: : : :

Arbetsdomstolens domarAD-domar på gång

Mål i Arbetsdomstolen där förhandling hållits eller är utsatt ( 15 st. )

Här finns information om mål i Arbets­domstolen där för­handling hållits eller är ut­satt. Informa­tionen ger en indika­tion på vilka frågor som snart kan komma att av­göras i prejudikat från Arbets­domstolen. Det är dock inte säkert att det verk­ligen blir ett prejudikat, efter­som målet fort­farande kan för­likas, åter­kallas eller av­visas, eller av­görandet inte refe­reras. En del prejudikat meddelas också utan föregående förhandling, efter en s.k. föredragning, där en jurist berättar om målet för bara domstolens ledamöter som också själva läser handlingarna i målet.

» Hållna förhandlingar där dom eller beslut inte meddelats än ( 4 st. )

» Utsatta förhandlingar ( 11 st. )

Antal förhandlingar per (trolig) ordförande
Ordförande ( troligen )Antal förhandlingar ( varav hållna )
Cathrine Lilja Hansson3 st. ( varav 1 st. hållen4 utsatta dagar )
Karin Renman4 st. ( varav 2 st. hållna3 utsatta dagar )
Jonas Malmberg5 st. ( 7 utsatta dagar )
Sören Öman3 st. ( varav 1 st. hållen4 utsatta dagar )

Förhandlingsdagar ( markerade med blått )

För muspekaren över ordförandenas namn i tabellen ovan för att se förhandlingsdagar för en viss (trolig) ordförande.

November 2019
TiOnToFr
    1
45678
1112131415
1819202122
2526272829
December 2019
TiOnToFr
23456
910111213
1617181920
2324252627
3031   
Januari 2020
TiOnToFr
  123
678910
1314151617
2021222324
2728293031
Februari 2020
TiOnToFr
34567
1011121314
1718192021
2425262728

När kommer domen?

Det går att höra efter med Arbetsdomstolens kansli (kansliet@arbetsdomstolen.se, tfn 08‑617 66 00) när det är sagt att domen kommer att meddelas. Den genomsnittliga tiden mellan att huvudförhandlingen avslutas och domen meddelas är 61 dagar (ca 9 veckor). Den genomsnittliga domstiden varierar mellan ordförandena.

OrdförandeGenomsnittlig domstid
Cathrine Lilja Hansson57 dagar ( ca 8 veckor )Längst : 89 dagar | Kortast : 40 dagar
Karin Renman80 dagar ( ca 11 veckor )Längst : 161 dagar | Kortast : 41 dagar
Jonas Malmberg63 dagar ( 9 veckor )Längst : 99 dagar | Kortast : 20 dagar
Sören Öman46 dagar ( ca 7 veckor )Längst : 91 dagar | Kortast : 29 dagar

Avser domstid för refererade domar som meddelats efter huvudförhandling från och med 2016.

Sök/Filtrera förhandlingarna ( t.ex. genom att skriva in ordförandens namn ) :

Hållna förhandlingar :

Utsatta förhandlingar :

Förhandlingarna är offentliga så det går bra att komma och se hur det går till. Kolla dock för säkerhets skull först med Arbetsdomstolens kansli (kansliet@arbetsdomstolen.se, tfn 08‑617 66 00) så att förhandlingen inte blivit inställd.

Intersolia Ltd
. / .
Chemical Documentation cDoc AB, MPQ Software AB (tidigare Swedge AB) och 6 personer

Sammanfattning :

Fastställelse av skadeståndsskyldighet p.g.a. obehöriga angrepp på företagshemligheter. Även fråga om vitesförbud m.m.

Förhandling: Torsdagen den 1 januari 1970

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr B 34/19 ]

Medieföretagen och Hatten Education AB
. / .
Unionen ( för ej talan ) och O.S.

Sammanfattning :

Fråga om ett företag förvärvat rätten från en tidigare anställd och uppdragstagare att förfoga över vissa upphovsrättsligt skyddade prestationer som uppkommit inom ramen för anställningsförhållandet respektive uppdragsförhållandet.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 1 oktober 2019 ( fyra förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 69/18 ]

Svenska Kommunalarbetareförbundet
. / .
Sveriges Bussföretag och Bergkvarabuss Aktiebolag

Sammanfattning :

Tillämpning av bussbranschavtalet. Nu fråga om prövning i mellandom av
1) om arbetsgivaren, vid beställningstrafik utom riket, får förlägga en bussförares fridag på bortaort,
2) om en ensam bussförare har rätt till särskild ersättning för ”enmansbetjänad buss” även när guide medföljer och
3) vad som, i bestämmelserna om ersättning för obekväm arbetstid, avses med ”faktiskt arbetad tid”.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 8 oktober 2019 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 77/17 ]

Svenska Målareförbundet
. / .
Måleriföretagen i Sverige AB och L.Örnmarks Målerifirma i Malmö Aktiebolag

Sammanfattning :

Fråga om tid som tre målare rest från bostaden till dagens första arbetsplats och från dagens sista arbetsplats tillbaka till bostaden ska anses som arbetstid enligt måleriavtalet och arbetstidslagen samt om målarna därför har rätt till lön och övertidsersättning för den tiden.

Förhandling ( första dagen ): Måndagen den 28 oktober 2019 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 76/18 ]

Unionen
. / .
Stockholms läns landsting, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)

Sammanfattning :

En tolkförmedling inom ett landsting har annonserat ut en anställning som receptionist och därvid uppställt krav på att sökande ska behärska ett flertal olika telefontekniker, däribland taltelefoni. En döv person som har sökt tjänsten har inte kallats till intervju. Tvist har uppkommit om landstinget har gjort sig skyldigt till diskriminering på grund av funktionsnedsättning och därför ska åläggas att betala diskrimineringsersättning.

Förhandling ( första dagen ): Torsdagen den 7 november 2019 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 149/18 ]

Svenska Målareförbundet
. / .
Måleriföretagen i Sverige och Målericompaniet Sverige Aktiebolag

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare anvisat två arbetstagare personalutrymmen i anslutning till den fastighet som arbetstagarna arbetat på i enlighet med gällande kollektivavtal. Vidare fråga om arbetsgivaren är skyldig att betala allmänt skadestånd till arbetstagarorganisationen respektive arbetstagarna för det fall denne underlåtit att anvisa ett sådant utrymme.

Förhandling ( första dagen ): Måndagen den 2 december 2019 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 123/18 ]

S.K.H.
. / .
Södersjukhuset AB

Sammanfattning :

En läkare med en kronisk sjukdom har haft många korta perioder av sjukfrånvaro. Arbetsgivaren har, med hänvisning till att en rehabiliteringsprocess pågår, nekat läkaren att åta sig en bisyssla. Fråga dels om arbetsgivarens beslut strider mot bestämmelser om bisysslor i kollektivavtal, dels om läkaren har utsatts för missgynnande som har samband med funktionsnedsättning (direkt diskriminering).

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 18 december 2019 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr B 33/19 ]

Sveriges Psykologförbund
. / .
Staten genom Försvarsmakten

Sammanfattning :

En psykolog vid Försvarsmakten har avskedats med hänvisning till bl.a. samarbetsproblem, bristande journalföring och brott mot tystnadsplikten. Huvudsakligen fråga om det funnits laga skäl för avskedandet eller i vart fall saklig grund för uppsägning.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 14 januari 2020 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 6/19 ]

Unionen
. / .
Tectorius AB

Sammanfattning :

En arbetstagare hos ett företag i måleribranschen har blivit avskedad. Bolaget har som grund för avskedandet gjort gällande bl.a. att arbetstagaren hotat arbetsledningen och låtit obehöriga personer tanka sina bilar med arbetsgivarens bensinkort. Fråga om det funnits laga skäl för avskedandet eller i vart fall saklig grund för uppsägning.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 21 januari 2020 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 18/19 ]

Stockholms Lokala Samorganisation
. / .
Kompetensföretagen ( för ej talan ) och Center-Link Sverige AB

Sammanfattning :

Fråga om en arbetstagare avskedats eller självmant frånträtt sin anställning.

Förhandling: Torsdagen den 23 januari 2020

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 104/18 ]

Kyrkans Akademikerförbund
. / .
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Köpings pastorat

Sammanfattning :

Har kyrkorådets ordförande, vice ordförande och/eller kyrkoherden träffat ett avtal om avgångsvederlag som är bindande för ett pastorat? Även fråga om tillämpning av 35 § medbestämmandelagen och 36 § avtalslagen.

Förhandling: Onsdagen den 29 januari 2020

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 42/19 ]

Forena
. / .
Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation och Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt

Sammanfattning :

Fråga om tolkning av en övergångsbestämmelse i ett kollektivavtal om pensioner mellan Forena och Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 4 februari 2020 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 23/19 ]

Unionen
. / .
Almega Tjänsteföretagen och Gävle Tolkjour AB

Sammanfattning :

Diskrimineringsersättning. En arbetstagare ansåg att en kollega utsatt henne för bl.a. sexuella trakasserier i samband med arbetet. Fråga om arbetsgivaren har fått kännedom om detta, men underlåtit att utreda omständigheterna och vidta tillräckliga åtgärder för att förhindra trakasserier.

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 12 februari 2020 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 137/18 ]

Svenska Byggnadsarbetareförbundet
. / .
Järfälla BadrumsRenovering Aktiebolag

Sammanfattning :

En arbetstagare har avslutat sin anställning. Fråga om arbetsgivaren genom otillbörligt agerande och agerande i strid med god sed på arbetsmarknaden provocerat arbetstagaren att säga upp sin anställning på ett sådant sätt att det har varit att jämställa med en uppsägning från arbetsgivarens sida.

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 19 februari 2020 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 10/19 ]

Cappucino Gävle AB
. / .
S.K.

Sammanfattning :

Fordran.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 25 februari 2020 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr B 36/19 ]

Senast uppdaterad 2019-11-03 av Sören Öman