Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar:

Arbetsdomstolens domarAD-domar på gång

Mål i Arbetsdomstolen där förhandling hållits eller är utsatt ( 21 st. )

Här finns information om mål i Arbets­domstolen där för­handling hållits eller är ut­satt. Informa­tionen ger en indika­tion på vilka frågor som snart kan komma att av­göras i prejudikat från Arbets­domstolen. Det är dock inte säkert att det verk­ligen blir ett prejudikat, efter­som målet fort­farande kan för­likas, åter­kallas eller av­visas, eller av­görandet inte refe­reras. En del prejudikat meddelas också utan föregående förhandling, efter en s.k. föredragning, där en jurist berättar om målet för bara domstolens ledamöter som också själva läser handlingarna i målet.

» Hållna förhandlingar där dom eller beslut inte meddelats än ( 14 st. )

» Utsatta förhandlingar ( 7 st. )

Antal förhandlingar per (trolig) ordförande
Ordförande ( troligen ) Antal förhandlingar ( varav hållna )
Cathrine Lilja Hansson 4 st. ( varav 3 st. hållna1 utsatt dag )
Karin Renman 6 st. ( varav 4 st. hållna3 utsatta dagar )
Sören Öman 7 st. ( varav 4 st. hållna4 utsatta dagar )
Lars Dirke 1 st. ( 1 utsatt dag )
Jonas Malmberg 3 st. ( varav 3 st. hållna )

Förhandlingsdagar ( markerade med blått )

För muspekaren över ordförandenas namn i tabellen ovan för att se förhandlingsdagar för en viss (trolig) ordförande.

Januari 2023
TiOnToFr
23456
910111213
1617181920
2324252627
3031   
Februari 2023
TiOnToFr
  123
678910
1314151617
2021222324
2728   
Mars 2023
TiOnToFr
  123
678910
1314151617
2021222324
2728293031

När kommer domen?

Det går att höra efter med Arbetsdomstolens kansli (kansliet@arbetsdomstolen.se, tfn 08‑617 66 00) när det är sagt att domen kommer att meddelas. Den genomsnittliga tiden mellan att huvudförhandlingen avslutas och domen meddelas är 61 dagar (ca 9 veckor). Den genomsnittliga domstiden varierar mellan ordförandena.

OrdförandeGenomsnittlig domstid
Cathrine Lilja Hansson55 dagar ( ca 8 veckor )Längst : 89 dagar | Kortast : 34 dagar
Karin Renman75 dagar ( ca 11 veckor )Längst : 161 dagar | Kortast : 36 dagar
Sören Öman43 dagar ( ca 6 veckor )Längst : 91 dagar | Kortast : 22 dagar
Jonas Malmberg69 dagar ( ca 10 veckor )Längst : 427 dagar | Kortast : 20 dagar

Avser domstid för refererade domar som meddelats efter huvudförhandling från och med 2016.

Sök/Filtrera förhandlingarna ( t.ex. genom att skriva in ordförandens namn ) :

Hållna förhandlingar :

Diskrimineringsombudsmannen
. / .
Region Västmanland

Sammanfattning :

Fråga om en sjuksköterska blivit missgynnad pga. att hon varit föräldraledig i samband med arbetsgivarens lönerevision för 2021.

Förhandling: Fredagen den 2 september 2022

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 136/21 ]

Unionen mot Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige och Emmaboda Glas AB

Sammanfattning :

En arbetsgivare (bolag) har ansökt och beviljats företagsrekonstruktion. Två arbetstagare har efter beslutet om företagsrekonstruktion sagts upp p.g.a. arbetsbrist. Företagsrekonstruktionen avslutades senare med att offentligt ackord fastställdes. Tvisten gäller om arbetstagarnas fordringar omfattas av det offentliga ackordet.

Förhandling: Onsdagen den 7 september 2022

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 69/21 och A 70/21 ]

OFR/P genom Svenska Polisförbundet mot Staten genom Arbetsgivarverket samt Svenska Polisförbundet mot Staten genom Polismyndigheten

Sammanfattning :

En arbetstagare hos Polismyndigheten har efter säkerhetsprövning bedömts inte uppfylla kraven för att arbeta i säkerhetsklassad anställning. Arbetstagaren har därefter stängts av från sitt arbete och senare sagts upp. Fråga om staten genom att stänga av arbetstagaren brutit mot kollektivavtalet (villkorsavtalet) eller på annan grund ska betala allmänt skadestånd till arbetstagaren och/eller förbundet, samt om uppsägningen varit sakligt grundad. Även fråga om staten brutit mot 11 § medbestämmandelagen genom att inte lämna tillräcklig information vid de förhandlingar som förevarit mellan staten och förbundet.

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 5 oktober 2022 ( tre förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 48/20 och A 85/21 ]

Svenska Transportarbetareförbundet mot Foodora AB

Sammanfattning :

Ett cykelbud har varit visstidsanställd hos bolaget men därefter – i samband med att han övergick till att köra ut bud med moped – hänvisats till att teckna ett avtal med ett bemanningsbolag men fortsatt arbeta för det ursprungliga bolaget under väsentligen likartade förhållanden. Budet har dock efter att avtalet tecknades bl.a. erhållit lön från bemanningsbolaget. Efter det att bolaget stängt av budet från den app bolaget använde för att ge buden uppdrag har tvist uppstått om budet ska anses ha varit fortsatt anställd hos det ursprungliga bolaget, om anställningen varit en tillsvidareanställning, om han blivit avskedad från sagda anställning och om det funnits saklig grund för uppsägning.

Förhandling ( första dagen ): Måndagen den 10 oktober 2022 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 154/21 ]

Svenska Transportarbetareförbundet mot Medieföretagen och Pressen Morgontjänst Kommanditbolag

Sammanfattning :

En arbetstagare har avskedats på grund av påståenden om att han dels varit olovligen frånvarande från arbetet, dels farit med osanning härom i sina kontakter med arbetsgivaren. Fråga om avskedandet varit lagligen grundat.

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 12 oktober 2022 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 55/20 ]

Svenska Målareförbundet mot Måleriföretagen i Sverige och Jobbax AB

Sammanfattning :

Kollektivavtalstolkning. I måleriavtalet finns en bestämmelse som stipulerar att arbetstagare ska kunna förete utlärlingsbetyg, styrka att hen arbetat som målare minst fyra år eller ha genomfört ett särskilt arbetsprov. Parterna tvistar om bestämmelsen även varit tillämplig på anställda som anställts innan bolaget varit bundet av måleriavtalet och om anställd kan tillgodoräknas fyra år då denne arbetat på en icke kollektivavtalsbundet arbetsplats.

Förhandling: Torsdagen den 20 oktober 2022

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 182/21 ]

Handelsanställdas förbund mot Fremia och Arbetarnas Bildningsförbund

Sammanfattning :

Brott mot diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen. Fråga om två kvinnor diskriminerats pga sitt kön eller – i fallet med den ena kvinnan – missgynnats pga föräldraledighet när en manlig kollega fick en högre befattning i konkurrens med dem.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 25 oktober 2022 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 20/22 ]

Privat- och offentliganställdas förbund mot Almega Tjänsteförbunden och Tamro AB

Sammanfattning :

För att hindra spridning av covid-19 har arbetsgivaren beslutat att arbetstagarna på ett lager ska använda ansiktsskydd. En lagerarbetare som inte burit ansiktsskydd har avskedats. Har det funnits laga skäl för avskedandet eller i vart fall saklig grund för uppsägning? Även fråga om brott mot editionsplikten enligt 18 § medbestämmandelagen.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 1 november 2022 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 118/21 ]

Industrifacket Metall mot Industriarbetsgivarna och Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag

Sammanfattning :

Påstående om att en arbetstagare vid ett gruvbolag bl.a. uttalat hot mot en kollega utanför arbetsplatsen. Fråga om det funnits laga skäl för avskedande eller i vart fall saklig grund för uppsägning.

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 9 november 2022 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 31/22 ]

Handelsanställdas förbund mot Föreningen Svensk Handel och Åhléns AB

Sammanfattning :

Förbundets medlemmar, som arbetar som säljare hos bolaget, har tidigare har haft som arbetsuppgift att öppna och stänga varuhuset tillsammans med en person ur varuhusets ledningsgrupp. Sedan bolaget beslutat att någon ur ledningsgruppen inte längre behöver närvara vid öppning och stängning, är arbetstagarna numera schemalagda att stänga varuhuset tillsammans med en annan säljare en kväll per vecka. Fråga om denna förändring innebär att arbetstagarna har fått mer kvalificerade arbetsuppgifter och/eller utökat ansvar på sådant sätt att de har rätt till lönetillägg enligt § 7.2 F i detaljhandelsavtalet.

Förhandling ( första dagen ): Torsdagen den 10 november 2022 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 4/22 ]

Svensk Pilotförening mot Svenska Flygbranschen och Scandinavian Airlines System

Sammanfattning :

Förhandlingar enligt 38 § medbestämmandelagen fördes inför att ett flygbolag skulle fatta beslut om att hyra in flygplan med bemanning, som i sin tur skulle anlita en underleverantör för bemanningen av flygplanen. Fråga om bolaget brutit mot 38 § medbestämmandelagen genom att inte på nytt förhandla med arbetstagarorganisationen inför att bemanningen skulle förändras genom anlitande av en ny underleverantör.

Förhandling: Tisdagen den 15 november 2022

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 132/21 ]

Handelsanställdas förbund mot Fremia och OME Food AB

Sammanfattning :

En butikssäljare har avskedats från sin anställning på grund av påstådd misskötsamhet i anställningen. Fråga om det funnits laga grund för avskedande eller i vart fall saklig grund för uppsägning.

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 16 november 2022 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 178/21 ]

Sjöbefälsföreningen mot Almega Tjänsteföretagen och Rederiaktiebolaget Ballerina

Sammanfattning :

Kollektivavtalstolkning angående ett avtal som innehåller ett system med s.k. vederlagstid. Tvisten gäller om arbetsgivaren för en kalendermånad får minska vederlagssaldot så att det uppstår ett negativt vederlagssaldo, eller om minskningen bara får avse inarbetad vederlagstid.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 6 december 2022 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 2/21 ]

Handelsanställdas förbund mot Föreningen Svensk Handel och New Yorker Sverige Kommanditbolag

Sammanfattning :

Fråga om en butiksanställd genom olika händelser på arbetsplatsen och arbetsgivarens agerande provocerats att säga upp sig och om uppsägningen därför ska ses som en uppsägning från bolagets sida.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 17 januari 2023 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 1/22 ]

Utsatta förhandlingar :

Förhandlingarna är offentliga så det går bra att komma och se hur det går till. Kolla dock för säkerhets skull först med Arbetsdomstolens kansli (kansliet@arbetsdomstolen.se, tfn 08‑617 66 00) så att förhandlingen inte blivit inställd.

Svenska Hamnarbetarförbundet mot Sveriges Hamnar och YILPORT Gävle AB

Sammanfattning :

Ett bolag som bedriver hamnarbete har genomfört vissa förändringar i verksamheten för att hantera en ökad arbetsvolym under en åttaveckorsperiod våren och sommaren 2021. Fråga om dessa förändringar har utgjort en sådan viktigare förändring av verksamheten och arbetsförhållandena, att bolaget genom att underlåta att primärförhandla enligt 11 § medbestämmandelagen har brutit mot denna bestämmelse och ska åläggas att betala skadestånd till berörd arbetstagarorganisation.

Förhandling: Tisdagen den 14 februari 2023

Ordförande ( troligen ) : Lars Dirke []

[ Mål nr A 26/22 ]

J. H. mot Drottningsala AB

Sammanfattning :

Vid ett möte mellan bolaget, som bedriver restaurangverksamhet, och en av bolagets anställda i baren har bolaget riktat påståenden om att arbetstagaren bl.a. brutit mot regler vid alkoholservering. Fråga om arbetstagaren avskedades vid mötet och i så fall om avskedandet är lagligen grundat, eller om arbetstagaren själv frånträtt sin anställning.

Förhandling: Tisdagen den 21 februari 2023

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr B 80/22 ]

Fråga om en arbetstagare har sagt upp sig själv vid en viss tidpunkt eller om hen blivit avskedad vid en senare tidpunkt

Sammanfattning :

Svenska Byggnadsarbetareförbundet mot Stockholms Totalentreprenad AB

Förhandling: Tisdagen den 21 februari 2023

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 63/22 ]

Svenska Hamnarbetarförbundet mot Sveriges Hamnar och Gothenburg Ro/Ro Terminal AB

Sammanfattning :

Hamnarbetarförbundet har yrkat skadestånd för kollektivavtalsbrott och gjort gällande att bolaget tagit ut övertid i strid med det s.k. kajavtalet. Bolaget är också bundet av ett i stort sett likalydande avtal mellan Sveriges Hamnar och Svenska Transportarbetareförbundet. Det är ostridigt att bolaget brutit mot det avtalet, men tvistigt om bolaget har varit skyldigt att tillämpa motsvarande bestämmelse i kajavtalet.

Förhandling: Torsdagen den 9 mars 2023

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 73/22 ]

Svenska Transportarbetareförbundet mot Svenska Flygbranschen och SAS Ground Handling Sweden AB

Sammanfattning :

Lönefordran och skadestånd. Vilken minimitarifflön gäller, enligt riksavtalet för arbetstagare på civilflygsområdet, för förråds- och lastningspersonal med ramptjänst som ännu inte fyllt 21 år?

Förhandling: Onsdagen den 15 mars 2023

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 7/21 ]

Svenska Byggnadsarbetareförbundet mot Byggföretagen (för inte talan) och APM Construction SIA

Sammanfattning :

Ett lettiskt byggbolag har utstationerat arbetstagare i Sverige. I huvudsak fråga om bolaget begått kollektivavtalsbrott genom att inte betala ut rätt ersättning enligt byggavtalet samt genom att inte följa byggavtalets bestämmelser avseende arbetstid och arbetsplatsanmälan.

Förhandling ( första dagen ): Torsdagen den 23 mars 2023 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 108/21 ]

Svenska Kommunalarbetareförbundet mot Sveriges Bussföretag och Nobina Sverige AB

Sammanfattning :

Det bolag som tidigare bedrivit regionbusstrafiken i Uppsala förlorade upphandlingen om den fortsatta driften och sade därför upp arbetstagare i regionen på grund av arbetsbrist. Fråga om det vid uppsägningstillfället stod tillräckligt klart att en övergång av verksamhet till den nya entreprenören skulle äga rum under uppsägningstiden eller i anslutning till att denna löper ut, och om uppsägningarna därmed saknat saklig grund.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 28 mars 2023 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 52/22 och A 60/22 ]

Senast uppdaterad 2022-11-12 av Sören Öman