Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar:

Arbetsdomstolens domarAD-domar på gång

Mål i Arbetsdomstolen där förhandling hållits eller är utsatt ( 19 st. )

Här finns information om mål i Arbets­domstolen där för­handling hållits eller är ut­satt. Informa­tionen ger en indika­tion på vilka frågor som snart kan komma att av­göras i prejudikat från Arbets­domstolen. Det är dock inte säkert att det verk­ligen blir ett prejudikat, efter­som målet fort­farande kan för­likas, åter­kallas eller av­visas, eller av­görandet inte refe­reras. En del prejudikat meddelas också utan föregående förhandling, efter en s.k. föredragning, där en jurist berättar om målet för bara domstolens ledamöter som också själva läser handlingarna i målet.

» Hållna förhandlingar där dom eller beslut inte meddelats än ( 0 st. )

» Utsatta förhandlingar ( 19 st. )

Antal förhandlingar per (trolig) ordförande
Ordförande ( troligen ) Antal förhandlingar ( varav hållna )
Cathrine Lilja Hansson 2 st. ( 5 utsatta dagar )
Karin Renman 6 st. ( 10 utsatta dagar )
Jonas Malmberg 9 st. ( 13 utsatta dagar )
Sören Öman 2 st. ( 3 utsatta dagar )

Förhandlingsdagar ( markerade med blått )

För muspekaren över ordförandenas namn i tabellen ovan för att se förhandlingsdagar för en viss (trolig) ordförande.

Juli 2021
TiOnToFr
   12
56789
1213141516
1920212223
2627282930
Augusti 2021
TiOnToFr
23456
910111213
1617181920
2324252627
3031   
September 2021
TiOnToFr
  123
678910
1314151617
2021222324
27282930 
Oktober 2021
TiOnToFr
    1
45678
1112131415
1819202122
2526272829
November 2021
TiOnToFr
12345
89101112
1516171819
2223242526
2930   

När kommer domen?

Det går att höra efter med Arbetsdomstolens kansli (kansliet@arbetsdomstolen.se, tfn 08‑617 66 00) när det är sagt att domen kommer att meddelas. Den genomsnittliga tiden mellan att huvudförhandlingen avslutas och domen meddelas är 62 dagar (ca 9 veckor). Den genomsnittliga domstiden varierar mellan ordförandena.

OrdförandeGenomsnittlig domstid
Cathrine Lilja Hansson55 dagar ( ca 8 veckor )Längst : 89 dagar | Kortast : 34 dagar
Karin Renman79 dagar ( ca 11 veckor )Längst : 161 dagar | Kortast : 41 dagar
Jonas Malmberg71 dagar ( ca 10 veckor )Längst : 427 dagar | Kortast : 20 dagar
Sören Öman44 dagar ( ca 6 veckor )Längst : 91 dagar | Kortast : 22 dagar

Avser domstid för refererade domar som meddelats efter huvudförhandling från och med 2016.

Sök/Filtrera förhandlingarna ( t.ex. genom att skriva in ordförandens namn ) :

Hållna förhandlingar :

Utsatta förhandlingar :

Förhandlingarna är offentliga så det går bra att komma och se hur det går till. Kolla dock för säkerhets skull först med Arbetsdomstolens kansli (kansliet@arbetsdomstolen.se, tfn 08‑617 66 00) så att förhandlingen inte blivit inställd.

Fackförbundet ST
. / .
Staten genom Arbetsgivarverket

Sammanfattning :

Fråga om Kriminalvården har nekat en arbetstagare partiell föräldraledighet eller om arbetstagaren dragit tillbaka sin ansökan om föräldraledighet. Också fråga om sättet arbetstagaren begärt att få lägga ut sin föräldraledighet inneburit en påtaglig störning i arbetsgivarens verksamhet.

Förhandling: Torsdagen den 1 januari 1970

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 46/20 ]

Fackförbundet ST
. / .
Staten genom Arbetsgivarverket

Sammanfattning :

Har arbetsgivaren – en statlig myndighet – lämnat en arbetstagare skriftligt besked om att dennes provanställning inte skulle övergå i en tillsvidareanställning (8 § lagen om offentlig anställning)?

Förhandling: Onsdagen den 25 augusti 2021

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 60/20 ]

Industrifacket Metall
. / .
Teknikarbetsgivarna och Cytiva Sweden AB

Sammanfattning :

Fråga om bolaget gjort sig skyldigt till föreningsrättskränkning och brott mot förtroendemannalagen genom att vägra låta en förtroendeman i förbundet att delta vid möten som arbetsgivaren kallat två av förbundets medlemmar till.

Förhandling: Torsdagen den 2 september 2021

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 134/20 och A 139/20 ]

Svenska Byggnadsarbetareförbundet
. / .
Komplett Bygg i Älta AB

Sammanfattning :

Fråga om en tidigare anställd vid ett byggföretag har rätt till ersättning för resekostnader. Även fråga om han stått till förfogande för arbete på så sätt att han här rätt till ytterligare lön och semesterersättning.

Förhandling: Onsdagen den 8 september 2021

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 12/21 ]

Akavia
. / .
Staten genom Arbetsgivarverket

Sammanfattning :

Ekobrottsmyndigheten beslutade att en senior kammaråklagare inte längre skulle utföra operativa åklagaruppgifter. Tvist har uppkommit mellan parterna om Ekobrottsmyndigheten därigenom skiljt åklagaren från hans anställning som allmän åklagare/senior kammaråklagare.

Förhandling: Tisdagen den 14 september 2021

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 9/21 ]

Seko, Service- och kommunikationsfacket
. / .
SJ AB

Sammanfattning :

Kollektivavtalstolkning. Fråga om SJ brutit mot en bestämmelse om vilotid i kollektivavtal när vilotiden blivit kortare till följd av förseningar i kollektivtrafiken.

Förhandling: Tisdagen den 21 september 2021

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 26/20 ]

OFR/P genom Svenska Polisförbundet
. / .
Staten genom Arbetsgivarverket

Sammanfattning :

Borde Polismyndigheten ha förhandlat enligt 11 § medbestämmandelagen innan den beslutade att återta en polismans tjänstevapen?

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 21 september 2021 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 76/20 ]

Svenska Byggnadsarbetareförbundet och Svenska Byggnadsarbetareförbundet Region Väst
. / .
BYGGFÖRETAGEN (f.d. Sveriges Byggindustrier) för ej talan och Crona SP. Z.o.o.

Sammanfattning :

Ett byggbolag som varit bundet av kollektivavtal har haft ett antal arbetare anställda. Tvisten rör om bolaget brutit mot kollektivavtalet och semesterlagen genom att inte ha utgett rätt ersättning till arbetarna i form av lön, övertidsersättning, helglön m.m. Tvisten rör även om bolaget dragit av kostnader för boende från arbetarnas lön och om detta stridit mot kollektivavtalet samt vidare fråga om bolaget i strid med kollektivavtalet underlåtit att förse fackförbundet med granskningsuppgifter.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 28 september 2021 ( tre förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 94/19 ]

Ledarna
. / .
Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation och Karlshamnsbostäder Aktiebolag

Sammanfattning :

Skadestånd pga, avskedande. Fråga om en chef vid ett kommunalt fastighetsbolag grovt har åsidosatt sina åligganden mot bolaget genom att överlåta lösenofferter avseende leasingbilar utan ersättning.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 28 september 2021 ( tre förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 8/20 ]

Livsmedelsarbetareförbundet
. / .
Livsmedelsföretagen och Kronfågel AB

Sammanfattning :

Fråga om en arbetstagare har haft företrädesrätt till återanställning och i så fall om han har haft tillräckliga kvalifikationer för den angivna anställningen.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 5 oktober 2021 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 124/20 ]

Fackförbundet ST
. / .
Staten genom Arbetsgivarverket

Sammanfattning :

En myndighetsanställd vars inplacering i säkerhetsklass har upphört efter genomförd säkerhetsprövning, har sagts upp från sin anställning. Fråga om uppsägningen varit sakligt grundad.

Förhandling: Torsdagen den 7 oktober 2021

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 107/20 ]

Handelsanställdas förbund
. / .
Aladeeb Livs AB

Sammanfattning :

En provanställning har avslutats utan att bolaget har underrättat arbetstagaren eller varslat förbundet två veckor i förväg. Fråga om bolaget haft sådan skyldighet och därigenom ådragit sig skadeståndsskyldighet enligt anställningsskyddslagen och kollektivavtalet. Även fråga om semesterersättning och skadestånd för brott mot semesterlagen.

Förhandling: Torsdagen den 14 oktober 2021

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 138/20 ]

Svenska Transportarbetareförbundet
. / .
Medieföretagen och Pressens Morgontjänst KB

Sammanfattning :

En arbetstagare har avskedats på grund av påståenden om att han dels varit olovligen frånvarande från arbetet, dels farit med osanning härom i sina kontakter med arbetsgivaren. Fråga om avskedandet varit lagligen grundat.

Förhandling ( första dagen ): Torsdagen den 21 oktober 2021 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 55/20 ]

Svenska kommunalarbetareförbundet
. / .
Föreningen Vårdföretagarna och Attendo Sverige AB

Sammanfattning :

En anställd vid ett äldreboende stängdes av i 14 dagar utan lön när han kom hem från en resa till Danmark som han hade gjort i strid med arbetsgivarens interna regler med anledning av covid-19. Fråga om det var förenligt med kollektivavtalet och det enskilda anställningsavtalet.

Förhandling: Tisdagen den 26 oktober 2021

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 10/21 ]

Industrifacket Metall
. / .
Teknikarbetsgivarna och Cytiva Sweden AB

Sammanfattning :

Fråga om arbetsgivaren, i samband med hyra av en ny lagerlokal, har underlåtit att förhandla med arbetstagarorganisationen enligt 11 § medbestämmandelagen.

Förhandling: Tisdagen den 9 november 2021

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 140/20 ]

Svenska Transportarbetareförbundet
. / .
Svenska Flygbranschen och Gate Gourmet Sweden AB

Sammanfattning :

Ett bolag är bundet av två kollektivavtal för de kollektivanställda arbetstagarna. När efterfrågan på bolagets tjänster sjönk till följd av pandemin utarbetade bolaget en plan för omorganisation som bl.a. innebar en kraftig personalminskning. Enligt bolaget ska samtliga kvarvarande arbetstagares anställningsvillkor efter omorganisationen bestämmas av det ena kollektivavtalet. Fråga om bolaget gjort sig skyldigt till turordningsbrott och föreningsrättskränkning.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 9 november 2021 ( tre förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 126/20, A 127/20 och A 135/20 ]

Svenska Polisförbundet
. / .
Staten genom Polismyndigheten

Sammanfattning :

En arbetstagare hos Polismyndigheten har efter säkerhetsprövning bedömts inte uppfylla kraven för att arbeta i säkerhetsklassad anställning och har därefter avskedats från sitt arbete. Fråga om det funnits laga skäl för avskedandet eller i vart fall saklig grund för uppsägning.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 16 november 2021 ( fyra förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 1/21 ]

Svenska Transportarbetareförbundet
. / .
Almega Tjänsteföretagen och Marknad & Service i Syd AB

Sammanfattning :

Tolkning av en kollektivavtalsbestämmelse om garantilön för arbete för vilken den gängse löneformen är prestationslön.

Förhandling: Torsdagen den 18 november 2021

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 28/19 ]

Svenska Byggnadsarbetareförbundet
. / .
MK Scaffolding Sp. z o.o.

Sammanfattning :

Tvisten rör om ett bolag brutit mot gällande kollektivavtal bl.a. genom att inte betala rätt ersättning till arbetstagarna i form av lön, övertidsersättning, helglön, semesterersättning m.m. Även fråga om bolaget i strid med kollektivavtalet underlåtit att förse förbundet med granskningsuppgifter.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 23 november 2021 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 78/20 ]

Senast uppdaterad 2021-06-05 av Sören Öman