: : : :

Arbetsdomstolens domarAD-domar på gång

Mål i Arbetsdomstolen där förhandling hållits eller är utsatt ( 22 st. )

Här finns information om mål i Arbets­domstolen där för­handling hållits eller är ut­satt. Informa­tionen ger en indika­tion på vilka frågor som snart kan komma att av­göras i prejudikat från Arbets­domstolen. Det är dock inte säkert att det verk­ligen blir ett prejudikat, efter­som målet fort­farande kan för­likas, åter­kallas eller av­visas, eller av­görandet inte refe­reras. En del prejudikat meddelas också utan föregående förhandling, efter en s.k. föredragning, där en jurist berättar om målet för bara domstolens ledamöter som också själva läser handlingarna i målet.

» Hållna förhandlingar där dom eller beslut inte meddelats än ( 1 st. )

» Utsatta förhandlingar ( 21 st. )

Antal förhandlingar per (trolig) ordförande
Ordförande ( troligen )Antal förhandlingar ( varav hållna )
Cathrine Lilja Hansson6 st. ( varav 1 st. hållen6 utsatta dagar )
Karin Renman3 st. ( 6 utsatta dagar )
Jonas Malmberg5 st. ( 6 utsatta dagar )
Sören Öman8 st. ( 12 utsatta dagar )

Förhandlingsdagar ( markerade med blått )

För muspekaren över ordförandenas namn i tabellen ovan för att se förhandlingsdagar för en viss (trolig) ordförande.

Januari 2019
TiOnToFr
 1234
7891011
1415161718
2122232425
28293031 
Februari 2019
TiOnToFr
    1
45678
1112131415
1819202122
25262728 
Mars 2019
TiOnToFr
    1
45678
1112131415
1819202122
2526272829
April 2019
TiOnToFr
12345
89101112
1516171819
2223242526
2930   
Maj 2019
TiOnToFr
  123
678910
1314151617
2021222324
2728293031
Juni 2019
TiOnToFr
34567
1011121314
1718192021
2425262728
Juli 2019
TiOnToFr
12345
89101112
1516171819
2223242526
293031  
Augusti 2019
TiOnToFr
   12
56789
1213141516
1920212223
2627282930
September 2019
TiOnToFr
23456
910111213
1617181920
2324252627
30    
Oktober 2019
TiOnToFr
 1234
7891011
1415161718
2122232425
28293031 
November 2019
TiOnToFr
    1
45678
1112131415
1819202122
2526272829
December 2019
TiOnToFr
23456
910111213
1617181920
2324252627
3031   
Januari 2020
TiOnToFr
  123
678910
1314151617
2021222324
2728293031
Februari 2020
TiOnToFr
34567
1011121314
1718192021
2425262728
Mars 2020
TiOnToFr
23456
910111213
1617181920
2324252627
3031   
April 2020
TiOnToFr
  123
678910
1314151617
2021222324
27282930 
Maj 2020
TiOnToFr
    1
45678
1112131415
1819202122
2526272829
Juni 2020
TiOnToFr
12345
89101112
1516171819
2223242526
2930   
Juli 2020
TiOnToFr
  123
678910
1314151617
2021222324
2728293031
Augusti 2020
TiOnToFr
34567
1011121314
1718192021
2425262728
31    
September 2020
TiOnToFr
 1234
7891011
1415161718
2122232425
282930  
Oktober 2020
TiOnToFr
   12
56789
1213141516
1920212223
2627282930
November 2020
TiOnToFr
23456
910111213
1617181920
2324252627
30    
December 2020
TiOnToFr
 1234
7891011
1415161718
2122232425
28293031 

När kommer domen?

Det går att höra efter med Arbetsdomstolens kansli (kansliet@arbetsdomstolen.se, tfn 08‑617 66 00) när det är sagt att domen kommer att meddelas. Den genomsnittliga tiden mellan att huvudförhandlingen avslutas och domen meddelas är 63 dagar (9 veckor). Den genomsnittliga domstiden varierar mellan ordförandena.

OrdförandeGenomsnittlig domstid
Cathrine Lilja Hansson57 dagar ( ca 8 veckor )Längst : 89 dagar | Kortast : 40 dagar
Karin Renman85 dagar ( ca 12 veckor )Längst : 161 dagar | Kortast : 48 dagar
Jonas Malmberg67 dagar ( ca 10 veckor )Längst : 99 dagar | Kortast : 41 dagar
Sören Öman46 dagar ( ca 7 veckor )Längst : 91 dagar | Kortast : 29 dagar

Avser domstid för refererade domar som meddelats efter huvudförhandling från och med 2016.

Sök/Filtrera förhandlingarna ( t.ex. genom att skriva in ordförandens namn ) :

Hållna förhandlingar :

Sveriges Ingenjörer
. / .
Staten genom Arbetsgivarverket

Sammanfattning :


En generaldirektör har avskedats, med hänvisning till att hon grovt åsidosatt sina åligganden mot regeringen då hon gjort sig skyldig till brott i anställningen (enligt godkänt strafföreläggande). Mellan parterna är tvistigt om det funnits laga grund för avskedandet och då bl.a. tvistigt om arbetstagaren har gjort sig skyldig till det omtvistade brottet, om staten agerat i strid med den s.k. tvåmånadersregeln och om staten varit förhindrad att avskeda arbetstagaren då arbetsgivaren redan vidtagit en arbetsrättslig åtgärd.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 4 december 2018 ( sju förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 152/17 ]

Utsatta förhandlingar :

Förhandlingarna är offentliga så det går bra att komma och se hur det går till. Kolla dock för säkerhets skull först med Arbetsdomstolens kansli (kansliet@arbetsdomstolen.se, tfn 08‑617 66 00) så att förhandlingen inte blivit inställd.

Svenska Byggnadsarbetareförbundet
. / .
Sveriges Byggindustrier (för inte talan), Contender Aktiebolag och Sjöhjälten i Stockholm AB (f.d. Contender Demolering Aktiebolag)

Sammanfattning :

Fråga om huvudsakligen kollektivavtalstolkning. Två bolag har med Svenska Byggnadsarbetareförbundet slutit s.k. hängavtal och därutöver löneöverenskommelser om viss timlön. Tvist har uppkommit dels om vilka arbetstagarkategorier som omfattas av löneöverenskommelserna, dels om innebörden av vissa lönebestämmelser i byggavtalet.

Förhandling: Fredagen den 18 januari 2019

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 137/17 ]

Svenska Målareförbundet
. / .
Ekholmens Puts & Måleri FS AB

Sammanfattning :

Lönefordran m.m. Målet rör tre arbetstagare. Fråga om dessa arbetstagare varit anställda hos svarandebolaget och om de i så fall haft rätt till viss lön och väntetidsersättning.

Förhandling: Tisdagen den 29 januari 2019

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 114/17, A 115/17 och A 116/17 ]

Svenska Musikerförbundet
. / .
Svensk Scenkonst

Sammanfattning :

Fråga om parterna har träffat kollektivavtal om s.k. avtalstryck och om Svensk Scenkonst i så fall har brutit mot det.

Förhandling: Onsdagen den 6 februari 2019

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 19/18 ]

Kyrkans Akademikerförbund
. / .
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Trossamfundet Svenska kyrkan

Sammanfattning :

Fråga om arbetsgivaren brutit mot sin skyldighet att på eget initiativ förhandla med arbetstagarorganisationen enligt 11 § MBL vid förändring av organisationen utomlands. Även fråga om arbetstagarorganisationens rätt att föra talan i frågan är preskriberad.

Förhandling: Torsdagen den 7 februari 2019

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 31/18 ]

Polisförbundet
. / .
Staten genom Polismyndigheten

Sammanfattning :

En arbetstagare har blivit uppsagd från sin anställning som polisassistent, med hänvisning till personliga skäl. Uppsägningen har föregåtts av att arbetsgivaren, Polismyndigheten, i enlighet med säkerhetsskyddslagen beslutat att arbetstagaren inte längre skulle vara behörig att inneha en säkerhetsklassad anställning. Fråga om säkerhetsskyddsbeslutet som sådant utgör saklig grund för uppsägning eller, om så inte är fallet, om omständigheterna som legat till grund för beslutet utgör saklig grund. Även fråga om arbetsgivaren agerat i strid med den s.k. tvåmånadersregeln.

Förhandling: Torsdagen den 14 februari 2019

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 97/18 ]

HVB-NOUR AB
. / .
S.H.T.

Sammanfattning :

Fråga om det har förelegat skäl för avskedande av en behandlingsassistent vid HVB-hem.

Förhandling: Tisdagen den 19 februari 2019

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr B 4/17 ]

Ledarna
. / .
Medieföretagen, V-TAB AB, Stampen Local Media Försäljnings AB och Stampen Lokala Medier Aktiebolag

Sammanfattning :

Tre bolag inom en mediekoncern har avtalat med ett antal arbetstagare om arbetsbefriad uppsägningstid alternativt avgångsvederlag. Fråga om arbetstagarna fått korrekt ersättning enligt avtalen med hänsyn tagen till bolagens rekonstruktion och ackord.

Förhandling: Onsdagen den 20 februari 2019

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 46/18, A 47/18 och A 48/18 ]

Svenska Byggnadsarbetareförbundet
. / .
Almega Bemanningsföretagen och Wikan Personal Väst AB

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare brutit mot bemanningsavtalet genom att inte betala traktamente till en arbetstagare när denne under en viss period utfört arbete hos ett kundföretag. Tvisten rör tolkning av kollektivavtalet och därutöver bl.a. var arbetstagaren haft sitt boende.

Förhandling: Torsdagen den 21 februari 2019

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 109/17 ]

Svenska Elektrikerförbundet
. / .
Almega Tjänsteförbunden och Stanley Security Sverige AB

Sammanfattning :

Talan om månadslönetillägg samt skadestånd på grund av kollektivavtalsbrott. Fråga om bestämmelser i företagsavtal om prestationslönesystem och bonussystem för tekniker omfattar låstekniker och, om så är fallet, om en av låsteknikerna har rätt till månadslönetillägg enligt dessa bestämmelser i förening med utformningen av hans anställningsavtal alternativt enbart med stöd av anställningsavtalet. Även fråga om brott mot de nämnda bestämmelserna kan grunda rätt till skadestånd för förbundet och låsteknikern.

Förhandling ( första dagen ): Torsdagen den 21 februari 2019 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 35/18 ]

Hudiksvalls kommun
. / .
P.M.

Sammanfattning :

Fråga om en lärare slagit en elev och om laga skäl för avskedande i så fall funnits.

Förhandling: Tisdagen den 5 mars 2019

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr B 78/18 ]

Svenska Målareförbundet
. / .
SSM Måleri AB

Sammanfattning :

Fråga om en arbetstagare blivit avskedad och om detta i så fall har skett utan att det ens funnits saklig grund för uppsägning. Även fråga om arbetstagaren stått till arbetsgivarens förfogande för arbete under viss tidsperiod samt om arbetsgivarens underlåtenheten att utbetala lön för den aktuella tidsperioden inneburit kollektivavtalsbrott.

Förhandling: Tisdagen den 5 mars 2019

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 105/18 ]

Livsmedelsarbetareförbundet
. / .
Grönsaksbolaget Berger & Co Aktiebolag

Sammanfattning :

Fråga om ett bolag i livsmedelsbranschen har gjort sig skyldigt till kollektivavtalsbrott genom att inte betala viss ob- och övertidsersättning till tre arbetstagare. Även fråga om anspråken är preskriberade.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 12 mars 2019 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 120/17 ]

Fackförbundet ST
. / .
Staten genom Göteborgs universitet

Sammanfattning :

Fråga om det funnits förutsättningar för arbetsgivaren att utfärda disciplinpåföljd.

Förhandling: Torsdagen den 14 mars 2019

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 71/18 ]

GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch
. / .
Industriarbetsgivarna och Setra Trävaror AB

Sammanfattning :

En facklig förtroendeman har sökt och beviljats ledighet för fackligt arbete enligt förtroendemannalagen. Sedan bolaget gjort löneavdrag för en del av den tid, som förtroendemannen varit frånvarande från arbetet, har tvist uppkommit om förtroendemannen sökt och beviljats ledighet för hela den tid som han varit frånvarande eller endast fram till tidpunkten som arbetsgivaren gjort löneavdrag.

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 20 mars 2019 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 92/18 ]

Svenska Elektrikerförbundet
. / .
Installatörsföretagen och E.L. AB

Sammanfattning :

Fråga om ett bolag vid löneutbetalning och utbetalning av semesterersättning olovligen utfört viss kvittning. Även fråga om en tillämpning av differentierade löneperioder om fyra respektive fem veckor utgör kollektivavtalsbrott.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 2 april 2019 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 98/18 ]

Seko, Service- och kommunikationsfacket
. / .
Almega Tjänsteförbunden och Solreneriet AB

Sammanfattning :

Seko har träffat två olika kollektivavtal, spårtrafikavtalet och serviceentreprenadavtalet, med Almega Tjänsteförbunden. Fråga om Solreneriet AB har brutit mot spårtrafikavtalet genom att tillämpa serviceentreprenadavtalet för arbetstagare som arbetar med affischering avseende reklam i tunnelbanetåg.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 9 april 2019 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 21/18 ]

Unionen
. / .
Almega Tjänsteföretagen och Anticimex Aktiebolag

Sammanfattning :

Fråga om det har funnits saklig grund för uppsägning av en besiktningstekniker. Även fråga om det enligt 34 § andra stycket anställningsskyddslagen funnits särskilda skäl stänga av honom från arbetet på grund av de omständigheter som föranlett uppsägningen.

Förhandling ( första dagen ): Lördagen den 21 november 2020 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 33/18 ]

Svensk Pilotförening
. / .
Svenska Flygbranschen och Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden

Sammanfattning :

Skadeståndstalan på grund av brott mot förhandlingsskyldighet enligt medbestämmandelagen och kollektivavtal. SAS har hyrt in flygplan med egen besättning, s.k. wet lease, från flera olika flygbolag utan föregående förhandling. Efter förhandling mellan parterna har SAS betalat visst skadestånd. Fråga dels om förhandlingsskyldighet förelegat avseende inhyrningen från ett visst flygbolag, dels om det som förekom vid förhandlingen och SAS betalning av skadestånd innebär att SAS fullgjort sin skadeståndsskyldighet avseende inhyrningen från de två flygbolag skadeståndstalan gäller.

Förhandling ( första dagen ): Måndagen den 23 november 2020 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 47/17 ]

G.S.
. / .
Heliair Sweden AB

Sammanfattning :

Fråga om en helikopteroperatör ingått ett muntligt utbildningsavtal med en arbetstagare. Även fråga om arbetstagaren har rätt till viss ersättning för traktamente.

Förhandling: Söndagen den 29 november 2020

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr B 42/18 ]

Svenska Målareförbundet
. / .
Måleriföretagen i Sverige och Lödde Måleri AB

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare anvisat två arbetstagare personalutrymmen i anslutning till den fastighet som respektive arbetstagarna arbetat på i enlighet med gällande kollektivavtal och om arbetsgivaren är skyldig att betala allmänt skadestånd till de båda arbetstagarna och till arbetstagarorganisationen för det fall denne underlåtit att anvisa ett sådant utrymme eller anvisning varit bristfällig.

Förhandling ( första dagen ): Fredagen den 4 december 2020 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 24/18 ]

Svenska Hamnarbetarförbundet
. / .
Sveriges Hamnar och APM Terminals Gothenburg AB

Sammanfattning :

Fordran på uppsägningslön. Fråga om fem stycken uppsagda arbetstagare haft en överenskommelse med arbetsgivaren om att få tillgodoräkna sig anställningstid hos en tidigare arbetsgivare, och om arbetstagarna ifråga därmed har rätt till ytterligare uppsägningslön.

Förhandling ( första dagen ): Fredagen den 18 december 2020 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 5/18 ]

Senast uppdaterad 2018-12-19 av Sören Öman