånd till logistikbolaget.

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 17 januari 2018 ( sex förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 90/16 ]

Sveriges Hamnar
. / .
Svenska Hamnarbetarförbundet m.fl.

Sammanfattning :

Fråga om 25 arbetstagare i Göteborgs hamn den 26 januari 2017 genom att lägga ned arbetet under en del av dagen har vidtagit olovlig stridsåtgärd och därför ska betala skadestånd till bolaget. Även fråga om bolaget är skyldigt att betala lön till arbetstagarna för en halvtimmes arbete, som bolaget avräknat från lönen, samt om bolaget är skyldigt att betala allmänt skadestånd dels till arbetstagarna för att bolaget felaktigt utfärdat varning m.m. till arbetstagarna, dels till förbundets avdelning för att bolaget genom löneavdrag vidtagit en stridsåtgärd mot arbetstagarna med syfte att påverka avdelningens fackliga arbete och inte tagit initiativ till och genomfört förhandlingar med anledning av varningarna m.m.

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 31 januari 2018 ( tre förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 44/17 ]

Unionen
. / .
Almega Tjänsteföretagen och Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag

Sammanfattning :

Tvisten gäller fråga om en skola har direkt eller indirekt diskriminerat en lärarvikarie genom att uppställa ett krav på att hon skulle handhälsa även på manliga kollegor.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 13 februari 2018 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 12/17 ]

Svenska Transportarbetareförbundet
. / .
Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Ragn-Sells Aktiebolag

Sammanfattning :

Kollektivavtalstolkning. Fråga om beräkningen av lön vid semesterledighet.

Förhandling ( första dagen ): Torsdagen den 15 februari 2018 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 42/17 ]

Unionen
. / .
Arbetsgivarföreningen KFO och PERSONLIGT OMBUD I SKÅNE

Sammanfattning :

Talan om ogiltigförklaring av avskedande. En arbetstagare har avskedats sedan arbetsgivaren funnit det utrett att han agerat illojalt mot arbetsgivaren genom att bl.a. underlåta att utföra sina arbetsuppgifter och kritisera arbetsgivaren inför dess uppdragsgivare. Fråga om det funnits laga skäl för avskedandet.

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 21 februari 2018 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 59/17 ]

Handen Assistans AB m.fl.
. / .
Västgöta Assistans AB

Sammanfattning :

Tvisten i Arbetsdomstolen rör frågan om ett assistansbolag samt tre fysiska personer och ett dödsbo är skadeståndsskyldiga mot ett annat assistansbolag dels på grund av illojalitet och dels på grund av brott mot företagshemlighetslagen.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 27 februari 2018 ( fyra förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr B 116/16 ]

W.N.
. / .
WMA Connection i Stockholm Handelsbolag

Sammanfattning :

Skadestånd p.g.a. avskedande utan laga grund m.m.

Förhandling: Tisdagen den 27 februari 2018

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr B 98/17 ]

Polisförbundet
. / .
Staten genom Polismyndigheten

Sammanfattning :

Statens överklagandenämnd har undanröjt Polismyndighetens beslut att anställa en viss person och beslutat att en annan person ska erbjudas den aktuella anställningen i stället. Polismyndigheten har sedan meddelat att den andra personen inte kommer att erbjudas anställningen. Fråga om Statens överklagandenämnds beslut innebär att den andra personen fått en ny anställning. Även fråga om Polismyndigheten är skyldig att följa beslut från Statens överklagandenämnd.

Förhandling: Torsdagen den 8 mars 2018

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 69/17 ]

Svenska Journalistförbundet
. / .
Medieföretagen och Östgöta Media AB

Sammanfattning :

Skadestånd p.g.a. uppsägning utan saklig grund, alternativt turordningsbrott.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 13 mars 2018 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 78/17 ]

D.K.
. / .
Memento Mori AB

Sammanfattning :

Fråga om en anställd hos ett bolag har sålt en av bolagets offerter till ett konkurrerande bolag och om den anställde därigenom brutit mot ett mellan parterna träffat sekretessavtal.

Förhandling: Tisdagen den 13 mars 2018

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr B 13/17 ]

Svensk Pilotförening
. / .
Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden

Sammanfattning :

Skadestånd p.g.a. kollektivavtalsbrott. Fråga om ett flygbolag brutit mot det mellan parterna gällande kollektivavtalet genom att nyanställa ett antal piloter genom allmän visstidsanställning i stället för provanställning.

Förhandling: Fredagen den 16 mars 2018

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 31/17 ]

Utsatta förhandlingar :

Förhandlingarna är offentliga så det går bra att komma och se hur det går till. Kolla dock för säkerhets skull först med Arbetsdomstolens kansli (kansliet@arbetsdomstolen.se, tfn 08‑617 66 00) så att förhandlingen inte blivit inställd.

Försvarsförbundet
. / .
Staten genom Försvarsmakten

Sammanfattning :

Talan om ogiltigförklaring av uppsägning. Anställd vid Försvarsmakten har, utan att ha ansökt om något tillträdestillstånd, tagit med sin flickvän in på sin arbetsplats, vilken utgjort ett hemligstämplat skyddsobjekt. Även påståenden om att den anställde ska ha uppvisat samarbetssvårigheter och uppträtt på ett sätt som inte överensstämmer med gällande rutiner och uppförandekoder inom Försvarsmakten. Fråga om det funnits saklig grund för uppsägningen på grund av personliga skäl.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 20 mars 2018 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 73/17 ]

Lyckostäd i Stockholm AB, P.L. och M.P.L.
. / .
Städpulsen AB

Sammanfattning :

Tvisten rör frågan om ett bolag som bedriver verksamhet inom städning och två fysiska personer är skadeståndsskyldiga mot ett annat bolag verksamt inom städbranschen dels på grund av illojalitet och dels på grund av brott mot företagshemlighetslagen.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 20 mars 2018 ( fyra förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr B 123/16 ]

Unionen
. / .
Almega Tjänsteförbunden och ISS Facility Services AB

Sammanfattning :

Enligt en bestämmelse i ett kollektivavtal har arbetstagare som uppnått viss ålder och har viss sammanhängande anställningstid rätt till förlängd uppsägningstid vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Efter en verksamhetsövergång enligt 6 b § anställningsskyddslagen, uppkommer fråga om arbetstagare, vid bedömningen av rätten till förlängd uppsägningstid, får tillgodoräkna sig anställningstid hos tidigare arbetsgivare, som haft liknande villkor om förlängd uppsägningstid. Arbetsdomstolen har i målet inhämtat förhandsavgörande från EU-domstolen i frågan om det är förenligt med överlåtelsedirektivet att, sedan ett år förflutit efter övergången, tillämpa en bestämmelse i ett kollektivavtal som innebär att när viss anställningstid är en förutsättning för förlängd uppsägningstid inte beakta anställningstid hos överlåtaren, när arbetstagarna enligt en likalydande bestämmelse i det kollektivavtal som gällde hos överlåtaren haft rätt att beakta denna anställningstid.

Förhandling: Tisdagen den 27 mars 2018

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 40/12 och A 100/12 ]

Unionen
. / .
IT & Telekomföretagen inom Almega och Koneo AB

Sammanfattning :

Fråga om en tidigare anställd har rätt till ytterligare lön.

Förhandling: Tisdagen den 10 april 2018

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 81/17 ]

Seko, Service- och kommunikationsfacket
. / .
Almega Tjänsteförbunden och Transdev Sverige AB

Sammanfattning :

För viss tågpersonal får det enligt en bestämmelse i ett lokalt kollektivavtal under ett arbetspass som mest förekomma en timme obetald tid. Bestämmelsen innebär att övrig tid under arbetspasset då arbete inte utförs räknas som arbetstid. Fråga om kollektivavtalet innebär att sådan arbetstid på obekväm tid ger rätt till obekvämtidstillägg.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 17 april 2018 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 104/16 ]

Diskrimineringsombudsmannen
. / .
Bemanningsföretagen och Manpower Student AB

Sammanfattning :

Fråga om en person med funktionsnedsättning diskriminerats vid ansökan och förfrågan om arbete.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 17 april 2018 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 93/16 ]

Unionen och Kabinklubben ARN TUIfly Nordic
. / .
Svenska Flygbranschen och TUIfly Nordic AB

Sammanfattning :

Fråga om en förändring av vilka flygningar en kabinbesättning skulle tjänstgöra på var att se som en omdisponering som kräver kabinbesättningens godkännande eller om den var att se som en ändring orsakad av trafikförsening som arbetsgivaren ensidigt kunde besluta om (kollektivavtalstolkning).

Förhandling ( första dagen ): Måndagen den 23 april 2018 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 80/17 ]

Handelsanställdas förbund
. / .
Arbetsgivarföreningen KFO och Coop Norrbotten ekonomisk förening

Sammanfattning :

En arbetstagare vid en Coop-butik har avskedats sedan han beställt och tagit hem byggvaror från arbetet för ett privat bygge. Fråga om arbetstagaren agerat i strid med arbetsgivarens regler för personalinköp och om det har funnits laga grund för avskedandet.

Förhandling: Tisdagen den 24 april 2018

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 74/17 ]

I.H., S-Å.H., F.H. och O.S
. / .
Wikströms Lås Protectum i Falkenberg AB

Sammanfattning :

Fyra personer som tidigare har varit anställda i ett låsföretag, har tillsammans startat ett nytt låsföretag. Fråga om krav på skadestånd och avtalsvite för brott mott dels mot lojalitetsplikten alternativt företagshemlighetslagen, dels mot en avtalad konkurrensklausul.

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 2 maj 2018 ( tre förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr B 68/17 ]

Svenska Hamnarbetarförbundet
. / .
Sveriges Hamnar och Logent Ports & Terminals AB

Sammanfattning :

Brott mot turordningsreglerna? Fråga om hur behovsanställda hamnarbetares anställningstid ska beräknas vid fastställande av turordning.

Förhandling ( första dagen ): Torsdagen den 3 maj 2018 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 56/17 ]

Diskrimineringsombudsmannen
. / .
Almega Tjänsteföretagen och Semantix Tolkjouren AB

Sammanfattning :

Ett tolkföretag avbröt en anställningsintervju med en kvinnlig tolk som hade gjort förfrågan om arbete hos företaget, sedan kvinnan – med hänvisning till sin religion – inte tog en manlig företrädare för företaget i hand när de hälsade på varandra. Fråga om beslutet att avbryta intervjun inneburit diskriminering.

Förhandling: Tisdagen den 8 maj 2018

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 46/17 ]

Region Gotland
. / .
B.H.

Sammanfattning :

En tandhygienist har blivit avskedad sedan han skickat mejl till Migrationsverket med viss information om patienter som han undersökt. Fråga om det funnits laga grund

Förhandling: Onsdagen den 9 maj 2018

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr B 105/17 ]

Almega Tjänsteförbunden och Activa Service i Sverige AB
. / .
Svenska Kommunalarbetareförbundet

Sammanfattning :

Fråga om en anställd lokalvårdare hos ett bolag erhållit kollektivavtalsenlig lön och ob-ersättning samt semesterlön. Den huvudsakliga tvistefrågan gäller om lokalvårdaren anställts med en sysselsättningsgrad om 32 eller 75 procent.

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 23 maj 2018 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 9/17 ]

Medieföretagen och Stampen Lokala Medier Aktiebolag
. / .
Svenska Journalistförbundet

Sammanfattning :

Tvisten gäller fråga om f.d. anställda vid ett medieföretag har erhållit korrekt ersättning med hänsyn taget till bolagets rekonstruktion och ackord.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 29 maj 2018 ( tre förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 52/17 ]

Intersolia Ltd
. / .
K.S.

Sammanfattning :

En säljare lämnade sin anställning genom överenskommelse med arbetsgivaren. Efter överenskommelsen men innan den överenskomna uppsägningstiden löpte ut, avskedades säljaren på grund av påståenden om illojalitet. Nu fråga om fordran på återbetalning av lön samt fastställelse av om avskedandet varit lagligen grundat.

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 30 maj 2018 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr B 24/17 ]

Pilotförening
. / .
Svenska Flygbranschen och Braathens Regional Airways AB

Sammanfattning :

Ett flygbolag har genomfört praktisk utbildning av piloter som är anställda hos ett annat bolag. Frågan är om piloterna därigenom har utfört arbete för flygbolagets räkning eller i flygbolagets verksamhet och om bolaget därför varit förhandlingsskyldigt enligt 38 § medbestämmandelagen.

Förhandling: Fredagen den 1 juni 2018

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 161/16 ]

Svenska Målareförbundet
. / .
Ekholmens Puts & Måleri FS AB

Sammanfattning :

Fordran på lön, övertidsersättning, reseersättning, traktamente, väntetidsersättning, semesterersättning och allmänt skadestånd till två f.d. anställda vid ett måleriföretag.

Förhandling: Torsdagen den 7 juni 2018

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 85/17 och A 86/17 ]

Svenska Byggnadsarbetareförbundet
. / .
Sveriges Byggindustrier och Peab Sverige AB

Sammanfattning :

En anställd byggarbetare som arbetar heltid som fackligt förtroendevald med kontorsplats på arbetsgivarens Göteborgskontor får inte längre den reskostnadsersättning för resor utanför arbetstid till och från bostaden, som han tidigare fått i enlighet med Byggavtalet. Frågan är om den aktuella reskostnadsersättningen är en sådan ersättning som en fackligt förtroendevald är berättigad att bibehålla enligt 4 § förtroendemannalagen.

Förhandling ( första dagen ): Torsdagen den 7 juni 2018 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 157/16 ]

Svenska Byggnadsarbetareförbundet
. / .
Almega Bemanningsföretagen och Wikan Personal Väst AB

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare brutit mot bemanningsavtalet genom att inte betala traktamente till en arbetstagare när denne under en viss period utfört arbete hos ett kundföretag. Tvisten rör tolkning av kollektivavtalet och därutöver bl.a. var arbetstagaren haft sitt boende.

Förhandling: Onsdagen den 13 juni 2018

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 109/17 ]

Senast uppdaterad 2018-02-28 av Sören Öman