Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar:

Arbetsdomstolens domarAD-domar på gång

Mål i Arbetsdomstolen där förhandling hållits eller är utsatt ( 10 st. )

Här finns information om mål i Arbets­domstolen där för­handling hållits eller är ut­satt. Informa­tionen ger en indika­tion på vilka frågor som snart kan komma att av­göras i prejudikat från Arbets­domstolen. Det är dock inte säkert att det verk­ligen blir ett prejudikat, efter­som målet fort­farande kan för­likas, åter­kallas eller av­visas, eller av­görandet inte refe­reras. En del prejudikat meddelas också utan föregående förhandling, efter en s.k. föredragning, där en jurist berättar om målet för bara domstolens ledamöter som också själva läser handlingarna i målet.

» Hållna förhandlingar där dom eller beslut inte meddelats än ( 5 st. )

» Utsatta förhandlingar ( 5 st. )

Antal förhandlingar per (trolig) ordförande
Ordförande ( troligen ) Antal förhandlingar ( varav hållna )
Cathrine Lilja Hansson 1 st. ( varav 1 st. hållen )
Karin Renman 2 st. ( varav 1 st. hållen1 utsatt dag )
Jonas Malmberg 4 st. ( varav 2 st. hållna6 utsatta dagar )
Sören Öman 3 st. ( varav 1 st. hållen5 utsatta dagar )

Förhandlingsdagar ( markerade med blått )

För muspekaren över ordförandenas namn i tabellen ovan för att se förhandlingsdagar för en viss (trolig) ordförande.

Oktober 2020
TiOnToFr
   12
56789
1213141516
1920212223
2627282930
November 2020
TiOnToFr
23456
910111213
1617181920
2324252627
30    
December 2020
TiOnToFr
 1234
7891011
1415161718
2122232425
28293031 

När kommer domen?

Det går att höra efter med Arbetsdomstolens kansli (kansliet@arbetsdomstolen.se, tfn 08‑617 66 00) när det är sagt att domen kommer att meddelas. Den genomsnittliga tiden mellan att huvudförhandlingen avslutas och domen meddelas är 62 dagar (ca 9 veckor). Den genomsnittliga domstiden varierar mellan ordförandena.

OrdförandeGenomsnittlig domstid
Cathrine Lilja Hansson56 dagar ( 8 veckor )Längst : 89 dagar | Kortast : 35 dagar
Karin Renman81 dagar ( ca 12 veckor )Längst : 161 dagar | Kortast : 41 dagar
Jonas Malmberg71 dagar ( ca 10 veckor )Längst : 427 dagar | Kortast : 20 dagar
Sören Öman45 dagar ( ca 6 veckor )Längst : 91 dagar | Kortast : 28 dagar

Avser domstid för refererade domar som meddelats efter huvudförhandling från och med 2016.

Sök/Filtrera förhandlingarna ( t.ex. genom att skriva in ordförandens namn ) :

Hållna förhandlingar :

Diskrimineringsombudsmannen
. / .
Staten genom Arbetsgivarverket

Sammanfattning :

En arbetstagare har varit föräldraledig under huvuddelen av sin provanställningsperiod. Arbetsgivaren, som inte ansett sig ha underlag för att bedöma arbetstagarens prestationer, har avbrutit provanställningen. Har arbetstagaren missgynnats i strid med föräldraledighetslagen eller diskrimineringslagen? Även fråga om preskription.

Förhandling: Onsdagen den 10 juni 2020

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 2/20 ]

T.H.
. / .
Domstolsverket

Sammanfattning :

Ogiltigförklaring av uppsägning m.m. En domstolshandläggare vid en tingsrätt har sagts upp på grund av personliga skäl, med hänvisning till låg prestationsförmåga, bristande skicklighet och allvarliga samarbetssvårigheter. Den huvudsakliga tvistefrågan gäller om uppsägningen har varit sakligt grundad. Arbetstagaren har därvid gjort gällande bl.a. att arbetsgivaren brustit i sin skyldighet att utreda och vidta lämpliga stöd- och anpassningsåtgärder med anledning av hennes tidigare fastställda diagnoser.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 15 september 2020 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr B 6/20 ]

Svenska Musikerförbundet
. / .
ENKÖPINGS PASTORAT

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare brustit i sin skyldighet att förhandla med en arbetstagarorganisation enligt 13 § MBL.

Förhandling: Torsdagen den 24 september 2020

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 64/19 ]

Svenska Hamnarbetarförbundet
. / .
Sveriges Hamnar och APM Terminals Gothenburg AB

Sammanfattning :

Fråga om ett bolag, genom att utan att träffa en överenskommelse med förbundet om nya arbetstidsscheman, brutit hamn- och stuveriavtalet träffat med förbundet, eller om bolaget i vart fall brutit mot 11 § medbestämmandelagen genom att inte förhandla med förbundet innan bolaget fattade beslut om ändrade arbetstidsscheman. Även fråga om bolaget hindrat ett skyddsombud att fullgöra sitt uppdrag och därmed brutit mot arbetsmiljölagen och förtroendemannalagen.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 29 september 2020 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 89/19 och A 90/19 ]

Marginalen Bank Bankaktiebolag AB
. / .
F.S. och Skandinavisk Företagsleasing AB

Sammanfattning :

Fråga om en tidigare anställd röjt och/eller utnyttjat företagshemligheter.

Förhandling: Tisdagen den 6 oktober 2020

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr B 3/20 ]

Utsatta förhandlingar :

Förhandlingarna är offentliga så det går bra att komma och se hur det går till. Kolla dock för säkerhets skull först med Arbetsdomstolens kansli (kansliet@arbetsdomstolen.se, tfn 08‑617 66 00) så att förhandlingen inte blivit inställd.

Prefab Construction i Getinge AB
. / .
Concrete Solutions Nordic AB och 2 personer

Sammanfattning :

En arbetstagare har tillsammans med en affärskompanjon bildat ett bolag som bedriver verksamhet som konkurrerar med arbetstagarens tidigare arbetsgivare. Tingsrätten har bl.a. förpliktat bolaget att betala allmänt skadestånd till den tidigare arbetsgivaren, samt vid vite förbjudit bolaget, arbetstagaren och affärskompanjonen att på visst angripa vissa företagshemligheter som tillhör arbetsgivaren samt vid vite förbjudit bolaget och arbetstagaren att framställa exemplar av visst upphovsrättsligt material som tillhör arbetsgivaren. Arbetsgivaren har överklagat tingsrättens dom och bl.a. yrkat att även arbetstagaren ska åläggas att betala allmänt skadestånd, att bolaget ska åläggas att betala högra allmänt skadestånd, att arbetstagaren och bolaget ska åläggas betala skadestånd för ekonomisk förlust samt att Arbetsdomstolen ska meddela ett mer omfattande vitesförbud än tingsrätten gjort.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 3 november 2020 ( tre förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr B 42/20 ]

Livsmedelsarbetareförbundet
. / .
Livsmedelsföretagen och Carlsberg Supply Company Sverige AB

Sammanfattning :

Ett bolag har beslutat att utföra visst arbete, som tidigare hanterats av bolagets kunder, i egen regi. Beslutet föregicks inte av någon medbestämmandeförhandling eller annan samverkan med förbundet. Inte heller fick förbundet i förväg någon information om det tilltänkta beslutet. Fråga bl.a. om bolaget därigenom brutit mot 11 och 19 §§ medbestämmandelagen samt mot mellan parterna gällande kollektivavtal.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 17 november 2020 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 143/19 ]

Livsmedelsarbetareförbundet
. / .
Livsmedelsföretagen och Carlsberg Supply Company Sverige AB

Sammanfattning :

Ett bolag har beslutat att utföra visst arbete, som tidigare hanterats av bolagets kunder, i egen regi. Förbundets skyddsombud hos bolaget gavs inte möjlighet att inför beslutet delta i planeringen av detta arbete och de underrättades inte heller i förväg om det tilltänkta beslutet. Parterna tvistar om bolaget därigenom hindrat 19 av förbundets skyddsombud på olika orter hos bolaget att fullgöra sina uppgifter och därmed brutit mot arbetsmiljölagen och förtroendemannalagen.

Förhandling: Fredagen den 20 november 2020

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 24/20 ]

S.S.
. / .
Aebi Schmidt Sweden AB

Sammanfattning :

En försäljningschef hos ett bolag har avskedats från sin anställning med påstående om att han bl.a. har åsidosatt redovisningsrutiner, registrerat försäljningar som inte ägt rum samt agerat vårdslöst och illojalt vid hantering av bolagets maskiner. Tvisten rör om det funnits skäl för avskedande eller saklig grund för uppsägning.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 24 november 2020 ( tre förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr B 30/20 ]

Unionen
. / .
Fastigo, Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation ( för ej talan ) och Partillebo Aktiebolag

Sammanfattning :

Krav på skadestånd på grund av påstått avskedande utan laga grund.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 8 december 2020 ( tre förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 11/20 ]

Senast uppdaterad 2020-05-29 av Sören Öman