Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar:

Arbetsdomstolens domarAD-domar på gång

Mål i Arbetsdomstolen där förhandling hållits eller är utsatt ( 19 st. )

Här finns information om mål i Arbets­domstolen där för­handling hållits eller är ut­satt. Informa­tionen ger en indika­tion på vilka frågor som snart kan komma att av­göras i prejudikat från Arbets­domstolen. Det är dock inte säkert att det verk­ligen blir ett prejudikat, efter­som målet fort­farande kan för­likas, åter­kallas eller av­visas, eller av­görandet inte refe­reras. En del prejudikat meddelas också utan föregående förhandling, efter en s.k. föredragning, där en jurist berättar om målet för bara domstolens ledamöter som också själva läser handlingarna i målet.

» Hållna förhandlingar där dom eller beslut inte meddelats än ( 6 st. )

» Utsatta förhandlingar ( 13 st. )

Antal förhandlingar per (trolig) ordförande
Ordförande ( troligen )Antal förhandlingar ( varav hållna )
Cathrine Lilja Hansson3 st. ( varav 1 st. hållen4 utsatta dagar )
Karin Renman5 st. ( 8 utsatta dagar )
Jonas Malmberg5 st. ( varav 2 st. hållna4 utsatta dagar )
Sören Öman6 st. ( varav 3 st. hållna7 utsatta dagar )

Förhandlingsdagar ( markerade med blått )

För muspekaren över ordförandenas namn i tabellen ovan för att se förhandlingsdagar för en viss (trolig) ordförande.

Juli 2020
TiOnToFr
  123
678910
1314151617
2021222324
2728293031
Augusti 2020
TiOnToFr
34567
1011121314
1718192021
2425262728
31    
September 2020
TiOnToFr
 1234
7891011
1415161718
2122232425
282930  
Oktober 2020
TiOnToFr
   12
56789
1213141516
1920212223
2627282930
November 2020
TiOnToFr
23456
910111213
1617181920
2324252627
30    
December 2020
TiOnToFr
 1234
7891011
1415161718
2122232425
28293031 

När kommer domen?

Det går att höra efter med Arbetsdomstolens kansli (kansliet@arbetsdomstolen.se, tfn 08‑617 66 00) när det är sagt att domen kommer att meddelas. Den genomsnittliga tiden mellan att huvudförhandlingen avslutas och domen meddelas är 63 dagar (9 veckor). Den genomsnittliga domstiden varierar mellan ordförandena.

OrdförandeGenomsnittlig domstid
Cathrine Lilja Hansson56 dagar ( 8 veckor )Längst : 89 dagar | Kortast : 35 dagar
Karin Renman81 dagar ( ca 12 veckor )Längst : 161 dagar | Kortast : 41 dagar
Jonas Malmberg71 dagar ( ca 10 veckor )Längst : 427 dagar | Kortast : 20 dagar
Sören Öman45 dagar ( ca 6 veckor )Längst : 91 dagar | Kortast : 28 dagar

Avser domstid för refererade domar som meddelats efter huvudförhandling från och med 2016.

Sök/Filtrera förhandlingarna ( t.ex. genom att skriva in ordförandens namn ) :

Hållna förhandlingar :

Handelsanställdas förbund
. / .
Arbetsgivarföreningen KFO och Coop Logistik AB

Sammanfattning :

Fråga om en bestämmelse i ett centralt kollektivavtal om att de lokala parterna kan träffa överenskommelse om ackord/premielön innebär att arbetsgivaren, genom att ensidigt införa ett system med individuell prestationsbaserad lön, har brutit mot kollektivavtalet.

Förhandling: Fredagen den 8 maj 2020

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 103/19 ]

Svenska Polisförbundet
. / .
Staten genom Polismyndigheten

Sammanfattning :

En polisinspektör har dömts för misshandel och har på grund av det avskedats från sin tillsvidareanställning hos Polismyndigheten. Fråga om det funnits skäl för avskedande eller i vart fall saklig grund för uppsägning.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 9 juni 2020 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 80/19 ]

Diskrimineringsombudsmannen
. / .
Staten genom Arbetsgivarverket

Sammanfattning :

En arbetstagare har varit föräldraledig under huvuddelen av sin provanställningsperiod. Arbetsgivaren, som inte ansett sig ha underlag för att bedöma arbetstagarens prestationer, har avbrutit provanställningen. Har arbetstagaren missgynnats i strid med föräldraledighetslagen eller diskrimineringslagen? Även fråga om preskription.

Förhandling: Onsdagen den 10 juni 2020

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 2/20 ]

Svenska Hamnarbetarförbundet
. / .
Sveriges Hamnar och APM Terminals Gothenburg AB

Sammanfattning :

Fråga om skadestånd pga. brott mot MBL, FML och AML.

Förhandling: Tisdagen den 16 juni 2020

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 83/19 ]

Kulturförvaltningen i Ystads Driftsektion
. / .
Ystads kommun

Sammanfattning :

En arbetstagare har hos en kommun varit anställd som tornväktare, för att utföra traditionsenlig lurblåsning från ett kyrktorn. Med hänvisning till bl.a. arbetsmiljöskäl beslutade kommunen att lurblåsning tills vidare inte ska ske, och meddelade därför arbetstagaren att han efter ett visst datum inte skulle arbeta som tornväktare. Tvisten gäller om arbetstagaren därigenom avskedats, alternativt sagts upp, utan saklig grund för uppsägning. Den huvudsakliga tvistefrågan gäller om arbetstagaren haft en tillsvidareanställning, eller om det istället varit fråga om upprepade tidsbegränsade anställningar.

Förhandling: Tisdagen den 16 juni 2020

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 6/20 ]

Svenska Kommunalarbetareförbundet
. / .
Sveriges Bussföretag och Arriva Sverige Aktiebolag

Sammanfattning :

En busschaufför har avskedats under påstående om att han vandaliserat arbetsgivarens egendom, s.k. greenboxar. Fråga om det funnits skäl för avskedande.

Förhandling: Torsdagen den 25 juni 2020

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 108/19 ]

Utsatta förhandlingar :

Förhandlingarna är offentliga så det går bra att komma och se hur det går till. Kolla dock för säkerhets skull först med Arbetsdomstolens kansli (kansliet@arbetsdomstolen.se, tfn 08‑617 66 00) så att förhandlingen inte blivit inställd.

Svenska Kommunalarbetareförbundet
. / .
Arbetsgivarföreningen KFO ( för ej talan ) och N.G.

Sammanfattning :

Fordran på lön m.m.

Förhandling: Onsdagen den 9 september 2020

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 98/19 ]

Unionen
. / .
Innovationsföretagen och SWECO Systems AB

Sammanfattning :

En arbetstagare har avskedats med hänvisning till hans agerande mot en kvinnlig kollega under en konferensresa, innefattande påstående om sexuellt ofredande. Den huvudsakliga tvistefrågan gäller om det funnits laga skäl för avskedande. Därvid tvistar parterna bl.a. om arbetstagaren gjort sig skyldig till det som lagts honom till last.

Förhandling ( första dagen ): Torsdagen den 10 september 2020 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 96/19 ]

T.H.
. / .
Domstolsverket

Sammanfattning :

Ogiltigförklaring av uppsägning m.m. En domstolshandläggare vid en tingsrätt har sagts upp på grund av personliga skäl, med hänvisning till låg prestationsförmåga, bristande skicklighet och allvarliga samarbetssvårigheter. Den huvudsakliga tvistefrågan gäller om uppsägningen har varit sakligt grundad. Arbetstagaren har därvid gjort gällande bl.a. att arbetsgivaren brustit i sin skyldighet att utreda och vidta lämpliga stöd- och anpassningsåtgärder med anledning av hennes tidigare fastställda diagnoser.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 15 september 2020 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr B 6/20 ]

Svenska Musikerförbundet
. / .
ENKÖPINGS PASTORAT

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare brustit i sin skyldighet att förhandla med en arbetstagarorganisation enligt 13 § MBL.

Förhandling: Torsdagen den 24 september 2020

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 64/19 ]

Svenska Hamnarbetarförbundet
. / .
Sveriges Hamnar och APM Terminals Gothenburg AB

Sammanfattning :

Fråga om ett bolag, genom att utan att träffa en överenskommelse med förbundet om nya arbetstidsscheman, brutit hamn- och stuveriavtalet träffat med förbundet, eller om bolaget i vart fall brutit mot 11 § medbestämmandelagen genom att inte förhandla med förbundet innan bolaget fattade beslut om ändrade arbetstidsscheman. Även fråga om bolaget hindrat ett skyddsombud att fullgöra sitt uppdrag och därmed brutit mot arbetsmiljölagen och förtroendemannalagen.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 29 september 2020 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 89/19 och A 90/19 ]

Seko, Service- och kommunikationsfacket
. / .
Almega Tjänsteförbunden och Arriva Sverige Aktiebolag

Sammanfattning :

Fråga om ett bolag som bedriver tågtrafik har förlagt arbetstid i strid med bestämmelser om nattarbete i mellan parterna gällande kollektivavtal. Parterna tvistar bl.a. om något lokalt avtal gäller dem emellan samt om kollektivavtalsbestämmelsen är tillämplig på den typ av trafik som arbetet utförts i.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 29 september 2020 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 48/19 ]

Marginalen Bank Bankaktiebolag AB
. / .
F.S. och Skandinavisk Företagsleasing AB

Sammanfattning :

Fråga om en tidigare anställd röjt och/eller utnyttjat företagshemligheter.

Förhandling: Tisdagen den 6 oktober 2020

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr B 3/20 ]

Byggnadsfirman PME AB
. / .
Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Byggnads Skåne och Byggnads Mälardalen

Sammanfattning :

Ett byggentreprenadbolag har ingått hängavtal till byggavtalet. Två av Svenska Byggnadsarbetareförbundets regioner har, med hänvisning till att bolaget bryter mot lag och kollektivavtal, skriftligen uppmanat kunder till bolaget att häva sina entreprenadavtal. Olovlig stridsåtgärd?

Förhandling: Onsdagen den 7 oktober 2020

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 29/20 ]

Industrifacket Metall
. / .
GT Trading Entreprenadmaskiner AB

Sammanfattning :

Skadestånd på grund av avskedande. Tvisten gäller huvudsakligen frågan om bolaget har avskedat två anställda maskintekniker, eller om dessa istället har sagt upp sig själva. Parterna tvistar även om det i förekommande fall funnits skäl för avskedande eller saklig grund för uppsägning.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 13 oktober 2020 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 113/19 och A 114/19 ]

Livsmedelsarbetareförbundet
. / .
Livsmedelsföretagen och Carlsberg Supply Company Sverige AB

Sammanfattning :

Ett bolag har beslutat att utföra visst arbete, som tidigare hanterats av bolagets kunder, i egen regi. Beslutet föregicks inte av någon medbestämmandeförhandling eller annan samverkan med förbundet. Inte heller fick förbundet i förväg någon information om det tilltänkta beslutet. Fråga bl.a. om bolaget därigenom brutit mot 11 och 19 §§ medbestämmandelagen samt mot mellan parterna gällande kollektivavtal.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 17 november 2020 ( tre förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 143/19 ]

Livsmedelsarbetareförbundet
. / .
Livsmedelsföretagen och Carlsberg Supply Company Sverige AB

Sammanfattning :

Ett bolag har beslutat att utföra visst arbete, som tidigare hanterats av bolagets kunder, i egen regi. Förbundets skyddsombud hos bolaget gavs inte möjlighet att inför beslutet delta i planeringen av detta arbete och de underrättades inte heller i förväg om det tilltänkta beslutet. Parterna tvistar om bolaget därigenom hindrat 19 av förbundets skyddsombud på olika orter hos bolaget att fullgöra sina uppgifter och därmed brutit mot arbetsmiljölagen och förtroendemannalagen.

Förhandling: Fredagen den 20 november 2020

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 24/20 ]

Svenska Polisförbundet
. / .
Staten genom Polismyndigheten

Sammanfattning :

Ett antal anställda inom polisen har i enlighet med en särskild förordning haft tidsbegränsade anställningar som kommissarier, utöver sin tillsvidareanställning som inspektör eller polisassistent. Fråga om de tidsbegränsade anställningarna saknat rättslig grund efter bildandet av Polismyndigheten och därmed löpt tillsvidare från den tidpunkten samt om de berörda arbetstagarna, som fått återgå till sin grundanställning, skiljts från sina kommissarieanställningar. Även fråga om visstidsanställningarna innehafts i strid med anställningsskyddslagen och därmed ska förklaras gälla tills vidare.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 8 december 2020 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 128/19 och A 14/20 ]

Unionen
. / .
Fastigo, Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation ( för ej talan ) och Partillebo Aktiebolag

Sammanfattning :

Krav på skadestånd på grund av påstått avskedande utan laga grund.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 8 december 2020 ( tre förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 11/20 ]

Senast uppdaterad 2020-05-29 av Sören Öman